100 LAT BADAŃ I KSZTAŁCENIA W ELEKTROTECHNICE KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

W poniedziałek rano w gościnnych progach gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii witano gości z Politechniki Warszawskiej, z zaprzyjaźnionych uczelni z Polski oraz partnerów przemysłowych.

Konferencję zainaugurował pan Dziekan Wydziału Elektrycznego PW prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, który po swoim krótkim wystąpieniu przekazał mikrofon panu Prorektorowi ds. Studiów prof. dr. hab. inż. arch. Janowi Słykowi. Pan profesor podkreślił szczególne wysiłki Wydziału Elektrycznego w dążeniu do opracowania technologii, które czynią życie człowieka zdrowszym i łatwiejszym.

Po tym wstępie nastąpiło wręczanie Medali 100-lecia Wydziału Elektrycznego i choć lista wyróżnionych była naprawdę długa, pan Dziekan zapowiedział jeszcze kontynuację rozdawania medali podczas kolejnych wydarzeń.

Tymczasem nadeszła pora na prezentacje dotyczące kształcenia na wydziałach elektrycznych wybranych uczelni. Hasłem przewodnim odmienianym przez wszystkie przypadki była elektromobilność. Rozpoczął od niej swoje wystąpienie pan Prodziekan ds. Studiów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej Włodzimierz Dąbrowski, który mówił również o wyzwaniach, przed jakimi kształcenie stanęło w czasie pandemii. Następnie wystąpił pan Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Mirosław Wołoszyn. Pochwalił się, że jego uczelnia właśnie utworzyła nową katedrę – biomechatroniki, ale z żalem opowiadał też o nagłym zamknięciu projektu, który zakończony był sukcesem, przyznał jednak, że o takich sprawach lepiej się rozmawia w kuluarach. Ostatnim prelegentem był pan Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i programów międzynarodowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Robert Lis. Podkreślał rolę połączenia tradycji z nowoczesnością, a przy tym zwrócił uwagę, że Politechnika Wrocławska boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu funduszy, ponieważ nie jest uczelnią badawczą.

Podczas przerwy rozmowy faktycznie przeniosły się w kuluary, gdzie przy obiedzie można było rozwinąć tematy poruszone w auli. Tu pan Prodziekan Dąbrowski próbował przekonywać zgromadzonych, że nie ma się co smucić, że następna taka okazja do świętowania dopiero za 100 lat, bo przecież przy dzisiejszym postępie długowieczność człowieka to kwestia wymiany części zamiennych i być może dożyjemy tych czasów. Żart żartem, ale wszyscy się zgodzili, że nawet gdyby tego typu regeneracja rzeczywiście była możliwa, i tak pewnie nie byłoby nas stać na te części zamienne, więc trzeba się cieszyć, że mamy sposobność świętować bieżący jubileusz. Tu też uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z ofertą partnerów przemysłowych i firm, które wsparły organizację Jubileuszu 100-lecia Wydziału Elektrycznego.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji po dwóch kolejnych sesjach referatów i paneli dyskusyjnych była uroczysta Gala 100-lecia Wydziału Elektrycznego, którą zorganizowano w pięknej auli gmachu Wydziału Fizyki. To tu właśnie kontynuowano wręczanie Medali, ale przede wszystkim udało się zaskoczyć pana Dziekana WE PW – prof. Lech Grzesiak odebrał z rąk pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy, Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy. Dodatkowo pan Profesor otrzymał list gratulacyjny podpisany przez pana Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Pawła Węgierka i Kierownika Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Wojciecha Jarzynę. Gdy tylko zakończyła się część oficjalna, można było w nieco swobodniejszej atmosferze rozpocząć bankiet. Ale co się wydarzyło na bankiecie, zostaje na bankiecie.

Drugi dzień Konferencji upłynął pod znakiem referatów naukowych prezentowanych w dwóch sesjach, a po przerwie uczestnicy Konferencji wrócili na zamykający ją panel dyskusyjny.

A teraz – jak powiedział pan Prodziekan Włodzimierz Dąbrowski – to, co przed nami, to zmiana podejścia do tego, jak uczymy, bo pociąg ze zmianami już przyjechał, już stoi na stacji, a Wydział Elektryczny właśnie do niego wsiada. Musi wsiąść, szczególnie jeśli podczas kolejnego jubileuszu chce móc się chwalić sukcesami.

Więcej zdjęć znajduje się na stronie Wydziału Elektrycznego PW.