Doktorant z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej laureatem konkursu START

W ramach programu najlepsi młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki otrzymują roczne stypendia, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. To forma wsparcia i zachęta do dalszego rozwoju zawodowego. Co roku taką nagrodę otrzymuje 100 osób. Tym razem zostali ono wybrani z 641 kandydatów, jak zawsze w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego. W tym roku laureaci otrzymają stypendium w wysokości 30 tys. złotych.

SEBASTIAN WODYK

jest absolwentem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2018 związany z Zakładem Napędu w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW jako doktorant pod opieką dr. hab. inż. Grzegorza Iwańskiego, prof. uczelni. W ramach pracy nad doktoratem opublikował szereg publikacji dotyczących sterowania trójfazowymi przekształtnikami sieciowymi pracującymi z odkształconym napięciem linii zasilającej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia regulacji mocy chwilowej, ograniczeń prądowych przekształtników pracujących z asymetrią napięć zasilających, a także poszukiwania nowych, niekartezjańskich układów współrzędnych, przydatnych do realizacji regulacji prądu w przypadku wystąpienia asymetrii i harmonicznych w napięciu linii zasilającej. W swoich pracach prezentuje kompleksowe podejście do realizacji układów sterowania przekształtników sieciowych pracujących w trybach falownikowym i prostownikowym jak również jako energetyczny filtr aktywny.

Współtwórca start-upów Breeze Energies oraz Breeze Aircraft, gdzie kieruje pracą zespołu R&D, który prowadzi badania w zakresie konstrukcji przekształtników energoelektronicznych, magazynowania energii elektrycznej oraz baterii do zastosowań automotive czy w lekkich statkach powietrznych. Wyniki prac potwierdzone są publikacjami w czasopismach naukowych z listy JCR.

Sebastian Wodyk jest autorem oraz współautorem 10 publikacji w czasopismach naukowych i konferencyjnych, w tym 8 z listy JCR, o sumarycznym Impact Factor 45,3 oraz jednego patentu i jednego zgłoszenia patentowego w trakcie rozpatrywania.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji o programie START, w tym pełna lista laureatów znajduje się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.