Proponowane prace

 • "Optymalizacja pracy hybrydowego magazynu energii elektrycznej dla potrzeb OZE"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO, recenzja, udział w egzaminie dyplomowym,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy/projektu jest wyznaczenie najlepszych warunków pracy hybrydowego magazynu energii, składającego się z różnych technologii bateryjnych (Li-ion, Kwasowo-ołowiowe/AGM) i elektrochemicznych (np. superkondensatory) w celu maksymalizacji efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz żywotności tych magazynów. Różne technologie magazynów energii maja różne parametry żywotności zależne od warunków eksploatacji w tym liczby cykli ładuj/rozładuj, a także prądu ładowania/obciążenia, dlatego niezbędne jest odrębne sterowanie przepływem energii magazynu hybrydowego w celu optymalizacji ich wykorzystania. Należy przeanalizować parametry eksploatacyjne oraz stworzyć modele symulacyjne różnych technologii magazynów energii w celu przetestowania opracowanej strategii optymalizacyjnej (dobierającej odpowiednie warunki pracy każdego z nich)

  Słowa kluczowe:
  OZE, magazynowanie energii, optymalizacja, Li-ion, AGM, sterowanie, przekształtniki, zarządzanie energią EMS, BMS

 • "Wizualizacja poziomu naładowania magazynu energii przy pomocy diod LED"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy/projektu jest wykonanie wizualizacji poziomu naładowania magazynu energii, przy pomocy źródeł światła typu LED. Zadaniem studenta jest opracowanie algorytmu sterowania na system mikroprocesorowy (Arduino/ESP/Microchip/TMS itp) do obsługi adresowalnych LED np WS2811 za pomocą których będzie możliwe świetlne przedstawienie stanu pracy magazynu energii (rozładowywanie/ładowanie/stopień naładowania) wykorzystując różne barwy światła i dynamikę/poziom nasycenia.

  Słowa kluczowe:
  arduino, LED, programowanie, magazynowanie energii, OZE, mikroprocesor

 • "Rozwój technologii przekształtników sieciowych do zastosowania na morskich farmach wiatrowych oraz ich wypływ na pracę systemu elektroenergetycznego (w turbinach wiatrowych)"
  status: wolny
  dr inż. Adam Milczarek

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opis dostępny u promotora

  Słowa kluczowe:
  elektrownia wiatrowa, przekształnik energoelektroniczny, energoelektronika, sterowanie przekształtnikiem sieciowym

 • "Trójpoziomowy, miękko-przełączany przekształtnik typu PFC pracujący w trybie prądu trójkątnego"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Kopacz

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie dotyczyła analizy pracy przekształtników o podwyższonym współczynniku mocy (PFC) pracujących w tzw. trybie TCM (ang. triangular current mode), czyli z trójkątnym przebiegiem prądu dławika w celu uzyskania miękkiego przełączania tranzystorów. Charakter pracy symulacyjny w środowisku PLECS/Saber lub eksperymentalny z uwzględnieniem konstrukcji przekształtnika.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, przekształtnik, miękkie przełączanie, trójkątny przebieg prądu, TCM, ZVS, soft switching, energoelektronika

 • "Mikroprocesorowy układ do łączenia akumulatorów Li-Ion typu 18650/21700 za pomocą zgrzewania punktowego."
  status: wolny
  mgr inż. Krzysztof Kalinowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematyką pracy jest zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie badań układu mającego za zadanie zgrzewania punktowego taśm stalowych pokrytych niklem do elektrod ogniw litowo-jonowych. Układ będzie się składał z mikroprocesora realizującego część wykonawczą oraz pomiarową, oraz części doprowadzającej odpowiednie zasilanie. Badania będą polegały na dostosowaniu parametrów układu do osiągnięcia optymalnego punktu zgrzewu. Zgrzewanie punktowe jest szeroko stosowane i uważane za najlepszą metodę łączenia ogniw Li-Ion w zastosowaniach takich jak pojazdy elektryczne oraz stacjonarne magazyny energii. Badania mogą być rozszerzone o współpracę z innym wydziałem w celu opracowania dokładniejszych wyników pomiarów.

  Słowa kluczowe:
  mikroprocesor, zgrzewanie, akumulatory, LiIon

 • "Sprzętowe metody wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznych"
  status: wolny
  mgr inż. Radosław Kot

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Problem poszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej, przegląd metod; - Metody sprzętowe: cechy i klasyfikacja; - Opracowanie modelu symulacyjnego i implementacja wybranych metod; - Wybór wskaźników jakości i badania porównawcze.

  Słowa kluczowe:
  Fotowoltaika, MPPT, GMPPT, PV, Odnawialne Źródła Energii

 • "Beztransformatorowy przekształtnik fotowoltaiczny podłączony do sieci elektroenergetycznej nn"
  status: wolny
  mgr inż. Radosław Kot

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Opis rozwiązań i problemów specyficznych dla współpracy beztransformatorowego przekształtnika z elektrownią fotowoltaiczną i siecią elektroenergetyczną; -- Opracowanie modelu symulacyjnego uwzględniającego przekształtnik energoelektroniczny (PLECS); - Implementacja algorytmu sterowania oraz wybranych procedur (C,C++).

  Słowa kluczowe:
  Fotowoltaika, PV, Odnawialne Źródła Energii (OZE)

 • "Metaheurystyczne metody wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznych"
  status: wolny
  mgr inż. Radosław Kot

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO, udział w egzaminie dyplomowym,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Problem poszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej, przegląd metod; - Metody metaheurystyczne: cechy i klasyfikacja; - Opracowanie modelu symulacyjnego i implementacja wybranych metod; - Wybór wskaźników jakości i badania porównawcze.

  Słowa kluczowe:
  Fotowoltaika, MPPT, GMPPT, Fotowoltaika, MPPT, GMPPT, PV, Odnawialne Źródła Energii, algorytmy ewolucyjne

 • "Magazyn energii pracujący w bipolarnej sieci prądu stałego"
  status: wolny
  mgr inż. Radosław Kot

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  - charakteryzacja sieci i mikrosieci prądu stałego: możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury sieci AC nn , nowe standardy, problem symetrii napięć i mocy w sieciach bipolarnych; - przegląd topologii przekształtników; - model baterii uwzględniający poziom naładowania (SoC, state of charge) ; - budowa modelu symulacyjnego (PLECS); - implementacja algorytmu sterowania i wybranej metody modulacji (C, C++); - implementacja algorytmu zarządzania mocą (bilans mocy ,poziom naładowania magazynu).

  Słowa kluczowe:
  Magazyn energii (ES), bipolarna sieć prądu stałego (DC), przekształtnik energoelektroniczny

 • "Modelowanie modułów fotowoltaicznych w mikroinstalacjach przyłączonych do sieci elektroenergetycznej"
  status: wolny
  mgr inż. Radosław Kot

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Modele: jednodiodowy, dwudiodowy; aproksymacja odcinkami liniowa; straty; pojemność pasożytnicza. Theveninowski model zastępczy (dopasowanie odbiornika do źródła); - Parametry katalogowe, wpływ temperatury i irradiancji, warunki pomiarów. Przegląd metod estymacji parametrów (modele o czterech i pięciu niewiadomych); - Implementacja (program lub skrypt) dwóch wybranych metod na przykładzie parametrów rzeczywistego modułu PV (MATLAB, GNU Octave); - Opracowanie dwóch wariantów modelu modułu PV uwzględniającego wpływ temperatury i irradiancji, pojemność doziemną i możliwość skalowania (PLECS); - Weryfikacja, porównanie i ocena przydatności modeli w kontekście projektu mikroinstalacji przyłączonej do sieci elektroenergetycznej.

  Słowa kluczowe:
  Fotowoltaika, Modelowanie, PV, Odnawialne Źródła Energii

 • "Modelowanie zjawiska prądu upływu w beztransformatorowej elektrowni fotowoltaicznej."
  status: wolny
  mgr inż. Radosław Kot

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Analiza problemu zaburzeń wspólnych dla przekształtników DC-DC i DC-AC oraz wymagań dot. pomiaru i dopuszczalnych wartości prądu zaburzeń wspólnych w instalacjach do 50 kW; - Opracowanie schematu zastępczego dla wybranych topologii przekształtnika i metod modulacji; - Opracowanie modelu symulacyjnego i implementacja wybranych metod modulacji (C, C++); - Weryfikacja modelu, omówienie metod minimalizacji wartości prądu upływu.

  Słowa kluczowe:
  Fotowoltaika, Modulacja PWM, Energoelektronika, PV, Odnawialne Źródła Energii

 • "Opracowanie układu elektronicznego do badań generatorów drgań sinusoidalnych z wykorzystaniem platformy ELVIS II"
  status: wolny
  dr inż. Adam Milczarek

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie płyty PCB, jej wykonanie i uruchomienie służącej do badania generatorów drgań sinusoidalnych

  Słowa kluczowe:
  generator drgań, PCB, elektronika

 • "Dławik z regulowaną szczeliną powietrzną - projekt, budowa, badania"
  status: wolny
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca wymaga opracowania urządzenia służącego do płynnej i precyzyjnej regulacji szczeliny powietrznej występującej między dwiema połówkami rdzenia magnetycznego. W ramach zadań należy: - zaprojektować elementy mechaniczne; - zbudować urządzenie; - zaprojektować kilka typów dławików; - przeprowadzić testy laboratoryjne uwzględniające otrzymanie stosownych charakterystyk.

  Słowa kluczowe:
  dławik, szczelina powietrzna, urządzenie mechaniczne, indukcyjność, nasycenie

 • "Izolowane przekształtniki DC-DC - analiza porównawcza"
  status: wolny
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach współpracy należy dokonać klasyfikacji typowych struktur przekształtnikowych z rodziny separowanych przekształtników DC-DC. Powyższe zestawienie, poparte szeregiem prac symulacyjnych posłuży opracowaniu porównania podstawowych parametrów elektrycznych oraz fizycznych, a następnie umożliwi realizację praktyczną demonstratora przekształtnika dla celów dydaktycznych.

  Słowa kluczowe:
  transformator, przekształtnik obniżający, przekształtnik podwyższający częstotliwość przełączeń

 • "Elementy magnetyczne w procesie dydaktycznym - analiza, projekt, badania"
  status: wolny
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy należy przeprowadzić studium projektowe oraz symulacyjne dot. elementów indukcyjnych charakteryzujących się różnymi właściwościami (charakterystyka zmian indukcyjności w funkcji prądu, próg prądu nasycenia, metoda realizacji). Efektem końcowym będzie realizacja prototypów podzespołów magnetycznych oraz badania laboratoryjne.

  Słowa kluczowe:
  dławik, cewka, transformator, rdzeń magnetyczny, uzwojenie, prąd nasycenia, indukcyjność

 • "Opracowanie układu elektronicznego do badania wzmacniaczy audio z wykorzystaniem platformy ELVIS II"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Milczarek

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie i wykonanie płyty PCB z elektroniką do badań wzmacniaczy małych częstotlwiości - wzmacniaczy audio - opartych na tranzystorze BJT

  Słowa kluczowe:
  wzmacniacz audio, elektronika, PCB

 • "Opracowanie inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania energią w budynku mieszkalnym z OZE"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest przygotowanie oprogramowania dla systemu wbudowanego pełniącego rolę centralnego punktu monitorowania i zarządzania energią w domu wyposażonym w instalację PV i/lub magazyn energii w celu zwiększenia efektywności jej wykorzystania. Oprócz integracji systemu pomiarowego (np. Liczniki energii z komunikacją Modbus, falownikiem PV czy magazynem energii - CAN) zadaniem będzie integracja popularnych systemów IoT SMART (TUYA, SUPPLA itp) do sterowania odbiornikami, oświetleniem, ogrzewaniem itp. w celu efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. Dodatkowym aspektem może być integracja z serwisami pogodowymi w celu predykcji generacji energii z PV a nawet możliwość wykorzystania algorytmów AI do optymalizacji tego procesu. Zadaniem systemu jest wyświetlanie na ekranie parametrów pracy urządzeń elektrycznych w budynku i wizualizacja efektów zarządzania tą energią oraz możliwość konfiguracji całego systemu, , a w razie potrzeby udostępnianie w funkcji serwera innym urządzeniom w sieci. Szczegóły do uzgodnienia w zależności od rangi pracy i ilości osób Przykładowy sprzęt do wykorzystania w pracy: https://pl.farnell.com/seeed-studio/110070048/reterminal-cm4104032-ai-iot/dp/4200181

  Słowa kluczowe:
  scada, zarządzanie energią w budynku, raspberry Pi, Rpi, MODBUS, mikroprocesor, Python, systemy wbudowane, internet rzeczy, IoT

 • "System do zbierania danych z czujników pomiarowych z protokołem MODBUS"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest przygotowanie oprogramowania dla systemu wbudowanego pełniącego rolę data loggera dla wieloczujnikowego systemu pomiarowego z komunikacją Modbus i CAN, Zadaniem systemu jest komunikacja z czujnikami, parsowanie danych oraz ich gromadzenie w bazie danych na dysku, a w razie potrzeby udostępnianie w funkcji serwera innym urządzeniom w sieci. Szczegóły do uzgodnienia Przykładowy sprzęt do wykorzystania w pracy: https://www.mouser.pl/new/seeed-studio/seeed-studio-edgebox-rpi-200-cm41xx016-controller/

  Słowa kluczowe:
  datalogger, bazy danych, raspberry Pi, Rpi, MODBUS, mikroprocesor, Python, systemy wbudowane, embedded system

 • "Graficzny interfejs sterowania i śledzenia parametrów pracy systemu energoelektronicznego"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  tworzenie oprogramowania do monitorowania i zadawania sygnałów sterujących/parametrów pracy systemu energoelektronicznego (np. układu do pozyskiwania energii z OZE), oprogramowanie przeznaczone do systemów wbudowanych (Raspberry Pi, Beaglebone, RioTBoard, Arduino itp.), aplikacje do systemów Android, Linux, komunikacja bezprzewodowa

  Słowa kluczowe:
  programowanie, monitorowanie parametrów przekształtnika, system wbudowany, Raspberry Pi, Android

 • "Mikroprocesorowy system zarządzania energią w domu jednorodzinnym z instalacją PV"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy/projektu jest opracowanie systemu inteligentnego zarządzania odbiornikami w domu jednorodzinnym, w zależności od aktualnej mocy produkcji energii z instalacji PV, celem maksymalizacji autokonsumpcji energii odnawialnej i minimalizacji poboru energii z sieci w gospodarstwie domowym bez magazynu energii. Idea tematu wiąże się z monitorowaniem aktualnej produkcji energii z PV i poboru energii z sieci w celu doboru i racjonalizacji działania i mocy odbiorników w domu (mogą to być np. elektryczne podgrzewacze wody użytkowej, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, itp.). Realizacja polega na opracowaniu centralnego sterownika mikroprocesorowego komunikującego się z inteligentnymi licznikami energii (np. https://supla.zamel.com/product/monitor-energii-elektrycznej-wi-fi-3fn-mew-01/) lub falownikiem od PV w celu określenia nadwyżek energii, a następnie sterowaniu zdalnym odbiornikami energii (np. poprzez inteligentne gniazdka WiFi lub dedykowany sterownik tranzystorowy/tyrystorowy do płynnej regulacji mocy odbiornika) Praca może być podzielona na kilka tematów: sterownik centralny, algorytm zarządzania energią, sterowniki wykonawcze

  Słowa kluczowe:
  IoT, zarządzanie energią, EMS, instalacja fotowoltaiczna PV, sterowanie, WiFI, mikroprocesor, programowanie, projektowanie PCB

 • "Opracowanie algorytmu sterowania dla modułowego systemu BMS"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: magisterska, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie algorytmu sterowania dla systemu BMS (dedykowane układy scalone MAXIM – konieczność konfiguracji oraz komunikacji poprzez zewnętrzny mikrokontroler np. STM oraz opracowanie algorytmu do realizacji pomiarów napięcia, prądu, mocy, energii, ładunku, zapis na kartę SD oraz udostępnianie tych parametrów poprzez WiFi/MODBUS TCP/CAN jako serwer)

  Słowa kluczowe:
  BMS , zarządzenie Energią , STM , programowanie C/C++ , Modbus TCP , Soc

 • "Jednostopniowy, miękko przełączany przekształtnik AC/DC"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Kopacz

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie dotyczyła analizy (i konstrukcji) dwukierunkowego, jednostopniowego, miękko-przełączanego przekształtnika AC/DC. Zależnie od poziomu pracy, uwaga może być skupiona na analizie teoretyczno-symulacyjnej (inż.), bądź też uwzględniać projekt, budowę, i badania prototypu (mgr). Rozważany może być model niskiego napięcia (400 V AC- 400/800 V DC) lub średniego napięcia (10 kV AC - 400/800 V DC).

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, miękkie przełączanie, ac/dc, przekształtnik, power electronics, soft-switching, power converter

 • "Miękko przełączane falowniki z trójkątnym przebiegiem prądu"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Kopacz

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie dotyczyła analizy pracy falowników pracujących w tzw. trybie TCM (ang. triangular current mode), czyli z trójkątnym przebiegiem prądu dławika w celu uzyskania miękkiego przełączania tranzystorów. Charakter pracy symulacyjny w środowisku PLECS/Saber lub eksperymentalny z uwzględnieniem konstrukcji przekształtnika.

  Słowa kluczowe:
  falownik, przekształtnik, miękkie przełączanie, trójkątny przebieg prądu, TCM, ZVS, soft switching, energoelektronika

 • "Falowniki wielopoziomowe w pracy quasi-2-poziomowej"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Kopacz

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie dotyczyła analizy falowników wielopoziomowych pracujących w trybie quasi-2-poziomowym jako odpowiednik szeregowego łączenia tranzystorów. Charakter pracy symulacyjny w środowisku PLECS/Saber lub eksperymentalny z uwzględnieniem konstrukcji przekształtnika.

  Słowa kluczowe:
  falownik, przekształtnik wielopoziomowy, praca quasi-2-poziomowa, szeregowe łączenie, energoelektronika, Q2L, quasi-2-level, multilevel converter

 • "Analiza wykorzystania sterowania quasi-2-poziomowego jako metody balansowania napięć przekształtników opartych o szeregowo połączone tranzystory mocy"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Kopacz

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie dotyczyła analizy przekształtników pracujących w trybie quasi-2-poziomowym jako odpowiednik szeregowego łączenia tranzystorów. Dodatkowo, uwaga powinna być skupiona na porównaniu z klasycznym zastosowaniem metody Q2L jako odpowiednika układów typu MMC. Charakter pracy symulacyjny w środowisku PLECS/Saber lub eksperymentalny z uwzględnieniem konstrukcji przekształtnika.

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik wielopoziomowy praca quasi-2-poziomowa, szeregowe łączenie, energoelektronika, Q2L, quasi-2-level, multilevel converter, series connection

 • "Transformator w obwodach ładowania baterii pojazdów elektrycznych"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - analiza literaturowa rozwiązań i struktur urządzeń ładowania baterii nowoczesnych pojazdów elektrycznych; - ocena parametrów pracy transformatora w wybranej topologii układu energoelektronicznego (badania symulacyjne); - projekt transformatora/-ów o zadanych parametrach; - analiza strat mocy (badania symulacyjne); - podsumowanie.

  Słowa kluczowe:
  Transformator, ładowarka, straty mocy, indukcyjność rozproszenia

 • "Opracowanie układu do pomiarów energii w obwodach prądu stałego z interfejsem MODBUS TCP"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie układu do pomiarów energii w obwodach prądu stałego z interfejsem MODBUS TCP – może to być jedno lub wielokanałowy system z pomiarami napięcia Udc 0-1000V oraz prądów DC 20-300A, wykorzystujący np. przetworniki LEM, do zaprojektowania byłby system mikroprocesorowy do przetwarzania danych oraz realizujący komunikację MODBUS TCP oraz funkcję serwera udostępniającego wybrane parametry pomiarowe

  Słowa kluczowe:
  Licznik energii , DC, Modbus TCP, projektowanie PCB, programowanie C/C++, mikrokontroler STM,

 • "Opracowanie trójazowego falownika napięcia do zastosowań fotowoltaicznych w pracy wyspowej"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest zaprojektowanie i budowa oraz badania prototypu trójfazowego falownika napięcia z dodatkowym układem bezpośredniego przekształtnika DC/DC do realizacji algorytmu MPPT w zastosowaniu do ogniw PV. Zakres pracy: 1. Badania symulacyjne w celu doboru elementów do budowy prototypu 2. Projekt obwodów PCB silnoprądowych, sterujących, pomiarowych oraz sterownika mikroprocesorowego (alternatywnie wybór zestawy ewaluacyjnego) 3. Opracowanie algorytmu MPPT dla układu DC/DC oraz modulatora PWM dla falownika napięcia 4. Montaż i uruchomienie prototypu 5. Badania eksperymentalne i wnioski Istniej możliwość podzielenia tematu na dwie-trzy osoby, np. poprzez osobną realizację układu DC/DC i falownika, lub osobną realizację algorytmu sterowania oraz części sprzętowej.

  Słowa kluczowe:
  falownik napięcia, układ DC/DC, praca wyspowa, projektowanie PCB, algorytm sterowania, MPPT, sterownik mikroprocesorowy, fotowoltaika PV,

 • "Modelowanie przekształtników energoelektronicznych przy użyciu metod identyfikacji typu "data-driven""
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta jest budowa prostego przekształtnika energoelektronicznego wraz z systemem sterowania umożliwiającym rejestrację wybranych parametrów pracy przekształtnika (np. system Arduino), a następnie przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji stworzonego modelu dynamicznego w środowisku Matlab/Simulink

  Słowa kluczowe:
  identyfikacja parametrów modelu, model dynamiczny, rejestracja parametrów pracy przekształtnika, sterowanie, Arduino, Matlab

 • "Opracowanie generatora przebiegów sinusoidalnych, trójkątnych i prostokątnych o regulowanych parametrach"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  opracowanie układu generatora przebiegów czasowych o regulowanym wypełnieniu, częstotliwości i kształcie. Opracowanie będzie polegało na budowie generatora na bazie noty aplikacyjnej producenta układu scalonego.

  Słowa kluczowe:
  generator sygnałów

 • "Opracowanie interfejsu dotykowego dla cyfrowego generatora sygnałów"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym zadaniem jest zaprojektowanie graficznego interfejsu na dotykowym wyświetlaczu LCD oraz zaprogramowanie jego obsługi w mikrokontrolerze (np MEGA2560). Interfejs jest dedykowany do obsługi generatora sygnałów

  Słowa kluczowe:
  programowanie C, mikrokontroler, dotykowy wyświetlacz LCD, generator cyfrowy, Arduino

 • "Badania wpływu temperatury otoczenia na parametry akumulatorów litowo jonowych"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy są zasadniczo eksperymentalne badania ogniw litowo-jonowych w obudowach 18650 w różnych warunkach otoczenia (komora klimatyczna o regulowanej temperaturze od -70 do 180 stopni Celsiusza). Do dyspozycji jest specjalistyczna ładowarka ogniw z rejestracją parametrów oraz wspomniana komora klimatyczna. Uzupełnieniem badań laboratoryjnych może być model symulacyjny.

  Słowa kluczowe:
  akumulator litowo-jonowy, li-ion, komora klimatyczna, charakterystyki ładowania/rozładowania, badania symulacyjne

 • "Opracowanie i budowa interfejsu elektronicznego do symulatora czasu rzeczywistego HIL402"
  status: wolny
  dr inż. Adam Milczarek

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy

  Więcej »

  Szczegóły:
  Cel pracy: - analiza dokumentacji urządzenia Typhoon HIL402 oraz procesorów DSP firmy Texas Instrument układem typu Launchpad - zaprojektowanie układów zasilania, komunikacji i kondycjonowania sygnałów pomiędzy wybranym procesorem a urządzeniem HIL402 - wykonanie płyty PCB z obwodem drukowanym - zbudowanie gotowego interfesju - uruchomienie

  Słowa kluczowe:
  Elektronika, projektowanie PCB, procesor sygnałowy

 • "Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania maszyn elektrycznych"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na opracowaniu koncepcji i zbudowania kompletnego stanowiska laboratoryjnego pozwalającego na badanie maszyn elektrycznych (w tym maszyny wielofazowej) w kontekscie niezawodności, a także wyznacznia parametrów obwodu zastępczego.. Praca dotyczy głównie integracji różnych instrumentow pomiarowych z komputerem osobistym, a także realizacji części mechanicznej. Ze względu na charakter tematyki praca raczej powinna trwać cały pełny semestr.

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne, napęd, maszyny wielofazowe, niezawodność, identyfikacja parametrów

 • "Opracowanie komunikacji oscyloskopu ze środowiskiem matlab"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy dopasowania protokołu komunikacyjnego wybranego oscyloskopu ze środowiskiem Matlab.

  Słowa kluczowe:
  matlab, komunikacja, protokół komunikacyjny, przetwarzanie sygnałów

 • "Dopasowanie krzywych w celu estymacji parametrów silnika"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy opracowania wyznaczania parametrów charakterystyki mechanicznej maszyny indukcyjnej przy pomocy bibliotek dostępnych w pakiecie Matlab.

  Słowa kluczowe:
  curve fitting, informatyka, matematyka, maszyny elektryczne

 • "Robot mrówka"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy opracowania konstrukcji mechanicznej i elektrycznej robota-mrówki poszukującego wyjścia z labiryntu.

  Słowa kluczowe:
  robot autonomiczny, elektronika, automatyka

 • "Opracowanie stanowiska do badania tranzystorów SiC pracujących w stanie zwarcia"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy opracowania stanowiska laboratoryjnego pozwalającego przeprowadzić bezpieczny proces zwarć tranzystora z węglika krzemu (SiC) dla różnych wartości prądu zwarcia. Praca polega na oprcowaniu płytki (na podstawie gotowego rozwiązania) tranzystorowej wraz, a także na integracji sond pomiarowych podłączonych do oscyloskopem ze środowiskiem matlab pozwalającym na analizę wyników. Dodatkowo praca wymaga wykonania dławika 3d z rdzeniem powietrznym przy wykorzystaniu technologii druku 3D oraz późniejszej weryfikacji prametrów wytworzonego elementu. Ze względu na zakres pracy - temat wymaga praktycznie całego semestru na jego zrealizowanie..

  Słowa kluczowe:
  węglik krzemu, SiC, niezwodność, identyfikacja uszkodzeń, druk 3D, superkondensator

 • "Opracowanie przekształtnika DC/DC dla instalacji PV w samochodzi elektrycznym"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat zakłada wybranie odpowiedniej topologii przetwornicy DC/DC do instalacji fotowoltaicznej samochodu elektrycznego wg podanych kryteriów. Ponadto praca obejmuje zaprojektowania i wykonanie obwodu mocy, oraz oprogramowanie i testowanie wykonanego przekształtnika..

  Słowa kluczowe:
  Energoelektronika, odnawialne źródła energii, PV, samochód elektryczny

 • "Metody pomiaru parametrów energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej na potrzeby aktywnych układów poprawy jakości energii elektrycznej"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Analiza metod pomiaru parametrów energii elektrycznej w SEE: mocy czynnej, biernej, pozornej, wartości THD prądów i napięć oraz poszczególnych harmonicznych w 3- i 4-przewodowej za pomocą układów pomiaru napięcia SEE z podłączeniem i bez podłączenia do przewodu neutralnego z uwzględnieniem takich czynników jak: • asymetria amplitudy napięć SEE; • odkształcenia napięć SEE wyższymi harmonicznymi; • przesunięcia fazowe pomiędzy fazami SEE różne od 120 stopni. 2. Implementacja analizowanych metod w modelu symulacyjnym PLECS. 3. Badania symulacyjne zaimplementowanych metod. 4. Porównanie sposobu wyznaczania parametrów energii elektrycznej w SEE w odniesieniu do norm oraz sposobu ich pomiaru przez operatorów SEE oraz inteligentne mierniki parametrów energii elektrycznej. 5. Określenie, które z analizowanych metod powinny być stosowane w aktywnych układach poprawy jakości energii elektrycznej tak, aby w sposób efektywny z punktu widzenia wymogów stawianych przez operatorów SEE oraz ze względu na sposób działania inteligentnych mierników parametrów energii elektrycznej (pomiar o okresach 5 minutowych, przekroczenia mocy itp.) zapewnić poprawę jakości energii elektrycznej w zakresie parametrów takich, jak: • kompensacja mocy biernej obciążeń (średnia dla 3 faz jak i dla każdej z faz z osobna w systemie 4-przewodowym); • symetryzacja prądów obciążeń w punkcie przyłączenia; • kompensacja wyższych harmonicznych prądów obciążeń.

  Słowa kluczowe:
  jakość energii elektrycznej, teoria mocy

 • "4-przewodowy aktywny układ poprawy jakości energii elektrycznej o mocy 100 – 250 kVA dołączany równolegle do obciążeń w punkcie przyłączenia"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Analiza topologii 4-przewodowych aktywnych układów do poprawy jakości energii elektrycznej: • topologia z 4 gałęzią aktywną lub 4 gałęzią kondensatorową; • topologia przekształtnika: 2-poziomowa lun 3-poziomowa; • typ filtra wejściowego: LC, LCL lub filtr wyższego rządu; • wartości komponentów biernych dla poszczególnych topologii / typów filtra; • współpraca z magazynem energii; w zakresie funkcjonalności w zakresie poprawy jakości energii elektrycznej oraz sprawności / ceny układu. 2. Dobór topologii aktywnego układu poprawy jakości energii elektrycznej o mocy 100 – 250 kVA spełniającego przyjęte kryteria, między innymi w zakresie: • symetryzacji prądów lub mocy czynnej obciążeń według zapotrzebowania operatora SEE lub użytkownika; • kompensacji mocy biernej obciążeń; • aktywnej, selektywnej filtracji wyższych harmonicznych prądu; • priorytetyzacji trybów pracy w zakresie limitu mocy pozornej przekształtnika (uwzględniając moc czynną i bierną oraz kompensację wyższych harm.) dla pracy z magazynem i bez magazynu. 3. Opracowanie modelu symulacyjnego w PLECS wybranej topologii aktywnego układu poprawy jakości energii elektrycznej. 4. Opracowanie algorytmu sterowania dla wybranej topologii aktywnego układu poprawy jakości energii elektrycznej. 5. Weryfikacja eksperymentalna poprawności działania opracowanego algorytmu sterowania na modelu małej mocy (10 - 25 kVA).

  Słowa kluczowe:
  jakość energii elektrycznej, kondycjoner jakości energii elektrycznej, kompensacja mocy biernej, kompensacja wyższych harmonicznych

 • "Układ do poprawy napięcia SEE oraz jakości energii elektrycznej w systemie zawierającym rozproszone odnawialne źródła energii"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Opracowanie i badania symulacyjne algorytmów identyfikacji parametrów SEE (indukcyjność i rezystancja SEE) w celu określenia optymalnych metod symetryzacji napięć SEE (poprzez wykorzystanie mocy biernej lub czynnej) przez 4-przewodowy przekształtnik energoelektroniczny z możliwością współpracy z magazynem energii. 2. Opracowanie modelu symulacyjnego w PLECS układu do poprawy napięcia SEE oraz jakości energii elektrycznej w systemie zawierającym rozproszone odnawialne źródła energii. 3. Opracowanie i badania symulacyjne algorytmów sterowania 4-przewodowym przekształtnikiem energoelektronicznym z funkcją kompensacji asymetrii napięcia SEE w punkcie przyłączenia tak, aby zapewnić poprawną pracę systemów prosumenckich generacji energii elektrycznej objętych układami pomiarowymi przekształtnika. 4. Weryfikacja eksperymentalna poprawności działania opracowanych algorytmów sterowania na modelu małej mocy (10 - 25 kVA) z wykorzystaniem symulatora SEE.

  Słowa kluczowe:
  jakość energii elektrycznej, regulacja napięcia w punkcie przyłączenia,

 • "System sterowania i zarządzania dwukierunkowym 2-gałęziowym bezpośrednim przekształtnikiem DC/DC"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu oraz realizacja praktyczna systemu sterowania i zarządzania stanowiskiem laboratoryjnym złożonym z dwukierunkowego 2-gałęziowego bezpośredniego przekształtnika napięcia stałego. Praca wymaga przeprowadzenia studium symulacyjnego, doboru poszczególnych podzespołów, projektu, budowy i badań urządzenia.

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik DC/DC, rozpływ prądów

 • "Dwukierunkowy 2-gałęziowy bezpośredni przekształtnik DC/DC - stanowisko dydaktyczne"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu oraz realizacja praktyczna stanowiska laboratoryjnego złożonego z dwukierunkowego 2-gałęziowego bezpośredniego przekształtnika napięcia stałego. Praca wymaga przeprowadzenia studium symulacyjnego, doboru poszczególnych podzespołów, projektu, budowy i badań urządzenia.

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik napięcia stałego, buck, boost

 • "Stanowisko do badań elementów magnetycznych"
  status: wolny
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Wstęp 2. Badania symulacyjne i analiza możliwości realizacji pomiarów podstawowych wielkości występujących w elementach magnetycznych 3. Projekt stanowiska 4. Budowa stanowiska 5. Badania laboratoryjne 6. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  dławik, transformator, stanowisko laboratoryjne

 • "Nowe topologie bezpośrednich przekształtników prądu stałego"
  status: wolny
  dr inż. Rafał Kopacz

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie dotyczyła analizy i porównaniu kilku wybranych bezpośrednich przekształtników prądu stałego, bazujących na najnowszych rozwiązaniach z literatury naukowej. Charakter pracy teoretyczno-symulacyjny w środowisku PLECS.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, przekształtniki prądu stałego, topologie przekształtników

 • "Nowe koncepcje topologii ładowarek do samochodów elektrycznych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szybki rozwój elektromobilności wymusza poszukiwania nowych topologii i konstrukcji ładowarek do baterii samochodów elektrycznych. Praca będzie studium rozwiązań układowych spełniających wymagania ładowania przy zasilaniu z sieci AC oraz DC. Analizowane parametry to: sprawność, gęstość upakowania mocy, koszty, skalowalność, niezawodność.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, ładowarki akumulatorów, pojazdy elektryczne

 • "Opracowanie autonomicznego systemu zarządzania mikrosiecią prądu stałego"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie opracowanie algorytmu zarządzania energią w złożonym systemie elektroenergetycznym (mikrosieć DC) złożonym ze źródeł, magazynów i odbiorników energii, w którym realizowane będą zadane cele (np. minimalizacja poboru energii z sieci trójfazowej, praca autonomiczna, rynek energii - handel energią itp). Algorytm może bazować na systemach sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe, logika rozmyta itp. Realizacja tematu może odbywać sięnp w środowisku Matlab

  Słowa kluczowe:
  algorytm sterowania, mikrosieć DC, programowanie, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, magazyny energii, BMS, PV, przekształtniki, symulacje, Matlab

 • "Realizacja komunikacji master-slave za pomocą interfejsu ModBUS TCP/IP"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat polegałby na opracowaniu programu do obsługi komunikacji układu MASTER z wieloma układami typu SLAVE, komunikujących się po magistrali ModBus TCP/IP. Masterem może być np. Raspberry Pi a slavem grupa zestawów ewaluacyjnych na mikrokontrolerach ARM połączonych ze sobą np Switchem LAN

  Słowa kluczowe:
  raspberry Pi, ARM, MODBUS TCP/IP, oprogramowanie, komunikacja master-slave

 • "Opracowanie układu szybkiego ładowania akumulatora litowo-jonowego o zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na sieć"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  tematem pracy jest opracowanie modelu symulacyjnego i algorytmu sterowania przekształtnikiem sieciowym AC/DC oraz DC/DC obniżającym napięcie do ładowania ogniw litowo jonowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu układu na pracę systemu elektroenergetycznego. Topologia układu DC/DC może być zarówno w układzie bezpośrednim (Buck) jak też z transformatorem w.cz. (DAB)

  Słowa kluczowe:
  ładowanie akumulatorów, algorytm sterowania, prostownik aktywny PWM, obniżający przekształtnik DC/DC

 • "Mikroprocesorowy symulator systemu BMS (battery management system)"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Mikroprocesorowy symulator systemu BMS (battery management system) - emulacja systemu zarządzania stanem magazynu energii i obsługa protokołu CAN do komunikacji z tym systemem, zaimplementowany w kodzie mikrokontrolera.

  Słowa kluczowe:
  BMS, system mikroprocesorowy, emulator, programowanie C

 • "Opracowanie układu DC/DC do ładowania baterii litowo-jonowej"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  celem pracy będzie wytypowanie i analiza pracy bezpośredniego przekształtnika prądu stałego o szerokim zakresie napięć wejściowych (charakterystyka obniżająco-podwyższająca), przeznaczonego do ładowania pakietu ogniw litowo-jonowych. Badania symulacyjne będą ukierunkowane na precyzyjnym wyznaczaniu strat mocy w elementach układu celem uzyskania jak największej sprawności układu. Brane będą pod uwagę niskonapięciowe tranzystory MOSFET Si i GaN

  Słowa kluczowe:
  DC/DC obniżająco-podwyższający, ogniwa litowo-jonowe, tranzystory GaN

 • "Opracowanie zasilacza AC/DC o regulowanych wartościach napięć symetrycznych z modułem pomiarowym"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta jest opracowanie projektu i wykonanie zasilacza napięć symetrycznych z regulacją napięć dodatnich i ujemnych oraz modułem pomiarowym napięć i prądów stałych na wyjściu

  Słowa kluczowe:
  zasilacz DC, napięcia symetryczne, cyfrowy miernik napięć i prądów, programowanie, mikroprocesor

 • "Strategie sterowania zwiększające niezawodność w układach modułowych DC/DC"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  tematem pracy będzie przegląd i implementacja wybranych metod sterowania modułowych przekształtników DC/DC zwiększających niezawodność i odporność na stany awaryjne. Zakres pracy: przegląd znanych strategii sterowania układami modułowymi opracowanie modelu symulacyjnego układu wielomodułowego dc/dc implementacja algorytmów sterowania w stanach awaryjnych badania symulacyjne

  Słowa kluczowe:
  modułowe układy DC/DC, algorytm sterowania, niezawodność, redundancja, stany awaryjne

 • "Analiza pracy wielomodułowego przekształtnika DC/DC z izolacją galwaniczną do zasilania wielopoziomowych falowników napięcia typu NPC i falowników kaskadowych"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy należy wykonać symulacyjną analizę pracy w/w układu energoelektronicznego w różnych stanach awaryjnych

  Słowa kluczowe:
  układ wielomodułowy, DAB, stany awaryjne, badania symulacyjne, matlab

 • "Opracowanie przekształtnika prądu stałego wysokiej częstotliwości ze sterownikiem analogowym"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym zadaniem będzie projekt przekształtnika prądu stałego o wysokiej częstotliwości łączeń oraz dobór i implementacja wybranego dedykowanego sterownika analogowego dla tego układu. Należy zaprojektować obwód PCB dla całego układu, zmontować i uruchomić układ oraz przeprowadzić badania laboratoryjne. Przykładowe propozycje takiego sterownika są dostępne na stronach: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/11/24/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter?jktype=e2e_blog https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/circuit-collections/ltc3892-high-current-dual-phase-single-output-step-down-12v-30a-converter.html#cc-overview

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik obniżający napięcie, sterownik buck, projektowanie PCB

 • "Budowa stanowiska laboratoryjnego do testowania prototypowych układów elektronicznych"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta będzie budowa wielofunkcyjnego stanowiska serwisowego w skład którego powinny wchodzić wielokanałowy zasilacz napięcia DC z regulowanym napięciem (CV) i ograniczeniem prądowym (CC), cyfrowy miernik napięcia i prądu (być może także mocy) na wyjściu kanałów, regulowany zasilacz DC napięć symetrycznych (dodatniego i ujemnego), generator sygnałów DDS (prostokąt, piła, sinus), moduł do pomiarów i regulacji amplitudy, częstotliwości itp. Zakres pracy zostanie ustalony podczas indywidualnej rozmowy, jednak głównym zadaniem jest nie tyle opracowywanie każdego z modułów, co integracja każdego z nich w jednej obudowie, czyli stworzenie kompletnego stanowiska laboratoryjnego do testowania układów elektronicznych (sterowników, układów zabezpieczeń itd).

  Słowa kluczowe:
  stanowisko serwisowe, zasilacz DC, generator sygnałów, programowanie C, Arduino

 • "Badania dwukierunkowych trójfazowych przekształtników AC/DC w pracy równoległej"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem dyplomanta będzie opracowanie modeli symulacyjnych przekształtnika dwukierunkowego AC/DC wraz z algorytmem sterowania zapewniającym dwukierunkowy przepływ energii, regulację współczynnika mocy, stabilizację napięcia Udc. Następnym punktem będzie analiza pracy takich modeli przy połączeniu równoległym do wspólnej szyny DC

  Słowa kluczowe:
  przekształtniki AC/DC, AFE, praca równoległa, badania symulacyjne, ładowanie pojazdów, elektromobilność

 • "Mikroprocesorowy układ do pomiaru energii elektrycznej z możliwością bezprzewodowego monitorowania jej zużycia"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie i wykonanie systemu cyfrowego pomiaru energii elektrycznej z możliwością bezprzewodowego monitorowania jej zużycia. System wykorzystuje gotowe scalone układy pomiarowe i układ mikroprocesorowy (AVR, PIC, MSP itp) oraz łącze bezprzewodowe do komunikacji z użytkownikiem (np. bluetooth lub WiFi) przykład realizacji: https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/ADM00667 http://www.ti.com/tool/msp-em-design-center?keyMatch=MSP-EM-DESIGN-CENTER&tisearch=Search-EN-Everything

  Słowa kluczowe:
  pomiar energii elektrycznej, Arduino, WiFi, zdalna komunikacja, bluetooth, Internet of Things (IOT)

 • "Opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania pracą komory klimatycznej"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie układu mikroprocesorowego do sterowania pracą komory klimatycznej wykorzystując interfejs szeregowy UART. Zadaniem układu powinno być zadawanie i odczyt nastaw parametrów oraz funkcje pomiarowe. Po zapoznaniu się z dokumentacją komory, do zaprojektowania jest interfejs użytkownika, interfejs komunikacyjny oraz wykonanie obwodu PCB. Oprócz standardowego interfejsu sterowania układ może pełnić rolę rejestratora danych oraz funkcję wysyłania danych na serwer (łączność Wi-Fi). Możliwość wykonania projektu z użyciem popularnych systemów mikroprocesorowych jak Arduino, Raspberry PI czy ESP8266 oraz gotowych scalonych modułów pomiarowych o odpowiednich parametrach. W zakres pracy wchodzi projekt układu i algorytmu sterowania, projekt obwodu PCB oraz programowanie wybranego mikrokontrolera i testy eksperymentalne w komorze

  Słowa kluczowe:
  komora klimatyczna, UART, Wi-Fi, Arduino, ESP8266, Raspberry Pi, panel LCD, programowanie C++, Python

 • "Integracja czujników w bezobsługowej autonomicznej platformie jezdnej"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  celem pracy jest przygotowanie systemu czujników dla potrzeb autonomicznej platformy jezdnej. W ramach pracy niezbędne będzie przetestowanie i integracja czujników na platformie, przygotowanie połączeń z jednostką sterującą a następnie przeprowadzenie prób i testów systemu (Uwaga: praca nie wymaga ingerencji w system sterowania, który będzie dostarczony na potrzeby testów)

  Słowa kluczowe:
  pojazdy autonomiczne, automatyka, czujniki położenia, sensory zbliżeniowe, robotyka

 • "Opracowanie dwukierunkowego przekształtnika DC/DC z izolowanym obwodem rezonansowym do ładowania samochodów elektrycznych"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: magisterska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  tematem pracy jest zaprojektowanie, dobór podzespołów i wykonanie dwukierunkowego przekształtnika DC/DC z izolowanym obwodem rezonansowym o mocy 3-5kW. Zakres pracy zawiera: 1.teoretyczne i symulacyjne badania w celu określenie warunków pracy i doboru podzespołów; 2.projekt i montaż obwodów PCB 3.opracowanie algorytmu sterowania (tylko w przypadku realizacji przez dwie osoby) 4.uruchomienie układu i badania eksperymentalne

  Słowa kluczowe:
  układ rezonansowy, DAB, ładowanie magazynów energii, magazyny litowo-jonowe, funkcja V2G, programowanie w C, DSP, projektowanie PCB

 • "Opracowanie zasilacza AC/DC o mocy 25kW z sześciopulsowym prostownikiem diodowym i układem wstępnego ładowania"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest projekt i budowa zasilacza AC/DC 3x400V/50Hz i mocy 25kW z sześciopulsowym prostownikiem diodowym i układem soft-startu. Zakres pracy dotyczy: 1.Badania symulacyjne i wybór koncepcji zasilacza 2.Projekt obwodów PCB i dobór elementów 3.Montaż i uruchomienie zasilacza 4.Badania eksperymentalne

  Słowa kluczowe:
  zasilacz AC/DC, trójfazowy prostownik diodowy sześciopulsowy, układ soft-startu, projektowanie PCB

 • "Analiza i badania topologii przekształtników w hybrydowych mikrosieciach prądu stałego i zmiennego."
  status: wolny
  mgr inż. Serafin Bachman

  Typ: inżynierska, magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza i badania topologii przekształtników w hybrydowych mikrosieciach prądu stałego i zmiennego.

  Słowa kluczowe:
  DC/DC, mikrosieci, AC/DC

 • "Analiza, projekt i badania łączników szeroko-przerwowych SiC, GAN w ładowarkach i magazynach energii."
  status: wolny
  mgr inż. Serafin Bachman

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza, projekt i badania łączników szeroko-przerwowych SiC, GAN w ładowarkach i magazynach energii.

  Słowa kluczowe:
  DC/DC, AC/DC, GaN, SiC

 • "Badania symulacyjne falownika typu quasi-Z w środowisku Saber"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy proponowane jest przeprowadzenie studium symulacyjnego nowej topologi przekształtnika energoelektronicznego - falownika typu quasi-Z pod katem zastosowania go do napędu samochodu elektrycznego. Niezbędne będzie opracowanie modelu takiego układu wraz z układem sterowania w środowisku Saber oraz przeprowadzenie cyklu badań takiego modelu w różnych punktach pracy.

  Słowa kluczowe:
  energoelktronika, symulacje, falownik Z

 • "Oprogramowanie procesora sygnałowego typu dsPIC pod kątem sterowania przekształtników energoelektronicznych"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy przewidywane jest rozpoznanie zasobów sprzętowych i sposobu programowania zestawu uruchomieniowego Explorer 16 firmy Microchip. Ponadto należy przy jego użyciu oprogramować procesor z rodziny dsPIC pod kątem sterowania przekształtnika energoelektronicznego.

  Słowa kluczowe:
  procesor sygnałowy, DSP, dsPIC

 • "Trójfazowy falownik prądu z tranzystorami SiC do kondycjonowania energii ogniw fotowoltaicznych"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dyplomowa obejmuje zaprojektowanie, budowę i przeprowadzenie badań trójfazowego falownika prądu z tranzystorami SiC.

  Słowa kluczowe:
  SiC, falownik prądu, ogniwa fotowoltaiczne

 • "Analiza porównawcza strat mocy dla modułów Si IGBT i SiC MOSFET"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca obejmuje analizę podstawowych parametrów katalogowych i opracowanie skryptu obliczającego straty mocy w modułach Si IGBT i SiC MOSFET w celu porównania ich właściwości.

  Słowa kluczowe:
  SiC MOSFET, Si IGBT, moduły mocy, straty mocy

 • "Przekształtnik podwyższający napięcie z tranzystorami GaN"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy planowane jest zaprojektowanie, zbudowanie i przebadanie przekształtnika podwyższającego napięcie o mocy 2kW wykorzystującego nowe tranzystory mocy wykonane z azotku galu (GaN).

  Słowa kluczowe:
  GaN, przekształtnik podwyższający napięcie

 • "Przekształtnik rezonansowy z tranzystorami SiC MOSFET"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: inżynierska, magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy należy zamodelować i wykonać model przekształtnika rezonansowego wykorzystującego tranzystory SiC MOSFET.

  Słowa kluczowe:
  Przekształtnik dc/dc, SiC MOSFET

 • "Sterowanie przekształtnikiem rezonansowym DC/DC o zmiennym obciążeniu"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: inżynierska, magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy należy zamodelować i zrealizować na wybranym systemie mikroprocesorowym algorytm sterowania rezonansowym przekształtnikiem DC/DC o zadanym, zmiennym prądzie wyjściowym.

  Słowa kluczowe:
  Przekształtnik rezonansowy, sterowanie mikroprocesorowe

 • "Podwójny mostek aktywny (DAB -dual, active bridge) o ograniczonych wartościach składowych ujemnych prądów obwodów prądu stałego."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Znane są podwójne mostki aktywne jedno- i wielofazowe, w których wartości chwilowe prądów w sprzęganych obwodach prądu stałego są dwukierunkowe. Istnieją oryginalne rozwiązania, w których za pomocą dodatkowych łączników sterowanych włączonych w obwodach prądu stałego można wyeliminować składowe ujemne. Należy opracować algorytmy sterowania tych łączników.

  Słowa kluczowe:
  Podwójny mostek aktywny, moce pozorne w rzeczywistych obwodach prądu stałego

 • "Wielokomórkowy wielopoziomowy przekształtnik energii prądu stałego (DC - DC)"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Istnieje kilka wersji przekształtników DC-DC wielokomórkowych, w których występuje problem wyrównywania napięć na kondensatorach, wchodzących w skład poszczególnych komórek. Celem pracy jest sprawdzenie nowej koncepcji układu wielokomórkowego wielopoziomowego bezpośredniego przekształtnika energii prądu stałego. Należy opracować model symulacyjny, dokonać analizy zjawisk w obwodzie głównym przekształtnika, opracować algorytm sterowania łączników i przeprowadzić cykl eksperymentów symulacyjnych.

  Słowa kluczowe:
  przekształtniki DC-DC wielokomórkowe, wyrównywanie napięć kondensatorów komórkowych

 • "Pomocnicze przekształtniki trakcyjne w systemach 1.5 i 3 kV DC"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Kopacz

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie dotyczyła analizy teoretycznej oraz symulacyjnej wybranych systemów przekształtnikowych do zastosowania jako pomocnicze przekształtniki trakcyjne w sieciach 1.5 kV i/lub 3 kV DC.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, przekształtniki

 • "Porównanie topologii dwukierunkowych przekształtników DC/DC do zastosowań w OZE i systemach magazynowania energii"
  status: zajęty
  dr inż. Rafał Kopacz

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie dotyczyła porównania teoretycznego oraz symulacyjnego kilku topologii dwukierunkowych przekształtników DC/DC do zastosowań w OZE oraz SME.

  Słowa kluczowe:
  DC/DC, energoelektronika, topologie przekształtników

 • "Dławik AC dla niesinusoidalnych prądów o podwyższonej częstotliwości"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - analiza literaturowa; - analiza i ocena strat mocy w uzwojeniach i rdzeniu magnetycznym; - projekt dławika o zredukowanym poziomie strat mocy; - podsumowanie.

  Słowa kluczowe:
  dławik, straty mocy, podwyższona częstotliwość

 • "Układ pomiarowy do przeprowadzania testów niezawodnościowych nadajników i odbiorników światłowodowych"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie płytki drukowanej do przeprowadzenia testów niezawodnościowych (ALT, cykle temperaturowe, itp.) nadajników i odbiorników światłowodowych. Płytka powinna umożliwiać akwizycję kluczowych parametrów trwającego testu, oznaczanie uszkodzonych elementów, nadawanie sygnatury czasowej uszkodzonym elementom. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  testy niezawodnościowe, odbiornik światłowodowy, nadajnik światłowodowy, akwizycja parametrów i wyników testu

 • "Projekt i budowa stanowiska do przeprowadzania testu dwupulsowego elementów półprzewodnikowych w obudowie SOT-227"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do przeprowadzania testu dwupulsowego elementów półprzewodnikowych (diod, tranzystorów MOSFET) w obudowie SOT-227. Układ powinien cechować się jak największą uniwersalnością, tj. umożliwiać przeprowadzenie testu na elementach o różnym sposobie połączenia wyprowadzeń. Student powinien zadbać o możliwość zapisu przebiegów prądu i napięcia na badanym elemencie. Układ powinien mieć zaimplementowaną procedurę "self-check" oraz być zaprojektowany tak, aby możliwa była jego kalibracja. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  test dwupulsuwy, elementy półprzewodnikowe SOT-227, akwizycja wyników pomiarów

 • "System wizualizacji danych z testów niezawodnościowych modułów energoelektronicznych"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie przygotowanie GUI umożliwiającego graficzną reprezentację pomiarów i wyników z testów niezawodnościowych. Aplikacja przygotowana na komputer PC powinna umożliwiać integrację wielu układów pomiarowych, jak również prezentację wyników testów w formie wykresu w skali normalnej lub logarytmicznej. Aplikacja powinna mieć zaimplementowane podstawowe modele rozkładu awarii, umożliwiać dopasowanie modelu rozkładu awarii do uzyskanych wyników oraz wykonanie wybranych obliczeń. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV.

  Słowa kluczowe:
  graficzna wizualizacja danych z testów niezawodnościowych, medele interpretacji danych, interfejs GUI, aplikacja na komputer,

 • "Układ pomiarowy do przeprowadzania testów niezawodnościowych modułów półprzewodnikowych"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do przeprowadzenia testów niezawodnościowych (ALT, HALT, HTOL, cykle mocy, wrażliwość na SEE, itp.) modułów półprzewodnikowych. Płytka powinna być zaprojektowany tak aby umożliwiać przeprowadzenie testów różnych typów modułów półprzewodnikowych (układ półmostka, układ mostka, itp.), o różnym sposobie połączenia wyprowadzeń. Układ powinien być wyposażony w generator sygnału bramkowego dla badanych tranzystorów. Student powinien rozważyć różne sposoby integracji pomiarów zbieranych z wielu badanych układów. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  testy niezawodnościowe, moduł półprzewodnikowy, akwizycja parametrów i wyników testów

 • "Układ pomiarowy do przeprowadzania testów niezawodnościowych elementów półprzewodnikowych w obudowie SOT-227"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do przeprowadzenia testów niezawodnościowych (ALT, HALT, HTOL, cykle mocy, wrażliwość na SEE, itp.) elemetów półprzewodnikowych w obudowie SOT-227. Płytka powinna być zaprojektowany tak aby umożliwiać przeprowadzenie testów różnych typów półprzewodników (np. diody, tranzystory MOSFET), o różnych sposobach wyprowadzenia terminali. Układ powinien być wyposażony w generator sygnału bramkowego dla badanych tranzystorów. Student powinien rozważyć różne sposoby integracji pomiarów zbieranych z wielu badanych układów. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  testy niezawodnościowe, elementy półprzewodnikowe SOT-227, akwizycja parametrów i wyników testu

 • "Układ pomiarowy do przeprowadzania testów niezawodnościowych kondensatorów ceramicznych"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie płytki drukowanej do przeprowadzenia testów niezawodnościowych (ALT, cykle temperaturowe, itp.) kondensatorów ceramicznych. Płytka powinna być zaprojektowana pod elementy w obudowach 0402, 0603, 0805, 1206. Płytka powinna umożliwiać akwizycję kluczowych parametrów trwającego testu, oznaczanie uszkodzonych elementów, nadawanie sygnatury czasowej uszkodzonym elementom. Płytka powinna być zaprojektowana tak zminimalizować naprężenia mechaniczne wynikające z rozszerzalności termicznej miedzi. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  testy niezawodnościowe, kondensator ceramiczny, akwizycja parametrów i wyników testów

 • "Układ pomiarowy do przeprowadzania testów niezawodnościowych sterowników bramkowych tranzystorów MOSFET"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie płytki drukowanej do przeprowadzenia testów niezawodnościowych (ALT, cykle temperaturowe, itp.) układów sterowników bramkowych tranzystorów MOSFET. Płytka powinna być zaprojektowana pod układy scalone w obudowie SO-8 oraz powinna cechować się jak największą uniwersalnością (tj. możliwością do zastosowania w badaniach układów o różnym sposobie połączenia wyprowadzeń). Płytka powinna umożliwiać akwizycję kluczowych parametrów trwającego testu, oznaczanie uszkodzonych elementów, nadawanie sygnatury czasowej uszkodzonym elementom. Płytka powinna być zaprojektowana tak, aby zminimalizować naprężenia mechaniczne wynikające z rozszerzalności termicznej miedzi. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  testy niezawodnościowe, sterownik bramkowy, tranzystor MOSFET, akwizycja parametrów i wyników testu

 • "Wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do akwizycji danych z testów niezawodnościowych"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do zapisu danych rejestrowanych w czasie testów niezawodnościowych: sterowników bramkowych tranzystorów MOSFET, układów optoizolacyjnych, nadajników i odbiorników światłowodowych, kondensatorów ceramicznych, niezawodnościowych elementów półprzewodnikowych w obudowie SOT-227 oraz modułów półprzewodnikowych (ALT, HALT, HTOL, cykle mocy, wrażliwość na SEE, itp.). Układ powinien pobierać dane z co najmniej kilkunastu układów pomiarowych oraz gromadzić je w formie umożliwiającej łatwą interpretację wyników testów. Student powinien rozważyć sposób integracji układu z komputerem osobistym oraz sposób wykonania GUI. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  układ kontrolno-pomiarowy, akwizycja danych z testów niezawodnościowych, integracja układu z komputerem, interfejs GUI

 • "Układ pomiarowy do przeprowadzania testów niezawodnościowych układów optoizolacyjnych"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie płytki drukowanej do przeprowadzenia testów niezawodnościowych (ALT, cykle temperaturowe, itp.) układów optoizolacyjnych. Płytka powinna być zaprojektowana pod układy scalone w różnych obudowach (SO-8, DIP-8, etc.) oraz powinna cechować się jak największą uniwersalnością (tj. możliwością do zastosowania w badaniach układów o różnym sposobie połączenia wyprowadzeń, badania izolatorów typu push-pull jak również open-collector). Płytka powinna umożliwiać akwizycję kluczowych parametrów trwającego testu, oznaczanie uszkodzonych elementów, nadawanie sygnatury czasowej uszkodzonym elementom. Płytka powinna być zaprojektowana tak zminimalizować naprężenia mechaniczne wynikające z rozszerzalności termicznej miedzi. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  testy niezawodnościowe, układ optoizolacyjny, akwizycja parametrów i wyników testu

 • "Tester obwodu układu przeciwporażeniowego przekształtnika energoelektronicznego"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaprojektowanie i wykonanie układu testującego obwód odcinający zasilanie przekształtnika energoelektronicznego. Układ powinien być wyposażony w precyzyjne źródło prądowe o wydolności prądowej ok. 2-3 A. Tester powinien mierzyć spadek napięcia w badanym obwodzie, porównywać zmierzony spadek z przyjętymi limitami oraz sygnalizować jeśli zmierzona wartość będzie wykraczać poza przyjęty zakres. Tester powinien umożliwiać zapis wyniku pomiaru. Układ powinien mieć zaimplementowaną procedurę "self-check" oraz być zaprojektowany tak, aby możliwa była jego kalibracja. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  Tester obwodu przeciwporażeniowego, zapis wyników testu, kalibracja testera

 • "Projekt i budowa stanowiska do badania transformatorów wysokiej częstotliwości"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie projekt i budowa urządzenia do badania transformatorów wysokiej częstotliwości. Urządzenie powinno umożliwiać pomiar następujących wielkości: prąd, napięcie, indukcyjność główna, indukcyjność rozproszenia, pojemność uzwojeń, temperatura uzwojeń, temperatura rdzenia. Układ powinien umożliwiać również badania porównawcze samych rdzeni ferromagnetycznych. Student powinien rozważyć wpływ kształtu napięcia zasilania badanego transformatora na wynik badań. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych.

  Słowa kluczowe:
  transformator wysokiej częstotliwości, układ pomiarowy

 • "Projekt i budowa urządzenia do spawania końcówek termopar"
  status: wolny
  dr inż. Sebastian Styński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie projekt i budowa urządzenia do spawania końcówek termopar. Urządzenie powinno zapewniać regulację prądu spawania, mierzyć czas spawania oraz sygnalizować obecność napięcia niebezpiecznego. Urządzenie powinno umożliwiać spawanie drutu o średnicy do 1 mm. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kV. Mile widziana umiejętność projektowania płytek drukowanych, w tym wielowarstwowych

  Słowa kluczowe:
  termopara, spawanie termopar, regulacja prądu spawania

 • "Przekształtnik DC/DC zbudowany z modułów funkcjonalnych opartych o tranzystory z węglika krzemu"
  status: zajęty
  mgr inż. Sebastian Bąba

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest symulacja, projekt i wykonanie przekształtnika DC/DC o niedużej mocy (<10kW) w oparciu tranzystory SiC. Przekształtnik ma obrazować koncepcję wykorzystania energoelektronicznych bloków funkcjonalnych (ang. Power Electronic Building Block). Zakres pracy obejmuje: 1) symulacje układu w środowisku PLECS 2) dobór komponentów pasywnych i aktywnych 3) projekt płytek elektronicznych 4) uruchomienie układu i testy laboratoryjne

  Słowa kluczowe:
  SiC, DC/DC, MOSFET,

 • "Symulacja PiL (Procesor in the Loop) - sześciofazowy napęd falownikowy z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca powinna zawierać: 1. Wprowadzenie 2. Model falownika sześciofazowego 3. Model sześciofazowego silnika synchronicznego o magnesach trwałych (PMSM) 4. Układy sterowania otwartego (U/f = const.) oraz sterowania zamkniętego wektorowego 5. Badania symulacyjne PiL z procesorem TMS z rodziny C2000 6. Podsumowanie i wnioski końcowe

  Słowa kluczowe:
  falowniki sześciofazowe, wielofazowe silniki synchroniczne o magnesach trwałych, sterowanie wektorowe, badania metodą PiL oraz HiL

 • "Symulacja PiL (Procesor in the Loop) - trójfazowy napęd falownikowy z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca powinna zawierać: 1. Wprowadzenie 2. Model falownika trójfazowego 3. Model silnika synchronicznego o magnesach trwałych (PMSM) 4. Układy sterowania otwartego (U/f = const.) oraz sterowania zamkniętego wektorowego 5. Badania symulacyjne PiL z procesorem TMS z rodziny C2000 6. Podsumowanie i wnioski końcowe

  Słowa kluczowe:
  Symulacje PiL, falowniki trójfazowe, silniki o magnesach trwałych (PMSM), napędy pojazdów elektrycznych

 • "Opracowanie modelu platformy lewitującej magnetycznie"
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Olszewski

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modelu platformy lewitującej magnetycznie

  Słowa kluczowe:
  platforma, mikroprocesor, lewitacja magnetyczna

 • "Opracowanie kompaktowego modułu do pomiaru parametrów środowiskowych i jakości powietrza"
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Olszewski

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Należy opracować i wykonać model laboratoryjny do pomiarów parametrów środowiskowych i jakości powietrza. W ramach pracy student powinien: - opracować układ - dokonać wyboru elementów elektronicznych - dobrać system zasilania (aku. Li-Ion) - wykonać model laboratoryjny - oprogramować wykonany model - przeprowadzić badania laboratoryjne wykonanego modelu

  Słowa kluczowe:
  pomiar, parametry środowiskowe, jakość powietrza, mikrokontroler

 • "Sterowanie napędu pojazdów elektrycznych z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych - badania symulacyjne"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza wymagań w napędach pojazdów elektrycznych. Opis konstrukcji i parametrów silników synchronicznych o magnesach trwałych. Metody sterowania wektorowego i predykcyjnego. Optymalizacja statyczna i dynamiczna. Opracowanie modeli symulacyjnych wybranych metod sterowania. Badania symulacyjne w stanach ustalonych i dynamicznych. Opracowanie wyników i uwagi końcowe.

  Słowa kluczowe:
  Silnik IPMSM, napęd falownikowy, pojazdy elektryczne, elektromobilność

 • "Sterowanie napędu pojazdów elektrycznych z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych - badania labolatoryjne"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: magisterska, projekt indywidualny

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opis wymagań i parametrów napędu dla pojazdów elektrycznych. Wybór metody sterowania, opracowanie i implementacja laboratoryjnego systemu falownikowego dla pojazdów typu gokart i/lub bagg. Badania eksperymentalne. Opracowanie wyników i wnioski końcowe.

  Słowa kluczowe:
  Elektromobilność, napędy pojazdów, silniki synchroniczne o magnesach trwałych, metody sterowania wektorowego

 • "Modulacja PWM z zewnętrznym impulsem synchronizującym na bazie układu programowalnego FPGA"
  status: zajęty
  mgr inż. Tomasz Święchowicz

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt wymaga zaprojektowania modulatora PWM zapewniającego poprawne stany wyjściowe przekształtnika dwu- i trójpoziomowego, a także umożliwiającego synchronizację do zewnętrznego sygnału. Modulator zostanie zapisany w języku Verilog, a następnie sprawdzony symulacyjnie.

  Słowa kluczowe:
  Verilog, FPGA, symulacje, PWM

 • "Sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi z wykorzystaniem układu FPGA"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: inżynierska, magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na implementacji wybranej metody sterowania (silnikiem z magnesami trwałymi) na układzie programowalnym FPGA. Zakres prac obejmuje: zapoznanie się z metodami sterowania silnikami elektrycznymi z magnesami trwałymi, symulacją wybranego algorytmu i jego implementacja na wybranym układzie FPGA. Testowanie rozwiązania należy wykonać w oparciu o tzw. FIL (tj. FPGA-in-the-loop), gdzie model silnika i przekształtnika energoelektronicznego znajduje się w środowisku symulacyjnym, natomiast algorytm wykonywany jest na rzeczywistym, zaprogramowanym elemencie FPGA skomunikowanym z komputerem.

  Słowa kluczowe:
  FPGA, sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi, elektromobilność, napęd elektryczny, sterowanie, PMSM, BLDC

 • "Estymacja temperatury złącza tranzystora przy pomocy filtru Kalmana"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: inżynierska, magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Istotnym (z punktu widzenia zabezpieczeń pracy przekształtników energoelektroniczych) jest monitorowanie temperatury złącza tranzystora mocy. Niestety, struktura ta jest niedostępna do bezpośredniego pomiaru, dlatego należy ją estymować. Zakres prac obejmuje: obejmuje zapoznanie z teoretycznymi podstawami pomiaru pośredniego z wykorzystaniem estymatora (filtru Kalmana), opracowanie koncepcji układu pomiarowego i jego wykonanie, realizacja estymatora z wykorzystaniem mikroprocesora (lub układu FPGA), testowanie oraz analizę uzyskanych wyników.

  Słowa kluczowe:
  monitoring przekształtników, zabezpieczenia, FPGA, mikroprocesor, filtr Kalmana, estymacja pomiaru temperatury

 • "Badania napędu z silnikiem IPMSM 6-cio fazowym dla pojazdów elektrycznych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modeli symulacyjnych dla sterowania wektorowego i predykcyjnego silników 6-fazowych IPMSM. Budowa stanowiska laboratoryjnego z silnikiem o mocy 4kW (Ufaz = 140V; In =7A; fn = 85Hz; 2p =2) i falownikiem tranzystorowym. Uruchomienie i badania laboratoryjne. Opis wyników i wnioski końcowe.

  Słowa kluczowe:
  Elektromobilność, silniki wielofazowe, napędy przekształtnikowe o dużej gestości energii

 • "Sterowanie predykcyjne układów energoelektronicznych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Aktualne trendy sterowania przepływem i przekształcaniem energii elektrycznej bazują na przekształtnikach tranzystorowych dwu- i wielopoziomowych. Klasyczna modulacja szerokości impulsów jest skomplikowana i mało uniwersalna. Dlatego rozwijane są metody bazujące na modelu predykcyjnym, który pobudzany jest możliwymi sygnałami sterującymi (stanami przekształtnika) i na bazie minimalizacji przyjętej funkcji kosztu (np. uchybu chwilowego) wybierany jest najlepszy stan załaczeń tranzystorów. Podejście to znane w teorii sterowania (ang. Model Predictive Control - MPC) jest obecnie adaptowane w energoelektronice. Praca polega na opracowaniu koncepcji oraz przeprowadzeniu badań symulacyjnych dla wybranego przekształtnika.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, sterowanie predykcyjne z modelem

 • "Analiza stosowanych struktur bezstykowych (indukcyjnych) systemów w aplikacjach zasilania pojazdów i urzadzeń mobilnych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza, badania symulacyjne i laboratoryjne przekształtników rezonansowych stosowanych w inteligentnych systemach bezstykowego transferu energii o mocach od ułamkowych do 100 i więcej kW. Systemy zasilania indukcyjnego eliminują wszelkiego rodzaju wtyczki i zbędne kable. Mogą być stosowane do zasilania odbiorników mobilnych, zapewniając bezpieczeństwo. Ostatnio stosowane są w nowoczesnych ładowarkach i systemach V2G (Vehicle to Grid) oraz V2H (Vehicle to Home) w których baterie pojazdów elektrycznych wykorzystuje się jako rozproszone magazyny energii dla energetyki odnawialnej.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, falowniki rezonansowe, inteligentne ładowarki akumulatorów

 • "Przekształtnik wielopoziomowy do zasilania i hamowania samochodów z napędem elektrycznym"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Badania systemu energoelektronicznego obejmującego: przekształtnik sieciowy AC/DC, przekształtnik 3-fazowy DC/AC zasilający silnik PMSM, przekształtnik dwukierunkowy DC/DC współpracujący z akumulatorem. Opracowanie programu symulacyjnego (Simulink lub Saber). Testy i studia symulacyjne wspólpracy wszystkich trzech przekształtników w różnych trybach pracy i ładowania samochodu.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, przekształtniki DC/DC, sterowanie przepływem energii, pojazdy z napedem elektrycznym

 • "Badania trójfazowego przekształtnika typu T na elementach SiC"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Trójfazowy przekszałtnik typu T, to nowa topologia 3-poziomowa. Do dyspozycji istnieje zbudowany model 30kVA na elementach SiC. Badania obejmują uruchomienie i ilustrację pracy w różnych stanch obciążeń oraz talże w stanach awaryjnych.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, elektromobilność, napedy pojazdów elektrycznych

 • "Urządzenie do pomiaru parametrów elementów indukcyjnych"
  status: wolny
  mgr inż. Tomasz Święchowicz

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt zakłada zaprojektowanie obwodu drukowanego, a następnie oprogramowanie mikrokontrolera. Półmostek tranzystorowy zbudowany z tranzystorów z azotku galu wygeneruje przebiegi prądu i napięcia, z których mikrokontroler wyliczy wybrane parametry badanego elementu.

  Słowa kluczowe:
  GaN, azotek galu, mikrokontroler, programowanie, język C, Altium Designer, PCB

 • "Analizator mocy dedykowany do urządzeń energoelektronicznych"
  status: wolny
  mgr inż. Tomasz Święchowicz

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szerokie pasmo i amplituda zakłóceń w przypadku użycia układów przekształtnikowych utrudnia dokładny pomiar mocy. Modulatory Delta-Sigma zsynchronizowane z badanym urządzeniem efektywnie filtrują harmoniczne wynikłe z przełączeń tranzystorów umożliwiając ocenę jakości sterowania. Projekt może się skupić na zaprojektowaniu obwodu drukowanego lub oprogramowaniu gotowych modułów.

  Słowa kluczowe:
  mikrokontroler, programowanie, język C, Altium Designer, PCB, pomiar

 • "Projektowanie i budowa dwu-kwadrantowego przekształtnika energoelektronicznego DC/DC"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Milczarek

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy należy: - przeprowadzić analizę zagadnień dotyczących projektowania przekształtników DC/DC - zaprojektować obwód mocy wraz z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i nad-prądowymi, - zaprojektować obwód pomiarowy i elektroniczny do sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym - zbudować opracowany układ - uruchomić przekształtnik z modulatorem z wykorzystaniem procesora sygnałowego

  Słowa kluczowe:
  Przeksztłatnik energoelektronicznych, przetwarzanie energii, obwody prądu stałego

 • "Opracowanie metody zarządzania energią elektryczną z wykorzystaniem inteligentnego licznka energii"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Milczarek

  Typ: inżynierska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy należy: - opracować algorytm zarządzania odbiornikami energii elektrycznej wykorzystując układ mikroprocesorowy Arduino - opracować stanowisko eksperymentalne - przeprowadzić badania

  Słowa kluczowe:
  Zarządzanie odbiorami, steorwanie, elektronika przemysłowa

 • "Mikroprocesorowy sterownik sześciopulsowego prostownika tyrystorowego"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest projekt i wykonanie sterownika mikroprocesorowego i algorytmu sterowania prostownikiem sześciopulsowym z tyrystorami. Do sterowania może być użyty mikrokonroler 8-bitowy (np Microchip, Atmel (ATmega), itp). Należy zaprojektować obwód sterowania wraz z układami wyzwalania tyrystorów, oraz opracować algorytm sterowania z możliwością wyświetlania parametrów sterowania. Przykłady realizacji sterowania takim układem: https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-application-note-thyristor-triggering-and-protection-of-diodes-and-thyristors-en-2018-11-19-rev-02.pdf

  Słowa kluczowe:
  sterowanie mikroprocesorowe, projektowanie obwodów, programowanie mikrokontrolera, Arduino, prostownik sześciopulsowy

 • "Zminiaturyzowany system próżniowy do testów niezawodnościowych"
  status: wolny
  mgr inż. Sebastian Bąba

  Typ: magisterska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest projekt i wykonanie zminiaturyzowanego systemu próżniowego do długotrwałych testów niezawodnościowych elementów elektronicznych i energoelektronicznych (e.g. HTRB, H3TRB). System ma też posłużyć do badań wpływu mieszanki gazowej na prędkość występowania korozji elektrochemicznej w elementach dyskretnych. Zakres prac obejmuje: definicję wymagań funkcjonalnych, dobór komponentów aktywnych i pasywnych, dobór czujników, oprogramowanie mikrokontrolera sterującego systemem. Praca realizowana we współpracy z firmą TRUMPF Huettinger Sp. Z O.O.

  Słowa kluczowe:
  reliability, vacuum system, microcontroller, humidity testing, corrosion

 • "Układ dopasowania impedanycjnego dla wzmacniaczy napięcia o częstotliwości pracy 2 MHz"
  status: wolny
  mgr inż. Sebastian Bąba

  Typ: magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat pracy zakłada wykonanie układu dopasowania impedancyjnego dla wzmacniacza napięcia o mocy kilku- kilkunastu kilowatów. Zakres pracy obejmuje obliczenia prądowo-napięciowe obwodu wykonawczego, dobór elementów pasywnych i aktywnych, wybór i oprogramowanie mikrokontrolera sterującego układem, projekt płytki drukowanej, przygotowanie interfejsu użytkownika. Praca realizowana we współpracy firmą TRUMPF Huettinger Sp. Z O.O.

  Słowa kluczowe:
  impedance matching, voltage amplifier, RF power supply, microcontroller

 • "Przyspieszony test starzeniowy elementów energoelektronicznych z Azotku Galu"
  status: wolny
  mgr inż. Sebastian Bąba

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat pracy zakłada wykonanie testu przyspieszonego elementów energoelektronicznych z Azotku Galu w kontrolowanych warunkach środowiskowych. Zakres pracy: 1) Charakteryzacja próbek wybranych do testów 2) Definicja profilu testu, określenie badanego mechanizmu awarii 3) Projekt i wykonanie układu elektronicznego kontrolującego warunki pracy każdego z badanych elementów 4) Projekt i wykonanie układu zabezpieczająco-nadzorczego, umożliwiającego autonomiczną pracę stanowiska

  Słowa kluczowe:
  GaN, reliability, ALT, mosfet

 • "Przyspieszony test starzeniowy elementów energoelektronicznych z węglika krzemu"
  status: wolny
  mgr inż. Sebastian Bąba

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat pracy zakłada wykonanie testu przyspieszonego elementów energoelektronicznych z węglika krzemu w kontrolowanych warunkach środowiskowych. Zakres pracy: 1) Charakteryzacja próbek wybranych do testów 2) Definicja profilu testu, określenie badanego mechanizmu awarii 3) Projekt i wykonanie układu elektronicznego kontrolującego warunki pracy każdego z badanych elementów 4) Projekt i wykonanie układu zabezpieczająco-nadzorczego, umożliwiającego autonomiczną pracę stanowiska

  Słowa kluczowe:
  SiC, reliability, MOSFET, diode

 • "Cyfrowo-analogowy modulator PWM do sterowania jednofazowym falownikiem napięcia"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres: opracowanie struktury modulatora PWM wybór i programowanie procesora 8-bitowego opracowanie i wykonanie obwodu PCB testy eksperymentalne z falownikiem

  Słowa kluczowe:
  modulator PWM, modulacja sinusoidalna i fazowa, sterownik mikroprocesorowy, przetwornik C/A

 • "Opracowanie uniwersalnego systemu pomiarowego do zastosowań w energoelektronice, umożliwiającego rejestrację i wizualizację mierzonych parametrów."
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Olszewski

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie uniwersalnego systemu pomiarowego do zastosowań w energoelektronice, umożliwiającego rejestrację i wizualizację mierzonych parametrów.

  Słowa kluczowe:
  energoelektronika, system pomiarowy, rejestracja, wizualizacja

 • "Opracowanie modułu transmisji bezprzewodowej w oparciu o układ scalony nRF24L01 i układ programowalny z rodziny Cyclone IV."
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Olszewski

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modułu transmisji bezprzewodowej w oparciu o układ scalony nRF24L01 i układ programowalny z rodziny Cyclone IV.

  Słowa kluczowe:
  układ programowalny, transmisja bezprzewodowa

 • "Estymacja temperatury złącza tranzystorów MOSFET z węglika krzemu w oparciu o parametry elektryczne"
  status: zajęty
  mgr inż. Sebastian Bąba

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie układu do bezinwazyjnego pomiaru temperatury złącza tranzystora MOSFET na potrzeby badań niezawodnościowych. W zakres pracy wchodzą: Porównanie użyteczności parametrów elektrycznych tranzystorów MOSFET w kontekście estymacji temperatury złącza. Badania symulacyjne układu pomiarowego. Projekt elektryczny układu pomiarowego. Wykonanie projektu płytki PCB Uruchomienie układu. Testy laboratoryjne Dodatkowe efekty pracy: Artykuł konferencyjny

  Słowa kluczowe:
  TSEP, reliability, SiC, MOSFET

 • "Opracowanie układu cyfrowego do pomiaru parametrów środowiskowych dla komory klimatycznej"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie układu mikroprocesorowego do pomiaru warunków środowiskowych w komorze klimatycznej (pomiar temperatury -70 do +180, pomiar wilgotności itp). Oprócz samego pomiaru układ może pełnić rolę rejestratora danych oraz funkcję wysyłania danych na serwer (łączność Wi-Fi). Możliwość wykonania projektu z użyciem popularnych systemów mikroprocesorowych jak Arduino, Raspberry PI czy ESP8266 oraz gotowych scalonych modułów pomiarowych o odpowiednich parametrach. W zakres pracy wchodzi projekt układu i algorytmu sterowania, projekt obwodu PCB oraz programowanie wybranego mikrokontrolera i testy eksperymentalne w komorze.

  Słowa kluczowe:
  pomiar temperatury, wilgotności, Arduino, ESP8266, Wifi, Raspberry Pi, projektowanie PCB, programowanie C++

 • "Badania ogniw superkondensatorowych"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie wyznaczanie charakterystyk pojemności oraz modelowanie ogniw superkondensatorowych w zalezności od napięcia, temperatury, oraz ocena trwałości tych ogniw w różnych warunkach otoczenia (badania w komorze klimatycznej)

  Słowa kluczowe:
  superkondensatory, magazyn energii, badania eksperymentalne, wyznaczanie charakterystyk

 • "Ocena degradacji struktury elementów półprzewodnikowych z krzemu i węglika krzemu"
  status: wolny
  mgr inż. Sebastian Bąba

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest wykonanie układu do oceny stopnia degradacji struktury tranzystorów MOSFET na potrzeby badań niezawodnościowych tych elementów. Zakres prac: Badania symulacyjne układu elektronicznego Dobór elementów Projekt płytki PCB Uruchomienie układu Testy laboratoryjne

  Słowa kluczowe:
  reliability, SiC, MOSFET, diode

 • "Aplikacja do zdalnego sterowania arbitralnym zasilaczem cyfrowym"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO, recenzja,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym zadaniem pracy jest napisanie programu/aplikacji dla komputera PC lub na smartfon/tablet do komunikacji z cyfrowym zasilaczem arbitralnym. Aplikacja powinna mieć możliwość zmiany takich parametrów jak napięcie, prąd, ale także umożliwiać zadawanie dowolnego kształtu napięcia wyjściowego. Ważne aby przebieg o danych parametrach był także przedstawiony graficznie w oknie podglądu w aplikacji. Dodatkowym zadaniem może być budowa bezprzewodowego toru komunikacji z procesorem 8-bitowym ATmega32 /64 z wykorzystaniem gotowych modułów bluetooth lub WiFi.

  Słowa kluczowe:
  programowanie, aplikacja, Android, język C++, zasilacz cyfrowy, zdalne sterowanie, komunikacja bezprzewodowa, bluetooth, WiFi, UART, Arduino

 • "Aplikacja do zdalnego sterowania generatorem cyfrowym DDS"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym zadaniem pracy jest napisanie programu/aplikacji dla komputera PC lub na smartfon/tablet do komunikacji z cyfrowym generatorem przebiegów DDS. plikacja powinna mieć możliwość zmiany takich parametrów jak częstotliwość czy amplituda oraz wypełnienie sygnału, ale także zmianę sygnału spośród 4 typów. Ważne aby przebieg o danych parametrach był także przedstawiony graficznie w oknie podglądu w aplikacji. Dodatkowym zadaniem może być budowa bezprzewodowego toru komunikacji z procesorem 8-bitowym MEGA2560 z wykorzystaniem gotowych modułów bluetooth lub WiFi.

  Słowa kluczowe:
  programowanie, aplikacja, Android, język C++, generator DDS, zdalne sterowanie, komunikacja bezprzewodowa, bluetooth, WiFi, UART, Arduino

 • "Modelowanie przekształtnika mostkowego DC//DC z transformatorem wysokiej częstotliwości"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest modelowanie przekształtnika mostkowego DC//DC z transformatorem wysokiej częstotliwości na podstawie badań eksperymentalnych, wykonanych na stanowisku laboratoryjnym i istniejącym przekształtniku. W ramach pracy należy wykonać pomiary napięć i prądów układu, które pozwolą na identyfikację modelu dynamicznego tego przekształtnika, a następnie modelowanie w środowisku Simulink i porównanie wyników symulacyjnych i eksperymentalnych

  Słowa kluczowe:
  modelowanie, identyfikacja modelu dynamicznego, DAB, Simulink, Matlab

 • "Opracowanie aplikacji dla procesora ARM do monitorowana oraz sterowania pracą przekształtnika"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na napisaniu aplikacji umożliwiającej monitorowanie oraz zarządzanie pracą przekształtnika energoelektronicznego. Do jej realizacji ma posłużyć wyświetlacz dotykowym TFT, sterowany przez mikrokontroler STM32 z procesorem ARM. Obsługę interfejsu wyświetlacza umożliwia gotowe oprogramowanie(dwa, do wyboru) z możliwością symulacji na komputerze PC. Każda z nich zawiera liczne przykłady demonstracyjne. Programuje się je C lub C++. Docelowa aplikacja powinna zawierać przejrzyste menu (np. kafelkowe) oraz interakcyjne podprogramy współpracujące z zewnętrznymi urządzeniami. W tym celu układ mikroprocesorowy powinien wymieniać dane z zewnętrznym urządzeniem za pośrednictwie dowolnego interfejsu (preferowany UART). Oprogramowanie TouchGFX w C++ https://www.youtube.com/watch?v=jGy4vBa_H3M Oprogramowanie STemWin w C/C++ https://www.youtube.com/watch?v=qSet84PIobA

  Słowa kluczowe:
  wyświetlacz dotykowy LCD, procesory STM, ARM, programowanie w C, C++, Touch GFX

 • "Budowa stanowiska jednofazowego falownika napięcia z zestawem sterowników bramkowych"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest budowa jednofazowego falownika napięcia z tranzystorami IGBT wraz z zestawem sterowników bramkowych, generatorem czasu martwego i układem zabezpieczeń. Zadaniem studenta będzie zaprojektowanie i wykonanie modelu laboratoryjnego obwodu głównego falownika, a także projekt i wykonanie płytki PCB ze sterownikami bramkowymi i zabezpieczeniami tranzystorów.

  Słowa kluczowe:
  falownik napięcia, tranzystory IGBT, sterowniki bramkowe, projekt PCB

 • "Opracowanie elektronicznego układu do zabezpieczeń nadprądowych przekształtników energoelektronicznych"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta będzie opracowanie projektu i realizacja (wykonanie, uruchomienie i testowanie) układu pomiaru prądu w obwodzie silnoprądowym (1-30A) z izolacją obwodów pomiarowych. Dodatkowo układ powinien posiadać elektroniczny układ kondycjonujący sygnał pomiarowy (wzmacniacz) i komparator z możliwością ustawiania progu zadziałania zabezpieczenia nadprądowego

  Słowa kluczowe:
  zabezpieczenie nadprądowe, pomiar prądu, projekt PCB, wzmacniacz, komparator

 • "Opracowanie sterowników bramkowych dla tranzystorów z azotku galu (GaN) do pracy równoległej"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym zadaniem w pracy będzie projekt, dobór elementów i wykonanie sterowników bramkowych dla tranzystorów z azotku galu GaN pracujacych równolegle na podstawie not aplikacyjnych producentów, np. https://gansystems.com https://epc-co.com/epc/Products/eGaNFETsandICs/EPC2020.aspx

  Słowa kluczowe:
  tranzystory GaN, azotek galu, sterowniki bramkowe, praca równoległa

 • "Badania tranzystorów MOSFET w pracy równoległej na przykładzie przekształtnika DC/DC obniżającego napięcie"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym zadaniem w pracy będzie zaprojektowanie i badania symulacyjne równoległej pracy tranzystorów MOSFET (3-6 szt.) zorientowane na szacowanie strat mocy oraz określenie warunków pracy tych łączników na przykładzie układu obniżającego napięcie. Możliwa będzie realizacja układu eksperymentalnego i badania laboratoryjne

  Słowa kluczowe:
  Przekształtnik DC/DC, MOSFET, praca równoległa, straty mocy, sterowniki bramkowe

 • "Budowa trójgałęziowego przekształtnika DC/DC o podwyższonej częstotliwości łączeń"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym zadaniem w pracy będzie budowa modelu eksperymentalnego przekształtnika trójgałęziowego, podwyższającego lub obniżającego napięcie W zakres pracy wchodzą badania symulacyjne, dobór elementów, projekt obwodu PCB i uruchomienie oraz badania laboratoryjne, dodatkowym zadaniem może być opracowanie układu sterowania mikroprocesorowego

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik DC/DC, układ trójgałęziowy, boost, moedel eksperymentalny, płyta PCB

 • "Opracowanie bezprzewodowego modułu czujnika do pomiaru zanieczyszczeń powietrza"
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Olszewski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modułu bezprzewodowego czujnika do pomiaru zanieczyszczeń powietrza

  Słowa kluczowe:
  zanieczyszczenie powietrza, czujniki, transmisja beprzewodowa

 • "Sterowanie predykcyjne układów energoelektronicznych"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Aktualne trendy sterowania przepływem i przekształcaniem energii elektrycznej bazują na przekształtnikach tranzystorowych dwu- i wielopoziomowych. Klasyczna modulacja szerokości impulsów jest skomplikowana i mało uniwersalna. Dlatego rozwijane są metody bazujące na modelu predykcyjnym, który pobudzany jest możliwymi sygnałami sterującymi (stanami przekształtnika) i na bazie minimalizacji przyjętej funkcji kosztu (np. uchybu chwilowego) wybierany jest najlepszy stan załaczeń tranzystorów. Podejście to znane w teorii sterowania (ang. Model Predictive Control - MPC) jest obecnie adaptowane w energoelektronice. Praca polega na opracowaniu koncepcji oraz przeprowadzeniu badań symulacyjnych dla wybranego przekształtnika.

  Słowa kluczowe:
  Sterowanie predykcyjne z modelem, przekształtniki dwu- i wielopoziomowe

 • "Regulacja prądu w trójfazowych przekształtnikach napięcia z modulacją szerokości impulsów"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przeanalizować i zaprojektować liniowy regulator prądu PWM w trójfazowym przekształtniku napięcia. Regulator pracuje w stacjonarnym układzie odniesienia, a dla poprawy dokładności regulacji należy zastosować sprzężenie do przodu od napięcia i spadków napięć w obwodzie odbiornika. Badania symulacyjne w pakiecie Matlab.

  Słowa kluczowe:
  trójfazowe przekształtniki napięcia AC-DC oraz DC-AC

 • "Zasilacz prądu stałego z regulatorem prądu i napięcia wyjściowego"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Do wykonania będzie projekt, realizacja, uruchomienie i badania zasilacza prądu stałego sterowanego z dedykowanego układu regulatora prądu i napięcia. Przykład realizacji: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/11/24/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter?jktype=e2e_blog

  Słowa kluczowe:
  zasilacz prądu stałego, regulowane napięcie i prąd, scalone sterowniki CC/CV

 • "Opracowanie stacji pogodowej w oparciu o platformę Arduino Ethernet."
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie stacji pogodowej, wykorzystujące czujniki temperatury, ciśnienia oraz zapylenia opartej o procesor Arduino Ethernet.

  Słowa kluczowe:
  Arduino, pomiary wielkości nieelektrycznych, stacja pogodowa

 • "Analiza porównawcza strat energii w tranzystorach MOSFET Si i GaN w wybranych przekształtnikach DC/DC"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zadaniem studenta będzie budowa i badania modeli symulacyjnych 2-3 układów dc/dc (np. układ obniżający napięcie, układ podwyższający napięcie, itp) z wykorzystaniem modeli tranzystorów MOSFET w technologii krzemowej (SI) i z azotku galu (GaN). Celem tych badań będzie porównanie właściwości tych technologii w kontekście wydzielanych strat mocy i ogólnej sprawności energetycznej układów z ich zastosowaniem

  Słowa kluczowe:
  straty mocy w tranzystorach, badania symulacyjne, azotek galu, układy DC/DC

 • "Opracowanie aplikacji do prezentacji wartości pomiarowych na urządzeniu mobilnym"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta będzie opracowanie aplikacji z interfejsem graficznym do wyświetlania różnych wartości pomiarowych z zewnętrznych czujników. Zadaniem aplikacji będzie odbieranie sygnałów z zewnętrznego układu pomiarowego, z możliwością ich gromadzenia i prezentowania w formie wartości aktualnych oraz wykresów z historią zmian a także prostymi funkcjami statystycznymi. Dodatkowo temat może być rozszerzony o wykonanie testowego urządzenia pomiarowego z wykorzystaniem popularnych systemów mikroprocesorowych (np. Arduino)

  Słowa kluczowe:
  programowanie, java, C++, interfejs graficzny, Android, Arduino

 • "Opracowanie sterowników bramkowych dla tranzystorów GaN"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt i realizacja sterowników bramkowych na PCB

  Słowa kluczowe:
  Tranzystory GaN, sterowniki bramkowe

 • "Sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi w mikrosieci autonomicznej z generatorem synchronicznym i odnawialnymi źródłami energii"
  status: wolny
  dr inż. Adam Milczarek

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach projektu należy: - zbudować model symulacyjny uwzględniający założenia projektu - z wykorzystaniem języka C zaimplementować algorytmy sterowania dla poszczególnych układów energoelektronicznych - opracować model symulacyjny i przeprowadzić badania - sporządzić raport końcowy (dotyczy: projekt indywidualny lub przejściowy) - opracować model układu z wykorzystaniem platformy Hardware in The Loop (dotyczy: praca mgr.) - przeprowadzić badania na emulatorze czasu rzeczywistego Hardware in The Loop (dotyczy: praca mgr).

  Słowa kluczowe:
  mikrosieć, odnawialne źródła energii, energoelektronika

 • "Budowa stanowiska trójfazowego falownika napięcia z zestawem sterowników bramkowych"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest budowa trójfazowego falownika napięcia z tranzystorami IGBT/MOSFET wraz z zestawem sterowników bramkowych i układem zabezpieczeń. Zadaniem studenta będzie zaprojektowanie i wykonanie modelu laboratoryjnego obwodu głównego falownika, a także projekt i wykonanie płytki PCB ze sterownikami bramkowymi i zabezpieczeniami tranzystorów.

  Słowa kluczowe:
  trójfazowy falownik napięcia, tranzystory IGBT, sterowniki bramkowe, zabezpieczenie nadprądowe

 • "Opracowanie wieloprocesorowego sterownika cyfrowego do modułowego przekształtnika DC/DC"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  realizacja sterowania wielomodułowym przekształtnikiem z układami DAB z wykorzystaniem dedykowanych układów programowalnych (FPGA/CPLD) i nadrzędnej jednostki sterującej (hierarchiczna struktura sterowania)

  Słowa kluczowe:
  układy programowalne, FPGA, CPLD, sterowanie rozproszone, modułowy układ DC/DC, DAB

 • "Mikroprocesorowy układ sterowania trójfazowym falownikiem napięcia"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest budowa układu sterowania falownikiem napięcia. Główne elementy układu to: generator impulsów sterujących, układ pomiarowy i zabezpieczenia. Zadaniem studenta będzie opracowanie i wykonanie dedykowanej płytki PCB oraz zaprogramowanie procesora (RISK) algorytmem sterowania z modulacją sinusoidalną

  Słowa kluczowe:
  mikroprocesor, sterowanie przekształtnikiem, falownik, programowanie

 • "Opracowanie i analiza działania przekształtnika DC/DC do współpracy z baterią superkondensatorową"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  celem pracy będzie wytypowanie i analiza pracy bezpośredniego przekształtnika prądu stałego dużej mocy o charakterystyce obniżającej, przeznaczonego do ładowania pakietu superkondensatorów. Badania symulacyjne będą ukierunkowane na sprawdzeniu 2-3 topologii, precyzyjnym wyznaczaniu strat mocy w elementach układu celem uzyskania jak największej sprawności układu. Brane będą pod uwagę niskonapięciowe tranzystory MOSFET Si i GaN

  Słowa kluczowe:
  DC/DC, superkondensatory, straty mocy, tranzystory GaN

 • "Stanowisko do obserwacji termicznych w elementach magnetycznych"
  status: wolny
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Wprowadzenie a) sprecyzowanie założeń napięciowo - prądowych oraz częstotliwości 2. Badania symulacyjne: a) wybór topologii przekształtnika (-ów) do stanowiska b) straty mocy w elementach magnetycznych 3. Projekt i budowa układu prototypowego: a) dobór półprzewodnikowych elementów składowych b) wizualizacja 3D c) projekt obwodów drukowanych 4. Badania laboratoryjne z wybranym elementem magnetycznym 5. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  straty mocy, kamera termowizyjna, częstotliwość łączeń, zjawisko naskórkowości, efekt zbliżeniowy

 • "Programowanie robota na podstawie zadanych trajektorii w uładzie kartezjańskim"
  status: zajęty
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest napisanie programu, który będzie sterował robotem prowadząc go po różnych trajektoriach z określoną prędkością

  Słowa kluczowe:
  programowanie robotów, transformacja prosta i odwrotna, interpolacja trajektorii

 • "Analiza pracy izolowanego przekształtnika DC//DC do współpracy z ogniwami PV"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy będzie opracowanie i analiza pracy jednokierunkowych i dwukierunkowych przekształtników z izolacją galwaniczną do współpracy z ogniwami fotowoltaicznymi. Badania koncentrować się będą na modelu symulacyjnym przekształtnika i opracowaniu algorytmu sterowania z śledzeniem punktu maksymalnej mocy ogniw PV

  Słowa kluczowe:
  układy transformatorowe w.cz., algorytm MPPT, odnawialne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne PV

 • "Budowa oraz weryfikacja eksperymentalna izolowanej przetwornicy DC/DC o mocy 5kW"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy zbudowania oraz uruchomienia dwukierunkowej, izolowanej, wysokoczęstotliwościowej przetwornicy DC/DC o mocy 5kW przystosowanej do współpracy z magazynem energii.

  Słowa kluczowe:
  Podwójny Mostek Aktywny, przetwornica DC/DC, magazyny energii

 • "Monitoring stanów uszkodzeń w falowniku sześciofazowym sterowanym metodą DTC"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza stanów uszkodzeń w falowniku sześciofazowym zasilającym silnik prądu przemiennego. Układ monitoringu i samonaprawy dla układu sterowania DTC. Opracowanie modelu symulacyjnego w programie Simulink, PSIM (lub podobne) i badania wpływu uszkodzeń przekształtnika na pracę systemu.

  Słowa kluczowe:
  Sterowanie DTC, falowniki wielofazowe, monitoring uszkodzeń, niezawodność przekształtników

 • "Stany awaryjne w wielopoziomowych przekształtnikach sieciowych"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie stanów awaryjnych w przekształtnikach NPC oraz typu T w przypadku Open Circuit (OC) i Short Circuit (SC) wybreanych tranzystorów w jednej gałęzi każdego z przekształtnika. Wybór kryteriów porównawczych. Moc znamionowa 10 kW, częstotliwość pracy 10 kHz, tętnienia prądu 5%.

  Słowa kluczowe:
  NPC, type-T, przekształtniki wielopoziomowe, stany awaryjne

 • "opracowanie modulacji dla przekształtnika mostkowego o wysokiej częstotliwości pracy"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie strat w elementach półprzewodnikowych (zaproponowanych dla dwóch wybranych rodzajów łączników - np. SiC oraz krzemowych IGBT) dla modulacji Bipolarnej/Unipolarnej/Hybrydowej dla 1-fazowego mostka typu H - modulacja w postaci kodu C. Moc znamionowa 25 kW, częstotliwość kluczowania 100 kHz. Indukcyjność odbiornika dobrać tak, aby tętnienia prądu nie przekraczały 5%.

  Słowa kluczowe:
  mostek H, modulacja, straty

 • "Przekształtnik DC/DC dla magazynu energii"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wyznaczanie sprawności pracy dwóch równoległe połączonych, dwukierunkowych przekształtników DC/DC dla magazynu energii pozwalających przesyłać energię do .sieci przez jednofazowy prostownik aktywny. Opracowanie zarządzanie przepływem energii. Moc znamionowa całego układu 10 kW, częstotliwość pracy 10 kHz. Napięcie magazynu energii 150-250 V, napięcie obwodu DC 650 V.

  Słowa kluczowe:
  magazyn energii, DC/DC

 • "Projekt i budowana czujnika prądu dla przekształtnika energoelektronicznego OZE"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Stosunkowo prosty projekt opracowania pomiaru prądu dla przekształtnika współpracującego z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Projekt obejmuje: - wykonanie płytki pomiarowej przesyłającej zmierzoną wartość do istniejącego układu mikroprocesorowego - uruchomienie i testowanie w laboratorium. Wymagania: - zaangażowanie - sumienność

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, energoelektronika, odnawialne źródła energii

 • "Pomiar trajektorii położenia obiektu ruchomego przy zastosowaniu czujników telefonu komórkowego"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt indywidualny zakładający zapoznanie się tematyką pomiarów przy wykorzystaniu niskobudżetowych czujników pomiarowych dostępnych w telefonach komórkowych dla celów samochodów elektrycznych lub zagadnień związanych z problemami nowoczesnego żołnierza na współczesnym polu walki. Zadanie zakłada wykonanie analizy problemu oraz jego praktycznej implementacji wraz przygotowaniem eksperymentu pozwalającego zweryfikować przyjęte założenia.

  Słowa kluczowe:
  pomiar położenia, żyroskop, akcelerometr

 • "Projekt i budowa układu chłodzenia radiatora w przekształtniku energoelektronicznym"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Stosunkowo prosty projekt regulacji temperatury radiatora przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE), przy pomocy prędkości wentylatora. Projekt obejmuje: - zaprojektowanie regulatora - wykonanie płytki - uruchomienie i testowanie w laboratorium. Wymagania: - zaangażowanie - sumienność

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, energoelektronika, odnawialne źródła energii

 • "Mikroprocesorowy, uniwersalny sterownik energoelektronicznych układów prototypowych"
  status: wolny
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Wprowadzenie 2. Badania symulacyjne - analiza rozwiązań oraz uniwersalności sterownika 3. Projekt i budowa sterownika 4. Implementacja algorytmu z uwzględnieniem menu użytkownika 5. Testy sterownika 6. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  procesor, test 2-pulsowy, PWM

 • "Wybór protokołu komunikacyjnego i opracowanie systemu komunikacji pomiędzy nadajnikiem bluetooth a systemem Android do zastosowań w robotyce"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach projektu zostanie wybrany protokół komunikacyjny umożliwiający połączenie nadajnika bluetooth z systemem Android. Kolejnym zadaniem będzie opracowanie zaawansowanego systemu komunikacji w oparciu o wybrany protokół oraz aplikacji na system Android, przewidziane do aplikacji w robotyce.

  Słowa kluczowe:
  komunikacja bluetooth, robotyka, system komunikacji

 • "Opracowanie, budowa i kalibracja urządzenia do precyzyjnego pomiaru mocy strat przekształtników energoelektronicznych metodą kalorymetryczną"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadanie obejmuje opracowanie, budowę oraz kalibrację dwupłaszczowego kalorymetru - urządzenia do precyzyjnego pomiaru wydzielonego ciepła w aplikacji do pomiaru mocy strat przekształtników energoelektronicznych

  Słowa kluczowe:
  pomiar mocy strat, badania kalorymetryczne, sprawność

 • "Opracowanie przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem prądu stałego platformy mobilnej"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem zadania jest opracowanie przekształtnika (obwód mocy oraz sterowanie) dla silnika prądu stałego zastosowanego w platformie mobilnej.

  Słowa kluczowe:
  platforma mobilna, silnik prądu stałego, przekształtnik DC-DC

 • "Opracowanie sprzęgu sterująco-pomiarowego dla platformy dSpace 1006"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem zadania jest opracowanie sprzęgu sterująco-pomiarowego dla platformy dSpace 1006 zapewniającego dopasowanie poziomów napięć, izolację oraz dodatkowe funkcjonalności niezbędne w trakcie pracy platformy z przekształtnikami energoelektronicznymi.

  Słowa kluczowe:
  elektronika, sprzęg pomiarowy, dSpace 1006

 • "Opracowanie i budowa stanowiska do sterowania platformą mobilną MiniRover 4WD z wykorzystaniem procesora Texas Instruments MSP430"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem zadania jest opracowanie stanowiska laboratoryjnego wraz z interfejsem użytkownika, opartego o procesor Texas Instruments MSP430 które zostanie wykorzystane do sterowania platformą mobilną MiniRover 4WD.

  Słowa kluczowe:
  TI MSP430, platforma mobilna MiniRover 4WD,sterowanie platformą mobilną

 • "Opracowanie i budowa stanowiska do sterowania platformą mobilną Rover5 z wykorzystaniem procesora Arduino"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem zadania jest stworzenie środowiska sterująco-pomiarowego oraz interfejsu użytkownika opartego o procesor Arduino które zostanie wykorzystane do sterowania platformą mobilną Rover5.

  Słowa kluczowe:
  Arduino, platforma mobilna Rover 5, sterowanie platformą mobilną

 • "Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania stabilizatorów napięcia z wykorzystaniem platformy Elvis II+ firmy National Instruments"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadanie obejmuje opracowanie założeń oraz konstrukcję stanowiska laboratoryjnego do badania stabilizatorów napięcia wykorzystującego platformę NI Elvis II+ (NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite).

  Słowa kluczowe:
  elektronika, stabilizatory napięcia, NI Elvis II+

 • "Opracowanie i oprogramowanie stanowiska do obsługi procesu paletyzacji z wykorzystaniem sterownika PLC oraz robota Kawasaki serii CP"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem zadania jest opracowanie stanowiska do procesu paletyzacji wykorzystującego sterownik PLC oraz robot przemysłowy Kawasaki serii CP. Poza stworzeniem programu do obsługi paletyzacji zadanie obejmuje opracowanie panelu operatora SCADA, ustanowienie komunikacji między panelem a sterownikiem PLC oraz między sterownikiem PLC a robotem.

  Słowa kluczowe:
  paletyzacja, Kawasaki CP, PLC

 • "Opracowanie platformy sterująco-pomiarowej wraz z interfejsem użytkownika dla platformy mobilnej"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem zadania jest opracowanie środowiska sterująco-pomiarowego oraz interfejsu użytkownika w oparciu o dowolnie wybrany procesor sygnałowy do sterowania platformą mobilną.

  Słowa kluczowe:
  procesor sygnałowy, platforma mobilna, sterowanie platformą mobilną

 • "Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania filtrów prostowniczych z wykorzystaniem platformy NI Elvis II+"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadanie obejmuje opracowanie założeń oraz konstrukcję stanowiska laboratoryjnego do badania filtrów prostowniczych wykorzystującego platformę NI Elvis II+ (NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite).

  Słowa kluczowe:
  elektronika, filtry prostownicze, NI Elvis II+

 • "Opracowanie platformy sterująco-pomiarowej oraz interfejsu użytkownika dla kalorymetru dwupłaszczowego z wykorzystaniem środowiska LabView"
  status: zajęty
  dr inż. Szymon Piasecki

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadanie obejmuje opracowanie platformy sterująco-pomiarowej oraz interfejsu użytkownika dla kalorymetru dwupłaszczowego - urządzenia wykorzystywanego do precyzyjnego pomiaru mocy strat przekształtników energoelektronicznych. Środowisko eksperymentu, interfejsu użytkownika oraz akwizycji danych oparte jest o system LabView firmy National Instruments oraz procesor sygnałowy NI MyRIO.

  Słowa kluczowe:
  interfejs użytkownika, kalorymetr dwupłaszczowy, platforma sterująco-pomiarowa

 • "Opracowanie i porównanie modulacji dla mostka H"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie strat w elementach półprzewodnikowych (zaproponowanych przez wykonawców) dla modulacji Bipolarnej/Unipolarnej/Hybrydowej dla 1-fazowego, 2-poziomowego mostka H opracowanej w postaci kodu C. Moc znamionowa 10 kW, częstotliwość kluczowania 10 kHz.

  Słowa kluczowe:
  mostek H, modulacja, straty.

 • "Analiza strat przekształtnika zasilającego maszynę indukcyjną"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wyznaczanie strat w elementach półprzewodnikowych (zaproponowanych przez wykonawców) dla 3-f, 2-p przekształtnika sterowanego metodą U/f dla silnika indukcyjnego pracującego w trybie maszynowym i generatorowym. Znamionowa moc maszyny 10 kW, częstotliwość pracy przekształtnika 10 kHz.

  Słowa kluczowe:
  straty, maszyna indukcyjna, DC/AC

 • "Zastosowanie robota KUKA do pomiaru temperatury urządzeń energoelektronicznych"
  status: wolny
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt indywidualny dotyczy zaprojektowanie systemu mierzącego straty w przekształtnikach energoelektronicznych przy zastosowaniu robota KUKA. Obejmuje on zaproponowanie systemu pomiarowego i przygotowania wizualizacji w programie Kuka Sim Pro. Wymagania: podstawowa znajomość pracy z robotem KUKA.

  Słowa kluczowe:
  robotyka, automatyka, energoelektronika

 • "Modulacja w przekształtniku wielopoziomowym NPC"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie modulacji PWM z sygnałem noścnym dla dwóch metod (tj. level i phase shift), dla 3-p, 3-f przekształtnika NPC - analiza strat w przekształtniku. Moc znamionowa 10 kW, częstotliwość pracy przekształtnika 10 kHz, tętnienia prądu 5%.

  Słowa kluczowe:
  przekształtniki wielopoziomowe, modulacja, AC/DC

 • "3-poziomowy przekształtnik NPC"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Porównanie strat w elementach energoelektronicznych dla 3-fazowych przekształtników sieciowych dla topologii 2-poziomowej i 3-poziomowej NPC. Moc znamionowa 10 kW, częstotliwość łączeń 10 kHz , tętnienia prądu 5%.

  Słowa kluczowe:
  NPC, wyrównywanie napięć, AC/DC

 • "Falownik prądu"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie tyrystorowego falownika prądu dla 3-f, asynchronicznej maszyny maszyny indukcyjnej o mocy znamionowej 10 kW i dwóch parach biegunów. Projekt uwzględnia sterowanie maszyną w pętli otwartej oraz analizę strat w łącznikach półprzewodnikowych.

  Słowa kluczowe:
  falownik prądu, analiza strat

 • "Opracowanie multimedialnego systemu informacyjnego z możliwością wizualizacji danych w trybie rzeczywistym"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie systemu multimedialnego z wykorzystaniem dostępnych platform typu "mikrokomputer" (PCstick, raspberry Pi, itp) do wizualizacji informacji oraz danych statycznych i dynamicznych (w czasie rzeczywistym) na monitorach LCD. Oczekiwane możliwości to: wyświetlanie prezentacji w popularnych formatach (np. ppt, pptx), wyświetlanie materiału wideo, pokaz slajdów, prezentacja danych pomiarowych z serwera lub bezpośrednio z czujników w czasie rzeczywistym, programowanie sekwencji wyświetlanych treści, możliwość ustawiania harmonogramu itp. Zakres pracy może być dostosowany do propozycji zainteresowanych osób.

  Słowa kluczowe:
  system informacyjny, wizualizacja danych, mini-PC, raspberry Pi, prezentacja informacji

 • "Zastosowanie procesorów 8-bitowych w sterowaniu przekształtnikami energoelektronicznymi"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach projektu student zapoznaje się z możliwościami nowoczesnych mikrokontrolerów 8-bitowych do zastosowań w aplikacjach energoelektronicznych.

  Słowa kluczowe:
  mikrokontrolery 8-bitowe, programowanie C, PWM, sterowanie przekształtnikami

 • "Transformator dla przekształtnika DC-DC z tranzystorami GaN"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Wprowadzenie; 2. Studium symulacyjne: analiza obwodu transformatora z uwzględnieniem parametrów pasożytniczych, określenie poziomu strat mocy w rdzeniu oraz uzwojeniach; 3. Projekt i budowa prototypu transformatora; 4. Badania laboratoryjne; 5. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  wysoka częstotliwość, transformator, przekształtnik DC-DC, azotek galu, pojemności pasożytnicze

 • "Programowanie ruchu robota na podstawie zadanych trajektorii za pomocą ruchów 3D"
  status: zajęty
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Przegląd literatury dotyczącej ruchów po zadanej trajektorii - Opis algorytmów ruchów po trajektorii w 3D - Wybranie algorytmu do realizacji na robocie - Badania eksperymentalne na robocie KUKA

  Słowa kluczowe:
  Programowanie robotów.

 • "Identyfikacja robotów przemysłowych"
  status: zajęty
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca będzie zawierała sposoby identyfikacji parametrów dynamicznych dla robota przemysłowego.

  Słowa kluczowe:
  Identyfikacja, robotyka

 • "Rozwiązanie zagadnienie odwrotnego dla robota przemysłowego z 6 stopniami swobody.."
  status: zajęty
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Rozwiązanie zagadnienia prostego i odwrotnego

  Słowa kluczowe:
  zagadnienie proste i odwrotne dla robotów przemysłowych

 • "Programowalny cyfrowy zasilacz arbitralny prądu stałego"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie konstrukcji zasilacza niskonapięciowego (0-30V), sterowanego układem mikroprocesorowym o programowalnym kształcie napięcia na wyjściu i ograniczeniu prądowym. Zasilacz może być sterowany również z poziomu komputera PC. Zadania: Dobór elementów, Zaprojektowanie i wykonanie płytki PCB, oprogramowanie układu sterowania, testy działania.

  Słowa kluczowe:
  zasilacz DC, sterowanie mikroprocesorowe, LCD, programowanie w języku C, projektowanie PCB

 • "Opracowanie platformy mobilnej do pomiaru parametrów środowiskowych."
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Olszewski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie platformy mobilnej do pomiaru parametrów środowiskowych.

  Słowa kluczowe:
  temperatura, wilgotność, platforma mobilna, parametry środowiskowe,sterowanie bezprzewodowe

 • "Stanowisko do badań parametrów rdzeni magnetycznych"
  status: wolny
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Wprowadzenie 2. Badania symulacyjne - testy obwodów pomiarowych 3. Projekt stanowiska 4. Budowa stanowiska 5. Badania laboratoryjne 6. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  charakterystyka magnesowania, dławik, transformator

 • "Stanowisko do wyznaczania pojemności pasożytniczej uzwojeń elementów magnetycznych"
  status: wolny
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Wprowadzenie 2. Badania symulacyjne - analiza metod pomiarowych 3. Projekt stanowiska 4. Budowa stanowiska 5. Badania laboratoryjne 6. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  transformator, dławik, pojemność pasożytnicza

 • "Zasilacz małej mocy o zerowym zużyciu energii w trybie czuwania"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie zasilacz AC/DC w topologii flyback, do zasilania urządzeń w trybie "stand-by", charakteryzującego się zerowym poborem energii podczas pracy jałowej

  Słowa kluczowe:
  zasilacz AC/DC, tryb pracy "stand-by", zerowy pobór energii w pracy jałowej

 • "Analiza szybkich procesów łączeniowych w przyrządach energoelektronicznych na podstawie precyzyjnego modelu symulacyjnego."
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta jest stworzenie modeli symulacyjnych kompletnych łączników energoelektronicznych (MOSFET, CoolMOS, IGBT) przeznaczonych do pracy z wysoką częstotliwością łączeń (100kHz) na podstawie dostępnych danych katalogowych wybranych elementów rzeczywistych, w jednym z pakietów symulacyjnych (SABER, SPPICE) oraz analiza procesów łączeniowych i wyznaczanie strat mocy w tych elementach. Wyniki symulacji będą weryfikowane badaniami modeli laboratoryjnych.

  Słowa kluczowe:
  łączeniowe straty mocy, modele tranzystorów IGBT, MOSFET, CoolMOS, przekształtniki wysokiej częstotliwości, symulacja

 • "Stanowisko dydaktyczne do badania przekształtników energii prądu stałego – badania symulacyjne"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na przeprowadzeniu studium symulacyjnego nad doborem poszczególnych elementów składowych występujących z klasycznych topologiach bezpośrednich przekształtników napięcia stałego o charakterystykach: obniżającej, podwyższającej oraz obniżająco - podwyższającej napięcie.

  Słowa kluczowe:
  Energoelektronika, Przekształtnik DC/DC, Układ obniżający napięcie, Układ podwyższający napięcie, Układ obniżająco – podwyższający napięcie

 • "Opracowanie i implementacja algorytmu sterowania jednokierunkowego wysokoczęstotliwościowego zasilacza z elementami z azotku galu (GaN)"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem zespołu będą prace poświęcone sterowaniu układu przekształtnikowego, zdolnego do pracy z podwyższoną częstotliwością przełączeń rzędu 250 kHz. Istotą tych prac będzie opracowanie algorytmu oraz późniejsza implementacja kodu programu w procesorze sygnałowym typu DSP lub układzie programowalnym ALTERA/CPLD. Do zadań studentów będzie również należało wykonanie przeglądu literatury dot. metod sterowania układem zasilacza oraz wybór odpowiedniej jednostki procesorowej.

  Słowa kluczowe:
  procesor sygnałowy DSP, układ programowalny ALTERA/CPLD, azotek galu (GAN), wysoka częstotliwość

 • "Wysokosprawny falownik napięcia z łącznikami Si/GaN"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta/-ki będzie prowadzenie prac o charakterze symulacyjnym, projektowym oraz badawczym nad jednofazowym falownikiem napięcia, którego łączniki będą stanowiły półprzewodnikowe elementy krzemowe (Si) oraz z azotku galu (GaN). Dzięki takiemu połączeniu, przy zastosowaniu odpowiednich metod sterowania, oczekuję się polepszenia parametrów energetycznych falownika, przy czym głównym założeniem jest uzyskanie sprawności energetycznej nie mniejszej niż 99%. Dlatego też jednym z kluczowych zadań będzie przeprowadzenie studium analityczno-symulacyjnego nad doborem parametrów układu (częstotliwość, dobór elementów inercyjnych, itp.). Nie mniej istotne wydają się też aspekty związane z projektowaniem układu, w którym należy zwrócić szczególną uwagę na duże stromości napięć i prądów w elementach GaN oraz możliwość ich poprawnej pracy z podwyższoną częstotliwością.

  Słowa kluczowe:
  falownik napięcia, azotek galu (GaN), wysoka sprawność energetyczna

 • "Układ przekształtnika DC/AC z transformatorem podwyższonej częstotliwości"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest projekt, budowa i badania przekształtnika DC/AC z transformatorem podwyższonej częstotliwości

  Słowa kluczowe:
  Przekształtnik DC/AC, transformator w.cz., falownik, MOSFET

 • "Pomiar strat dla dwukierunkowego przekształtnika sieciowego"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza strat w elementach półprzewodnikowych (zaproponowanych przez wykonawców) w 3-f, 2-p prostowniku sieciowym dla wybranych wektorów prądu fazowego (otwarta pętla sterowania). Moc znamionowa 10 kW, częstotliwość łączeń 10 kHz, tętnienia prądu 5%.

  Słowa kluczowe:
  prostownik aktywny

 • "Modulator SVM dla 3-f, 2-p falownika napięcia"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modulacji SVM w postaci kodu C dla 3-fazowego, 2-poziomowego falownika napięcia współpracującego z obciążeniem RL. Praca wymaga porównania strat mocy (w zaproponowanych przez wykonawców elementach) łącznikach półprzewodnikowych dla wybranych sygnałów sekwencji zerowej. Moc znamionowa 10 kW, częstotliwość łączeń 10 kHz, tętnienia prądu 5%. Moc znamionowa 10 kW, częstotliwość kluczowania 10 kHz. Moc znamionowa przekształtnika 10 kW.

  Słowa kluczowe:
  modulacja, przekształtnik DC/AC, SVM

 • "Przekształtniki dla magazynów energii w odnawialnych źródłach energii"
  status: zajęty
  dr inż. Michał Rolak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Obecnie rosnącym problemem staje się nie tyle wytwarzanie energii, co jej magazynowanie. Abstrahując od wybranego typu użytego magazynu energii niezbędne jest skuteczne zarządzanie przepływem energii przy pomocy przekształtnika DC-DC. Znaczna różnica napięć pomiędzy obwodem pośredniczącym źródeł odnawialnych, a magazynem energii wymaga odpowiednie dopasowanego urządzenia spełniającego tę funkcję. Zagadnienie obejmuje porównanie wybranych topologii przekształtników oraz wybranie optymalnego rozwiązania. Problem obejmuje również opracowanie podstawowego sterowania takiego urządzenia. Dodatkowo praca może zostać rozszerzona o budowę zaprojektowanego przekształtnika.

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik DC/DC, odnawialne źródła energii, magazyn energii

 • "Modelowanie wysokoczęstotliwościowych obwodów transformatorowych przy użyciu oprogramowania MATLAB/PLECS"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta będzie przeprowadzenie szeregu prac o charakterze symulacyjnym, których celem będzie modelowanie obwodu transformatorowego ze szczególnym uwzględnieniem parametrów pasożytniczych, m.in. takich jak pojemności między stroną pierwotną a wtórną transformatora. Rezultaty z wykonanej pracy będą stanowiły podstawę do zaprojektowania oraz wykonania obwodu magnetycznego, występującego w separowanym zasilaczu napięcia stałego o mocy na poziomie 2kW, w którym elementy półprzewodnikowe będą pracowały z częstotliwością 250kHz.

  Słowa kluczowe:
  transformator, wysoka częstotliwość, parametry pasożytnicze uzwojeń

 • "Wieloprocesorowy modułowy system sterowania na bazie procesorów DSP"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest opracowanie/udoskonalenie algorytmu sterowania dla wielomodułowego układu mikroprocesorowego (DSP) do sterowania przekształtnikami DC/DC wysokiej częstotliwości. Zakres pracy obejmuje: - opracowanie/udoskonalenie algorytmu sterowania trzema modułami (generowanie sygnałów PWM, komunikacja między procesorami, pomiary ADC, zabezpieczenia) - programowanie i testowanie realizacji algorytmu na procesorach DSP (TMS320)

  Słowa kluczowe:
  procesor DSP, programowanie C, algorytm sterowania, komunikacja między procesorami

 • "Opracowanie strony internetowej na potrzeby obsługi rejestracji uczestników konferencji"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest stworzenie systemu do obsługi elektronicznej rejestracji uczestników konferencji, w tym możliwość zakładania kont użytkowników, załączania plików i ich administrowania.

  Słowa kluczowe:
  strona internetowa, programowanie,

 • "Aplikacja do bezprzewodowego sterowania pracą układu energoelektronicznego"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne (np. z systemem Android), której zdaniem będzie bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem układu energoelektronicznego, umożliwiająca zdalne sterowanie tym układem.

  Słowa kluczowe:
  aplikacja, system Android, bluetooth, sterowanie

 • "Aplikacja do bezprzewodowej komunikacji z systemem monitoringu zużycia energii elektrycznej"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne (np. z systemem Android), której zdaniem będzie bezprzewodowa komunikacja z systemem elektronicznym do pomiaru zużycia energii elektrycznej

  Słowa kluczowe:
  aplikacja, system Android, bluetooth

 • "Opracowanie algorytmu mikroprocesorowego sterownika do trójmodułowego przekształtnika DC/DC"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: magisterska, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt i realizacja wieloprocesorowego sterownika DSP. Opracowanie algorytmu sterowania trójmodułowym przekształtnikiem DAB. Badania laboratoryjne

  Słowa kluczowe:
  sterownik mikroprocesorowy, DSP, przekształtnik DC/DC, regulator PI

 • "Układ mikroprocesorowego sterownika dla odbiornika aktywnego do współpracy z jednokierunkowym zasilaczem DC"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca obejmuje projekt i wykonanie mikroprocesorowego sterownika dla odbiornika aktywnego podłączanego do jednokierunkowego zasilacza DC. Zadaniem studenta jest dobór odpowiedniego systemu mikroprocesorowego, projekt i wykonanie płytki prototypowej PCB (lub użycie zestawu ewaluacyjnego) oraz napisanie algorytmu sterowania.

  Słowa kluczowe:
  programowanie, mikrokontroler, układ sterowania, odbiornik aktywny

 • "Sterowanie przekształtnika DC-DC dla modułów fotowoltaicznych w stacjach ładowania samochodów elektrycznych"
  status: wolny
  mgr inż. Radosław Kot

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd topologii przekształtników DC-DC wykorzystywanych w instalacjach fotowoltaicznych 2. Przegląd metod śledzenia mocy maksymalnej 3. Opracowanie modelu symulacyjnego z wykorzystaniem pakietu PLEC lub SABER. 4. Ocena wyników, wnioski

  Słowa kluczowe:
  sterowanie przekształtnikami DC-DC, MPPT, fotowoltaika, energetyka odnawialna

 • "Budowa stanowiska do badania sieci CAN w oparciu o mikrokontroler firmy Texas Instruments"
  status: wolny
  mgr inż. Radosław Kot

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd interfejsów komunikacyjnych mających zastosowanie w motoryzacji. 2. Opis warstwy fizycznej i warstwy danych sieci CAN. 3. Budowa stanowiska zawierającego układ mikrokontrolera TI oraz prosty układ pomiarowo -wykonawczy. 4. Oprogramowanie mikrokontrolera umożliwiające transmisję danych między poszczególnymi elementami poprzez sieć CAN. 5. Ocena poprawności działania, wnioski.

  Słowa kluczowe:
  transmisja danych, CAN, mikrokontrolery

 • "Opracowanie oprogramowania procesora DSP TMS320F28335 zastosowanego jako sterownik dwukierunkowego sprzęgu DC/DC."
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Głównym założeniem projektu jest napisanie w jezyku wysokiego poziomu (C) algorytmu sterowania przekształtnikiem energolelktronicznym na bazie procesora sygnałowego DSP.

  Słowa kluczowe:
  programowanie C, procesor DSP, przekształtnik DC/DC

 • "Budowa stanowiska do badań dynamicznych właściwości łączników półprzewodnikowych mocy"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest budowa samodzielnego stanowiska do badań właściwości dynamicznych tranzystorów i diod półprzewodnikowych (testy dwupulsowe) ze sterowaniem mikroprocesorowym i panelem operatorskim z możliwością zadawania i odczytu nastaw. Stanowisko ma umożliwiać także regulację temperatury złącza badanych przyprządów półprzewodnikowych

  Słowa kluczowe:
  tranzystory, mikroprocesor, test dwupulsowy, straty energii, LCD

 • "Modelowanie układów DC-DC"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: magisterska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Model transmitancyjny przekształtnika DC-DC

  Słowa kluczowe:
  modelowanie, matlab, transmitancja, sterowanie, stabilność, regulatory PI

 • "Przekształtnik DC/DC do ładowania akumulatorów z ogniw fotowoltaicznych z algorytmem śledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT)"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Budowa przekształtnika o mocy do 1kW

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik DC/DC, ogniwa PV, źródła odnawialne, magazynowanie energii

 • "Opracowanie układu sterownika bramkowego dla tranzystorów MOSFET z węglika krzemu na napięcie do 10 kV"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd dostępnych rozwiązań sterowników bramkowych z izolacją powyżej 3 kV 2. Projekt sterownika bramkowego dla tranzystora MOSFET na napięcie do 10 kV 3. Analiza pracy sterownika bramkowego w układzie gałęzi dwułącznikowej 4. Badania symulacyjne układu sterowania 5. Budowa i badania laboratoryjne układu sterownika bramkowego z tranzystorem MOSFET 10 kV

  Słowa kluczowe:
  MOSFET SiC, sterownik bramkowy

 • "Projekt, budowa i badania porównawcze dławików sprzężonych do zastosowania w przekształtnikach DC/DC"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na przeprowadzeniu studium projektowego oraz wykonaniu kilku odmiennych pod względem konstrukcyjnym prototypów dławików sprzężonych. Zadaniem studenta będzie również przeprowadzenie szeregu badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych, mających na celu porównanie podstawowych parametrów wykonanych elementów magnetycznych w odniesieniu do dławików pracujących niezależnie w układzie dwugałęziowego przekształtnika podwyższającego napięcie.

  Słowa kluczowe:
  dławiki sprzężone, przekształtnik podwyższający napięcie, tętnienia prądu

 • "Projekt, budowa i testy sterownika bramkowego dla tranzystorów typu HEMT z azotku galu"
  status: zajęty
  dr inż. Mariusz Zdanowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca wymaga wykonania projektu sterownika bramkowego dla nowej generacji tranzystorów mocy typu HEMT z azotku galu (GaN). Zadaniem studenta będzie również wykonanie prototypu układu sterowania i przeprowadzenie szeregu badań laboratoryjnych pokazujących poprawną pracę przyrządu półprzewodnikowego w konfiguracji półmostkowej.

  Słowa kluczowe:
  GaN HEMT, sterownik bramkowy, częstotliwość przełączeń

 • "Budowa i badania przekształtnika energoelektronicznego małej mocy do ładowania ogniw elektrochemicznych"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  opracowanie, budowa i badania symulacyjne i laboratoryjne układu przekształtnika DC-DC typu obniżającego napięcie z układem sterowania procesem ładowania ogniw elektrochemicznych różnego typu (NIMH, NICD, Li-ION itd.)

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik DC-DC, ładowanie ogniw elektrochemicznych,

 • "Sterownik bramkowy dla tranzystora GIT z azotku galu (GaN)"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach pracy przewidywane jest rozpoznanie właściwości tranzystorów Gate Injection Transistor (GIT) wykonanych z nowego materiału półprzewodnikowego jakim jest azotek galu (GaN) oraz opracowanie dla niego sterownika bramkowego. Wymagane będzie przeprowadzenie badań laboratoryjnych na prototypowych tranzystorach udostepnionych przez firmę Panasonic.

  Słowa kluczowe:
  azotek galu (GaN), tranzystor GIT, sterownik bramkowy

 • "Rejestrator parametrów pracy myjni ultradźwiękowej."
  status: wolny
  dr inż. Piotr Fabijański

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie układu do rejetracji parametrów pracy myjni ultradżwiękowej w oparciu o mikrokontroler z rodziny MSP430. W ramach przewidzianych prac należy napisać oprogramowanie w języku asembler w oparciu o środowisko programowania firmy IAR Systems oraz wykonać pomiary parametrów pracy myjni.

  Słowa kluczowe:
  mikrokontroler MSP430, asembler, transmisja danych, myjka ultradźwiękowa, ultradźwięki

 • "Rejestrator parametrów trójfazowej sieci zasilającej prądu przemiennego niskiego napięcia."
  status: wolny
  dr inż. Piotr Fabijański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie i budowa układu do rejestracji parametrów sieci zasilajacej w oparciu o mikrokontroler MSP430. W ramach przewidzianych prac należy napisać oprogramowanie w języku asembler w oparciu o środowisko programowania firmy IAR Systems oraz wykonać pomiary parametrów sieci zasilającej niskiego napięcia.

  Słowa kluczowe:
  harmoniczne, współczynnik THD, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, mikrokontroler MSP430, asembler

 • "Trójpoziomowy przekształtnik czterogałęziowy dla fotowoltaicznych źródeł odnawialnych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd topologii 3-fazowych przekształtników wielopoziomowych czterogałęziowych. Metody modulacji i regulacja prądu. Opracowanie koncepcji przekształtnika dla dołaczenia elektrowni fotowoltaicznej do czteroprzewodowej sieci elektroenergetycznej. Opracowanie modelu symulacyjnego w pakiecie Simulink lub Saber. Studia i testy pracy w stanach ustalonych i dynamicznych.

  Słowa kluczowe:
  Energoelektronika, odnawialne żródła energii (OZE), przekształtniki wielopoziomowe, przekształtniki czterogałęziowe

 • "Przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie z wykorzystaniem tranzystora SiC BJT"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Podstawowe właściwości tranzystora SiC BJT. 2. Opracowanie modelu symulacyjnego i projekt obwodu przekształtnika. 3. Budowa i badania modelu laboratoryjnego.

  Słowa kluczowe:
  węglik krzemu, tranzystor mocy BJT, przekształtnik DC/DC

 • "Opracowanie algorytmu doboru i optymalizacji filtrów wejściowych 3-fazowych prostowników aktywnych dla energetyki odnawialnej"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd topologi i układów wejściowych 3-fazowych przekształtników AC/DC 2. Metody doboru i optymalizacji parametrów filtrów L oraz LCL 3. Opracowanie algorytmu doboru filtrów L oraz LCL 4. Badania symulacyjne i pomiary laboratoryjne 5. Zakończenie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Sterowanie na bazie DSP, przekształtniki AC/DC, filtry L oraz LCL, energetyka odnawialna

 • "Implementacja na procesorze TMS 28xx sterowania przekształtnikiem PWM w warunkach zakłóconego napięcia sieci"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marek Jasiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod. 2. Opracowanie algorytmu sterowania. 3. Badania symulacyjne 4. Badania laboratoryjne 5. Podsumowanie i wnioski.

  Słowa kluczowe:
  przekształtniki ac-dc-ac, zaniki i zapady napięcia sieci

 • "OPRACOWANIE BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU DO MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI URZĄDZEŃ ENERGOELEKTRONICZNYCH"
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Olszewski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie bezprzewodowego systemu do monitorowania i diagnostyki urządzeń energoelektronicznych. Zakres pracy: 1. Analiza możliwości bezprzewodowego monitorowania i diagnostyki urządzeń energoelektronicznych 2. Opracowanie bezprzewodowego systemu pomiarowo-transmisyjnego 3. Wykonanie modelu laboratoryjnego 4. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.

  Słowa kluczowe:
  transmisja bezprzewodowa, energoelektronika,pomiary

 • "Zastosowanie mikrokontrolera MSP430 w laboratorium techniki mikroprocesorowej."
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Fabijański

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i napisanie programów w języku asembler w oparciu o środowisko programowania firmy IAR Systems na mikrokontroler MSP430 z dodatkową kartą rozszerzeń. Na karcie będą umieszczone dodatkowe układy pamięci, przetworniki cyfrowo-analogowe, mikrofon, głośnik, potencjometry cyfrowe, czujnik temperatury.

  Słowa kluczowe:
  mikrokontroler MSP430, asembler

 • "Sterowanie predykcyjne przekształtnikiem sieciowym w zastosowaniach do rozproszonych źródeł energii"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marek Jasiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  a. Przegląd metod sterowania b. Sterowanie predykcyjne c. Budowa modelu symulacyjnego d. Badania symulacyjne e. Wnioski

  Słowa kluczowe:
  energia, przekszekształtniki energoelektroniczne, rozproszone źródła energii

 • "Odnawialne źródła energii w systemie elektroenergetycznym"
  status: wolny
  dr hab. inż. Marek Jasiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Student dokona badań symulacyjnych i/lub eksperymentalnych przekształtnikowego źródła odnawialnego współpracującego z systemem elektroenergetycznym.

  Słowa kluczowe:
  odnawialne źródła energii

 • "Logika rozmyta w sterowaniu przekształtnikiem sieciowym – integracja odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marek Jasiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  a. Integracja z systemem elektroenergetycznym – aktualne wymagania b. Podstawy logiki rozmytej – implementacja w sterowaniu przekształtnika c. Budowa modelu symulacyjnego d. Badania symulacyjne e. Wnioski

  Słowa kluczowe:
  odnawialne źródła energii, system elektroenergetyczny

 • "Badania symulacyjne sterownika do tranzystora SiC BJT"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Podstawowe właściwości tranzystora SiC BJT. 2. Opracowanie modelu sterownika prądu bazy. 3. Symulacyjna analiza właściwości statycznych i dynamicznych obwodu ze sterownikiem.

  Słowa kluczowe:
  węglik krzemu, tranzystor mocy BJT

 • "Badania symulacyjne sterownika do tranzystora SiC JFET"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Podstawowe właściwości tranzystora SiC JFET. 2. Opracowanie modelu sterownika bramkowego. 3. Symulacyjna analiza właściwości statycznych i dynamicznych obwodu ze sterownikiem.

  Słowa kluczowe:
  weglik krzemu, tranzystor mocy JFET

 • "Wykonanie i badania układu zasilającego zespół diod elektroluminescencyjnych typu LED"
  status: zajęty
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: inżynierska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie zespołu zasilacza do linijki świetlnej LED lampy oświetlenia awaryjnego (moc 8-10 W) umożliwiającego sinusoidalny kształt przebiegu prądu w sieci zasilającej oraz wysoki, najlepiej równy 1, współczynnik mocy całego układu.

  Słowa kluczowe:
  dioda LED, matryce diodowe LED, falownik prądu, falownik napięcia

 • "Opracowanie modułu umożliwiającego automatyczne kopiowanie informacji z zasobów bazy danych CRPD (Centralny Rejestr Prac Dyplomowych) do rejestrów prac dyplomowych Biblioteki Głównej PW"
  status: zajęty
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie interfejsu komunikacyjnego pomiędzy wydziałową bazą zawierającą Centralny Rejestr Prac Dyplomowych, a bazami Biblioteki Głównej archiwizującymi prace dyplomowe ze wszystkich wydziałów.

  Słowa kluczowe:
  Internet, bazy danych, zarządzanie bazami

 • "Badania funkcjonalności zasilacza prądu stałego o mocy 40kW chłodzonego woda do zastosowań w technologii napylania plazmowego"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marek Jasiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Do zakresu pracy będzie należało wykonanie testów praktycznych poprawności działania wszystkich funkcji, w jakie został wyposażony zasilacz 40kW

  Słowa kluczowe:
  zasilacz prądu stałego, napylanie plazmowe

 • "Badania zgodności z normą SEMI F47 zasilacza prądu stałego o mocy 40kW chłodzonego woda do zastosowań w technologii napylania plazmowego"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Marek Jasiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Do zakresu pracy będzie należało zapoznanie się z normą SEMI F47 oraz sprawdzenie praktyczne czy wszystkie wymogi normy są spełnione przez zasilacz 40kW

  Słowa kluczowe:
  zasilacz prądu stałego, napylanie plazmowe

 • "Opracowanie algorytmu automatycznej estymacji parametrów silnika klatkowego na zatrzymanym silniku dla pojazdów elektryczych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod estymacji parametrów silnika klatkowego zasilanego z falownika tranzystorowego o modulowanej szerokości impulsów 2. Wybór, opis metody i opracowanie algorytmu estymacji 3. Opracowanie modelu symulacyjnego w programie Simulink lub Saber 4. Badania i studia symulacyjne, ocena błędów estymacji 5. Zakończenie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Sterowanie na bazie DSP, napędy falownikowe pojazdów elektrycznych, estymacja parametrów, sterowanie bezczujnikowe

 • "Studium projektowe impulsowych przekształtników napięcia stałego DC/DC o dwukierunkowym przepływie energii i"
  status: zajęty
  dr inż. Mieczysław Nowak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: Zakres pracy : 1. Studia literatury w dziedzinie tematu w celu rozpoznania możliwości rozwiązań /2. Analiza i badania symulacyjne wybranych rozwiązań dla przyjętych parametrów zasilacza / 3. Badania laboratoryjne dla weryfikacji kluczowych wyników analizy / 4. Wnioski

  Słowa kluczowe:
  przekształtniki DC/DC, emulacja baterii, dwukierunkowy przepływ energii,

 • "Przeprowadzić studia nad metodyką doboru kondensatorów na przykładzie charakterystycznych przypadków zastosowania w energoelektronice"
  status: zajęty
  dr inż. Mieczysław Nowak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd podstawowych typów kondensatorów znajdujących zastosowanie w przekształtnikach. Wyznaczenie przy pomocy symulacji charakterystycznych wielkości koniecznych do doboru kondensatorów dla kilku typów przekształtników. Przeprowadzenie stosownych obliczeń dla doboru kondensatorów z uwzględnieniem różnych typów

  Słowa kluczowe:
  kondensatory, straty energii w kondensatorach,

 • "Modułowy kondycjoner-konwerter sygnałów cyfrowych i analogowych oparty o MCU-MSP430"
  status: wolny
  dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt specjalizowanego sytemu mikroprocesorowego do konwersji sygnałów A&D, opracowanie kompletnego schematu, budowa wybranych modułów, szkicowy projekt PCB, stworzenie programów testowych (asembler), uruchomienie systemu.

  Słowa kluczowe:
  mikrokontroler, MSP430, oprogramowanie, asembler, PCB

 • "Symulacja cyfrowa układów energoelektronicznych umożliwiających włączenie elektrowni fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Symulacja cyfrowa układów energoelektronicznych umożliwiających włączenie elektrowni fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej

  Słowa kluczowe:
  prostownik, falownik, przekształtnik energoelektroniczny, ogniwo fotowoltaiczne

 • "Symulacja cyfrowa układów energoelektronicznych umożliwiających włączenie elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Symulacja cyfrowa układów energoelektronicznych umożliwiających włączenie elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej

  Słowa kluczowe:
  prostownik, falownik, przekształtnik energoelektroniczny, elektrownia wiatrowa

 • "Analiza pracy układu regulacji mocy przetworników piezoceramicznych w generatorach ultradźwiękowych"
  status: zajęty
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest wykonanie modelu cyfrowego i wykonanie badań symulacyjnych układu do regulacji mocy w generatorze ultradźwiękowym. Do analizy przyjęto jeden wariant układu regulacji z modulacją PWM fali napięcia wyjściowego falownika.

  Słowa kluczowe:
  falownik rezonansowy, ultradźwiękowe przetworniki mocy, przekształtniki energoelektroniczne, modelowanie cyfrowe układów elektronicznych

 • "Opracowanie witryny internetowej na potrzeby ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej"
  status: zajęty
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie interaktywnej strony internetowej na potrzeby Olimpiady Wiedzy Technicznej.

  Słowa kluczowe:
  strony WWW

 • "Panele operatorskie do urządzeń technologicznych"
  status: zajęty
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: inżynierska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest wykonanie analizy oferty rynku, porównanie właściwości i parametrów eksploatacyjnych wybranych paneli operatorskich oraz przedstawienie najczęściej stosowanych narzędzi programowania.

  Słowa kluczowe:
  wizualizacja danych, panel operatorski, proces technologiczny, wizualizacja procesu

 • "Opracowanie modelu cyfrowego falownika w układzie generatora ultradźwiękowego"
  status: zajęty
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest wykonanie modelu cyfrowego falownika zastosowanego w generatorze ultradźwiękowym i wyznaczenie, na podstawie symulacji różnych stanów pracy układu i zadanej wartości mocy wyjściowej falownika, granicznych wartości parametrów łączników energoelektronicznych.

  Słowa kluczowe:
  falownik rezonansowy, ultradźwiękowe przetworniki mocy, przekształtniki energoelektroniczne, modelowanie cyfrowe układów elektronicznych

 • "Wykonanie badań laboratoryjnych falownika w układzie generatora ultradźwiękowego"
  status: zajęty
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest uruchomienie i badania modelu laboratoryjnego falownika zasilającego zespół ultradźwiękowych przetworników mocy. Podczas realizacji pracy należy opracować płytki obwodów drukowanych głównych podzespołów falownika, wykonać i uruchomić te podzespoły oraz wykonać testy kompletnego falownika.

  Słowa kluczowe:
  falownik rezonansowy, ultradźwiękowe przetworniki mocy, przekształtniki energoelektroniczne

 • "Rejestracja parametrów sieci elektrycznej na karcie Flash SD"
  status: wolny
  mgr inż. Hubert Gawiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Rejestracja parametrów sieci elektrycznej na karcie Flash SD

  Słowa kluczowe:
  systemy pomiarowe, systemy mikroprocesorowe

 • "Struktury mikroprocesorowe ARM do zastosowań w elektronice przemysłowej"
  status: wolny
  mgr inż. Hubert Gawiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Struktury mikroprocesorowe ARM do zastosowań w elektronice przemysłowej

  Słowa kluczowe:
  systemy mikroprocesorowe, ARM

 • "Zastosowanie struktur mikroprocesorowych ARM w układach energoelektronicznych"
  status: wolny
  mgr inż. Hubert Gawiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zastosowanie struktur mikroprocesorowych ARM w układach energoelektronicznych

  Słowa kluczowe:
  systemy mikroprocesorowe, ARM

 • "Analiza pracy systemu UPFC w stanach statycznych i dynamicznych"
  status: wolny
  mgr inż. Hubert Gawiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza pracy systemu UPFC w stanach statycznych i dynamicznych

  Słowa kluczowe:
  UPFC, aktywna filtracja

 • "Sterowanie silnika indukcyjnego przy użyciu trybu ślizgowego - badania symulacyjne"
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - opracowanie algorytmów sterowania - badania symulacyjne - podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  sterowanie silnikiem indukcyjnym, sterowanie ślizgowe

 • "Adaptacyjne sterowanie silnika prądu przemiennego - badania symulacyjne"
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - opracowanie algorytmów sterowania - badania symulacyjne

  Słowa kluczowe:
  Silniki prądu przemiennego, sterowanie adaptacyjne.

 • "Sterowanie za pomocą sieci neuronowych silnika prądu przemiennego - badania symulacyjne"
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Opracowanie algorytmów sterowana - Badania symulacyjne - Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Silniki prądu przemiennego, sieci neuronowe

 • "Zamknięte układy sterowania prostownikiem w formie wirtualnego laboratorium (V-Lab) w języku Java."
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod sterowania prostownikiem 2. Opis programu realizującego sterowanie prostownikiem 3. Omówienie interfejsu użytkownika 4. Ocena przydatności opisanego programu

  Słowa kluczowe:
  Energoelektronika, programowanie Java

 • "Układy dynamiczne z różnymi algorytmami sterowania dla silnika indukcyjnego w formie wirtualnego laboratorium (V-Lab) w języku Java."
  status: zajęty
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod sterowania silnikiem indukcyjnym 2. Opis programu realizującego sterowanie silnikiem 3. Omówienie interfejsu użytkownika 4. Ocena przydatności opisanego programu

  Słowa kluczowe:
  Silnik indukcyjny, programowanie w Javie

 • "Sterowanie predykcyjne silnika indukcyjnego przy użyciu karty DS1103."
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod sterowania predykcyjnego 2. Opis wybranej metody sterowania predykcyjnego silnikiem indukcyjnym 3. Symulacja metody sterowania predykcyjnego silnikiem indukcyjnym 4. Badania laboratoryjne 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  silnik indukcyjny, sterowanie predykcyjne

 • "Sterowanie za pomocą sieci neuronowych silnika prądu przemiennego - badania eksperymentalne."
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod sterowania neuronowego 2. Opis wybranej metody sterowania neuronowego silnikiem indukcyjnym 3. Symulacja metody sterowania neuronowego silnikiem indukcyjnym 4. Badania laboratoryjne 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Silnik prądu przemiennego, sterowanie neuronowe.

 • "Adaptacyjne sterowanie silnika indukcyjnego - badania eksperymentalne"
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod sterowania adaptacyjnego 2. Opis wybranej metody sterowania adaptacyjnego silnikiem indukcyjnym 3. Symulacja metody sterowania adaptacyjnego silnikiem indukcyjnym 4. Badania laboratoryjne 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Silniki indukcyjne, sterowanie adaptacyjne

 • "Sterowanie silnika indukcyjnego przy użyciu trybu ślizgowego - badania eksperymentalne"
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd metod sterowania ślizgowego 2. Opis wybranej metody sterowania ślizgowego silnikiem indukcyjnym 3. Symulacja metody sterowania ślizgowego silnikiem indukcyjnym 4. Badania laboratoryjne 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  sterowanie silnikiem indukcyjnym, sterowanie ślizgowe

 • "Sterowanie przekształtników wielopoziomowych przy użyciu układów o zmiennej strukturze - badania eksperymentalne"
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Opis algorytmów sterowania przy użyciu układów o zmiennej strukturze - Opis sterowania przekształtników wielopoziomowych - Wybór algorytmu sterowania - Badania laboratoryjne - Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Przekształtniki wielopoziomowe, tryb ślizgowy

 • "Sterowanie predykcyjne silnika indukcyjnego - badania symulacyjne."
  status: zajęty
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Opis algorytmów sterowania przy użyciu układów predykcyjnych - Opis sterowania silnikiem indukcyjnym - Wybór algorytmu sterowania - Badania symulacyjne

  Słowa kluczowe:
  silnik indukcyjny, sterowanie predykcyjne

 • "Sterowanie przekształtników wielopoziomowych przy użyciu układów o zmiennej strukturze - badania symulacyjne"
  status: wolny
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Opis algorytmów sterowania przy użyciu układów o zmiennej strukturze - Opis sterowanie przekształtników wielopoziomowych - Wybór algorytmu sterowania - Badania symulacyjne

  Słowa kluczowe:
  Przekształtniki wielopoziomowe, tryb ślizgowy

 • "Programowanie ruchu robota na podstawie zadanych trajektorii za pomocą ruchów w sześciu osiach."
  status: zajęty
  dr inż. Dariusz Sobczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Przegląd literatury dotyczącej ruchów po zadanej trajektorii - Opis algorytmów ruchów po trajektorii w sześciu osiach - Wybranie algorytmu do realizacji na robocie - Badania eksperymentalne na robocie KUKA

  Słowa kluczowe:
  Programowanie robotów

 • "Estymacja strat energii w przekształtnikach jednofazowych DC/AC w. cz., na podstawie precyzyjnego modelu symulacyjnego (Spice, Saber)"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Grzejszczak

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zadaniem studenta jest budowa w profesjonalnym środowisku symulacyjnym (SABER lub SPICE) modelu symulacyjnego przekształtnika jednofazowego mostkowego DC/AC, z wybranych łaczników energoelektronicznych o parametrach odpowiadających danym katalogowym, w celu najwierniejszego odtworzenia rzeczywistych warunków pracy układu. Wyniki symulacyjnych obliczeń strat mocy i energii będą weryfikowane za pomocą precyzyjnych pomiarów na zbudowanych modelach laboratoryjnych.

  Słowa kluczowe:
  straty energii, przekształtniki wysokiej częstotliwości, modele łączników, IGBT, MOSFET, symulacja

 • "Modelowanie obwodów przekształtników z uwzględnieniem dynamiki stanów cieplnych"
  status: wolny
  dr inż. Mieczysław Nowak

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy dyplomant ma za zadanie sprawdzenie w popularnych podstawowych programach symulacyjnych do analizy obwodów elektronicznych ( SPICE, SABER, TCAD) zdolności odwzorowywania zmian temperatury struktury przyrządów półprzewodnikowych ( diod, tranzystorów IGBT, MOSFET, JFET-SiC) i wynikającej stąd zmiany parametrów w stanach przejściowych – również z uwzględnieniem procesów łączeniowych. Temat włączony w program badawczy uwzględniony w planie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Słowa kluczowe:
  przekształtniki podwyższonej częstotliwości , straty mocy łączeniowe , modele termiczne łączników, modelowanie termicznych procesów dynamicznych

 • "Modele przekształtników średniej częstotliwości dla potrzeb projektowania termicznego"
  status: wolny
  dr inż. Mieczysław Nowak

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca ma za zadanie na przykładzie konkretnego typu przekształtnika podwójnego mostka tranzystorowego o częstotliwości pracy 100 kHz (stosowanego m. i. jako sprzęg w samochodach elektrycznych oraz w systemach zasilania robotów ) przeanalizować metodykę tworzenia i testowania modeli w bazowych pakietach symulacyjnych (SPICE, SABER, TCAD) tak by uzyskać możliwie pełne informacje o mocy strat wydzielanych w przyrządach półprzewodnikowych. Temat włączony w program badawczy uwzględniony w planie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Słowa kluczowe:
  przekształtniki podwyższonej częstotliwości , straty mocy łączeniowe , modele łączników, tranzystorów MOSFET, IGBT, JFET-SiC

 • "Modele cyfrowe układów do zasilania lamp fluorescencyjnych"
  status: wolny
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: inżynierska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i badania dwóch modeli cyfrowych typowych przekształtników zasilających lampy fluorescencyjne. W modelach należy uwzględnić modele lampy przed i po zapłonie.

  Słowa kluczowe:
  lampa fluorescencyjna, przekształtnik energoelektroniczny, falownik napięcia, modelowanie cyfrowe obwodów elektrycznych

 • "Opracowanie i wykonanie energooszczędnego układu przekształtnika do zasilania lamp fluorescencyjnych"
  status: wolny
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: inżynierska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie układu zasilającego lampę fluorescencyjną umożliwiającego sinusoidalny kształt przebiegu prądu w sieci zasilającej oraz wysoki, najlepiej równy 1, współczynnik mocy całego układu.

  Słowa kluczowe:
  lampa fluorescencyjna, przekształtnik energoelektroniczny, falownik napięcia

 • "Układ do pomiaru amplitudy drgań zespołu przetworników piezoceramicznych mocy"
  status: wolny
  dr inż. Paweł Fabijański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie układu z wyjściem analogowym i cyfrowym do pomiaru amplitudy drgań ultradźwiękowych przetworników mocy oraz wykonanie interfejsu umożliwiającego automatyczną rejestrację amplitudy drgań na komputerze klasy PC

  Słowa kluczowe:
  ultradźwiękowe przetworniki mocy, pomiar przesunięcia liniowego, czujniki drgań