Prace obronione

 • Ocena zgodności deklaratywnej i analiza porównawcza parametrów statycznych wybranych kondycjonerów jakości energii elektrycznej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Sroka

  Data obrony:
  28.06.2024

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)

 • Robot Yumi w montażu obwodów drukowanych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  28.06.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Narzędzie wspomagające proces projektowania dławików przekształtników energoelektronicznych z użyciem bazy komponentów
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Kornel Wolski

  Data obrony:
  13.06.2024

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Porównanie przekształtników DC/DC średniego napięcia typu DAB z szeregowym obwodem rezonansowym do ładowania pojazdów elektrycznych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Przemysław Trochimiuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Miśkiewicz

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Projekt jednofazowego, dwukierunkowego układu przekształtnikowego dla silnika BLDC do współpracy z siecią elektroenergetyczną.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Cezary Soból

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Adam Milczarek

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Uniwersalny układ zasilania z transformatorem planarnym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Tomasz Gajowik

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  9.02.2024

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Jednostopniowy przekształtnik AC-DC średniego napięcia
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Kopacz

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Miśkiewicz

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Tester elementów magnetycznych i półprzewodnikowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Kopacz

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Przekształtnik DC-DC zbudowany z modułów funkcjonalnych opartych o tranzystory z węglika krzemu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Adam Milczarek

  Data obrony:
  5.02.2024

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)

 • Stanowisko do badania strat łączeniowych tranzystorów mocy w zadanym punkcie pracy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  31.01.2024

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)

 • Realizacja komunikacji master-slave za pomocą interfejsu ModBUS TCP/IP
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  22.01.2024

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Pomiar strat mocy w elementach magnetycznych przy wymuszeniu niesinusoidalnym
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  22.01.2024

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Opracowanie, budowa i badania układu balansowania i monitorowania wielkości elektrycznych magazynu kwasowo ołowiowego o dużej pojemności
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  4.10.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Tester elementów magnetycznych – stanowisko dydaktyczne
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  29.09.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Transformator w obwodach ładowania baterii pojazdów elektrycznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  29.09.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Dwukierunkowy 2-gałęziowy bezpośredni przekształtnik DC/DC - stanowisko dydaktyczne
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  29.09.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Bezpośrednie przekształtniki napięcia stałego: studium symulacyjno-projektowe
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Data obrony:
  6.09.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Systemy wbudowane)

 • Research and design of bidirectional full-bridge LLC resonant converter
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Harasimczuk

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  22.06.2023

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Systemy wbudowane)

 • Analiza działania protokołu MODBUS TCP/IP w przemysłowych systemach informacyjno-pomiarowych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  7.06.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Opracowanie algorytmu komunikacji dla układu zarządzania magazynem superkondensatorowym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  7.06.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Inżynieria oprogramowania)

 • Analiza działania przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z litowo jonowym magazynem energii w systemie elektroenergetycznym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  7.06.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Inżynieria oprogramowania)

 • Modułowy przekształtnik synchroniczny DC/DC z tranzystorami GaN o dużej obciążalności prądowej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  16.03.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • System zarządzania magazynem energii (BMS) w technologii bezprzewodowej
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  16.03.2023

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • System sterowania i zarządzania dwukierunkowym 2-gałęziowym bezpośrednim przekształtnikiem DC/DC
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Roboty współpracujące Universal Robots w zastosowaniu Smart Factory
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • System zarządzania energią na stacji ładowania aut elektrycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Opracowanie algorytmu zarządzania energią w przemysłowej mikrosieci prądu stałego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Waldemar Graniszewski

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Elektromobilność (Automatyka)

 • Opracowanie i implementacja w układzie FPGA filtru Kalmana i analizatora mocy dla czteroprzewodowego kondycjonera jakości energii elektrycznej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Andrzej Olszewski

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt symulacji fizycznej cieczy na platformie programistycznej REACT NATIVE
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt i budowa pojazdu kołowego samodzielnie szukającego wyjścia z labiryntu z wykorzystaniem układu CPLD
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Rolak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Development of the MPPT Control Algorithm for an Isolated DAB Converter
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  10.02.2023

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Automatyka)

 • Przekształnik podwyższający napięcie z dławikiem sprzężonym i rezonansowym obwodem odciążającym.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Harasimczuk

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  20.01.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Hybrydowy magazyn energii elektrycznej dla mikrosieci AC z infrastrukturą DC szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Adam Milczarek

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  20.01.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Projekt systemu automatyzacji procesu przetwórczego w zakładzie mleczarskim
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Rolak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  20.01.2023

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Robot współpracujący IRB 14000 Yumi - paletyzacja
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Sławomir Zalewski

  Data obrony:
  15.12.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie i analiza przekształtnika typu DAB przeznaczonego do ładowania baterii pojazdów elektrycznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  26.09.2022

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Sterowanie i analiza układu prekształtnikowego DAB3 - LLC
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  26.09.2022

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Control Methods for Dynamic Connection and Disconnection of Two Parallel DC/DC DAB Converter Modules
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Rolak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  26.09.2022

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Automatyka Przemysłowa)

 • System informatyczny do zarządzania danymi dla potrzeb mikrosieci prądu stałego
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  25.03.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Bezpieczeństwo przesyłu danych w przemysłowych systemach pomiarowych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marcin Iwanowski

  Data obrony:
  25.03.2022

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)

 • Opracowanie i badania izolowanego przekształtnika DC//DC o mocy 25kW na bazie modułu IPM w technologii SiC
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  25.03.2022

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie i badania synchronicznego czterokwadrantowego przekształtnika prądu stałego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  8.02.2022

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Porównanie dwukierunkowych przekształtników DC/DC do zastosowań z odnawialnymi źródłami energii i w systemach magazynowania energii
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Kopacz

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Harasimczuk

  Data obrony:
  8.02.2022

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Pomocnicze przekształtniki trakcyjne w systemach 3 kV DC
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Kopacz

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Rafał Miśkiewicz

  Data obrony:
  7.02.2022

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Manipulator planarny o pięciu stopniach swobody
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  7.02.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Sterowanie predykcyjne silnika indukcyjnego - badania symulacyjne.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  7.02.2022

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie algorytmu sterowania mikrosiecią energetyczną z magazynem energii
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  19.01.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Robot współpracujący IRB 14000 YuMi do rozgrywek w gry planszowe.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  11.01.2022

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt wysokoczęstotliwościowego przekształtnika DC/DC z elementami SiC do zastosowania w generatorach plazmy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Harasimczuk

  Data obrony:
  7.12.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Nowe koncepcje topologii ładowarek do samochodów elektrycznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  7.12.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)

 • Badania porównawcze gałęzi falownikowych średniego napięcia z elementami mocy na bazie węglika krzemu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  7.12.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie algorytmu sterowania przekształtnikiem dwukierunkowym DC/DC (DAB) uwzględniającego minimalizację strat mocy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  29.09.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Nowoczesne układy napędowe robotów mobilnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  29.09.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Projekt i budowa stanowiska do badań przekształtników prądu stałego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  29.09.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Projekt i budowa stanowiska do badań przekształtników prądu stałego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  29.09.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Sterownik mikroprocesorowy dla podwójnego mostka aktywnego z rezonansem szeregowym
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  23.09.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Implementacja oraz badania elektronicznego systemu zarządzania robotyczną łodzią podwodną
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  23.09.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Budowa i badania przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie z regulatorem analogowym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  23.09.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Grid forming and grid following converter in series from 5 kW
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  30.06.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie kompaktowego modułu do pomiaru parametrów środowiskowych i jakości powietrza
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  20.05.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Sterowanie maszyną BLDC z wykorzystaniem układu FPGA
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Rolak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Marek Michalczuk

  Data obrony:
  20.05.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Simple power electronics converter for e-mobility in AC/DC and DC/DC conversion
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  20.04.2021

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Automatyka)

 • Symulacja PiL (Procesor in the Loop) - trójfazowy napęd falownikowy z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  11.02.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Mikroprocesorowy sterownik sześciopulsowego prostownika tyrystorowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  11.02.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie wielofunkcyjnego zasilacza napięć stałych ze sterownikiem cyfrowym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  11.02.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie algorytmu sterowania oraz modelu czasu rzeczywistego przekształtnika energoelektronicznego dla hybrydowego magazynu energii
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Adam Milczarek

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Radosław Kot

  Data obrony:
  11.02.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • System wizyjny Epson PV1.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Andrzej Olszewski

  Data obrony:
  5.02.2021

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie modelu platformy lewitującej magnetycznie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  5.02.2021

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Przekształtnik rezonansowy DC-DC o zmiennym wzmocnieniu wykorzystujący elementy z azotku galu
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  22.12.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Modelowanie i analiza pracy mikrosieci prądu stałego dla potrzeb zasilania awaryjnego szpitala
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  19.11.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Aktywny sterownik bramkowy dla tranzystora SiC MOSFET poprawiający proces załączenia
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Power electronics system with energy storage to uninterruptible power supply of DC loads during voltage dips and sags.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Adam Milczarek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  24.09.2020

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie i badania przekształtnika DC/DC o szerokim zakresie napięcia wejściowego, z tranzystorami GaN
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  8.07.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Zrobotyzowane stanowisko z robotem Epson SCARA
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  8.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Modelowanie i analiza pracy przekształtników AC/DC i DC/DC w mikrosieci prądu stałego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  8.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Dotykowy pulpit do monitorowania oraz sterowania pracą przekształtników energoelektronicznych
  poziom: magisterskie II-stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Dominik Sierociuk

  Data obrony:
  8.07.2020

  Specjalizacja:
  Informatyka stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie mechanizmów autoryzacji dostępu dla zdalnego systemu monitorowania elektrowni fotowoltaicznej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  8.07.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Generatory przebiegów sinusoidalnych - płyta eksperymentalna do platformy edukacyjnej NI ELVIS II +
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  7.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Analiza symulacyjna dwukierunkowego, dwugałęziowego przekształtnika DC/DC średniego napięcia
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  7.07.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki myjki ultradźwiękowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  7.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wyznaczanie strat mocy w elementach półprzewodnikowych SiC metodami analityczną oraz elektro-termiczną
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  7.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Układ sterowania elektrozamkiem z uwierzytelnianiem na podstawie detekcji twarzy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  7.07.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt wysokoczęstotliwościowego modułowego zespołu przekształtników energoelektronicznych na bazie półprzewodników nowej generacji z węglika krzemu (SiC)
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  26.05.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Moduły mocy z tranzystorami SiC MOSFET w układach dwu- i trójpoziomowych - badania symulacyjne.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  26.05.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Mikroprocesorowy sterownik LED RGB oświetlenia eksponatów w galerii sztuki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  28.04.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Precyzyjny, cyfrowy układ do pomiaru energii elektrycznej z izolacją galwaniczną
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  28.04.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Boost-based second-harmonic compensation buffer for a single-phase voltage-source inverter
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Kornel Wolski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  6.02.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Badania porównawcze łączników mocy opartych o szeregowo połączone tranzystory SiC MOSFET w układzie falownika mostkowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Kopacz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  6.02.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Wektorowy modulator szerokości impulsów (SV-PWM) dla przekształtników trójpoziomowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Rafał Kopacz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  6.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Estymacja temperatury złącza tranzystorów MOSFET z węglika krzemu w oparciu o parametry elektryczne
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Sebastian Bąba

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  6.02.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie, budowa i badania falownikowego napędu z silnikiem PMSM dla pojazdów elektrycznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  6.02.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Przekształtnik energoelektroniczny z łącznikami SiC do zasilania penetratora planetarnego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  6.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Robotyczne ramię pomiarowe - interfejs użytkownika.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  5.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Regulator temperatury w stanowisku laboratoryjnym do badania procesów termicznych zachodzących w próbkach skały księżycowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  5.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Robotyczne ramię pomiarowe.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  5.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Sterowanie z uczeniem iteracyjnym przekształtnika energoelektronicznego pracującego ze zmiennym obciążeniem
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Sebastian Bąba

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  5.02.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Układ napędowy robota inspekcyjnego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  5.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • System akwizycji danych pomiarowych z inteligentnego licznika energii elektrycznej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  4.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Symulacja zrobotyzowanych linii produkcyjnych w środowisku RobotStudio
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  4.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Cyfrowy generator sygnałów z interfejsem dotykowym i komunikacją USB
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  4.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Wpływ temperatury na właściwości akumulatorów litowo-jonowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  4.02.2020

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie i analiza pracy przekształtnika push-pull do zasilania wzmacniaczy audio
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  4.02.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Autonomiczne systemy sterowania o optymalnej prędkości w oparciu o zasadę maksimum Pontriagina.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  9.01.2020

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Power electronics bank of energy in an intelligent building using IoT
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Kornel Wolski

  Data obrony:
  18.09.2019

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Elektronika Przemysłowa)

 • Projekt i budowa wysokoczęstotliwościowego przekształtnika prądu stałego z kondensatorem o zmiennym potencjale
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  18.09.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Wzmacniacz małej częstotliwości - ćwiczenie laboratoryjne z podstaw elektroniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  18.09.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Projekt, budowa, uruchomienie i badania napędu pojazdu elektrycznego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  18.09.2019

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Automatyka)

 • Development of the smart transformer average model for analysis of selected control algorithms
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Adam Milczarek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  18.09.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Power management in DC microgrid connected to the smart transformer DC link.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Adam Milczarek

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  18.09.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Badania napędu PMSM ze sterowaniem predykcyjnym dla pojazdów elektrycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  18.09.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie modelu eksperymentalnego modułowego 4-gałęziowego przekształtnika typu T w zastosowaniu do niskonapięciowego stopnia DC/AC przetwarzania energii Transformatora Energoelektronicznego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  22.08.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie stanowiska dydaktycznego do realizacji procesu montażu z zastosowaniem robota ABB IRB 14000
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  2.07.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie aplikacji do montażu elementów elektronicznych z zastosowaniem środowiska ABB RobotStudio z modułem Integrated Vision oraz robota ABB IRB 14000
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  2.07.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Przetwornica rezonansowa LLC do zastosowania w układach fotowoltaicznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  2.07.2019

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Automatyka)

 • Medium voltage power switch based on two SiC MOSFET series-connected inside a module
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Szymon Piasecki

  Data obrony:
  2.07.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Kontrola potencjału punktu neutralnego w rozszerzonym falowniku typu T
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Szymon Piasecki

  Data obrony:
  2.07.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Stanowisko do wyznaczania strat histerezowych w rdzeniach magnetycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Przemysław Trochimiuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  24.05.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie obciążenie aktywnego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Rolak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  24.05.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Zrobotyzowane stanowisko do precyzyjnej obróbki materiałów oraz narzędzie do symulacji robotów firmy ABB.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  11.03.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Analizator parametrów sieci trójfazowej na bazie procesora sygnałowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Kamil Możdżyński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Bogdan Dziadak

  Data obrony:
  7.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Systemy wbudowane)

 • Zasilacz sieciowy do lamp elektronowych typu Nixie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  6.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie trójfazowego falownika napięcia do sterowania silnikiem indukcyjnym małej mocy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  6.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Badania symulacyjne izolowanego przekształtnika DC/DC o mocy 20kW wykonanego w technologii SiC
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  6.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Modernizacja linii trapezowania blachy z zastosowaniem nowoczesnych technik sterowania
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  6.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do testowania sterowników bramkowych tranzystorów mocy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Rolak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  6.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Uniwersalne stanowisko laboratoryjne do badań pracy równoległej 3- i 4-gałęziowych przekształtników typu T podłączonych do sieci oraz pracujących autonomicznie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  6.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie opaski elektronicznej przypominającej o zażyciu leku
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  6.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Analiza porównawcza układów DC/DC o charakterystyce obniżająco-podwyższającej do zasilania baterii litowo-jonowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  4.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Analiza porównawcza strat energii w niskonapięciowych tranzystorach MOSFET z Si i GaN na podstawie modeli symulacyjnych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  4.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Programowalny cyfrowy zasilacz arbitralny prądu stałego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  4.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie systemu BMS dla magazynu litowo-jonowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  4.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie generatora przebiegów sinusoidalnych, trójkątnych i prostokątnych o regulowanych parametrach
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  4.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Układ do badania właściwości dynamicznych tranzystorów mocy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  4.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Cyfrowo-analogowy sterownik jednofazowego falownika mostkowego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  4.02.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie mikroprocesorowego systemu sterowania dla trójgałęziowego przekształtnika podwyższającego napięcie
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  4.02.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie i wykonanie płyty eksperymentalnej do badania filtrów prostowniczych dedykowanej do platformy NI ELVIS II+.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Sterowanie oraz monitorowanie pracy robota przemysłowego typu SCARA poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI)
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Szymon Piasecki

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Trójfazowy inteligentny licznik energii elektrycznej, z zastosowaniem układu programowalnego Arduino
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Adam Milczarek

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie konstrukcji mechanicznej wraz z czujnikami i systemem sterowania dla 4 kołowego podwozia robota mobilnego z wykorzystaniem procesora STM 32F411VC.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie modułu transmisji bezprzewodowej w oparciu o układ scalony nRF24L01 i układ programowalny z rodziny Cyclone IV.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Systemy wbudowane)

 • Opracowanie stanowiska zrobotyzowanego do zastosowań w produkcji urządzeń elektronicznych w środowisku ABB RobotStudio.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie konstrukcji mechanicznej i systemu sterowania dla 5-cio osiowego manipulatora z wykorzystaniem procesora NI myRIO.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Układ przenoszenia i pozycjonowania ładunku suwnicy magazynowej/fabrycznej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)

 • Opracowanie bezprzewodowego modułu czujnika do pomiaru zanieczyszczeń powietrza
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  31.01.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Systemy wbudowane)

 • Dobre praktyki w tworzeniu oprogramowania systemów wbudowanych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Kamil Możdżyński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki

  Data obrony:
  28.01.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Systemy wbudowane)

 • Trójfazowy przekształtnik sieciowy PWM do zastosowań w mikrosieci prądu stałego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  14.01.2019

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie systemu informatycznego do akwizycji i prezentacji parametrów instalacji fotowoltaicznej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  5.11.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Układ komunikacji czasu rzeczywistego do sterowania modułowym przekształtnikiem Transformatora Energoelektronicznego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  5.11.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • System wymiany narzędzi dla robotów przemysłowych KUKA.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  19.10.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Analiza pracy trójmodułowego przekształtnika DC-DC w stanach awaryjnych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  19.10.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Modelowanie wielomodułowego przekształtnika DC/DC o szeregowo połączonych zaciskach wejściowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  19.10.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie stacji pogodowej w oparciu o platformę Arduino Ethernet.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Grzegorz Wrona

  Data obrony:
  10.09.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)

 • Układ sterowania modułowym układem przekształtnikowym poprzez interfejs EtherCAT
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Kamil Możdżyński

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Bogdan Dziadak

  Data obrony:
  7.09.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Systemy wbudowane)

 • Dwa równolegle połączone, izolowane, dwukierunkowe przkeształtniki DC/DC typu DAB - projekt, budowa, analiza sprawności dla różnych warunków pracy
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Rolak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  27.08.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Interfejs EtherCAT jako medium komunikacyjne w czasie rzeczywistym pomiędzy modułami Transformatora Energoelektronicznego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  27.08.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektroenergetyka)

 • Trójfazowy, dwukierunkowy przekształtnik iCF-qZSC na bazie elementów z SiC
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  27.08.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Straty mocy w przekształtnikach przy uwzględnieniu wstecznego przewodzenia tranzystorów SiC MOSFET
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  27.08.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Analiza i badania algorytmu sterowania dla jednofazowego przekształtnika AC-DC o zredukowanej pojemności w obwodzie napięcia stałego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  27.08.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie systemu sterowania platformą mobilną Rover5 przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej dla systemu Andriod.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Grzegorz Wrona

  Data obrony:
  27.06.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Moduł bezprzewodowej komunikacji (GSM) do monitoringu i obsługi systemu energoelektronicznego z zasilaniem solarnym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  29.05.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do automatycznego wyznaczania charakterystyki mechanicznej maszyny indukcyjnej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Michał Rolak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Jan Szczypior

  Data obrony:
  29.05.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Energoelektroniczny system zasilania portowego dla statków
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  12.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Projekt lotniskowego zasilania elektroenergetycznego LZE dla statków powietrznych 115V (400Hz)
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  12.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Analiza pracy dwukierunkowego przekształtnika DC//DC współpracującego z magazynem energii
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  12.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Wykorzystanie nowoczesnych metod modelowania przekształtników energoelektronicznych w procesie projektowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Układ kontrolno-pomiarowy do przekształtnika w topologii Quasi-Z
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Tomasz Gajowik

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Mikrokontrolery XMC w zastosowaniu do układów energoelektronicznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Porównanie modułów z tranzystorami 3,3kV Si IGBT i SiC MOSFET zastosowanych w falowniku napięcia.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Kornel Wolski

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Series connection of silicon carbide MOSFETS
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  8.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie regulowanego zasilacza AC/DC ze sterownikiem mikroprocesorowym
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  7.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Budowa manipulatora antropomorficznego trójczłonowego.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  7.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Opracowanie izolowanego impulsowego zasilacza napięcia stałego w topologii flyback
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Kornel Wolski

  Data obrony:
  7.02.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie modulatora cyfrowo-analogowego dla trójfazowego falownika napięcia
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  7.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Rozwiązanie zagadnienie odwrotnego dla robota przemysłowego z 6 stopniami swobody..
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  7.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Oprogramowanie robota mobilnego.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  7.02.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Opracowanie i realizacja rozproszonego systemu sterowania przekształtnikami w mikrosieci prądu stałego, z wykorzystaniem układów FPGA
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  11.01.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie i badania układu FPGA do sterowania i monitoringu 3-fazowego przekształtnika sieciowego dla fotowoltaiki
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Szymon Piasecki

  Data obrony:
  5.01.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • System kontroli dostępu do pomieszczeń z wykorzystaniem kart RFID.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  5.01.2018

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Eliminacja prądów wyrównawczych pomiędzy przekształtnikami energoelektronicznymi w mikrosieci autonomicznej.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Adam Milczarek

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  5.01.2018

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Transformator dla przekształtnika DC-DC z tranzystorami GaN
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  27.09.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Modernizacja konsoli DC-CON współpracującej z systemami zasilania firmy APS ENERGIA S.A.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  27.09.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Analiza pracy wielomodułowego przekształtnika DC/DC z izolacją galwaniczną, o równolegle połączonych zaciskach wejściowych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  29.03.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • ANALIZA PORÓWNAWCZA STRAT MOCY DLA MODUŁÓW Si IGBT I SiC MOSFET
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Szymon Piasecki

  Data obrony:
  29.03.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie platformy sterująco-pomiarowej wraz z interfejsem użytkownika dla platformy mobilnej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  29.03.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem prądu stałego platformy mobilnej
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  29.03.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Sterowanie predykcyjne silnika indukcyjnego zasilanego z falownika 5-poziomowego dla pojazdów elektrycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  28.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • System lotniskowego zasilania dla statków powietrznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  17.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Układ przekształtnika DC/AC z transformatorem podwyższonej częstotliwości
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  17.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Elektroniczne układy zasilania lamp fluorescencyjnych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  17.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Zasilacz AC/DC o zerowym zużyciu energii w trybie czuwania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Metoda detekcji niezgodności spawalniczych na podstawie przebiegów prądowo - napięciowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Cegielski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Wysokosprawny falownik napięcia z łącznikami Si/GaN
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Przekształtnik rezonansowy DC-DC małej mocy.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Sterowanie predykcyjne silnika synchronicznego o magnesach trwałych dla pojazdów elektrycznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Światłowodowy sprzęg pomiarowy do zastosowań wysokonapięciowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Grzegorz Wrona

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Sterowanie predykcyjne prądem przekształtnika kaskadowego 5-poziomowego zasilającego silnik synchroniczny
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Ładowarka bezstykowa dla baterii pojazdów elektrycznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  10.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie platformy mobilnej do pomiaru parametrów środowiskowych.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektroenergetyka)

 • Platforma NI ELVIS II+ - analogowe stabilizatory napięcia stałego - instrukcja ćwiczenia, projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego do Laboratorium Podstaw Elektroniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Kalorymetr dwupłaszczowy – opracowanie, budowa i kalibracja
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • System sterująco-pomiarowy do kalorymetru dwupłaszczowego w środowisku NI LabView
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Michał Rolak

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Platforma NI ELVIS II+ - filtry prostownicze - instrukcja ćwiczenia, projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego do Laboratorium Podstaw Elektroniki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Paweł Fabijański

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Sprzęg pomiarowy dla platformy dSpace 1006 i karty DS2004
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Stanowisko do sterowania platformą mobilną MiniRover 4WD z procesorem TI MSP430
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Grzegorz Wrona

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Stanowisko do obsługi procesu paletyzacji z wykorzystaniem sterownika PLC oraz robota Kawasaki serii CP
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Szymon Piasecki

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Badania przekształtnika wielopoziomowego 5LCHB
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  9.02.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Bezpośrednie sterowanie mocą i momentem dla trójpoziomowego przekształtnika AC-DC-AC zasilającego maszynę indukcyjną w zastosowaniu do pomp ropy naftowej z kontrolą przepływu wstecznego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  30.01.2017

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • REALIZACJA W UKŁADZIE HARDWARE-IN-THE-LOOP PRZEKSZTAŁTNIKA 3-POZIOMOWEGO NPC PRACUJĄCEGO NA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  18.10.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • REALIZACJA W UKŁADZIE HARDWARE IN THE LOOP PANELU FOTOWOLTAICZNEGO WRAZ Z PRZEKSZTAŁTNIKIEM PODWYŻSZAJĄCYM NAPIĘCIE I JEDNOFAZOWYM FALOWNIKIEM MOSTKOWYM PRACUJĄCYM NA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  18.10.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Oprogramowanie procesora sygnałowego typu dsPIC pod kątem sterowania przekształtników energoelektronicznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: mgr inż. Grzegorz Wrona

  Data obrony:
  18.10.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Elektronika Przemysłowa)

 • High frequency half-bridge converter with SiC MOSFETs
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Data obrony:
  30.09.2016

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie i implementacja algorytmów sterowania i komunikacji w modułowej platformie mobilnej.
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  22.09.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Sterowanie trójfazowym prostownikiem MSI typu T zdolnym do pracy w przypadku awarii
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Sebastian Styński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  22.09.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Design of a gate driver for silicon carbide 10 kV MOSFET transistors
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  29.08.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Opracowanie mobilnego systemu do monitorowania i diagnostyki urządzeń energoelektronicznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  12.07.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Projekt, budowa i badania trójfazowego hybrydowego prostownika o niskim współczynniku harmonicznych prądu wejściowego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Data obrony:
  20.06.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Przekształtnik DC/DC do ładowania akumulatorów z ogniw fotowoltaicznych z algorytmem śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT)
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  24.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Badanie symulacyjne małej elektrowni wiatrowej z prądnicą asynchroniczną
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Grzejszczak

  Data obrony:
  24.02.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Synchronizacja robota Kawasaki RS020N ze źródłami spawalniczymi Fronius TPS
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Zrobotyzowane stanowisko montażowe do układania mozaiki z płytek ceramicznych z wykorzystaniem robota EPSON SCARA
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Stanowisko dydaktyczne do badania przekształtników energii prądu stałego – badania symulacyjne
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Projekt, budowa i testy sterownika bramkowego dla tranzystorów typu HEMT z azotku galu
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Projekt, budowa i badania porównawcze dławików sprzężonych do zastosowania w przekształtnikach DC/DC
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Mariusz Zdanowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do zarządzania kołami naukowymi na Politechnice Warszawskiej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Twardy

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)

 • Jednofazowy przekształtnik AC-DC o zredukowanej pojemności w obwodzie napięcia stałego
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: mgr inż. Grzegorz Wrona

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Interpolacja i aproksymacja w implementacji dla robota Kuka
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Symulacja bezczujnikowego sterowania silnikiem synchronicznym z estymacją rezystancji stojana.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Piotr Fabijański

  Data obrony:
  16.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • System wizyjny wspomagający grę w szachy z robotem przemysłowym KUKA
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  9.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Nowa funkcja manipulacyjna robota przemysłowego KUKA - robot do gry w szachy.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  9.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Program do gry w szachy z robotem przemysłowym KUKA
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  9.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • System zabezpieczeń zrobotyzowanego stanowiska laboratoryjnego KUKA
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  9.02.2016

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Automatyka)

 • Model nadzoru ruchu kolejowego
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  9.02.2016

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Analysis and simulation of a single phase photovoltaic system
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  18.12.2015

  Specjalizacja:
  Electrical Engineering (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Modele cyfrowe ultradźwiękowych płytek piezoceramicznych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  15.07.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • Układ sterowania i diagnostyki myjni ultradźwiękowej
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  2.07.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka)

 • CONCEPT DEVELOPMENT FOR THE AUTOMATION OF A MODAL HAMMER
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  17.06.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Analiza i badania indukcyjnego systemu bezstykowego transferu energii
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  20.04.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Falownikowy napęd z silnikiem IPMSM dla pojazdów elektrycznych
  poziom: magisterskie II-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  20.04.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)

 • Badania tranzystorów SiC MOSFET
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  12.03.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka i inżynieria komputerowa)

 • System kontroli dostępu do pomieszczeń.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  26.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka i inżynieria komputerowa)

 • Rejestrator parametrów sieci zasilającej.
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  26.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka i inżynieria komputerowa)

 • Układ automatycznej rejestracji charakterystyk częstotliwościowych piezoceramicznego przetwornika ultradźwiękowego mocy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  26.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka i inżynieria komputerowa)

 • Funkcje sensoryczne robotów przemysłowych
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: dr inż. Piotr Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Automatyka i robotyka (Automatyka i inżynieria komputerowa)

 • Opracowanie i badania symulacyjne przekształtnika DC-AC dla fotowoltaiki
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Sebastian Styński

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Badanie indukcyjnego systemu bezstykowego zasilania o mocy do 100kW
  poziom: inżynierskie I-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  20.02.2015

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)

 • Opracowanie układu sterowania przekształtnikiem o dużej częstotliwości do emulacji i testowania odbiorników w zamkniętej pętli
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  24.09.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Model trójfazowego szeregowego falownika typu Z z elementami z węglika krzemu
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  24.09.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie trójfazowym przekształtnikiem MSI dla małej elektrowni wiatrowej przy pracy autonomicznej oraz podłączeniu do sieci energetycznej
  poziom: doktoranckie III-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  9.09.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE-ISEP)

 • Optymalna modulacja szerokości impulsów dla szeregowego falownika typu z ? realizacja przy użyciu procesora DSP
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  9.09.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (EE-ISEP)

 • Sterowanie falownika napięcia z obciążeniem rezonansowym LCL
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  9.09.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Przekształtnik AC/DC/AC współpracujący z nieidealną siecią elektroenergetyczną - implementacja na stanowisku z mikrokontrolerem DSP
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  16.08.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Automatyka I Inżynieria Komputerowa)

 • Opracowanie i badanie bezczujnikowego układu sterowania falownikowym napędem indukcyjnym
  poziom: doktoranckie III-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  16.08.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE-ISEP)

 • Układ automatycznego strojenia częstotliwości fali napięcia wyjściowego falownika zasilającego zespół piezoceramicznych przetworników mocy
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  16.08.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE-ISEP)

 • Dydaktyczny uniwersalny symulator robotów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Data obrony:
  16.02.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (EE-ISEP)

 • Zastosowanie algorytmu genetycznego do identyfikacji parametrów zespołu piezoceramicznych przetworników mocy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  16.02.2010

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (EE-ISEP)

 • Wykorzystanie procesora DSP TMS320F283X w sterowaniu przekształtnika AC-DC-AC z generatorem indukcyjnym
  poziom: doktoranckie III-go stopnia
  Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  15.01.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE-ISEP)

 • Przeprowadzenie badań laboratoryjnych aktywnych filtrów szeregowych i równoległych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  13.01.2010

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Bezczujnikowe sterowanie prędkości silnika synchronicznego o magnesach trwałych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  14.12.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Proste metody sterowania skalarnego V/f=const silnika synchronicznego o magnesach trwałych bez czujnika położenia wału
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Data obrony:
  13.10.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie przekształtnika AC/DC w warunkach odkształconej sieci zasilającej: zapady oraz wyższe harmoniczne napięcia
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński

  Data obrony:
  13.10.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Metody modulacji szerokości impulsów dla trójfazowego falownika typi Z
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  21.09.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Trójfazowy falonik z tranzystorami SiC JEFT o podwyższonej częstotliwości przełączeń
  poziom: doktoranckie III-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  21.09.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE-ISEP)

 • Multimedialna prezentacja bezstratnych metod kompresji
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  15.06.2009

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Opracowanie stanowiska badawczo-dydaktycznego jednofazowego aktywnego filtru szeregowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  9.04.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE/EMT)

 • Układ automatycznej regulacji częstotliwości napięcia wyjściowego falownika zasilającego zespół piezoceramicznych przetworników mocy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  18.03.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (EE/EMT)

 • Trójfazowy falownik typu z jako układ sprzęgający źródła napięcia stałego i przemiennego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  18.03.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie i wykonanie modelu przekształtnika DC/DC z izolacją galwaniczną do zastosowania w trakcji tramwajowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Matysik

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  21.01.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie układu do automatycznej kalibracji wyłączników kompaktowych ze sterowaniem mikroprocesorowym i silnikiem skokowym
  poziom: doktoranckie III-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  21.01.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE-ISEP)

 • Badania różnych konfiguracji obwodu wejściowego trójfazowego falownika typu Z
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  21.01.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (EE-ISEP)

 • Napęd falownikowy z silnikiem indukcyjnym klatkowym pracujący w szerokim zakresie prędkości z osłabieniem strumienia
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  21.01.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie predykcyjne przekształtnika AC/DC
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Jerzy Matysik

  Data obrony:
  21.01.2009

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie i wykonanie modelu przekształtnika DC/DC z izolacją galwaniczną do zastosowania w trakcji tramwajowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Matysik

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  21.01.2009

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Przekształtnik energoelektroniczny w odnawialnych źródłach energii ? aspekt integracji z siecią zasilającą o zwiększonej impedancji wewnętrznej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  26.11.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Algorytmy sterowania falowników typu Z i ich realizacja w systemie mikroprocesorowym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  26.11.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Multimedialna prezentacja metod z falą nośną dla sterowania przekształtnikiem trójpoziomowym z modulacją szerokości impulsów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  26.11.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Projekt elementów rozproszonej sieci czujnikowej opartej na Frameworku CoRoBa
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  30.10.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Przekształtnik energoelektroniczny w alternatywnych źródłach energii ? praca z niesymetrycznym i odkształconym napięciem zasilania
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  30.10.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Zastosowanie systemu SmartWire Firmy Moeller do sekwencyjnego załączania silników napędowych w myjni samochodowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Data obrony:
  30.10.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Zastosowanie systemu SmartWire Firmy Moeller do sekwencyjnego załączania silników napędowych w myjni samochodowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Data obrony:
  30.10.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie prostownikiem MSI przy pomocy procesora stałoprzecinkowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  17.09.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania bezkontaktowego układu zasilania do komputerów przenośnych (notebook)
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  22.08.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badanie metod sterowania jednofazowego, kaskadowego przekształtnika wielopoziomowego MSI
  poziom: doktoranckie III-go stopnia
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  22.08.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE-ISEP)

 • Opracowanie środowiska programowania offline w asemblerze dla celów sterowania i wizualizacji pracy robota URp-6
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  22.07.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (EE-ISEP)

 • Opracowanie środowiska programowania offline w asemblerze dla celów sterowania i wizualizacji pracy robota URp-6
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Witold Czajewski

  Data obrony:
  22.07.2008

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (EE-ISEP)

 • Lokalizacja obiektów mobilnych w oparciu o system GPS oraz systemy wspomagające
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  4.07.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Multimedialna prezentacja metod wektorowych dla sterowania przekształtnikiem trójpoziomowym z modulacja szerokości impulsów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Dariusz Sobczuk

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  4.07.2008

  Specjalizacja:
  Informatyka (Inżynieria Komputerowa)

 • Opracowanie mikroprocesorowego systemu sterowania pracą szeregowego filtru aktywnego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  4.07.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie mikroprocesorowego systemu sterowania pracą równoległego filtru aktywnego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  25.04.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania właściwości statycznych i dynamicznych łączników półprzewodnikowych (Budowa stanowiska laboratoryjnego)
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  16.01.2008

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Uniwersalny sterownik dla jedno lub trójfazowych przekształtników PWM z wykorzystaniem stałoprzecinkowego procesora sygnałowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  20.11.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie uniwersalnego układu sterowania dla wielopoziomowych przekształtników MSI
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  21.09.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania trójpoziomowych przekształtników MSI
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  21.09.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania trójpoziomowych przekształtników MSI
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  21.09.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie tyratronowego prostownika sterowanego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  26.06.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Rekonstrukcja i rozwój stanowiska dydaktycznego dwukierunkowych przekształtników prądu stałego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  12.01.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Budowa, badania i optymalizacja dwukierunkowego przekształtnika prądu stałego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  12.01.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Budowa stanowiska umożliwiającego badanie falownika trójfazowego PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  12.01.2007

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu projektowanie systemów cyfrowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  22.12.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie energoelektronicznych systemów kształtowania prądu z modulatorami cyfrowymi realizowanymi w oparciu o technikę logiki programowalnej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  22.12.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Metody aktywnego tłumienia rezonansu w filtrze LCL łączącym przekształtnik PWM z siecią zasilającą - implementacja na procesorze DSP
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  22.12.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Silnik indukcyjny w stanie ustalonym - wirtualne laboratorium opracowane w języku JAVA
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  22.12.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Konstrukcja i oprogramowanie serwonapędu z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi dla robota rehabilitacyjnego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

  Data obrony:
  27.11.2006

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie silnikiem indukcyjnym z estymacją rezystancji stojana I wirnika
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  29.09.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Bezpośrednie sterowanie mocą trójpoziomowego przekształtnika AC/DC pracującego na potrzeby elektrowni wiatrowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  21.08.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie układu sterowania momentem silnika prądu stałego z magnesami trwałymi
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  21.08.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie optymalne z kwadratowym wskaźnikiem jakości w zastosowaniu do suwnicy przeładunkowej Bezpośrednie sterowanie mocą trójpoziomowego przekształtnika AC/DC pracującego na potrzeby elektrowni wiatrowej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

  Data obrony:
  10.07.2006

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Budowa laboratoryjnego stanowiska z modelami dwukierunkowych przekształtników napięcia stałego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  14.06.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Realizacja praktyczna sterowania zorientowanego napięciowo prostownikiem MSI na procesorze sygnałowym TMS 320F2812
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  9.03.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie mikroprocesorowego systemu sterowania dwukierunkowych sprzęgów z baterią superkondensatorów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Wykonanie projektu urządzenia przeznaczonego do krótkotrwałego podtrzymania zasilania komputera osobistego przy zastosowaniu baterii superkondensatorów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  13.01.2006

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Realizacja praktyczna metod sterowania prostownikiem MSI w układzie przemysłowym na procesorze sygnałowym TMS320F2406
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  21.12.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Projekt, realizacja i badania modułowego falownika napięcia do zasilania napędu z synchronicznym silnikiem liniowym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  21.12.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie systemu mikroprocesorowego do określania parametrów sieci elektroenergetycznej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  28.10.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Układ automatycznej regulacji częstotliwości generatora ultradźwiękowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  28.10.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do sterowania falownikiem napięcia z wykorzystaniem metody bezpośredniej regulacji momentu z modulacją wektorową
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  4.07.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Rejestrator napięć i prądów przemiennych do zapisu stanów statycznych i dynamicznych linii zasilających
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  15.04.2005

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania laboratoryjnej stacji obciążeń
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  17.12.2004

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Aktywne tłumienie rezonansu w dolnoprzepustowym filtrze LCL łączącym prostownik MSI z siecią zasilającą
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr hab. inż. Jerzy Matysik

  Data obrony:
  17.12.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracować system sterowania pracą przekształtnika rezonansowego przy zastosowaniu programowalnych układów cyfrowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Matysik

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  17.12.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Przeprowadzić badania symulacyjne i laboratoryjne układów przekształtników umożliwiających sprzęganie baterii superkondensatorów z obwodami pośredniczącymi przekształtników
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  16.11.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Przeprowadzić badania symulacyjne I laboratoryjne pracy równoległej trójfazowych prądowych przekształtników sieciowych PWM sterowanych za pomocą cyfrowego systemu DSP
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  12.10.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie bezczujnikowe silnikiem indukcyjnym na bazie procesora sygnałowego TMS320F2812
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  12.10.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie bezczujnikowe silnikiem indukcyjnym na bazie procesora sygnałowego TMS320F2812
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Data obrony:
  12.10.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (EE/EMT)

 • Opracowanie układu sterowania pracą aktywnego filtru szeregowego w oparciu o technikę logiki programowalnej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Olszewski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  17.09.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie układu sterowania przekształtnika AC/DC/AC metodą orientacji wektorów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  17.09.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie kątem nachylenia płatów i momentem w turbinach wiatrowych o zmiennej prędkości obrotowej wirnika
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent:

  Data obrony:
  26.07.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie prostownikiem PWM z minimalną ilością czujników
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  31.05.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do modelowania przekształtników energoelektronicznych o sterowaniu fazowym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  31.05.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Olizgowy obserwator strumienia i prędkości silnika klatkowego sterowanego metodą linearyzacji przez sprzężenie zwrotne
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  25.02.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Inżynieria Sterowania)

 • Opracowanie systemu sterowania łącznikami przekształtnika matrycowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  25.02.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie systemu sterowania łącznikami przekształtnika matrycowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  25.02.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania symulacyjne i laboratoryjne układów przekształtników umożliwiających łączenie szeregowe superkondensatorów i sprzęganie ich z obwodami pośrednimi przekształtników
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  11.02.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Estymacja napięć wyjściowych falownika czterogałęziowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  11.02.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie modelu laboratoryjnego jednoprzewodowej transmisji energii elektrycznej w środowisku ciekłym i gazowym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  11.02.2004

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Adaptacyjny modulator wektorowy do trójfazowego falownika PWM - realizacja praktyczna na procesorze DSP-WMS 320C2406
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  3.12.2003

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie cyfrowego modelu kompensatora mocy deformacji
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  3.12.2003

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania symulacyjne i laboratoryjne mające na celu optymalizacje statyczną i dynamiczną trójfazowego przekształtnika PWM pracującego jako prostownik lub statyczny kompensator
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  14.10.2003

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Prostownik PWM z funkcją filtracji aktywnej
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  14.10.2003

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Laboratoryjne badania porównawcze modeli małej mocy trójfazowych przekształtników sieciowych PWM w wersji dwupoziomowej i wersji trójpoziomowej stosowanych jako uniwersalne kompensatory
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  14.10.2003

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Elektroniczne systemy zabezpieczeń budynków
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  9.07.2003

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Elektroniczne systemy zabezpieczeń budynków
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  9.07.2003

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie falownikiem impulsowym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  9.07.2003

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Układ automatycznej regularyzacji częstotliwości generatora ultradźwiękowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  14.01.2003

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Multimedialna prezentacja zagadnień energoelektroniki
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  20.12.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Problemy sterowania silnika synchronicznego o magnesach trwałych na bazie procesorów sygnałowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  20.12.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Sterowanie i estymacja prędkości kątowej silnika klatkowego zasilanego z falownika PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  20.12.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie i uruchomienie internetowej witryny służącej jako interaktywne seminarium energoelektroniczne
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  18.12.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie i uruchomienie internetowej witryny służącej jako interaktywne seminarium energoelektroniczne
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  18.12.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania cyfrowych układów sterowania trójfazowych prądowych przekształtników PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  18.12.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Estymacja parametrów silnika indukcyjnego w sterowanym wektorowo bezczujnikowym układzie napędowym ? realizacja praktyczna
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  15.11.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Wieloobiektowe systemy dostępu z kartą cyfrową
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  15.11.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Wieloobiektowe systemy dostępu z kartą cyfrową
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  15.11.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Zastosowanie mikrokontrolera w cyfrowych podzespołach nadzoru i sterowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  28.10.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Napęd I Elektronika Przemysłowa)

 • Zastosowanie mikrokontrolera w cyfrowych podzespołach nadzoru i sterowania
  poziom: inżynierskie I-go stopnia (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  28.10.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Napęd I Elektronika Przemysłowa)

 • Zrekonstruowanie stanowiska badawczego i przeprowadzenie wszechstronnych badań uniwersalnego kompensatora składowych mocy
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  9.07.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie i doskonalenie metod sterowania modelu laboratoryjnego trójfazowego, trójpoziomowego przekształtnika PWM jako aktywnego filtru równoległego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  9.07.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Wielopoziomowy układ impulsowego sterownika prądu stałego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Tadeusz Płatek

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  20.02.2002

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Zasilanie łuku spawalniczego prądem pulsującym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  24.01.2002

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Inteligentne mieszkanie umożliwiające funkcjonowanie osobom upośledzonym ruchowo. Zastosowanie sterowników PLC w instalacjach domowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  24.01.2002

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Mikroprocesorowy układ formowania fali prądu lub napięcia wyjściowego zasilacza impulsowego stosowanego w agregatach galwanizerskich
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  24.01.2002

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Analiza i porównanie metod modulacji PWM dla przekształtnika 4-gałęziowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  18.12.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Realizacja na procesorze sygnałowym sterowania z linearyzacją przez sprzężenie zwrotne dla silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  11.12.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania wybranych metod estymacji i kompensacji rezystancji stojana silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z falownika napięcia PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  11.12.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Cyfrowe modelowanie prostowników wielopulsowych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Andrzej Baranecki

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  7.12.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Mikroprocesorowy system sterowania aktywną filtracją napięcia w sieciach prądu przemiennego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  7.12.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Jednofazowy przekształtnik sieciowy z sinusoidalnym poborem prądu sterowany procesorem sygnałowym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  25.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Metody sterowania prostownikiem PWM bez czujników napięcia przemiennego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  25.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Metody modulacji trójpoziomowych falowników napięcia
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  25.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie wieloobiektowego systemu dostępu z kartą cyfrową
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Data obrony:
  21.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie sterowników tranzystorów i modułów IGBT uwzględniające możliwość równoległego i szeregowego łączenia przyrządów
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  21.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Zaprojektowanie, uruchomienie i przebadanie modelu laboratoryjnego kompensatora udarów mocy czynnej w sieci 3-fazowej z zastosowaniem baterii kondensatorów jako magazynu energii
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  21.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Zaprojektowanie, uruchomienie i przebadanie modelu laboratoryjnego kompensatora udarów mocy czynnej w sieci 3-fazowej z zastosowaniem baterii kondensatorów jako magazynu energii
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  21.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie koncepcji, badania symulacyjne, budowa i badania modelu laboratoryjnego trójfazowego, trójpoziomowego przekształtnika PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  21.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie koncepcji, badania symulacyjne, budowa i badania modelu laboratoryjnego trójfazowego, trójpoziomowego przekształtnika PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  21.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Badania układów sterowania maszyną asynchroniczną zasilaną z falownika prądu PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  21.09.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie systemu do analizy parametrów sieci zasilających
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  29.06.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie systemu do analizy parametrów sieci zasilających
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  29.06.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie i przeprowadzenie badań symulacyjnych przekształtnika multirezonansowego DC/DC z fazową regulacją napięcia
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  23.04.2001

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Projekt , budowa i uruchomienie jednostki wykonawczej z silnikiem krokowym sterowanym przy użyciu mikrokontrolera
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  15.01.2001

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Projekt , budowa i uruchomienie jednostki wykonawczej z silnikiem krokowym sterowanym przy użyciu mikrokontrolera
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Pan Dziekan

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  15.01.2001

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie mikroprocesorowego układu kontroli doziemienia baterii chemicznych w systemach energetycznych
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  25.09.2000

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Automatyzacja procesu zgrzewania dyfuzyjnego w oparciu o komputery klasy PC oraz moduły własne
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski

  Więcej »

  Recenzent:

  Data obrony:
  25.09.2000

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie i uruchomienie stanowiska do badania układów sterowania tranzystorów IGBT z uwzględnieniem możliwości łączenia równoległego i szeregowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  25.09.2000

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Układ cyfrowego sterowania trójfazowych przekształtników PWM z zastosowaniem procesora sygnałowego (DSP)
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  6.09.2000

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Budowa stanowiska i badania układu sterowania 3-fazowym prostownikiem PWM przy użyciu karty DS1103
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  1.09.2000

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Projekt, budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego do sterowania falownikiem napięcia MSI z wykorzystaniem metody Sim Tor
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  1.09.2000

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Projekt budowa i badanie stanowiska badawczego kompensatora udarów mocy czynnej przeznaczonego do współpracy z przekształtnikami o pośredniczącym obwodzie napięcia stałego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  11.07.2000

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Projekt budowa i badanie stanowiska badawczego kompensatora udarów mocy czynnej przeznaczonego do współpracy z przekształtnikami o pośredniczącym obwodzie napięcia stałego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  11.07.2000

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie i badania jednofazowego kompensatora mocy deformacji i mocy przesunięcia fazowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  11.07.2000

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie mikroprocesorowego systemu nadzoru układu zasilania palnika plazmowego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  14.06.2000

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Projekt i realizacja zmodernizowanej jednostki centralnej układu sterowania robotów URP-6
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Więcej »

  Recenzent:

  Data obrony:
  15.05.2000

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Informatyczny system wspomagający kierowanie i sterowanie stacją demontażu samochodów jako elastycznym systemem produkcyjnym
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: doc. dr hab. inż. Piotr Pełczewski

  Więcej »

  Recenzent:

  Data obrony:
  5.01.2000

  Specjalizacja:
  Automatyka i Robotyka (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania prostownika PWM o ulepszonej fali prądu pobieranego z sieci przystosowanego do zastosowania w napędzie z maszyną synchroniczną
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  15.12.1999

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania prostownika PWM o ulepszonej fali prądu pobieranego z sieci przystosowanego do zastosowania w napędzie z maszyną synchroniczną
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Mieczysław Nowak

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Data obrony:
  15.12.1999

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Neuronowy regulator prądu do sterowania przekształtników PWM
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Mieczysław Nowak

  Data obrony:
  15.12.1999

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Falownik rezonansowy do zasilania przetworników piezoceramicznych w urządzeniach do mycia technologicznego
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: dr inż. Paweł Fabijański

  Więcej »

  Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik

  Data obrony:
  15.12.1999

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Opracowanie układu odczytu telefonicznych kart typu EUROCHIP SLE4436E
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  7.10.1999

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Energoelektronika-SOD)

 • Układy zasilające dla wyładowczych źródeł światła
  poziom: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

  Więcej »

  Recenzent: dr inż. Maciej Dzieniakowski

  Data obrony:
  7.10.1999

  Specjalizacja:
  Elektrotechnika (Technika Świetlna)