Prof. Mariusz Malinowski nowym członkiem PAN

Prof. Mariusz Malinowski specjalizuje się w automatyce, inżynierii komputerowej, elektronice przemysłowej, energoelektronice i robotyce. Jest związany z Instytutem Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego. W 2020 roku został Prorektorem ds. Nauki. W 2022 roku obejmie funkcję prezydenta IES – IEEE Industrial Electronics Society.

Członkowie PAN są wybierani spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz mają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

Członek krajowy bierze udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego PAN, wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Może także uczestniczyć w pracach rady naukowej instytutu naukowego PAN. Jego zadaniem jest również upowszechnianie wyników nauki.

Status członka będzie przysługiwał nowo wybranym osobom od 1 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji na stronie Polskiej Akademii Nauk »