APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej

Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

„Nowe technologie w zakresie energii” Konkurs I

 

Tytuł projektu                                 APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej

Beneficjenci                                    APS Energia S.A., Politechnika Warszawska

Wartość projektu                           43 499 962,09 zł

Wartość dofinansowania              28 980 481,70 zł

Okres realizacji                              2022 – 2029

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”