Proponowane prace

 • "Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego prezentującego sterowniki Easy I/O firmy Johnson Controls"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dwuosobowa. Celem pracy jest projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego przentującego sterowniki Easy I/O firmy Johnson Controls i wykonanie dwóch zestawów instrukcji dla studentów - jedna podstawowa i jedna na temat wizualizacji i zdalnego sterowania.

  Słowa kluczowe:
  PLC, Automatyka budynku

 • "Wykorzystanie urządzenia Google Assistant do sterowania systemem automatyki budynku"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest wykorzystanie urządzenia Google Assistant do połączenia ze sterownikami firmy Johnson Controls i przetestowanie sterowania pomiędzy nimi.

  Słowa kluczowe:
  Google Assistant, Automatyka budynku

 • "Sterowanie przekształtnikiem Modular Multilevel Converter"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach projektu zostanie zaprojektowany kaskadowy układ regulacji energii zgromadzonej w kondensatorach komórek przekształtnika MMC. Szczegółowy zakres pracy do ustalenia.

  Słowa kluczowe:
  Modular Multilevel Converter, sterowanie, przekształtnik, energoelektronika

 • "Zastosowanie roju cząstek do redukcji tętnień momentu maszyny reluktancyjnej przełączalnej"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbadanie układu sterowania dla układu napędowego z maszyną reluktancyjną przełączalną. Funkcja rozdziału momentu zostanie zaprojektowana przy użyciu optymalizacji rojem cząstek. Praca symulacyjna z wykorzystaniem programów PLECS oraz Matlab.

  Słowa kluczowe:
  Maszyna reluktancyjna; Optymalizacja rojem cząstek; Napęd Elektryczny; Redukcja tętnień momentu;

 • "Wykorzystanie metody LQR w kaskadowym układzie regulacji dla napędu elektrycznego"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbadanie kaskadowego układu regulacji dla układu napędowego z maszyną DC oraz maszyną synchroniczną o magnesach trwałych. W celu doboru wzmocnień regulatorów zostanie wykorzystana metoda LQR. W pracy zostanie wykonanie porównanie uzyskanego układu kaskadowego z układem regulacji ze sprzężeniem od wektora stanu.

  Słowa kluczowe:
  Sterowanie, Napęd Elektryczny, Energoelektronika

 • "Bezczujnikowe sterowanie silnikiem DC/PMSM"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca realizowana w programie symulacyjnym PLECS. Zakres do ustalenia z prowadzącym

  Słowa kluczowe:
  Napęd elektryczny, sterowanie, obserwator, enegolektronika

 • "Wielokryterialna analiza filtru LCL przekształtnika sieciowego"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie modelu filtru pasywnego LCL przekształtnika sieciowego oraz wielokryterialna analiza i dobór parametrów filtru.

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik sieciowy, pasywny filtr LCL, optymalizacja

 • "Sterowanie napięciem w sieci nn w układzie z transformatorem dodawczym"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zbudowanie modelu symulacyjnego transformatora rozdzielczego z transformatorem dodawczym i przekształtnikiem AC/DC/AC umożliwiającymi regulację napięcia w sieci nn.

  Słowa kluczowe:
  regulacja napięcia, transformator dodawczy

 • "Modelowanie ogniw fotowoltaicznych z wykorzystaniem sterownika przemysłowego i zasilaczy stabilizowanych"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie modelu dynamicznego paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem grupy zasilaczy stabilizowanych sterowanych ze sterownika przemysłowego.

  Słowa kluczowe:
  PLC, RS485, zasilacz stabilizowany

 • "Emulator obiektu przemysłowego na mikrokontrolerze DSP"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie modelu prostego obiektu przemysłowego i implementacja na mikrokontrolerze DSP, skomunikowanie DSP ze sterownikiem przemysłowym po sieci CAN i ostatecznie opracowanie programu sterującego i wizualizacji obiektu na PLC.

  Słowa kluczowe:
  DSP, CAN, PLC

 • "Sterowanie przekształtnika sieciowego o mieszanej częstotliwości próbkowania"
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbadanie sterowania przekształtnika sieciowego. Układ regulacji charakteryzuje się wykorzystaniem dwóch częstotliwości próbkowania. Celem takie rozwiązania jest połączenie wysokiej jakości działania układu z ograniczeniem liczby obliczeń wykonywanych przez procesor. Praca symulacyjna w programie PLECS.

  Słowa kluczowe:
  Przekształtnik sieciowy; Sterowanie; Energoelektronika

 • "Sterowanie silnikiem indukcyjnym z dostępnymi uzwojeniami stojana i wirnika"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie sterowania momentem maszyny indukcyjnej pierścieniowej za pomocą dwóch przekształtników zasilających odpowiednio stojan i wirnik maszyny. Należy wyprowadzić model, z którego wynikać będzie sterowanie, obliczyć najkorzystniejsze prądy stojana i wirnika (zarówno składowe czynne jak i bierne) w celu minimalizacji strat w maszynie, oraz zaimplementować sterowanie w modelu symulacyjnym.

  Słowa kluczowe:
  maszyna indukcyjna pierścieniowa, napęd elektryczny, sterowanie momentem

 • "Projekt układu zasilania napędu motoszybowca z wykorzystaniem ogniwa paliwowego i baterii elektrochemicznej"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem Projektu jest opracowanie sterowania układem przekształtnikowym obsługującym ogniwo paliwowe i elektrochemiczny zasobnik energii do zapewnienia odpowiedniej mocy zużywanej przez przekształtnikowy napęd motoszybowca.

  Słowa kluczowe:
  motoszybowiec, ogniwo paliwowe, bateia elektrochemiczna, przekształtnik energoelektroniczny

 • "Sterowanie predykcyjne układu przekształtnika DC/DC ze stałą częstotliwością przełączeń"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie układu sterowania predykcyjnego dla przekształtnika DC/DC z uwzględnieniem ograniczonej liczby kombinacji stanów układu zapewniającej stałą częstotliwość przełączeń łącznika. Do wyboru układ obniżający lub podwyższający.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie predykcyjne, przekształtnik DC/DC

 • "Analiza układu napędowego dźwigu osobowego z superkondensatorowym zasobnikiem energii"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zbudowanie modelu układu napędowego wspomaganego superkondensatorem dla dźwigu osobowego. W pierwszej kolejności wymagane jest przeprowadzenie obliczeń parametrów układu napędowego, w tym parametrów magazynu energii, w oparciu o założone masy, bezwładności i prędkości kabiny transportowej. W dalszej części wymagane jest zaimplementowanie wektorowych metod sterowania dla trójfazowej maszyny elektrycznej oraz metody zarządzania ładowaniem i rozładowaniem magazynu energii.

  Słowa kluczowe:
  dzwig osobowy, napęd przekształtnikowy, superkondensator, magazyn energii

 • "Projekt elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii do pracy wyspowej"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt zakłada brak śledzenia promieni słonecznych (brak tzw. trackera). W instalacji podłączonej do sieci panele słoneczne są ustawione w ten sposób, aby przy zmiennym rocznym profilu nasłonecznienia pozyskać jak największą ilość energii elektrycznej z energii słonecznej. Przy pracy wyspowej wymagane jest zastosowanie długoterminowego magazynu energii. W porze zimowej układ pozyskujący maksimum energii z profilu rocznego ma słabą wydajność, ponieważ kąt ustawienia paneli względem promieni słonecznych nie jest korzystny dla pory zimowej. Zaopatrzenie w energię elektryczną w porze zimowej wymagałoby olbrzymiego magazynu energii, lub około 15 krotnego przewymiarowania instalacji PV, która w porze letniej byłaby mocno nie wykorzystana. Ustawienie paneli pod kątem optymalnym dla pory zimowej powoduje, że zmniejszamy magazyn/lub ilość paneli słonecznych. Celem pracy jest optymalizacja wielkości instalacji oraz wielkości magazynu energii dla pracy wyspowej gdzie nie można wykorzystać potencjalnej nadwyżki energii, przez odpowiednie ustawienie kąta pochylenia paneli w celu wytworzenia odpowiedniej ilości energii dla zadanego profilu obciążenia. Zadaniem jest obliczenie optymalnego kąta pochylenia modułów fotowoltaicznych w oparciu o dane pogodowe, oraz zbudowanie modelu symulacyjnego układu PV-magazyn.

  Słowa kluczowe:
  fotowoltaika, magazyn energii, sieć wyspowa

 • "Badania porównawcze metod odtwarzania kąta położenia za pomocą transformatora położenia kątowego"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zbadanie oraz analiza porównawcza metod obliczania położenia kątowego wału maszyny w wykorzystaniem transformatora położenia kątowego (resolwera). Praca ma na celu wybranie lub opracowanie wystarczająco dokładnej metody, aby mogła być implementowana bezpośrednio w kontrolerze DSP realizującym program sterujący napędem bez stosowania zewnętrznych chipów komunikowanych z kontrolerem DSP dedykowanych do obsługi transformatora położenia kątowego.

  Słowa kluczowe:
  transformator położenia kątowego, resolwer, DSP

 • "Sterowanie maszyną bezszczotkową prądu stałego z minimalizacją tętnień momentu"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie według wskazówek opiekuna pracy sterowania silnikiem bezszczotkowym prądu stałego w ten sposób aby podawany prąd stojana posiadał taki kształt aby minimalizować tętnienia momentu elektromagnetycznego. Zakładając pewien typ zastosowań, w których maszyna pracuje tylko z wysokimi prędkościami (np. napęd śmigła samolotu czy drona) można wykorzystać wskazania czujników Halla do estymacji prędkości a następnie z wykorzystaniem estymatora prędkości do precyzyjniejszego wyznaczenia położenia wirnika a nie tylko do wyznaczenia sektora. W dalszym etapie należy dokonać estymacji strumienia stojana, a następnie wyznaczenia takich składowych wektora prądu stojana eliminujących oscylacje momentu elektrycznego, które posiadają minimalną zawartość harmonicznych wyższych.

  Słowa kluczowe:
  silnik BLDC, sterowanie momentem, estymator strumienia,

 • "Minimalizacja strat i maksymalizacja momentu elektromagnetycznego w układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  klasyczne sterowanie momentem elektromagnetycznym silnika indukcyjnego zakłada stałość strumienia. znane są metody minimalizacji prądu w celu zmniejszenia strat oraz maksymalizacja momentu przy nieprzekraczaniu prądu maksymalnego maszyny. Zadaniem dyplomanta jest analiza tych metod i weryfikacja symulacyjna i ewentualnie opracowanie nowej metody.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, silnik indukcyjny, sterowanie momentem

 • "Projekt aktywnego systemu asekuracji na ściance wspinaczkowej w oparciu o napęd z silnikiem PMSM"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie i zasymulowanie układu napędowego do asystowania na ściance wspinaczkowej. Układ w normalnym trybie pracy powinien dokonywać minimalnego naprężenia liny nieodczuwalnego dla osoby wspinającej się. W trybie asekuracji powinien dokonywać identyfikacji momentu obciążenia na podstawie zmian prędkości i reagować odpowiednio ograniczając przyspieszenie opuszczanego obiektu. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa układ powinien być wyposażony w zasilacz buforowy z obwodu DC oraz rezystor rozładowujący w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Układ powinien być również tak zaprojektowany aby uzyskać hamowanie i rozproszenie energii na rezystorze rozładowującym w przypadku uszkodzenia zasilacza lub układu sterowania. Przed projektowaniem układu napędowego/hamującego należy obliczyć wymagania dot. przewidywanych momentów na wale, prędkości, przyspieszeń wynikających z mechaniki ruchu.

  Słowa kluczowe:
  silnik z magnesami trwałymi, indentyfikacja, modelowanie

 • "Projekt układu turbiny wodnej 250MW z wykorzystaniem maszyny dwustronnie zasilanej"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie modelu komputerowego zespołu prądotwórczego o regulowanej w pewnych granicach prędkości obrotowej. Generator typu DFIG wyposażony jest w układ przekształtnika trójpoziomowego NPC. Wymagane jest opracowanie metody sterowania zarówno dla pracy generatorowej jak i pompowej.

  Słowa kluczowe:
  turbina wodna, generator o zmiennej prędkości, przekształtnik NPC

 • "Opracowanie czujnika do pomiaru składowej stałej prądu sieci"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Sterowane przekształtniki energoelektroniczne sieciowe mogą być źródłem składowej stałej prądu oddawanego do sieci prądu przemiennego. Celem pracy jest budowa układu pomiarowego prądu, który posiada tę cechę, że przenosi składową stałą z dużym wzmocnieniem natomiast w znacznym stopniu tłumi składową przemienną. Jest to dodatkowy czujnik prądu w układzie którego celem jest dokładna indykacja składowej stałej w celu jej eliminacji. Składowa stała w sieci prądu przemiennego jest niekorzystna dla transformatorów i należy ją eliminować. Koncepcja czujnika została opracowana przez opiekuna i zostanie przedstawiona po zgłoszeniu się dyplomanta. Celem pracy jest zbudowanie czujnika według koncepcji i testy weryfikacyjne.

  Słowa kluczowe:
  czujnik prądu, pomiar składowej stałej prądu

 • "Sterowanie po sieci CAN sterownikiem przemysłowym"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest sterowanie poprzez sieć CAN procesem zamodelowanym na sterowniku przemysłowym.

  Słowa kluczowe:
  PLC, CAN, PCAN

 • "Komunikacja DSP ze sterownikiem przemysłowym z wykorzystaniem protokołu MODBUS/PROFINET"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie układu oraz oprogramowania umożliwiającego komunikację mikrokontrolera DSP ze sterownikiem przemysłowym wykorzystując protokół MODBUS.

  Słowa kluczowe:
  DSP, MODBUS/PROFINET, PLC

 • "Sterowanie obiektem Hardware-In-the-Loop za pomocą mikrokontrolera DSP"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest sterowanie obiektem zaimplementowanym na symulatorze sprzętowym Plecs RT Box. Mikrokontroler DSP jest programowany automatycznie za pomocą codera Simulink/Matlab.

  Słowa kluczowe:
  DSP, HIL, Plecs RT Box

 • "Wykorzystanie MQTT do komunikacji ze sterownikami PLC"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca ma na celu wykorzystanie protokołu MQTT do komunikacji ze sterownikami PLC firmy Johnson Controls przy wykorzystaniu brokera HiveMQ.

  Słowa kluczowe:
  PLC, MQTT

 • "Auto-strojenie regulatorów typu PID"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza algorytmów auto-strojenia regulatorów PID z wykorzystaniem algorytmu PRAC+ firmy Johnson Controls.

  Słowa kluczowe:
  PID, auto-tuning, PRAC+

 • "Projekt magazynu energii dla pojazdu elektrycznego na podstawie badań eksperymentalnych ogniwa"
  status: zajęty
  dr inż. Grzegorz Dziechciaruk

  Typ: projekt zespołowy - IK

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie projektu magazynu bateryjnego na podstawie badań eksperymentalnych ogniwa litowo-jonowego. W zakresie przewidzianych prac jest budowa stanowiska do wykonywania zautomatyzowanych testów ogniwa, przeprowadzenie badań eksperymentalnych ogniwa oraz oszacowanie parametrów elektrycznych ogniwa. Wyniki badań eksperymentalnych zostaną wykorzystane do opracowania projektu magazynu energii na potrzeby pojazdu elektrycznego.

  Słowa kluczowe:
  bateria litowo-jonowa, stanowisko do testów baterii, LabView, akwizycja danych, projekt magazynu bateryjnego

 • "Optymalne sterowanie układem maszynowni wody lodowej na potrzeby centrum handlowego"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy będzie zaimplementowanie i uruchomienie na obiekcie rzeczywistym algorytmu statycznej optymalizacji regulatora PI lub PID temperatury czynnika chłodzącego. Poszukiwanie nastaw będzie odbywało się przy użyciu optymalizatora rojowego i wykorzystaniu fizycznego obiektu jako krytyka.

  Słowa kluczowe:
  particle swarm optimization, static optimization problem, maszynownia wody lodowej, klimatyzacja

 • "Implementacja na sterowniku PLC rojowego algorytmu rozwiązywania zagadnienia optymalizacji dynamicznej"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zaimplementowanie na sterowniku PLC algorytmu rojowego umożliwiającego rozwiązywanie zagadnienia optymalizacji dynamicznej. Weryfikacji kodu należy dokonać w eksperymencie typu HIL (hardware in the loop), tj. model obiektu regulacji powinien zostać zrealizowany na tym samym sterowniku lub na drugim sterowniku połączonym magistralą czasu rzeczywistego. Obiekt regulacji do uzgodnienia.

  Słowa kluczowe:
  particle swarm optimization, dynamic optimization problem, programmable logic controller

 • "Zrobotyzowany system spawania zbiorników ciśnieniowych"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt systemu sterowania i interfejsu użytkownika dla linii technologicznej spawania zbiorników ciśnieniowych.

  Słowa kluczowe:
  PLC

 • "Speed estimation for induction machines using neural networks"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Proposed outline: 1. Introduction to Field Oriented Control - theoretical background 2. Introduction to Arti ficial Neural Networks - theoretical background 3. Mathematical model of the drive 4. Experimental setup 5. Numerical experiments 6. Physical experiments 7. Discussion and conclusions

  Słowa kluczowe:
  speed-sensorless drives, computational intelligence

 • "Feedback control with Posicast for gantry cranes"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Feedback control with Posicast for gantry cranes

  Słowa kluczowe:
  Posicast

 • "Hybrydowe regulatory repetycyjne"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  http://ufnalski.edu.pl/proceedings/mmar2016/

  Słowa kluczowe:
  iterative learning control, repetitive control

 • "Synteza astatycznych układów regulacji dla wymuszeń innych niż skok jednostkowy"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem będzie dokonanie syntezy i przebadanie symulacyjne kilku (2-3) układów regulacji pozwalających na uzyskanie zerowego uchybu regulacji dla wymuszeń innych niż skok jednostkowy, np. dla sinusoidalnego sygnału referencyjnego, dla sygnału narastającego liniowo. Nastawy regulatora należy dobrać analitycznie, np. wykorzystując metodę LQR. Obiekt do uzgodnienia. Narzędzia: Matlab/Simulink/Plecs (dyplomat otrzyma indywidualną licencję Plecs-a).

  Słowa kluczowe:
  zero steady state error, internal model principle

 • "Zastosowanie metody roju cząstek do strojenia regulatora procesu powtarzalnego"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem zadania będzie wykorzystanie PSO do optymalnego doboru nastaw regulatora powtarzalnego. Obiekt oraz topologia układu regulacji do ustalenia. Narzędzia: Matlab/Simulink/Plecs (dyplomant otrzyma indywidualną licencję Plecs-a).

  Słowa kluczowe:
  particle swarm optimization, controller tuning, repetitive control, iterative learning control

 • "Zastosowanie algorytmu roju cząstek do identyfikacji parametrów obiektu w trybie on-line"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem będzie wykorzystanie PSO do realizacji zadania identyfikacji parametrów obiektu w trybie nadążnym. Obiekt do uzgodnienia, przy czym identyfikacji będzie podlegały maksymalnie 3 parametry (max. 3D optimization problem). Narządzia: Matlab/Simulink/Plecs (dyplomant otrzyma indywidualną licencję Plecs-a).

  Słowa kluczowe:
  particle swarm optimization (PSO), plant parameter identification, dynamic optimization problem (DOP)

 • "Zastosowanie algorytmu roju cząstek do identyfikacji parametrów obiektu w trybie off-line"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem będzie wykorzystanie PSO do realizacji zadania identyfikacji parametrów obiektu. Obiekt do uzgodnienia, przy czym identyfikacji będzie podlegały maksymalnie 3 parametry (max. 3D optimization problem). Narządzia: Matlab/Simulink/Plecs (dyplomant otrzyma indywidualną licencję Plecs-a).

  Słowa kluczowe:
  particle swarm optimization (PSO), plant parameter identification, static optimization problem (SOP)

 • "Zastosowanie optymalizatora rojowego do strojenia układów regulacji w trybie off-line"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem będzie wykorzystanie PSO do realizacji zadania strojenia układu regulacji. Obiekt do wyboru, np. falownik, układ napędowy. Topologia układu regulacji do uzgodnienia, przy czym powinna zawierać nie więcej niż 4 wzmocnienia strojone metodą PSO (max. 4D optimization problem). Narzędzia: Matlab/Simulink/Plecs (dyplomant otrzyma indywidualną licencję Plecs-a).

  Słowa kluczowe:
  particle swarm optimization, controller tuning, optimal control, static optimization problem (SOP)

 • "Zastosowanie optymalizatora rojowego do strojenia układów regulacji w trybie on-line"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem będzie wykorzystanie PSO do realizacji zadania adaptacji nastaw układu regulacji. Obiekt do wyboru, np. falownik, układ napędowy. Topologia układu regulacji do uzgodnienia, przy czym powinna zawierać nie więcej niż 4 wzmocnienia strojone metodą PSO (max. 4D optimization problem). Narzędzia: Matlab/Simulink/Plecs (dyplomant otrzyma indywidualną licencją Plecs-a).

  Słowa kluczowe:
  particle swarm optimization, adaptive control, dynamic optimization problem (DOP)

 • "Sterowanie procesem powtarzalnym przy użyciu sztucznych sieci neuronowych"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem będzie stworzenie modelu symulacyjnego (Matlab/Simulink/Plecs) neuroregulatora dla procesu powtarzalnego. Obiekt do wyboru, np. falownik napięcia, układ napędowy.

  Słowa kluczowe:
  repetitive control, iterative learning control, artificial neural networks, backpropagation

 • "Implementacja nieprzyczynowego filtru o zerowym przesunięciu fazowym na sterowniku PLC"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Na potrzeby realizacji sterowania procesem powtarzalnym. Google it: repetitive control, iterative learning control, zero-phase-shift filtering, robustification of ILC/RC. Narzędzia: CoDeSys lub B&R Automation Studio (dyplomant otrzyma stosowane licencje umożliwiające pracę bez aktywnego połączenia sieciowego).

  Słowa kluczowe:
  filtr nieprzyczynowy, zerowe przesunięcie fazowe, filtfilt [Matlab], sterowanie procesami powtarzalnymi

 • "Sterowanie procesem powtarzalnym przy użyciu klasycznego regulatora ILC/RC"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modelu symulacyjnego oraz przeprowadzenie badań numerycznych regulatora ILC/RC napięcia wyjściowego CACF VSI LC (constant amplitude constant frequency voltage source inverter with output LC filter). Narzędzia: Matlab/Simulink/Plecs (dyplomant otrzyma indywidualną licencję umożliwiającą korzystanie z Plecs-a bez aktywnego połączenia sieciowego)

  Słowa kluczowe:
  repetitive control, iterative learning control

 • "Control Engineering for Hobbyists"
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Please visit Control Engineering for Hobbyists on MS Teams. The code is k9sq4u7. Start the discussion on the diploma work channel. See you!

  Słowa kluczowe:
  STM32CubeIDE, Arduino IDE, embedded systems, control systems

 • "Sterownie i modelowanie procesu automatyki przemysłowej z wykorzytsaniem sterownika swobodnie programowalnego Siemens S7-1500"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Pura

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Student wykorzystując wiedzę z zakresu właściwości procesu modeluje go i implementuje w sterowniku PLC/panelu HMI jako podprogram. Proponuje i wykonuje algorytm sterowania implementowany następnie na sterowniku. Ponadto proponuje i dobiera elementy rzeczywiste automatyki przemysłowej możliwe do wykorzystania w modelowanym procesie.

  Słowa kluczowe:
  PLC, Siemens, sterowanie, modelowanie

 • "Sterowanie i modelowanie procesu z wykorzystaniem sterownika EATON EC4P-200"
  status: wolny
  dr inż. Piotr Pura

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca zakłada wykonanie sterowania procesem za pomocą sterownika PLC firmy EATON. Proces modelowany jest w programie LabVIEW a komunikacja pomiędzy sterownikiem a programem LabVIEW jest realizowana z wykorzystaniem serwera OPC.

  Słowa kluczowe:
  Sterowanie, programowanie, sterownik swobodnie programowalny, PLC, HMI

 • "Koncepcja wdrożenia automatyki IoT w istniejącym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym na bazie rozwiązań automatyki CentraLine by Honeywell. Efektywne sterowanie urządzeniami grzewczymi w mieszkaniu."
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Bezprzewodowy monitoring zużycia ciepła; Dobór urządzeń automatyki, komunikujących się w standardzie MQTT; Integracja urządzeń do systemu BMS Przygotowanie wizualizacji graficznej

  Słowa kluczowe:
  Honeywell, IoT, automatyka budynkowa

 • "Budowa modelu pojazdu zasilanego z ogniwa paliwowego"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zapoznanie się z aktualnym stanem pojazdu oraz zamodelowanie oraz zbudowanie proponowanych usprawnień w zakresie układów zasilania i napędowego.

  Słowa kluczowe:
  model pojazdu, ogniwo paliwowe, zarządzanie energią

 • "Sterowanie przekształtnikiem sieciowym w warunkach odkształconego napięcia sieci"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W ramach projektu zostanie zrealizowany układ regulacji przekształtnika sieciowego. W sterowaniu wykorzystany będzie regulator powtarzalny w celu zapewnienia sinusoidalnych prądów w przypadku odkształconego napięcia sieci. Szczegółowy zakres do ustalenia.

  Słowa kluczowe:
  Przekształtnik sieciowy, sterowanie, energoelektronika, sterowanie powtarzalne

 • "Układ regulacji prądu przekształtnika sieciowego przy dużej częstotliwości łączeń"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Symulacja] Celem pracy jest analiza jakości układu regulacji prądu przekształtnika sieciowego DC/AC przy dużej częstotliwości łączeń. Analizie podlega różna częstotliwość pracy układów PWM, regulacji prądu i próbkowania sygnałów mierzonych.

  Słowa kluczowe:
  układ regulacji prądu przekształtnika DC/AC

 • "Modelowanie ogniwa paliwowego na podstawie badań laboratoryjnych"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Badania laboratoryjne & symulacja] Celem pracy jest opracowanie i wykonanie badań komercyjnego ogniwa paliwowego oraz sporządzenie modelu symulacyjnego na ich podstawie.

  Słowa kluczowe:
  ogniwo paliwowe, model ogniwa rzeczywistego

 • "Modułowy system zarządzania baterią elektrochemiczną z interfejsem CAN"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie układu sterowania pojedynczego modułu w modułowym systemie zarządzania baterią elektrochemiczną. Moduły komunikują się ze sterownikiem nadrzędnym po interfejsie CAN.

  Słowa kluczowe:
  system zarządzania baterią, interfejs CAN, układ mikroprocesorowy

 • "Sterowanie pracą sprzegniętych mechanicznie silników w taśmociągu"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie układu sterowania dwoma napędami w taśmociągu. Układ sterowania wykorzystuje sterownik przemysłowy.

  Słowa kluczowe:
  PLC, napęd elektryczny, taśmociąg

 • "System automatyki budynkowej wykorzystujący sterownik firmy Sauter"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie stanowiska testowego systemu automatyki budynkowej wykorzystującej sterownik firmy Sauter. Opracowany system powinien być wyposażony w zdalną wizualizację stanu budynku.

  Słowa kluczowe:
  automatyka budynkowa, sterownik Sauter

 • "Sterowanie napędem elektrycznym z zastosowaniem sterownika PLC"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie układu sterowania i monitoringu napędu z silnikiem indukcyjnym i przemiennikiem częstotliwości w oparciu o sterownik PLC.

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, przemiennik częstotliwości

 • "Sterowanie i zdalny monitoring centrali wentylacyjnej budynku biurowego"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie układu sterowania i zdalnego monitoringu centrali wentylacyjnej w małym budynku biurowym. Układ sterowania jest realizowany na sterowniku przemysłowym SIEMENS S7-1200.

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, centrala wentylacyjna, zdalny monitoring

 • "Sterowanie wektorowe maszyną indukcyjną klatkową z minimalizacją prądu stojana"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie algorytmu sterowania wektorowego maszyną indukcyjną klatkową uwzględniającego minimalizację prądu stojana

  Słowa kluczowe:
  sterowanie wektorowe maszyny indukcyjnej, minimalizacja prądu stojana

 • "Monitoring napędu elektrycznego za pośrednictwem technologii IoT"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie zdalnego monitoringu układu napędowego z wykorzystaniem technologii Internet of Things

  Słowa kluczowe:
  IoT, zdalny monitoring

 • "Sterowanie i monitoring pionowego parkingu obrotowego z wykorzystaniem sterownika PLC"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zbudowanie stanowiska laboratoryjnego i opracowanie oprogramowania sterującego pionowym parkingiem obrotowym. Ponadto w układzie należy uwzględnić zdalny monitoring wybranych parametrów.

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, wizualizacja i nadzór procesu, pionowy parking obrotowy

 • "System identyfikacji produktu w procesie przemysłowym"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie systemu rozpoznawania produktu, który niezbędny jest w procesie segregacji bądź paletyzacji. Proces jest sterowany z wykorzystaniem sterownika przemysłowego firmy Siemens.

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, identyfikacja produktu

 • "Budowa stanowiska laboratoryjnego ze sterownikiem przemysłowym do rozpoznawania kształtu profili"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest zbudowanie stanowiska laboratoryjnego ze sterownikiem przemysłowym do rozpoznawania kształtów profili.

  Słowa kluczowe:
  sterownik przemysłowy, rozpoznawanie kształtu

 • "Opracowanie projektu prostownika jednofazowego o topologii mostka H"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest dobór elementów, oszacowanie strat mocy oraz opracowanie projektu prostownika o topologii mostka H.

  Słowa kluczowe:
  mostek H, dobór elementów, prototyp przekształtnika

 • "Budowa stanowiska laboratoryjnego automatyki budynkowej ze sterownikiem firmy Sauter"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie stanowiska laboratoryjnego automatyki budynkowej ze sterownikiem firmy Sauter.

  Słowa kluczowe:
  automatyka budynkowa, stanowisko laboratoryjne

 • "Energy optimization for a stacker crane and rack in a warehouse"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  The project focuses on energy losses minimization for a stacker crane in a warehouse. The energy losses of stacker crane are depending on weight of cargo units, so there is possibility of an energy losses minimization during transport cargo units. A warehouse will be modelled in Factory I/O simulation software. A control algorithm will be implemented in a Programmable Logic Controller Siemens SIMATIC S7-1500.

  Słowa kluczowe:
  energy optimization, PLC

 • "Dobór i oprogramowanie komponentów mikrokonsoli gier elektronicznych"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest dobór elementów, konfiguracja i oprogramowanie mikrokontrolera i panelu LCD na użytek mikrokonsoli gier elektronicznych.

  Słowa kluczowe:
  mikrokontroler, panel LCD

 • "Optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez efektywne sterowanie instalacjami elektrycznymi i mechanicznymi w małym zakładzie produkcyjnym"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Monitorowanie zużycia na podstawie wykresów, trendów Wdrożenie rozwiązań zmniejszających zużycie energii

  Słowa kluczowe:
  Honeywell, zużycie energii

 • "Optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez efektywne sterowanie pompami ciepła w sklepie odzieżowym"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza zużycia energii w sklepie przez pompy ciepła bez udziału automatyki Analiza zużycia energii w sklepie przez pompy ciepła z automatyką Honeywell Monitorowanie zużycia na podstawie wykresów, trendów Wdrożenie rozwiązań zmniejszających zużycie energii

  Słowa kluczowe:
  Honeywell, zyżycie energii, pompa ciepła

 • "Migracja istniejących systemów automatyki Web BMS w centralny system BMS CentraLine w małym zakładzie produkcyjnym"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza istniejących systemów automatyki BMS w zakładzie, opartych na Web Serwerze Przygotowanie centralnej Platformy BMS Integracja poszczególnych systemów teletechnicznych do BMS

  Słowa kluczowe:
  Honeywell, BMS

 • "Zaawansowany monitoring i analiza zużycia mediów w systemie CentraLine by Honeywell"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przygotowanie szablonów wykresów i trendów Generowanie cyklicznych raportów w formacie PDF, CSV

  Słowa kluczowe:
  monitoring, zużycie energii, Honeywell

 • "Zdalny system sterowania i monitoringu dla agregatu prądotwórczego"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  Zdalne sterowanie, silnik diesela, DSC

 • "Optymalizacja energii dla układnicy magazynowej"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie algorytmu minimalizującego straty energii dla układnicy w magazynie. Algorytm należy zaimplementować na sterowniku Siemens S7-1500, a obiekt zbudować w symulatorze Factory I/O.

  Słowa kluczowe:
  PLC, układnica i regał, symulator Factory I/O

 • "Analiza pracy wielogałęziowego przekształtnika interleaved dla szerokiego zakresu wartości niskiego napięcia"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Symulacja] Celem pracy jest analiza pracy wielogałęziowego przekształtnika interleaved dla szerokiego zakresu wartości niskiego napięcia. Celem jest minimalizacja strat mocy w zależności od napięcia oraz zapotrzebowania na moc odbiornika.

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik interleaved, analiza strat

 • "Układ regulacji napięcia dla falownika napięcia AC/DC (SiC, IGBT, NPC)"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  Voltage Source Converter, SiC, IGBT

 • "Układ regulacji napięcia i prądu dla przekształtnika napięcia AC/DC"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  AC/DC converter, Grid-tied converter, Active filter, SiC

 • "Napęd prądu przemiennego z wielopoziomowym falownikiem napięcia o topologii NPC"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  AC/DC converter, Topologia NPC, AC Drive

 • "Zmiennoprędkościowy układ wytwarzania energii z przekształtnikami złożonymi (SiC)"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  AC/DC converter, DC/AC converter, control system

 • "Wielogałęziowy przekształtnik napięcia DC/DC (GaN, SiC)"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  Multileg DC/DC converter, GaN, SiC

 • "Przekształtnik DC/DC z transformatorem wysokiej częstotliwości (DAB, SAB)"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  DC/DC Converter, DAB, SAB

 • "Sterowanie jednofazowym przekształtnikiem napięcia"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  Voltage Source Converter, SiC, IGBT

 • "Implementacja regulatora od zmiennych stanu dla czterogałęziowego falownika napięcia o sinusoidalnym napięciu wyjściowym na układzie FPGA"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  FPGA, DSC, TMS320F28335, Falownika napięcia, Regulator od zmiennych stanu

 • "Trójfazowy modularny przekształtnik napięcia (MMC)"
  status: wolny
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  Modelowanie numeryczne, badania na stanowisku laboratoryjnym. Więcej szczegółów u opiekuna pracy.

  Słowa kluczowe:
  Modular Multilevel Converter, GaN

 • "Projekt automatycznego systemu nawadniania roślin"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Projekt lub Prototyp] Celem pracy jest opracowanie koncepcji i projektu automatycznego systemu nawadniania roślin domowych w czasie urlopu.

  Słowa kluczowe:
  automatyczny układ nawadniania

 • "Układ wytwarzania energii z generatorem indukcyjnym"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Symulacja] Celem pracy jest opracowanie autonomicznego układu wytwarzania energii z generatorem indukcyjnym klatkowym i magazynem energii.

  Słowa kluczowe:
  generator indukcyjny klatkowy, autonomiczne źródło napięcia, magazyn energii

 • "Sterowanie bezszczotkowym silnikiem prądu stałego"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Prototyp] Celem pracy jest opracowanie sterowania silnikiem BLDC z wykorzystaniem sygnałów z czujników Halla. W ramach pracy należy uruchomić stanowisko z silnikiem 40W.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie silnikiem BLDC, procesor sygnałowy

 • "Sterowanie autonomicznym generatorem indukcyjnym przy obciążeniu asymetrycznym"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Symulacja] Celem pracy jest opracowanie modelu i sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym, którego celem jest utrzymanie napięcia generatora oraz symetryzacja prądu obciążenia generatora.

  Słowa kluczowe:
  generator indukcyjny klatkowy, przekształtnik energoelektroniczny, praca autonomiczna

 • "Układ hamowania dynamicznego dla roweru treningowego"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Projekt] Celem pracy jest opracowanie układu hamowania dynamicznego ze zwrotem energii do sieci dla roweru treningowego.

  Słowa kluczowe:
  hamowanie dynamiczne

 • "Sychronizowane przekształtnikiem przyłączenie generatora indukcyjnego do sieci elektroenergetycznej"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Symulacja] Celem pracy jest opracowanie sterowania przekształtnika energoelektronicznego realizującego wzbudzenie generatora indukcyjnego i synchronizację napięcia generatora z napięciem sieci elektroenergetycznej.

  Słowa kluczowe:
  synchronizacja, generator indukcyjny klatkowy, przekształtnik energoelektroniczny

 • "Modernizacja prostownika samochodowego"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Symulacja lub Projekt lub Prototyp] Celem pracy jest modernizacja istniejącego prostownika tyrystorowego z transformatorem o dzielonym uzwojeniu wtórnym. Ponadto, przewiduje się rozszerzenie funkcjonalności urządzenia o możliwość sprawdzenia stanu ładowanego akumulatora i wspomagania rozruchu w stanie bezsieciowym.

  Słowa kluczowe:
  transformator z dzielonym uzwojeniem, tyrystor, tester akumulatora

 • "Hybrydowy układ zasilania rezerwowego z generatorem indukcyjnym i baterią elektrochemiczną"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Symulacja] Celem pracy jest zbudowanie modelu i opracowanie układu sterowania przekształtnikiem DC/DC/AC, który będzie zarządzał przepływem energii między generatorem indukcyjnym, a baterią elektrochemiczną przy zmiennym obciążeniu.

  Słowa kluczowe:
  generator indukcyjny klatkowy, bateria elektrochemiczna, przekształtnik DC/DC/AC

 • "Układ automatycznej regulacji temperatury brzeczki"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Projekt lub Prototyp] Celem pracy jest opracowanie układu regulacji automatycznej temperatury brzeczki poprzez ograniczenie wartości skutecznej napięcia grzałki.

  Słowa kluczowe:
  triak, regulacja temperatury

 • "Przyłączenie do sieci generatora indukcyjnego dla elektrowni wodnej z lewarem hydraulicznym"
  status: wolny
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  [Symulacja] Celem pracy jest zbudowanie układu symulacyjnego z prostym modelem turbiny wodnej, trójfazowym generatorem indukcyjnym i równoległym przekształtnikiem energoelektronicznym, a następnie opracowaniu metody bezudarowego przyłączenia generatora do sieci elektroenergetycznej.

  Słowa kluczowe:
  generator indukcyjny, przekształtnik energoelektroniczny, hydrogenerator, lewar hydrauliczny

 • "Projekt 1-fazowej przetwornicy typu DC/AC zasilanej z magazynu energii dedykowanej dla pojazdów typu EV, PHEV."
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Analiza rozwiązań w oparciu o literaturę. 2) Zbudowanie modelu symulacyjnego (cześć silnoprądowa) w programie PLECS. 3) Synteza układu sterowania i analiza wyników symulacji 4) Dobór elementów, analiza strat i projekt mechaniczny. 5) Ewentualnie budowa modelu małej mocy i badania laboratoryjne. 4) Redakcja treści pracy i postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  przekształnik DC/AC,

 • "Regulatory wielo-rezonansowe (wielo-oscylacyjne) w zastosowaniu do sterowania układem przekształtnikowym."
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Analiza rozwiązań w oparciu o literaturę. Wybór obiektu i układu sterowania. 2) Zbudowanie modelu symulacyjnego (cześć silnoprądowa) w programie PLECS. 3) Synteza układu sterowania i przygotowanie kodu na blokach i w języku C (software in-the-loop). 5) Ewentualnie optymalny dobór wzmocnień, stałych czasowych metodą PSO. 4) Redakcja treści pracy i postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  Regulator rezonansowy, przekształtnik, układ sterowania, kod C, optymalizacja

 • "Optymalny dobór wzmocnień regulatorów w sterowaniu układem przekształtnikowym"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Wybór układu przekształtnikowego do analizy (AC/DC,DC/DC, DC/DC i inne w tym układy napędowe) oraz metody sterowania. 2) Budowa uproszczonego modelu symulacyjnego (obiekt + układ sterowania) na potrzeby optymalizatora. 3) Zbudowanie procesu optymalizacji rojem cząstek (PSO) na postawie przykładu. 4) Dobór funkcji celu i przeprowadzenie procesu optymalizacji. 5) Weryfikacja otrzymanych wyników na pełnym modelu w Plecs. 6) Postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  PSO, Matlab, Plecs, optymalizacja, układ przekształtnikowy

 • "Sterowanie 3-fazowym przekształnikiem sieciowym w warunkach sieci miękkiej (weak grid)"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Analiza rozwiązań w oparciu o literaturę. 2) Zbudowanie modelu symulacyjnego (cześć silnoprądowa) w programie PLECS. 3) Synteza układu sterowania i przygotowanie kodu na blokach i w języku C (software in-the-loop). 4) Redakcja treści pracy i postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  sieć miękka, impedancja sieci, model symulacyjny, przekształtnik AC/DC

 • "Sterowanie 1-fazowym przekształnikiem sieciowym w warunkach sieci miękkiej (weak grid)."
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Analiza rozwiązań w oparciu o literaturę. 2) Zbudowanie modelu symulacyjnego (cześć silnoprądowa) w programie PLECS. 3) Synteza układu sterowania i przygotowanie kodu na blokach i w języku C (software in-the-loop). 4) Redakcja treści pracy i postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  sieć miękka, impedancja sieci, model symulacyjny, przekształtnik AC/DC

 • "Sterowanie przekształtnikiem AC/DC przy zasilaniu napięciem asymetrycznym."
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest analiza pracy przekształtnika AC/DC przy zasilaniu napięciem asymetrycznym. Praca obejmuje przygotowanie modelu symulacyjnego wybranej struktury, implementację układu sterowania w języku C, ewentualnie weryfikację przygotowanego oprogramowania na istniejącym stanowisku laboratoryjnym. Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia.

  Słowa kluczowe:
  przekształnik AC/DC

 • "Sterowanie przekształtnikiem AC/DC przy zasilaniu napięciem odkształconym"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest analiza pracy przekształtnika AC/DC przy zasilaniu napięciem odkształconym. Praca obejmuje przygotowanie modelu symulacyjnego wybranej struktury, implementację układu sterowania w języku C, ewentualnie weryfikację przygotowanego oprogramowania na istniejącym stanowisku laboratoryjnym. Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia.

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik AC/DC, wyższe harmoniczne, jakość energii

 • "Sterowanie 3-fazowym przekształnikiem sieciowym z wykorzystaniem regulatora ze sprzężeniem od wektora stanu"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Analiza rozwiązań w oparciu o literaturę. 2) Zbudowanie modelu symulacyjnego (cześć silnoprądowa) w programie PLECS. 3) Synteza układu sterowania i przygotowanie kodu na blokach i w języku C (software in-the-loop). 4) Redakcja treści pracy i postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  regulator ze sprzężeniem od stanu, przekształnik AC/DC, model symulacyjny.

 • "Sterowanie silnikiem PMSM z wykorzystaniem regulatora ze sprzężeniem od wektora stanu"
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Analiza rozwiązań w oparciu o literaturę. 2) Zbudowanie modelu symulacyjnego (cześć silnoprądowa) w programie PLECS. 3) Synteza układu sterowania i przygotowanie kodu na blokach i w języku C (software in-the-loop). 4) Redakcja treści pracy i postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  PMSM, regulator stanu, kod C, model symulacyjny

 • "Sterowanie układem przekształnikowym 3-fazowej ładowarki typu off-board"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Analiza rozwiązań w oparciu o wskazaną literaturę 2) Zbudowanie modelu symulacyjnego (cześć silnoprądowa) w programie PLECS. 3) Synteza układu sterowania i przygotowanie kodu w języku C (software in-the-loop). 4) Dobór elementów i analiza strat. 5) Redakcja treści pracy i postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik, sterowanie, model symulacyjny, kod C

 • "Sterowanie układem przekształnikowym 1-fazowej ładowarki typu on-board"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Gałecki

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność

  Więcej »

  Szczegóły:
  1) Analiza rozwiązań w oparciu o wskazaną literaturę 2) Zbudowanie modelu symulacyjnego (cześć silnoprądowa) w programie PLECS. 3) Synteza układu sterowania i przygotowanie kodu w języku C. 4) Dobór elementów i analiza strat. 5) Redakcja treści pracy i postawienie wniosków.

  Słowa kluczowe:
  ładowarka, przekształtnik, sterowanie

 • "System kontroli dostępności pracowników laboratorium."
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest wykonanie systemu kontroli dostępności pracowników laboratorium i powiadamiania o interesantach.

  Słowa kluczowe:
  Automatyka, kontrola dostępu

 • "Sterowanie powtarzalne dla serwonapędu z silnikiem prądu stałego"
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Cel pracy: Celem pracy jest zaprojektowanie układu regulacji położenia kątowego wału silnika DC dla okresowego sygnału referencyjnego. W celu zapewnienia zerowego uchybu ustalonego zastosowane zostanie sterowanie powtarzalne (ang. Repetitive control). Opis zadań: Zadania zostaną wykonane w programach PLECS oraz Matlab i polegają na opracowaniu modeli symulacyjnych oraz skryptów wspomagających. W pracy powinna zostać również przeprowadzona analiza działania układu. Zakres pracy: -Opracowanie modelu symulacyjnego dla układu napędowego z silnikiem DC i sterowaniem powtarzalnym w pętli regulacji położenia kątowego. -Przeprowadzenie analizy doboru parametrów regulatora powtarzalnego dla różnych częstotliwości obliczeń -Wykonanie badań komputerowych układu dla różnych częstotliwości obliczeń sterowania powtarzalnego

  Słowa kluczowe:
  Sterowanie powtarzalne; napęd elektryczny; silnik DC

 • "Modular Multilevel Converter - modulacja i projektowanie"
  status: zajęty
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przykładowe zagadnienia: -porównanie technik modulacji -wyznaczanie strat mocy -dobór głównych elementów przekształtnika

  Słowa kluczowe:
  Modular Multilevel Converter; MMC; przekształtniki wielopoziomowe, PWM, Plecs

 • "Projekt instalacji oświetleniowej z wykorzystaniem systemu DALI"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą 4automation (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Budynek, DALI

 • "Projekt systemu automatyki domu z wykorzystaniem integracji np. wideodomofonu oraz systemów bezpieczeństwa (kontrola dostępu, alarm, monitoring IP)"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą 4automation (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Budynek, automatyka budynkowa, systemy bezpieczeństwa

 • "Opracowanie układu funkcjonalnego dla wizualizacji systemu alarmowego w aplikacji mobilnej systemu 4Automation"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą 4automation (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Budynek, automatyka budynkowa, system alarmowy, aplikacja mobilna

 • "System zarządzania budynkiem w oparciu o wybrane urządzenia"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca przy współpracy z formą B&L. Firma zapewni możliwość zapoznania się z infrastrukturą oraz urządzeniami pomiarowo-wykonawczymi wchodzącymi w skład systemów BMS i EMS. Praca inżynierska może dotyczyć systemu zarządzania budynkiem w oparciu o wybrane urządzenia. W ramach rozwoju zawodowego firma oferuje możliwość uczestniczenia w procedurze instalacji urządzeń na obiektach.

  Słowa kluczowe:
  BMS, EMS, Inteligentny Budynek

 • "Wykorzystanie czujników/sensorów w nowoczesnych przetwornikach i układach automatyki przeznaczonych do systemów wentylacji, pneumatyki oraz aplikacji automotive"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca przy współpracy z firmą B&L International. Firma zapewni możliwość zapoznania się z nowoczesnymi sensorami do pomiaru ciśnienia oraz zapewni możliwość napisania pracy inżynierskiej w temacie wykorzystania czujników/sensorów w nowoczesnych przetwornikach i układach automatyki przeznaczonych do systemów wentylacji, pneumatyki oraz aplikacji automotive

  Słowa kluczowe:
  automatyka, pneumatyka, czujniki, sensory, automotive, HVAC

 • "Optymalizacja procesów HVAC w obliczu zmniejszonej obecności użytkowników budynku (biura / hotele)"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca przy współpracy z firmą zewnętrzną z siedzibą w Warszawie

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, HVAC

 • "BMS jako inteligentne narzędzie optymalizacja kosztów zużycia mediów w zależności od wielkości obłożenia obiektu zarządzanego"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca przy współpracy z firmą zewnętrzną z siedzibą w Warszawie

  Słowa kluczowe:
  BMS, Budynek Inteligentny

 • "Optymalizacje systemów sterowania oświetleniem w obiektach hotelarskich na bazie systemów BMS oraz DALI (HELVAR)"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca przy współpracy z firmą zewnętrzną z siedzibą w Warszawie

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, BMS, DALI

 • "Monitoring energetyczny obiektu hotelarskiego będącego częścią dużego kompleksu biurowo/handlowo/hotelowego - opracowanie algorytmu zliczającego zużycie mediów / bilansowanie mediów"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca przy współpracy z firmą zewnętrzną z siedzibą w Warszawie

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, monitoring

 • "Automatyzacja procesu z aplikacją na urządzenia mobilne"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Automatyzacja jakiegoś procesu (przykładowo karmienie psa, podlewanie roślinki, malowanie pisanek itp. - inwencja twórcza) za pomocą wybranego układu mikroprocesowego (opracowanie budowy, napisanie kodu, wykonanie prototypu) i wykonanie aplikacji do sterowania tym procesem na urządzenia mobilne np. na Android (Android IDE).

  Słowa kluczowe:
  PLC, automatyzacja procesu

 • "Układ automatyki przemysłowej sterujący pompami"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Pura

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Układ składa się z zbiornika, zestawu pomp, sterownika przemysłowego, panelu HMI oraz czujników. Celem pracy jest połączenie elementów automatyki, ich konfiguracja oraz wykonanie sterowania na sterowniku PLC zapewniającego ciągłość procesu.

  Słowa kluczowe:
  sterowanie, automatyka przemysłowa, pompa, falownik, sterownik przemysłowy, PLC, HMI

 • "Optymalizacja procesów kontroli dostępu w obiekcie hotelowym na przykładzie systemu SALTO - współpraca systemów OFFLINE oraz ONLINE"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca przy współpracy z firmą zewnętrzną z siedzibą w Warszawie

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, SALTO, kontrola dostępu

 • "Układ automatyki przemysłowej sterujący zestawem pomp"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Pura

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na doborze i konfiguracji elementów w tym czujników poziomu, styczników do konkretnego układu pomp a następnie połączeniu elektrycznym układu oraz wykonaniu programu sterującego na sterowniku PLC. Opcjonalnie układ może być także wyposażony w panel HMI, moduł GMS.

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, pompa, silnik indukcyjny, falownik napięcia, czujniki

 • "Sterowanie i symulacja automatycznej myjni samochodowej z wykorzystaniem sterownika Siemens S7-1500"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Pura

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Student wykorzystując zbudowane stanowisko bazujące na sterowniku Siemens S7-1500, symuluje oraz projektuje układ automatycznej regulacji automatycznej myjni samochodowej. Opcjonalnie dokonywany jest wybór fizycznych elementów automatyki przemysłowej możliwych do użycia przy realizacji zagadnienia.

  Słowa kluczowe:
  Sterownik PLC, panel HMI, sterowanie, symulacja, automatyka przemysłowa

 • "Wykonanie instrukcji laboratoryjnej na nowym stanowisku LCN"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie instrukcji dla studentów

  Słowa kluczowe:
  LCN, Budynek Inteligentny

 • "Budowa tablicy laboratoryjnej systemu 4automation"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą 4automation (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Budynek, automatyka budynkowa

 • "Sterowanie i modelowanie procesu z wykorzystaniem sterownika Siemens S7-1500"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Pura

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca zakłada wykonanie sterowania z użyciem sterownika firmy Siemens S7-1500, w jej ramach należy skonfigurować sterownik, jego wejścia/wyjścia, dokonać połączenia z panelem HMI.

  Słowa kluczowe:
  sterownik swobodnie programowalny, PLC, sterowanie, HMI, programowanie

 • "Sterowanie powtarzalne dla przekształtnika sieciowego"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca wykonana w programie PLECS lub Matlab. Szczegóły do ustalenia

  Słowa kluczowe:
  Przekształnik Energoelektronika Sterowanie Matlab Simulink PLECS

 • "Regulatory dyskretne w układach napędowych"
  status: wolny
  dr inż. Andrzej Straś

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza pracy układów napędowych z zastosowanymi wybranymi regulatorami: PI, dead-beat, regulator lokujący biegun. Wykonanie modeli symulacyjnych w programie PLECS.

  Słowa kluczowe:
  plecs, sterowanie, napęd DC, PMSM, PI, dead-beat

 • "Estymacja strumienia i rezystancji wirnika silnika indukcyjnego klatkowego"
  status: wolny
  dr inż. Paweł Maciejewski

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  ,

  Słowa kluczowe:
  Estymacja strumienia

 • "Generator sztuczych fal dla akwarium morskiego"
  status: wolny
  dr inż. Paweł Maciejewski

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie i budowa generatora sztucznych fal dla akwarium morskiego wraz z możliwością zadawania profili przepływu

  Słowa kluczowe:
  Silnik indukcujny, sterowaina skalarne

 • "Szybka modulacja SVM dla przekształtnika wielopoziomowgo z wykorzystaniem układu FPGA"
  status: wolny
  dr inż. Paweł Maciejewski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Implementacja szybkiej modulacja SVM w układzie FPGA wraz z weryfikacją symulacyjną i eksperymentalną

  Słowa kluczowe:
  przekształtnika wielopoziomowy, SVM, FPGA

 • "Sterowanie jednofazowym układem falownika z filtrem LC do zasilania obciążeń nieliniowych"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest rozwój układów regulacji napięcia wyjściowego falownika jednofazowego z filtrem LC z wykorzystaniem członów oscylacyjnych. Wymagane jest zbudowanie modelu komputerowego oraz implementacja sterowania na istniejącym stanowisku.

  Słowa kluczowe:
  falownik napiecia sinusoidalnego, filtr LC, regulacja napiecia, ograniczenie prądowe, człony oscylacyjne

 • "Projekt i optymalizacja obrotowego genneratora oscylacyjnego"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres do ustalenia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  generator oscylacyjny

 • "Projekt i optymalizacja liniowego generatora osylacyjnego"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres do ustalenia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  generator oscylacyjny

 • "Projekt i optymalizacja generatora z magnesami trwałymi do małej elektrowni wiatrowej"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  elektrownie wiatrowe, generatory z magnesami trwałymi, optymalizacja

 • "Modelowanie i symulacja sześciopasmowej, bezszczotkowej maszyny z magnesami trwałymi"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  wielopasmowe maszyny z magnesami trwałymi, modelowanie i symulacja

 • "Modernizacja stanowiska laboratoryjnego układu napędowego pojazdu elektrycznego."
  status: zajęty
  dr inż. Michał Gierczyński

  Typ: projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W skład stanowiska wchodzą: Przekształtnik sieciowy, cztery falowniki napędowe, dwa zespoły dwumaszynowe z silnikami PMSM, dwa przekształtniki DC/DC, superkondensatorowy magazyn energii. Zakres prac: - wykonanie przekształtników (zmówienie PCB, montaż/lutowanie elementów PCB, montaż mechaniczny), - wykonanie instalacji elektrycznej w szafie sterowniczej (projekt, dokumentacja, montaż), - programowanie mikrokontrolera TMS320F28335 (opracowanie szablonów programów, testy uruchomieniowe), - przeprowadzenie podstawowych testów uruchomieniowych, - opcjonalne: wstępne badania symulacyjne algorytmów sterowania - dalszy ich rozwój oraz uruchomienie na rzeczywistym układzie w ramach pracy dyplomowej. Istnieje możliwość elastycznego doboru zakresu prac wedle preferencji studenta, a także rozszerzenie zakresu projektu w przypadku większej liczby chętnych.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, mikrokontroler, stanowisko badawcze

 • "Regulowane źródło napięcia dla silnika prądu stałego"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie projektu, uruchomienie oraz przetestowanie stabilizowanego, regulowanego zasilacza prądu stałego przeznaczonego do zasilania silnika DC. Zasilacz powinien posiadać separację galwaniczną pomiędzy siecią zasilającą a wyjściem. Zakres napięcia wyjściowego 5-300V. Proponowane topologie: - pełny mostek, - flyback

  Słowa kluczowe:
  zasilacz, prądu, stałego, stabilizowany, regulowany, silnik, flyback

 • "Optymalizacja zużycia energii elektrycznej układu pomp z wykorzystaniem sterownika PLC"
  status: zajęty
  dr inż. Piotr Pura

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na sterowaniu symulowanym układem pomp z silnikiem indukcyjnym trójfazowym z wykorzystaniem sterownika PLC firmy EATON. Zadaniem sterowania jest utrzymanie zadanej ilości cieczy w zbiorniku przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Zbiornik posiada wiele pomp o różnej wydajności i sprawności.

  Słowa kluczowe:
  pompa, silnik inducyjny, sterowniki PLC, optymalizacja, pomiar mocy

 • "Reluktancyjny liniowy silnik skokowy z sekcyjnym przełączaniem uzwojeń."
  status: zajęty
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy jest wykonanie modelu silnika reluktancyjnego liniowego oraz komutatora elektronicznego. Należy opracować system sekcyjnego zasilania uzwojenia stojana oraz podstawowego systemu sterowania pracą nawrotną. Należy wykonać podstawowe pomiary eksploatacyjne.

  Słowa kluczowe:
  silnik reluktancyjny lioniowy, silnik skokowy, komutator elektroniczny

 • "Układ monitorujący ogniwa baterii Li-Ion do zastosowania w rozproszonym układzie BMS"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: projekt zespołowy

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie płytki pomiarowej napięć ogniw elektrochemicznych Li-Ion oraz opracowanie sposobu komunikacji z modułem nadrzędnym.

  Słowa kluczowe:
  Battery Management System, bateria Li-Ion

 • "Metodyka projektowania silników synchronicznych o wzbudzeniu elektromagnetycznym"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie metodyki projektowania maszyn synchronicznych jawnobiegunowych o wzbudzeniu elektromagnetycznym.

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne

 • "Porównanie struktury geometrycznej silników liniowych typu transformatorowego i cylindrycznego"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza obwodów magnetycznych silników liniowych typu transformatorowego i cylindrycznego; porównanie parametrów eksploatacyjnych opartych o model numeryczny, wykonanie modelu silnika liniowego cylindrycznego i przeprowadzenie badań testowych.

  Słowa kluczowe:
  silniki liniowe

 • "Układ hamowni na stanowisku do testowania układów napędowego pojazdu elektrycznego."
  status: wolny
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modelu symulacyjnego hamowni z silnikiem elektrycznym, Opracowanie algorytmów sterowania w kodzie C – emulacja oporów ruchu pojazdu. Przeprowadzenie badań symulacyjnych, Konfiguracja mikrokontrolera TMS320f28335, Badania eksperymentalne na dwusilnikowym stanowisku laboratoryjnym. Opiekun pomocniczy: mgr inż. Michał Gierczyński.

  Słowa kluczowe:
  elektromobilność, samochód elektryczny, napęd elektryczny, energoelektronika, mikroprocesor, mikrokontroler

 • "Modernizacja stanowiska laboratoryjnego układu napędowego pojazdu elektrycznego."
  status: zajęty
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO

  Więcej »

  Szczegóły:
  W skład stanowiska wchodzą: Przekształtnik sieciowy, cztery falowniki napędowe, dwa zespoły dwumaszynowe z silnikami PMSM, dwa przekształtniki DC/DC, superkondensatorowy magazyn energii. Zakres prac: - wykonanie przekształtników (zmówienie PCB, montaż/lutowanie elementów PCB, montaż mechaniczny), - wykonanie instalacji elektrycznej w szafie sterowniczej (projekt, dokumentacja, montaż), - programowanie mikrokontrolera TMS320F28335 (opracowanie szablonów programów, testy uruchomieniowe), - przeprowadzenie podstawowych testów uruchomieniowych, - opcjonalne: wstępne badania symulacyjne algorytmów sterowania - dalszy ich rozwój oraz uruchomienie na rzeczywistym układzie w ramach pracy dyplomowej. Istnieje możliwość elastycznego doboru zakresu prac wedle preferencji studenta, a także rozszerzenie zakresu projektu w przypadku większej liczby chętnych. Opiekun pomocniczy: mgr inż. Michał Gierczyński.

  Słowa kluczowe:
  elektromobilność, samochód elektryczny, napęd elektryczny, energoelektronika, mikroprocesor, mikrokontroler

 • "Układ napędowy pojazdu elektrycznego z silnikiem PMSM."
  status: wolny
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modelu numerycznego układu napędowego w simulinku, Opracowanie algorytmów sterowania w kodzie C, Przeprowadzenie badań symulacyjnych, Konfiguracja mikrokontrolera TMS320f28335, Testy uruchomieniowe i badania eksperymentalne. / Opiekun pomocniczy: mgr inż. Michał Gierczyński.

  Słowa kluczowe:
  elektromobilność, samochód elektryczny, napęd elektryczny, energoelektronika, mikroprocesor, mikrokontroler

 • "Ładowarka pokładowa pojazdu elektrycznego"
  status: wolny
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie modelu numerycznego ładowarki w simulinku, Opracowanie algorytmów sterowania w kodzie C – tryb CC-CV, Przeprowadzenie badań symulacyjnych, Konfiguracja mikrokontrolera TMS320f28335, Badania eksperymentalne z magazynem superkondensatorowym. / Opiekun pomocniczy: mgr inż. Michał Gierczyński.

  Słowa kluczowe:
  elektromobilność, samochód elektryczny, napęd elektryczny, energoelektronika, mikroprocesor, mikrokontroler

 • "Modernizacja stanowiska laboratoryjnego systemu xComfort"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na złożeniu jednego dużego stanowiska elementów pochodzących z dwóch stanowisk stojących w laboratorium. Ponadto trzeba wykonać instrukcję korzystania ze stanowiska oraz systemu xComfort.

  Słowa kluczowe:
  xComfort, Budynek Inteligentny

 • "Metodyka projektowania silników synchronicznych o wzbudzeniu elektromagnetycznym"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie procesu projektowania silników synchronicznych o wzbudzeniu elektromagnetycznym dla napędów pojazdów elektrycznych

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne

 • "Zastosowanie sterownika przemysłowego SIEMENS LOGO! 8 do sterowania zraszaczem sadu"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat pracy obejmuje projekt i budowę automatycznego zraszacza sadu z możliwością zdalnego dostępu z wykorzystaniem sterownika przemysłowego

  Słowa kluczowe:
  PLC

 • "Renewable energy (solar, wind , water...) powered remote household"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Following load profile of the household power demand and available renewable energy sources a power system of rural (or remote) user will be developed. All the blocks will be collected from catalogs (internet) A computer calculation will confirm correctness of given blocks and whole system.

  Słowa kluczowe:
  renewable energy solar (photovoltaic), wind turbines, inverters , energy storagesdc and ac microgrid

 • "Coordinated Power Control of Variable-speed Diesel Generators and Lithium-battery, photovoltaic of remote household"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Following load profile of the household power demand and available renewable energy sources a power system of rural (or remote) user will be developed

  Słowa kluczowe:
  renewable energy solar (photovoltaic), , energy storages dc and ac microgrid •

 • "Development of luxury plug in ship with support of solar and wind power extension of the range. Projekt układu zasilania (plulg- in) luksusowego jachtu - dodatkowo energią słoneczną i wiatrową (wydłużenie zasięgu)"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  https://futurism.com/new-ship-rigid-solar-sails-harnesses-power-sun-wind-same-time https://www.marineinsight.com/green-shipping/top-7-green-ship-concepts-using-wind-energy/

  Słowa kluczowe:
  ship, power electronics, solar and wind power

 • "Development of cruiser electric power system equipped in electrical power plant, energy storage, solar and wind power system. Projekt układu zasilania statku, e wycieczkowego wyposażonego w elektrownię pokładową, źródła fotowoltaiczne wiatrowe"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  https://new.abb.com/marine/marine/systems-and-solutions/power-generation-and-distribution/onboard-dc-grid https://new.abb.com/marine/generations/technology/onboard-dc-grid---one-year-in-operation https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261917301940?openDownloadIssueModal=true https://traveltips.usatoday.com/cruise-ships-powered-30089.html

  Słowa kluczowe:
  cruiser, power system, power management,

 • "Innovative converter controlled power generation systems"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  This is integration of controlled different power sources providing high quality energy including electricity storage, permanent magnet generators. Selection of the problems will be subject of negotiations. Especially dedicated to students that intend to continue study to get doctor degree (PhD)

  Słowa kluczowe:
  energy saving, microgids, PMG, solar power, fuel cells, converters, gas engines

 • "Analiza porównawcza zbieżności tematycznej patentu WO 2015/150740 A1Cumminsa (USA) z polskimi patentami PL 223277 S1 Układ wytwarzania energii elektrycznejoraz PL229518 Układ wytwarzania energii elektrycznej z magazynem energii,"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy będzie przedmiotem negocjacji Polski patent jest autortswa parcowników ISEP

  Słowa kluczowe:
  power generation energy storage, synchrgenverter

 • "Solar powered special drone drive"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Concept of dollar powered drive system, variable geometry of flexible solar panels. Power electronic converters lithium battery energy storage •

  Słowa kluczowe:
  drones, solar cells, topolgy, light motors

 • "Development of plug in transport ship with support of solar and wind power extension of the range Projekt układu zasilania (plulg in) statku transportowego dodatkową energią słoneczną i wiatrową (wydłużenie zasięgu)"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  https://futurism.com/new-ship-rigid-solar-sails-harnesses-power-sun-wind-same-time https://www.marineinsight.com/green-shipping/top-7-green-ship-concepts-using-wind-energy/

  Słowa kluczowe:
  ship, solar power,wind power

 • "Control of cycloconverter as main voltage source of aircraft (Boeing)"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  http://cdn.intechopen.com/pdfs/28814/InTech-Power_generation_and_distribution_system_for_a_more_electric_aircraft_a_review.pdf ttps://www.researchgate.net/publication/325002832_Electrical_Power_Generation_in_Aircraft_Review_Challenges_and_Opportunities

  Słowa kluczowe:
  AC voltage source, aircraft, cycloconverter

 • "Wykonanie instrukcji laboratoryjnej na nowym stanowisku BACnet"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie instrukcji dla studentów

  Słowa kluczowe:
  BACnet, Inteligentny Budynek

 • "Wykonanie instrukcji laboratoryjnej na nowym stanowisku xComfort"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie instrukcji

  Słowa kluczowe:
  xComfort, Budynek Inteligentny

 • "Polskie systemy Inteligentnego Budynku"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opis i porównanie na rynku światowym polskich systemów Budynku Inteligentnego

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Budynek

 • "System automatyki domowej SUPLA"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie przykładowej instalacji

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Dom

 • "Wizualizacja inteligentnej instalacji KNX w oparciu o kontroler ABB Busch-ControlTouch®"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą instalatorską Likon (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Budynek, KNX, ABB, wizualizacja

 • "Integracja inteligentnej instalacji KNX ze sterownikami firmy Kieback&Peter"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą instalatorską Likon (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Budynek, KNX, BACnet

 • "Integracja inteligentnej instalacji KNX z systemem alarmowym"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą instalatorską Likon (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  KNX, Inteligentny Budynek, alarm

 • "Zastosowanie programowalnych układów automatyki przemysłowej do celów rozrywkowych."
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Na panelu operatorskim przedstawiony jest obraz gry, a program sterownika realizuje algorytm uczestnika (np. Mastermind, Reversi)

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, panel operatorski, gra planszowa

 • "System automatyki zmiany toru ruchu modeli pojazdu PRT"
  status: wolny
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Realizacja sytemu automatycznego wyboru toru ruchu pojazdu PRT.

  Słowa kluczowe:
  silnik liniowy , pojazd PRT, automatyka wyboru toru jazdy,

 • "Układ diagnostyki parametrów sieci zasilającej wykorzystujący sterownik przemysłowy"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Budowa układu związanego z monitoringiem parametrów sieci zasilającej z wykorzystaniem sterownika przemysłowego, analizatora parametrów sieci zasilającej i panelu HMI.

  Słowa kluczowe:
  PLC

 • "Czujki ruchu a automatyzacja procesów sterowania w instalacjach automatyki KNX"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą Jung (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, KNX, Jung

 • "Systemy wizualizacji inteligentnych instalacji opartych na protokole KNX"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą Jung (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  wizualizacja, Budynek Inteligentny, KNX, Jung

 • "Integracja systemów audio w inteligentnych instalacjach KNX"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat przy współpracy z firmą Jung (z siedzibą w Warszawie), istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu powiązanego z tematem pracy.

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, KNX, Jung

 • "Zasilacz impulsowy dedykowany do obrotowych elementów wykonawczych"
  status: zajęty
  dr inż. Dominik Górski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na opracowaniu zasilacza umożliwiającego zasilanie urządzeń obrotowych poprzez zastosowanie transformatora obrotowego.

  Słowa kluczowe:
  zasilacz impulsowy, transformator obrotowy

 • "Solar powered special drone drive"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Concept of sollar powered drive system, variable geometry of flexible solar panels. Power electronic converters litium battery energy storage

  Słowa kluczowe:
  drones, solar cells, topolgy, light motors

 • "Development of drives and power sources applied to vessels on the basis published patents and papers by ABB"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  The ABB is a World leading electrical engineering company. The ABB done has just that with its Oneboard DC and AC Grid for electrical power distribution, creating the most flexible marine power and propulsion system to date. The best part: ABB's Onboard grid increases a vessels energy efficiency by up to 20% and reduces significantly weight and footprint up to 30%. This excellent opportunity to touch the most advanced technology in World. Moreover it is also opportunity ( on demand) to design given system that range will be negotiated with supervisor

  Słowa kluczowe:
  modern technology of drives and power sources, power electronics

 • "Projektowanie mikrosieci napięcia stałego małej mocy"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  Układ mikrosieci składa się ze źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru, bateryjnego magazynu energii oraz stabilizującego układu wytwarzania energii z generatorem o magnesach trwałych o regulowanej prędkości napędzanego silnikiem spalinowym o wysokiej sprawności energetycznej. Układ małej mocy przeznaczony do zasilania "off grid " gospodarstwa domowego (lub kilku gospodarstw) Dla danego profilu obciążenia poszukuje się optymalnego rozwiązania. Należy opracować schemat ideowy a następnie przeprowadzić badania komputerowe. Badania dostarczyć mają potwierdzenia jakości produkowanej energii.

  Słowa kluczowe:
  Bateryjne magazyny energii, źródła ftowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, układy z generatorem o magnesach trwałych

 • "Off and on grid supply system of household on rural (remote) areas"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Following load profile of the haushold power demand and available renewable energy sources a power system of rural (or remote) user will be developed. All the blocks will be collected from catalogs (thoght internet) A komputer calucalation will confirms correctnes of given bloks and whole system.

  Słowa kluczowe:
  renewable energy solar (photovoltaic), wind turbines, inverters , energy storagesdc and ac microgrid

 • "Wytwarzanie energii elektrycznej w układach o regulowanej prędkości generatora i z falownikiem wielopoziomowym."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Nowoczesny uklad wytwarzania energii elektrycznei o standardowej częstotliwości 50Hz jest napędzny silnikiem o niekonwencjonalnej lub/i regulowanej prędkości. Źródłem energii elektrycznej jest wirujący generator wytwarzający napięcie o zmiennej amplitudzie i częstotlowości. Sterowany przeksztaltnik energoelektroniczny wytwarza napięcie sinusoidalne o zadanej częstotliwości i jakości. Zastosowanie magazynów energii.

  Słowa kluczowe:
  układy wytwarzania energii elektrycznej z maszynami o niekonwencjonalnej prędkości, oszczędność energii pierwotnej, jakość produkowanej energii elektrycznej

 • "Application of flexible solar system in household using the off-grid and grid cennected system"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Project of houshold supply system from solar panels equipeed with high capacity energy storage. Option with additional small wind turbine is also considered.

  Słowa kluczowe:
  Solar power, generattion of standard 50 Hz voltage by power electronic converters

 • "Rozwój ukladów wytwarzania energii elektrycznej o stałej częstotliwości z generatorem o regulowanej/niekonwencjonalnej prędkości"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Obecnie na świecie energia elektryczna 50 (60) Hz jest produkowana generatorami synchronicznymi o stałej prędkości. Ten historyczny układ, opracowany w XIX wieku, wymaga dopasowania wszystkich urządzeń do jednej tylko prędkości np. 3000 obr/min. Możliwości unowocześnienia dla zmniejszenia strat mocy i materiałów są bardzo ograniczone, bo możliwa jest tylko jedna prędkość turbiny lub innego silnika napędowego. W pracy proponowane jest zerwanie z tym konserwatywnym układem i realizacja autonomicznego układu o regulowanej prędkości. W ten sposób można dobrać do każdego obciążenia taka prędkość aby sprawność wytwarzania energii elektrycznej była najwyższa. W proponowanym układzie przetwornikiem energii mechanicznej jest generator elektryczny pracujący ze zmienną (podwyższoną) częstotliwością a wytwarzanie wysokiej jakości napięci o stałej częstotliwości zapewnia przekształtnik energoelektroniczny. W pracy dyplomowej rozważony będzie model o mocy 1 MW z weryfikacją metodami komputerowymi. Układ stanowić będzie podstawowy element nowoczesnych systemów typu mikrogrid.

  Słowa kluczowe:
  wytwarzanie energii elektrycznej, przekształtniki energoelektroniczne, oszczędnośc energii,

 • "Badania prorównawcze układu zasilania fotowoltaicznego współpracującego z generatorem synchronicznym o stałej prędkości oraz nowoczesnym układem wytwarzania energii o regulowaniej prędkości generatora"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy, projekt przejściowy

  Więcej »

  Szczegóły:
  Źródło fotowoltaiczne cechuje się niestabilnością wytwarzanej mocy. Dla zapewnienia pewności zasilania stosuje się generatory synchroniczne . Zastosowanie w miejsce generatora synchronicznego nowoczesnym układem o regulowanej prędkości nie tylko poprawia jakość wytwarzanej energii ale również zmniejsza straty oraz wydłuża żywotność układu wytwarzania

  Słowa kluczowe:
  ogniwa fotowoltaiczne, układy nowoczesnych generatorów o regulowanej prędkości, sprawność elektroenergetyczna profil obciążenia

 • "Conceptual project of Improvement power quality delivered to small community by grid connected solar-battery system"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy

  Więcej »

  Szczegóły:
  Project of a supply system including solar panels equipped with high capacity energy storage. First option is sort of current source type that deliver power only when the grid is active and second type that has features of voltage source. Option with an additional supercapacitor energy storage is advised.

  Słowa kluczowe:
  power electornics, power quality, energy storage, battery, supercapacitors, solat panels, converters

 • "Project and managing of micorgrid dedicated to supply remote areas"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CAFB_enPL623PL623&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=active&q=dc+microgrid&*

  Słowa kluczowe:
  photovoltaic, energy storage, dc microgrid, wind turbine, power and energy management, modellimg and simulation

 • "Novel DC-AC Converter with Superconductive Chokes as energy storage"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  DC-AC converters Microgrid powered from solar system increases transient ability off supply system of rural or remote supply systems or for rescue and military boats.The supreconductive energy storage has not limited number of discharges and instantly develops high power

  Słowa kluczowe:
  Dc-AC converters, energy storage for active support renewable sources or rescue (military) boats),

 • "Coordinated Power Control of Variable-speed Diesel Generators and Lithium-battery on a Hybrid Electric Boat"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Main problem is focused on the load power sharing of the hybrid electric boat (HEB) between the two variable-speed diesel generators and the lithium-battery pack, through the fluctuations extracted from load power and their assignation to the batteries, The performances of the proposed hybrid power system control are evaluated through simulations in MATALB/Simulink, or PSIM, or PLECS. through reduced-scale experimental tests carried out for a specific driving cycle of the HEB.

  Słowa kluczowe:
  moderm power generation, hybrid drives, energy storage control

 • "Topologies and Power Management Control of Variable-speed Diesel Generators, Solar Cells and Lithium-battery on a Hybrid Electric Boat"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Power ,magement and load’s power distribution approach using diesel generators, solar cells and batteries. Variable-speed diesel generator sets connecting to DC-bus via fully-controlled converers serve as the main power supply source; one lithium-battery pack linked to DC-bus through a bidirectional DC/DC converter serves as an auxiliary power. supply source. The power requirement of the thrusters and other onboard equipment is represented by a load power profile

  Słowa kluczowe:
  solar power, Litium batteries, variable speed generators, converers

 • "Solar power support of luxury boat"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Evaluation of available surface for solar cells instalation, Selection light motors and battery storage. Power management.

  Słowa kluczowe:
  solar cells instalation, Selection light motors and battery storage. power managrmrnt

 • "Concept and preliminary project of electrical installation of holiday cruiser"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Concept and preliminary project of electrical installation of holiday cruiser Local power plant, electrical drives, battery energy storage, solar power sources application, DC and AC microgrids

  Słowa kluczowe:
  electrical boat, on side power sources, microgrid, energy storage, solar power

 • "Application of Active Power Filter to Extension of Life Cycle of Battery Storage of Electrical Vehicle"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Vehicle Drive Powered from Battery, Development of Power Management of Electrical Vehicle

  Słowa kluczowe:
  Vehicle Electrical Drive, Battery, simulation study

 • "Synchrogenverter - innowacyjny układ wytwarzania energii elektrycznej"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Układ pozwalający na zwiększenie mocy czynnej generatorów synchronicznych o 20%. Układ przyszłościowy (innowacyjny) pozwala na zwiększenie mocy elektrowni. Układ opatentowany. Szczegóły na spotkaniu bezpośrednim. Patent PAT.229518 Układ wytwarzania energii elektrycznej z magazynek energii

  Słowa kluczowe:
  generator synchroniczny, przekształtniki, źródła mocy biernej, kompensatory energoelektroniczne

 • "Control development of a nonconventional robust DC/AC WLOD converter dedicated to island power source"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  1 References collection 2 PSIM model of the converter – simple control system 3 characteristics and analysis of state of operation 4. Wide range robust operation - verification by computer simulation

  Słowa kluczowe:
  conerter producing sinusoidal voltage

 • "Inteligentne systemy śledzenia spoiny w stanowiskach zrobotyzowanych"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd oferty rynkowej i prac B+R w zakresie systemów śledzenia spoiny w stanowiskach zrobotyzowanych Dokumentacja połączenia robota KUKA KR16/KRC4 ze skanerem TH6D (Scansonic) Program prób funkcjonalnych (bez spawania i z różnymi wariantami spawania) Przeprowadzenie wybranych prób funkcjonalnych systemu śledzenia spoiny

  Słowa kluczowe:
  robotyka, KUKA, skaner

 • "Współpraca robota przemysłowego z inteligentnymi urządzeniami ochronnymi"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Połączenie robota KUKA KR16/KRC4 z inteligentnymi urządzeniami ochronnymi – bezpośrednio i/lub przez sterownik nadrzędny stanowiska zrobotyzowanego Projekt funkcji serwisowych obsługujących inteligentne urządzenia ochronne Uruchomienie i badania demonstratora wybranego inteligentnego urządzenia ochronnego współpracującego z robotem KUKA KR16/KRC4

  Słowa kluczowe:
  robot, KUKA,

 • "Nowoczesne pojęcie komfortu w odniesieniu do Budynku Inteligenentgo"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Nowoczesne technologie podwyższające komfort w budynku, aktualne wymagania użytkowników

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, komfort

 • "Systemy bezpieczeństwa w Budynku Inteligentnym"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Systemy bezpieczeństwa w Budynku Inteligentnym

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligeneny, system bezpieczeństwa

 • "Tendencje rozwojowe sterowania instalacją Budynku Inteligenego"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Nowoczesne techniki sterowania instalacją Budynku Inteligennego

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, sterowanie

 • "Wykorzystanie sieci neuronowej w Budynku Inteligentnym"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Implementacja prawdziwej inteligencji budynku przy pomocy sieci neuronowej

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, sicie neuronowe

 • "Internet Rzeczy w Budynku Inteligentnym"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza koncepcji Internetu rzeczy w odniesieniu do Budynku Inteligentnego

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, Internet Rzeczy

 • "Green Building - budynek a ochrona środowiska"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza parametrów budynku w oparciu o koncepcję Green Building

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, Green Building, ochrona środowiska

 • "Analiza oszczędności w Budynku Inteligentnym"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza zużycia mediów / kosztów w budynku wyposażonym w system inteligentny

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, oszczędność

 • "Automatyka budynku dla osób niepełnosprawnych"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Rozwiązania automatyki budynku dla osób niepełnosprawnych

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny Budynek, niepełnosprawność, automatyka budynkowa

 • "Analiza porównawcza dwóch rozwiązań, silnika liniowego indukcyjnego oraz silnika liniowego synchronicznego z magnesami trwalymi do napędu kolei magnetycznej poruszającej się w środowisku próżniowym."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Studium literaturowe konstrukcji silników liniowych dla szybkiego transportu. Analiza konstrukcji silników liniowych synchonicznych i indukcyjnych. Propozycja rozwiązania napędu kolei magnetycznej w środowisku próżniowym dla dwóch typów maszyn synchronicznej i indukcyjnej. Opracowanie rozwiązań podstawowych węzów konstrukcyjnych dla tego rodzaju maszyn. Perspektywa dalszych prac.

  Słowa kluczowe:
  silnik liniowy indukcyjny, silnik liniowy synchroniczny, magnesy trwale,

 • "Stanowisko do badania silnika indukcyjnego dla zmiennej wartości momentu bezwładności."
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie stanowiska badań silnika indukcyjnego o zmiennej wartości momentu bezwładności;dobór układów pomiarowych,badania testowe.

  Słowa kluczowe:
  maszyny indukcyjne,metody badań,układy pomiarowe.

 • "Sterowanie modelem pojazdu elektrycznego."
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Uruchomienie modelu samodzielnego samochodu elektrycznego. Zastosowanie komputera Raspberry PI z kamerą do sterowania ruchem pojazdu. Możliwość zdalnego sterowania.

  Słowa kluczowe:
  pojazd elektryczny, Raspberry PI, kamera

 • "Metody poszukiwania globalnego punktu mocy maksymalnej źródeł PV w kaskadowych układach przekształtnikowych"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy syntezy metod poszukiwania mocy maksymalnej w układzie kaskadowych przekształtników DC/DC ze zredukowaną liczbą sygnałów pomiarowych.

  Słowa kluczowe:
  źródła PV, metody MPPT, moc maksymalna, przekształtnik kaskadowy

 • "Opracowanie modelu laboratoryjnego źródła napięcia stałego o dowolnie programowalnej charakterystyce napięciowo-prądowej do symulacji źródeł fotowoltaicznych oraz baterii elektrochemicznych."
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest projekt, budowa i uruchomienie układu energoelektronicznego jako źródła napięciowego o dowolnie programowalnej charakterystyce napięciowo-prądowej w celu symulacji źródeł fotowoltaicznych praz elektrochemicznych zasobników energii. Możliwa realizacja pracy w zespole 3 osobowym, jeśli trzecia osoba zajmie się warstwą oprogramowania układu oraz spięcia go z komputerem np. przez Lab View.

  Słowa kluczowe:
  programowalne źródło napięcia, źródła fotowoltaiczne, magazyny energii, symulatory

 • "Budowa laboratoryjnego stanowiska z falownikiem Parker AC30V"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska dydaktycznego do laboratorium.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, falownik, stanowisko dydaktyczne

 • "Opracowanie komputerowego modelu układu wytwarzania energii z prądnicą indukcyjną wysokoobrotową"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest stworzenie modelu komputerowego autonomicznego układu wytwarzania energii elektrycznej z maszyną indukcyjną wysokoobrotową. Zadanie obejmuje implementację metod sterowania przekształtników wchodzących w skład turbozespołu.

  Słowa kluczowe:
  prądnica wysokoobrotowa, prądnica indukcyjna, przekształtniki

 • "Analiza pracy układów przeksztaltnikowych w izolowanej sieci napięcia przemiennego w podziałem mocy między źródła"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  celem pracy jest analiza zjawisk oraz synteza sterowania przekształtników energoelektronicznych w izolowanej sieci napięcia przemiennego z zadanym podziałem mocy między źródła energii. Rozpatrywane będą warianty systemu z wykorzystaniem komunikacji między kontrolerami źródeł oraz bez wykorzystania komunikacji w oparciu o charakterystyki droop.

  Słowa kluczowe:
  praca równoległa, mikrosieć, metoda "droop control"

 • "Praca równoległa silników elektrycznych na wspólnym wale mechanicznym"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przegląd najczęstszych przyczyn uszkodzeń a zatem i przerw w funkcjonowaniu układów napędowych oraz analiza wymagań stawianych napędom o podwyższonej niezawodności działania. Ponadto do zakresu pracy należy synteza metod sterowania układem napędowym składającym się z dwóch maszyn napędowych pracujących na wspólnym wale mechanicznym zasilanych z osobnych przekształtników energoelektronicznych.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, silnik prądu przemiennego, praca równoległa napędu, redundancja

 • "Rozwój przyrostowych algorytmów poszukiwania punktu o mocy maksymalnej dla turbin wiatrowych i układów fotowoltaiki"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zbudowanie modeli i weryfikacja nowych algorytmów przyrostowych poszukiwania mocy maksymalnej z eliminacją pików prądu pobieranego ze źródła w przypadku gdy wartością wyjściową algorytmu MPPT jest zadawane napięcia źródła PV, lub zadawana prędkość turbiny wiatrowej.

  Słowa kluczowe:
  MPPT, algorytmy przyrostowe, fotowoltaika, turbiny wiatrowe

 • "Wizualizacja charakterystyk i punktu pracy źródeł odnawialnych w wieloźródłowym układzie wytwarzania energii elektrycznej."
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest oprogramowanie wybranego wyświetlacza ciekłokrystalicznego w celu wizualizacji charakterystyk źródeł odnawialnych typu panel fotowoltaiczny i turbina wiatrowa oraz punktu pracy naniesionego na te charakterystyki. Punkt pracy opiera się na aktualnych danych przesyłanych wybranym protokołem z procesora DSP sterującego pracą przekształtników obsługujących źródła. Sterowanie przekształtnikami jest realizowane przez inny zespół w ramach innej pracy dyplomowej.

  Słowa kluczowe:
  mikrosieć, źródła odnawialne, charakterystyki, wizualizcja, programowanie

 • "Sterowanie silnikiem prądu przemiennego z obciążeniem mechanicznym o znanej charakterystyce"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie modyfikacji dla sterowania polowo-zorientowanego polegającego na uwzględnieniu zmian momentu obciążenia przy zmianach prędkości w stanie ustalonym w celu poprawy pracy układu napędowego w stanach przejściowych. Przy znajomości charakterystyki mechanicznej obciążenia można sterować wartością momentu zadawanego zgodnie z aktualną i docelową prędkością mechaniczną, a kwestie regulacji w stanach przejściowych pozostawić regulatorom prądu/momentu.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, sterowanie polowo-zorientowane, obciążenie stałej mocy

 • "Projekt hybrydowego spalinowo elektrycznego napędu wielokołowej platformy lub pojazdu ciężkiego"
  status: wolny
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem Projektu jest dobór komponentów, obliczenia zgrubne masy i objętości komponentów hybrydowego napędu i układu zasilania pojazdu ciężkiego.

  Słowa kluczowe:
  napęd hybrydowy, pojazd wielokołowy, silnik spalinowy, baterie elektrochemiczne.

 • "Sterowanie podziałem mocy biernej między przekształtnikami w układzie prądnicy dwustronnie zasilanej"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie metody podziały mocy biernej wytwarzanej przez pradnicę dwustronnie zasilaną z uwzględnieniem optymalnego podziału tej mocy między przekształtniki składowe dla obciążeń o różnym charakterze, zwłaszcza dla obciążeń o indukcyjnym lub pojemnościowym charakterze.

  Słowa kluczowe:
  prądnica dwustronnie zasilana, moc bierna, podział mocy, optymalizacja

 • "Projekt i budowa układów zasilania maszyn napędowych osi robota przemysłowego"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Grzegorz Iwański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Manipulator robota przemysłowego irp6 wyposażony jest w zestaw silników prądu stałego z magnesami trwałymi. Cały układ sterowniczy był przestarzały i został zlikwidowany. Maszyny napędowe oraz konstrukcja mechaniczna mają jednak niski stopień zużycia i korzystne byłoby zreanimowanie robota do celów dydaktycznych i pokazowych. Wymaga to jednak w pierwszej kolejności budowy układów przekształtnikowych do napędu tych maszyn i napisania algorytmów sterowania. Proponowane są dwie prace inżynierskie lub magisterskie w zespołach dwuosobowych, lub jedna praca w zespole 3 osobowym

  Słowa kluczowe:
  napęd prądu stałego, mostek H, napęd osi robota, manipulator

 • "Zasilacz lampy LED o szerokim zakresie napięć wejściowych bazujący na przeksztłniku o topologi ĆUK."
  status: zajęty
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: -Obliczenia projektowe i dobór elementów zasilacza, -Opracowanie modelu zasilacza (PLECS) -Przeprowadzenie badań symulacyjnych (PLECS) -Opracowanie projektu PCB zasilacza (Eagle) -Wykonanie zasilacza i testy uruchomieniowe Potencjalny sterownik do wykorzystania: TPS92690

  Słowa kluczowe:
  SMPS, przekształtnik, energoelektronika, sterowanie, LED

 • "Zasilacz sieciowy lampy LED z korekcją współczynnika mocy"
  status: wolny
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: inżynierska, magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: -Obliczenia projektowe i dobór elementów zasilacza, -Opracowanie modelu zasilacza (PLECS) -Przeprowadzenie badań symulacyjnych (PLECS) -Opracowanie projektu PCB zasilacza (Eagle) -Wykonanie zasilacza i testy uruchomieniowe

  Słowa kluczowe:
  przekształnik, energoelektronika, sterowanie, SMPS, LED

 • "Modernizacja stanowiska laboratoryjnego"
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przebudowa stanowiska laboratoryjnego wyposażonego w sterownik przemysłowy, system czujników, falownik

  Słowa kluczowe:
  konstrukcja, PLC

 • "Identification of heating process model parameters on the base of temperature time change in chosen spots of Induction Motor"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  Aim of the thesis is to approximate temperature change of chosen spots of Induction Motor using simple heat process modeling. Heat model consists of several homogenous bodies that represents main parts of electrical machine. Process of determining model parameters utilizes optimization techniques. Work should end with proposition of model that with highest precision reconstruct the experimental temperature time courses.

  Słowa kluczowe:
  heating of electrical machine, heat balance of homogenous body, heat transfer, optimization problem

 • "Aplikacje grzejnictwa indukcyjnego wraz z przykładami zastosowań."
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegóły do uzgodnienia

  Słowa kluczowe:
  grzejnictwo

 • "Opracowanie uniwersalnego, wielozakresowego układu całkującego do pasywnej, elastycznej cewki Rogowskiego."
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegóły do uzgodnienia

  Słowa kluczowe:
  cewka Rogowskiego, układ całkujący

 • "Sensory prądowe, napięciowe i kombinowane w energetyce zawodowej. Przegląd rozwiązań, technologii i zastosowań"
  status: wolny
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegóły do uzgodnienia

  Słowa kluczowe:
  sensory, energetyka

 • "Zdalny monitoring zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Uruchomienie i oprogramowanie układu sterowania z PLC FX5U (Mitsubihsi) współpracującym z GOT2000 (10,4"TFT;DC;VGA) i eWON Cosy 131 Industrial Router Uruchomienie zdalnego dostępu do sterownika w różnych wariantach jego dołączenia do sieci Opracowanie instrukcji zdalnego monitoringu i diagnostyki zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego

  Słowa kluczowe:
  PLC, monitoring

 • "Sterowanie inteligentnego systemu ogrzewania"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd indywidualnych systemów ogrzewania w zastosowaniach medycznych Budowa i badania funkcjonalne prototypu układu sterowania inteligentnego systemu ogrzewania

  Słowa kluczowe:
  ogrzewanie, układ sterowania

 • "Projekt maszyny bezrdzeniowej z magnesami trwałymi"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i zbadanie maszyny PMSM wykonanej w technologii druku 3D. Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=YsSm65DAcCg

  Słowa kluczowe:
  Druk 3D, maszyna z magnesami trwałymi

 • "Ploter nawigacyjny z komputerem RP3"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie prostego plotera nawigacyjnego na bazie komputera RP3 i platformy OpenPloter. http://www.sailoog.com/openplotter

  Słowa kluczowe:
  RaspberryPi, Chartplotter, NMEA 0183, OpenCPN

 • "Zgrzewarka transformatorowa małej mocy"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i zbadanie zgrzewarki transformatorowej małej mocy do punktowego łączenia cienkich blach lub drutów, z regulacja prądu zgrzewania. Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=76tuG4ESJbA

  Słowa kluczowe:
  zgrzewanie, transformator

 • "Zgrzewarka kondensatorowa małej mocy"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i zbadanie zgrzewarki małej mocy do punktowego łączenia cienkich blach lub drutów. Magazyn energii do zgrzewania stanowi kondensator. Przykład: https://ep.com.pl/files/1940.pdf

  Słowa kluczowe:
  zgrzewanie oporowe, tyrystor, elektronika mocy

 • "Moduł sensoryki chwytaka dla manipulatora robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie, wykonanie i zbadanie układu składającego się z mikrokontrolera i zestawu rezystancyjnych czujników siły, realizującego funkcje analizatora siły docisku szczęk chwytaka manipulatora robota. https://en.wikipedia.org/wiki/Force-sensing_resistor http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_22/12_22_53.pdf

  Słowa kluczowe:
  MSP430, rezystancyjny czujnik siły, manipulator robota

 • "Analiza porównawcza dwóch rozwiązań, silnika liniowego indukcyjnego oraz silnika liniowego synchronicznego z magnesami trwałymi do napędu kolei magnetycznej poruszającej się w środowisku próżniowym."
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Studium literaturowe silników liniowych dużych prędkości, propozycja rozwiązań konstrukcyjnych silnika do napędu kolei magnetycznej dużej prędkości w środowisku próżniowym z lewitacją magnetyczną silnika synchronicznego oraz silnika indukcyjnego, propozycja rozwiązań podstawowych węzłów konstrukcyjnych silników liniowych dużych prędkości

  Słowa kluczowe:
  silniki liniowe, magnesy trwałe, uzwojenia bezrdzeniowe

 • "Układ sterowania silnikiem wykonawczym BLDC współpracujący z absolutnym enkoderem położenia wirnika umożliwiający optymalizację wydajności w symulowanych stanach pracy napędu małego pojazdu elektrycznego"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Adaptacja komutatora elektronicznego pod względem wymagań silnika wykonawczego BLDC - Projekt i wykonanie układu zasilania - Projekt i wykonanie układu elastycznego sterowania kątem załączenia i wyłączenia pasma fazowego

  Słowa kluczowe:
  komutator elektroniczny, silnik BLDC, absolutny enkoder położenia kątowego

 • "Przetwornica DC/DC z transformatorem obrotowym"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie przetwornicy DC/DC przeznaczonej do bezkontaktowego przekazywania energii do obrotowych części maszyn (wirników, ramion robota, itp). Istotnym elementem pracy będzie wykonanie transformatora obrotowego: https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_transformer

  Słowa kluczowe:
  transformator obrotowy, bezkontaktowe przekazywanie energii

 • "Nagrzewnica indukcyjna małej mocy"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie przekształtnika do nagrzewnicy indukcyjnej małej mocy. Przykład: https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2940.pdf

  Słowa kluczowe:
  nagrzewanie indukcyjne

 • "Parametry i charakterystyki transformatora planarnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie transformatora planarnego małej mocy. https://en.wikipedia.org/wiki/Planar_transformers https://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2013/03/Transformer-and-Inductor-Design-Handbook_Chapter_20.pdf Model polowy transformatora wchodzi w zakres pracy magisterskiej.

  Słowa kluczowe:
  transformator impulsowy planarny

 • "Obciążenie DC elektronicznie stabilizowane"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem jest opracowanie elektronicznie sterowanego obciążenia DC. Do zadań należy opracowanie projektu, wykonanie, uruchomienie układu oraz przeprowadzenie testów. Układ powinien umożliwiać zadawanie różnych trybów pracy: - stała rezystancja - stałą pobierana moc, - stały prąd https://sklep.avt.pl/obciazenie-elektroniczne-60w-30v-10a-sztuczne-obciazenie.html Zakresy napięć, prądów oraz mocy do ustalenia.

  Słowa kluczowe:
  obciążenie, aktywne, stabilizowany, prad, moc, wytracanie, energia, regulacja, mikrokontroler

 • "Stanowisko do badania jednofazowych silników indukcyjnych"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zbudowanie stanowiska do badania indukcyjnych silników jednofazowych małej mocy. Stanowisko powinno umożliwiać wykonanie próby obciążenia silnika i pomiar momentu rozruchowego.

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne, silniki jednofazowe małej mocy

 • "Opracowanie graficznego zapisu konstrukcji przekładni magnetycznej"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie sparametryzowanego, trójwymiarowego modelu graficznego przekładni magnetycznej. Plan pracy: 1. Wprowadzenie, przegląd literatury. 2. Wybór zbioru parametrów konstrukcyjnych opisujących jednoznacznie konstrukcję. 3. Wykonanie modelu i aplikacji parametryzującej konstrukcję (VBA). 4. Wykonanie animacji 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  Autodesk Inventor

 • "Ploter tnący CNC"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie prostej wypalarki laserowej sterowanej numerycznie, która umożliwia wypalanie płaskich kształtów w kartonie lub folii w zależności od zastosowanego lasera. W pracy wykorzystany zostanie moduł mechaniczny plotera - wykonać należy napędy, sterowanie, oprogramowanie i zastosować odpowiednią głowicę.

  Słowa kluczowe:
  CNC, obrabiarki sterowane numerycznie

 • "Oświetlacz LED dla robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest skonstruowanie oświetlacza do pracy ciągłej i impulsowej w oparciu o moduł mocy LED: https://sklep.avt.pl/product/attachment/2b552e20e90aff2ff8ade34fe970d00d/pl_PL/LED-ALS100W-WW.pdf

  Słowa kluczowe:
  LED, robot mobilny

 • "Moduł pomiaru sił dla robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie modułu pomiaru sił obsługującego 8 tensometrów. Moduł oparty na mikrokontrolerze MSP430 powinien komunikować się z komputerem centralnym robota mobilnego.

  Słowa kluczowe:
  tensometr, pomiar siły, mikrokontroler MSR430, robotyka

 • "Drive of Electrical Car"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  Specification of the car, Design of power system using available components. Modelling and computer simulation Example of components: http://www.evwest.com/catalog/index.php?cPath=8 Kontakt: wlodzimierz.koczara@ee.pw.edu.pl

  Słowa kluczowe:
  electrical car, drive, power electronics,converters, energy storage

 • "Electrical drive of racing car"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy

  Więcej »

  Szczegóły:
  Specification of recing car, Designe of power system using available components. Modelling and computer simulation Example of components http://www.evwest.com/catalog/index.php?cPath=8

  Słowa kluczowe:
  Electrical vehicle, energy storage, converters computer simulation

 • "High Speed Helikopter - Hybrid drives"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  To be negotiated

  Słowa kluczowe:
  Brushels DC motor, improvent efficieny of the helikopter

 • "Eksperymentalne wyznaczanie mocy strat w liniowym silniku indukcyjnym."
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie oraz konstrukcja stanowiska do badania silnika liniowego tubowego. Należy skonstruować układ pozwalający na eksperymentalne wyznaczenie mocy strat w tubie oparty na pomiarze temperatur oraz przepływomierzu.

  Słowa kluczowe:
  silnik liniowy, pomiar temperatury, przepływomierz, stanowisko, laboratoryjne, badawcze

 • "Układ pomiarowy przeznaczony do monitorowania stanu pracy maszyn elektrycznych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  to be continued

  Słowa kluczowe:
  układ, pomiarowy, temperatura, prąd, napięcie, mikrokontroler, maszyna, elektryczna, pomiar, diagnostyka, monitorowanie

 • "Analiza pracy jednofazwej przetwornicy AC/DC z korekcją współczynnika mocy w zakresie spełnienia wymagań o dopusczalnych poziomach emisji harmonicznych prądu"
  status: wolny
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres prac: -Studium na temat dopuszczalnych poziomów emisji harmonicznych prądu, -Analiza pasywnych i aktywnych metod poprawy współczynnika mocy dla jedno fazowych przekształtników AC/DC, -Analiza pracy układu z aktywną korekcją współczynnika mocy w zależności od trybu przewodzenia prądu dławika, -Budowa modeli komputerowych i przeprowadzenie badań symulacyjnych

  Słowa kluczowe:
  PFC, przekształtnik AC/DC, prostownik jedno fazowy

 • "Izolowany zasilacz stałoprądowy przeznaczony do zasilania lampy LED"
  status: wolny
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: - Wybór topologii wysokosprawnego zasilacza dla lampy LED, - Analityczny dobór podstawowych komponentów zasilacza, - Opracowanie projektu zasilacza, - Wykonanie modelu komputerowego zasilacza i przeprowadzenie badań symulacyjnych (np. w środowisku Simulink/PLECS) - Opracowanie projektu wykonawczego przetwornicy (Projekt PCB w Eagle-u)

  Słowa kluczowe:
  przetwornica rezonansowa, PFC, zasilacz, LED driver

 • "Analiza i symulacja komputerowa serwomechanizmu dla steru rakiety przeciwlotniczej"
  status: wolny
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres prac: - opracowanie modelu numerycznego serwonapędu z silnikiem BLCD - opracowanie modelu steru i mechanicznego układu przeniesienia momentu - analiza możliwości dynamicznych steru w zależności parametrów napędu - opracowanie algorytmów sterowania dla serwonapędu, w tym analityczny dobór nastaw regulatorów

  Słowa kluczowe:
  układ napędowy, serwonapęd, energoelektronika

 • "Diagnostyka uszkodzeń silnika indukcyjnego zasilanego z układu falownikowego"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy przeanalizowana zostanie możliwość diagnozowania uszkodzeń uzwojenia stojana i wirnika oraz ekscentryczności szczeliny powietrznej silnika indukcyjnego zasilanego z układu falownikowego na podstawie analizy prądu fazowego i strumienia rozproszenia na zewnątrz maszyny.

  Słowa kluczowe:
  silnik indukcyjny, napęd o zmiennej częstotliwości obrotowej, diagnostyka uszkodzeń

 • "Diagnostyka uszkodzeń silnika indukcyjnego zasilanego z układu falownikowego"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy przeanaliziowana zostanie możliwość wykrywania uszkodzeń uzwojeń wirnika i stojana oraz występowania ekscentryczności szczeliny powietrznej silnika idukcyjnego zasilanego z układu falownikowego na podstawie analizy prądu fazowego i napięcia idukowanego w czujnikach pomiarowych przez pole magnetyczne rozproszone na zewnątrz maszyny.

  Słowa kluczowe:
  silnik indukcyjny, napęd o zmiennej częstotliwości obrotowej, diagnostyka uszkodzeń,

 • "Porównanie struktury geometrycznej silników liniowych typu transformatorowego i cylindrycznego"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem pracy będzie analiza teoretyczna struktur obwodów magnetycznych silników typu transformatorowego i cylindrycznego oraz ich wpływ na parametry eksploatacyjne przy założeniu stałej objętości konstrukcji. Wykonanie modelu silnika liniowego cylindrycznego, opracowanie metod badań i przeprowadzenie badań testowych.

  Słowa kluczowe:
  silniki liniowe, obwody magnetyczne

 • "Uzyskiwanie niskich temperatur przy pomocy ogniw Peltiera"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest wykonanie układu do uzyskiwania niskich temperatur przy pomocy kaskadowo połączonych ogniw Peltiera oraz wykonanie badań wykonanego urządzenia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_Peltiera http://www.peltier.pl

  Słowa kluczowe:
  ogniwo Peltiera

 • "Falownik o niezależnej regulacji napięcia i częstotliwości z wykorzystaniem inteligentnego modułu mocy."
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie konstrukcji oraz wykonanie falownika napięcia a następnie wykonanie testów gotowego urządzenia z silnikiem indukcyjnym. Urządzenie powinno umożliwiać niezależną regulację amplitudy napięcia wyjściowego oraz jego częstotliwości. Do realizacji obwodu mocy można wykorzystać zintegrowany moduł mocy (IPM) np FSBB30CH60C. W roli mikrokontrolera sterującego proponowany jest MSP430.

  Słowa kluczowe:
  falownik, silnik indukcyjny, mikrokontroler, msp430, moduł mocy, ipm

 • "Stanowisko laboratoryjne do badania silnika indukcyjnego 1fazowego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie konstrukcji oraz budowa stanowiska laboratoryjnego do badania jednofazowego silnika indukcyjnego.

  Słowa kluczowe:
  silnik indukcyjny, stanowisko laboratoryjne

 • "Projekt tablicy laboratoryjnej systemu Ampio Smart Home"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy wykonania projektu tablicy laboratoryjnej systemu Ampio Smart Home

  Słowa kluczowe:
  Budynek Inteligentny, Ampio

 • "Projekt tablicy laboratoryjnej systemu KNX w oparciu o urządzenia firmy Jung"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy wykonania projektu tablicy laboratoryjnej systemu KNX

  Słowa kluczowe:
  KNX, Budynek inteligentny, Jung

 • "Parametry elektromagnetyczne i mechaniczne współczesnych materiałów magnetycznych miękkich"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest przegląd literatury na temat współczesnych materiałów na rdzenie magnetyczne maszyn i urządzeń elektrycznych.

  Słowa kluczowe:
  blachy elektrotechniczne, pętla histerezy, stratność

 • "Projekt przetwornicy rezonansowej z regulacją natężenia prądu wyjściowego do zasilania lampy LED"
  status: zajęty
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: - Analityczny dobór podstawowych komponentów przetwornicy o topologii LLC, - Opracowanie projektu przetwornicy rezonansowej - w tym projekt regulatora nateżenia prądu wyjściowego - Wykonanie modelu komputerowego przetwornicy i przeprowadzenie badań symulacyjnych (np. w środowisku Simulink/PLECS), - Opracowanie projektu wykonawczego przetwornicy (Projekt PCB w Eagle-u) - Montaż przerwtornicy i badania ekesprymentalne

  Słowa kluczowe:
  przetwornica LLC, LED driver, energoelektronika, SMPS

 • "Przetwornica dwukierunkowa do ładowania pakietu ogniw superkondesatorowych"
  status: zajęty
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: - Wybór topologii ładowarki dwukierunkowej, - Analityczny dobór podstawowych komponentów zasilacza, - Opracowanie projektu ładowarki, - Wykonanie modelu komputerowego ładowarki dwukierunkowej i przeprowadzenie badań symulacyjnych (np. w środowisku Simulink/PLECS) - Opracowanie projektu wykonawczego ładowarki (Projekt PCB w Eagle-u) - Wykonanie i montaż ładowarki, - Badania labolatoryjne

  Słowa kluczowe:
  przekształtnik DC/DC, energoelektronika, superkondesator

 • "Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badania silnika skokowego"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie układu zasilania oraz sterowania silnika skokowego. Należy zaprojektować oraz wykonać układ realizujący odpowiednie zasilanie pasm silnika skokowego regulowaną wartością napięcia/prądu. Urządzenie powinno pozwalać na płynną regulację częstotliwości przełączeń/prędkości obrotowej silnika. Po wykonaniu sterownika należy przeprowadzić testy weryfikacyjne.

  Słowa kluczowe:
  silnik, skokowy, msp430, stanowisko, laboratoryjne, układ, sterujący

 • "Obliczenia strat w rdzeniu silników reluktancyjnych przełaczalnych"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie algorytmy obliczeń strat w rdzeniu silników SRM na podstawie literatury, np.: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/11193/method_estimating_core_losses.pdf Impementacja w środowisku Matlab. Obliczenia testowe i ich walidacja na podstawie pomiarów laboratoryjnych.

  Słowa kluczowe:
  straty w ferromagnetykach, silniki reluktancyjne

 • "Miniaturowy falownik do silników indukcyjnych malych mocy"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie falownika zabudowanego w skrzynce zaciskowej silnika indukcyjnego o mocy < 1kW z wykorzystaniem ukladu STGIPQ8C60T-HZ i mikrokontrolera MSP430. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/09/d5/1f/de/38/25/4d/5c/DM00264386/files/DM00264386.pdf/jcr:content/translations/en.DM00264386.pdf

  Słowa kluczowe:
  falownik, regulacja obrotów, silniki indukcyjne

 • "Silniki indukcyjne o podwyższonej częstotliwości do napędów falownikowych"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest analiza rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów oraz przegląd stosowanych rozwiązań napędów falownikowych z silnikami indukcyjnymi projektowanymi na częstotliwość podstawową wyższą od 50 Hz. Należy przeprowadzić dyskusję dotyczącą korzyści ekonomicznych oraz trudności technicznych wynikających z podwyższenia częstotliwości pracy silników. Omówić stosowane materiały i perspektywy zastosowań. Praca stanowi przyczynek do rozwinięcia tematu w pracy magisterskiej dotyczącej metod projektowania silników indukcyjnych o podwyższonej częstotliwości.

  Słowa kluczowe:
  napędy elektryczne, silnik indukcyjny, falownik

 • "Projekt silnika indukcyjnego do napędu samochodu elektrycznego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie silnika indukcyjnego chłodzonego cieczą o mocy ciągłej 60 kW (szczytowej 180 kW). Obliczenia elektromagnetyczne i model 3D (Inventor) - projekt inzynierski. Dodatkowo: obliczenia cieplne i hydrauliczne - projekt magisterski.

  Słowa kluczowe:
  pojazdy elektryczne, silnik indukcyjny

 • "Sterowanie napięciem śmigłowym z użyciem enkodera położenia kątowego i procesora jednoukładowego"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest oprzcowanie, zbudowanie i oprogramowanie stanowiska pomiarowego zawierającego: - Silnik wykonawczy DC z magnesami trwałymi, - Enkoder położenia kątowego z wyjściem analogowym i cyfrowym, - Sterownik silnika wykonawczego, - Mikrokontroler ATmega 328 Oprogramowanie mikroprocesora realizujące programowalny cyfrowy regulator PID. Badanie testowe oraz prezentacja wyników. Podsumowanie

  Słowa kluczowe:
  Silnik wykonawczy z magnesami trwałymi, enkoder położenia kątowego, regulator PID, napęd śmigłowy

 • "Porównanie parametrów eksploatacyjnych silnika indukcyjnego klatkowego o trójfazowym uzwojeniu stojana przy zasilaniu jednofazowym i trójfazowym."
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Studium literaturowe; Analiza zjawisk przy trójfazowym i jednofazowym zasilaniu silnika; dokładne określenie parametrów silnika indukcyjnego klatkowego przy zasilaniu trójfazowym; Dobór pojemności kondensatora dla różnych układów połączeń; Wykonanie badań laboratoryjnych i określenie parametrów eksploatacyjnych przy zasilaniu jednofazowym silnika trójfazowego; Porównanie parametrów silnika przy zasilaniu trójfazowym i jednofazowym; Podsumowanie i wnioski; Literatura.

  Słowa kluczowe:
  maszyna indukcyjna silnik trójfazowy, jednofazowy

 • "Mobilna stacja monitorowania jakości powietrza"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca polega na opracowaniu urządzenia wyposażonego w mikrokontroler, laserowy czujnik stężenia pyłów zawieszonych, czujniki gazów i wilgotności. Stacja powinna mieć możliwość zapisywania wyników pomiarów oraz komunikacji poprzez moduł WIFI.

  Słowa kluczowe:
  jakość powietrza, czujniki NO3, SO2, CO, PM10, PM2,5

 • "Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badania silnika prądu stałego"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie i konstrukcja stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badania silnika prądu stałego. W skład stanowiska wchodzą - elektroniczny układu zasilania dla obcowzbudnego silnika prądu stałego, - elektroniczny układ zasilania do hamownicy wiroprądowej, - układ pomiaru prędkości obrotowej silnika zrealizowany w oparciu o mikrokontroler,

  Słowa kluczowe:
  stanowisko, silnik, prądu, stałego

 • "Symulator z weryfikacją błędów dla manipulatora 6D / Simulator with error veryfication for 6D manipulator"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy opracowana będzie symulacja uwzględniająca weryfikację błędów manipulatora napędzanego silnikami skokowymi współpracującymi z przekładniami samohamownymi.

  Słowa kluczowe:
  Maszyny elektryczne, Układy sterowania, Symulacja układów sterowania

 • "Konstrukcja silnika liniowego do napędu bramy"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  projekt silnika liniowego do napędu bramy.opracowanie konstrukcji i technologii

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne ,silniki liniowe

 • "Opracowanie konstrukcji silnika liniowego do napędu bramy"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Studium literatury, rozwiązania konstrukcyjne napędów bram przesuwnych, projektowanie silnika liniowego do napędu bramy, opracowanie modelu numerycznego, wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych silnika, opracowanie konstrukcji i technologii wykonania wybranego modelu silnika, przeprowadzenie badań testujących.

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne, silniki liniowe

 • "Stanowisko laboratoryjne do pomiaru rozkładu temperatur w silniku indukcyjnym"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Jackiewicz

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie i konstrukcja układu umożliwiającego monitorowanie temperatury w silniku indukcyjnym oraz programu komputerowego do analizy i wizualizacji tych danych. Układ powinien umożliwiać wielopunktowy pomiar temperatury oraz pomiar napięcia/prądu/mocy pobieranej przez silnik. Rejestrowane dane będą zapisywane na karcie pamięci oraz równolegle przesyłane do komputera. Aplikacja komputerowa powinna umożliwiać analizę oraz wizualizację rozkładu temperatur w silniku indukcyjnym.

  Słowa kluczowe:
  pomiar temperatury, rodzaje pracy, stanowisko laboratoryjne,silnik indukcyjny

 • "Regulacja generatora „synchrogenverter” (control of the synchrogeneverter)"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  After 100 years of use the classical synchronous generator system is going to be modified. There is Polish original patent application made by prof. W.Koczara and his team. The novel generation system is called synchrogenverter. The new arrangement requires development of special control. The project may be introduction to the Master and PhD thesis. The project written in English is suggested by Polish may be accepted.

  Słowa kluczowe:
  synchrogenverter, control, power electronics, power generation

 • "Projekt i badania symulacyjne napędu elektrycznego samochodu wyścigowego"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie założeń, Projekt obwodu silnoprądowego i regulacji prędkości Opracowanie modelu komputerowego Komputerowe badania weryfikujące osiągi pojazdu http://www.evwest.com/catalog/index.php?cPath=8

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, projektowanie pojazdu, badnia symulacyjne

 • "Control of three-phase active rectifier in stationary frame using proportional-resonant controller"
  status: zajęty
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  scope of work: Create a model of a three-phase active rectifier in PLECS software, Create a control structure with PI current controllers, Create a control structure with PR current controllers, Impelement the control algorithm in the form of C code.

  Słowa kluczowe:
  power electronics, active rectifier, PWM converter

 • "Wizualizacja obiektu wyposażonego w system KNX zrealizowana za pomocą oprogramowania Stardraw Control 2010"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie wizualizacji budynku wyposażonego w system KNX wykonana za pomocą oprogramowania Stardraw Control 2010

  Słowa kluczowe:
  wizualizacja, KNX, budynek inteligentny

 • "ANALIZA KONSTRUKCJI TRANSFORMATORÓW SPECJALNYCH"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Wojciech Urbański

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  praca realizowana we współpracy z przemysłem

  Słowa kluczowe:
  transformator specjalny

 • "Wizualizacja HTML obiektu wyposażonego w system KNX zrealizowana za pomocą Gira HomeServer"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie wizualizacji systemu budynku inteligentnego opartego o system KNX w technologii HTML na urządzeniu Gira HomeServer

  Słowa kluczowe:
  budynek inteligentny, HTML, WWW, KNX, wizualizacja

 • "Wizualizacja obiektu wyposażonego w system KNX zrealizowana za pomocą Gira HomeServer QuadClient"
  status: zajęty
  dr inż. Monika Jakubowska

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie wizualizacji systemu budynku inteligentnego opartego o system KNX w technologii QuadClient na urządzeniu Gira Homeserver

  Słowa kluczowe:
  budynek inteligentny, wizualizacja, KNX

 • "Komputer pokładowy robota mobilnego"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest dobór sprzętu, oprogramowanie i uruchomienie komputera pokładowego dla robota mobilnego wyposażonego w napęd kołowy 4x4, manipulator z chwytakiem, kamery, czujniki odległości laserowe i ultradźwiękowe oraz łączność WiFi.

  Słowa kluczowe:
  robot mobilny, komputer pokładowy

 • "Robot edukacyjny klasy RoboCup Rescue Junior"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, programowanie i testy robota mobilnego spełniającego wymagania klasy Robocup Junior Rescue (http://rcj.robocup.org/). Robot powinien być zaprojektowany w formie zestawu do samodzielnej budowy wraz z dokumentacją.

  Słowa kluczowe:
  robot mobilny, Robo Cup

 • "Kontroler serwomechanizmów dla robota mobilnego"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy należy zaprojektować i wykonać kontroler kilku serwomechanizmów w oparciu o układ MSP430. Kontroller powinien komunikować się z komputerem pokładowym robota przez USB. https://www.pololu.com/product/1352

  Słowa kluczowe:
  serwomechanizm, robotyka mobilna, MSP430

 • "Układ napędowy robota sześciokołowego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest skonstruowanie modelu laboratoryjnego sześciokołowej platformy robota mobilnego o niezależnym sterowaniu każdego z kół za pomocą mikrokontrolera. Program sterujący powinien zbierać informacje o prędkości i kierunku obrotów każdego z kół oraz o prędkości i kierunku poruszania się platformy z akcelerometru.

  Słowa kluczowe:
  robot mobilny, 6x6

 • "Kompensacja zmian mocy czynnej - magazyny energii elektrycznej."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Teoria układów kompensacji zmienności mocy, algorytmy uśredniania, układy automatycznej regulacji mocy pobieranej ze źródła. Magazyny energii elektrycznej

  Słowa kluczowe:
  zmienność mocy odbiorników, nowoczesne magazyny energii, regulcja mocy czynnej pobieranej z sieci

 • "Robot pływający do monitorowania stawów rybnych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest skonstruowanie robota pływającego o autonomii >48h, który będzie pływał po zadanej trasie, dokonywał pomiarów parametrów wody, hałasu, oświetlenia i przesyłał dane poprzez sieć GSM.

  Słowa kluczowe:
  robot mobilny, GPS, GSM

 • "Opracowanie graficznego zapisu konstrukcji silnika reduktorowego z magnesami trwałymi"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest wykonanie sparametryzowanego, trójwymiarowego modelu graficznego silnika reduktorowego z magnesami trwałymi (permanent magnet vernier motor).

  Słowa kluczowe:
  Autodesk Inventor, silnik reduktorowy

 • "Stanowisko do badania generatorów indukcyjnych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Wprowadzenie i uzasadnienie aktualności tematu. 2. Budowa, zasada działania, parametry, zastosowania generatorów indukcyjnych. 3. Zaprojektowanie i wWykonanie stanowiska do badania generatorów indukcyjnych. 4. Wyniki badań generatora. 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  generator indukcyjny, maszyny elektryczne

 • "Praca impulsowa lasera półprzewodnikowego"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Współczesne lasery półprzewodnikowe pozwalają na uzyskanie energii rzędu 200 W w impulsie (np: http://www.lasercomponents.com/fileadmin/user_upload/home/Datasheets/lcc/905d3j09.pdf). Jest to energia wystarczająca do zniszczenia przetworników CCD kamer robotów mobilnych i systemów CCTV. Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania lasera półprzewodnikowego do pracy impulsowej jako elementu wyposażenia robota mobilnego oraz skonstruowanie mikroprocesorowego sterownika diody laserowej wraz z odpowiednim zasilaczem.

  Słowa kluczowe:
  laser półprzewodnikowy, dioda laserowa, robot mobilny

 • "Parameters and Characteristics of Single-phase Induction Generator"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Parameters and Characteristics of Single-phase Induction Generator 1. Single-phase generator theory 2. Analytical model of SPIG using MATLAB 3. Characteristics and parameters obtained from the model 4. Laboratory tests of SPIG to verify the model 5. Conclusions

  Słowa kluczowe:
  Electrical machines, Induction generator, MATLAB

 • "Parameters and Characteristics of Double-fed Induction Motor"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Parameters and Characteristics of Double-fed Induction Motor 1. Double-fed Induction Motor theory 2. Analytical model of DFIM using MATLAB 3. Characteristics and parameters obtained from the model 4. Laboratory tests of SPIG to verify the model 5. Conclusions

  Słowa kluczowe:
  Electrical Machines, Induction Motor, MATLAB

 • "Model laboratoryjny działa Gaussa"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82o_Gaussa

  Słowa kluczowe:
  działo Gaussa

 • "Modelowanie i charakterystyki działa elektromagnetycznego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest modelowanie kształtu cewek działa elektromagnetycznego typu reluktancyjnego, badanie wpływu parametrów cewki (wymiarów i liczby zwojów) na siłę napędzającą pocisk. Model należy zwalidować na modelu działa Gaussa skonstruowanym w Lab. Maszyn Elektrycznych.

  Słowa kluczowe:
  Metoda elementów skończonych, Działo Gaussa

 • "Analiza możliwości zwrotu energii elektrycznej w układzie napędowym wentylatora badawczego"
  status: zajęty
  dr inż. Zbigniew Szulc

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy zjawisk występujących przy hamowaniu elektrycznym napędu dużej mocy z przemiennikiem czestotliwości średniego napięcia. Rozpatrzone zostały możliwości zwrotu energii do sieci przy hamowaniu elektrycznym, kiedy maszyna robocza posiada duży moment bezwładności. Przemiennik częstotliwości posiada aktywny obwód wejściowy umożliwiający przepływ energii w obu kierunkach.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, hamowanie elektryczne, zwrot energii do sieci zasilającej

 • "Izolowana przetwornica napięcia dla układu wyrównywania napięć ogniw w pakiecie baterii litowo-jonowych"
  status: zajęty
  dr inż. Marek Michalczuk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: - Projekt wysokosprawnej ładowarki dla układu wyrównywania napięć ogniw w pakiecie baterii litowo-jonowych. - Analityczny dobór podstawowych komponentów przetwornicy - Wykonanie modelu komputerowego przetwornicy rezonansowej i przeprowadzenie badań symulacyjnych (np. w środowisku Simulink/PLECS) - Opracowanie projektu wykonawczego przetwornicy (Projekt PCB w Eagle-u)

  Słowa kluczowe:
  przetwornica, baterie li-ion, ładowarka

 • "Zaawansowane algorytmy przeszukiwania labiryntów"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest implementacja algorytmów przeszukiwania labiryntów dla robota mobilnego klasy RoboCup Rescue (http://wiki.ssrrsummerschool.org/doku.php?id=rrl-rules-2015).

  Słowa kluczowe:
  przeszukiwanie labiryntu, generowanie mapy labiryntu, algorytm BELLMANA-FORDA, robot mobilny

 • "Układ sterowania manipulatora o trzech stopniach swobody"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie programu sterowania dla manipulatora o trzech stopniach swobody oraz przeprowadzenie badań testujących.

  Słowa kluczowe:
  silniki o ruchu złożonym ,układy sterowania.

 • "Konstrukcja trójczłonowego silnika przełączalnego o ruchu złożonym"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie konstrukcji silnika o ruchu złożonym typu reluktancyjnego z zastosowaniem śrub samohamownych. Określenie parametrów eksploatacyjnych.Opracowanie dokumentacji technicznej.

  Słowa kluczowe:
  silniki o ruchu złożonym

 • "Biblioteka elementów standardowych dla robotyki mobilnej"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  W pracy należy opracować bibliotekę elementów dla robotyki mobilnej w programie Autodesk Inventor - koła, pasy zębate, przekładnie mechaniczne, silniki, moduły elektroniczne, moduły czujników, akumulatory, siłowniki liniowe, serwomechanizmy, itp. Wykorzystując opracowaną bibliotekę należy wykonać model robota klasy Robo Cup Rescue. Przykłady elementów: http://botland.com.pl/silowniki-liniowe/5353-silownik-elektryczny-szybki-sl-ip54-100n-100mms-12v-wysuw-40cm.html

  Słowa kluczowe:
  Robot mobilny, Autodesk Inventor

 • "Praca impulsowa diod LED w zakresie UV"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca obejmuje zbadanie zależności natężenia światła UV w zależności od prądu różnych typów diod LED UF przy pracy impulsowej z wypełnieniem rzędu 0,1-1%. Skonstruować należy odpowiednie źródło prądowe oraz miernik natężenia promieniowania UV. http://www.scitec.uk.com/uvphotodiodes/datasheets/sg01s-18.pdf

  Słowa kluczowe:
  LED UV, stroboskop

 • "Współpraca POSIDRIVE MDS5000 z silnikiem asynchronicznym 3 fazowym z hamulcem z wykorzystaniem ręcznej regulacji analogowej"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy obejmuje: uruchomienie silnika indukcyjnego na stanowisku pomiarowym, wykonanie analogowego układu zadawania wielkości wejściowych, oprogramowanie falownika, uruchomienie jednoosiowego napędu.

  Słowa kluczowe:
  falownik, silnik indukcyjny, sterowanie U/F, sterowanie wektorowe

 • "Sterownik silnika indukcyjnego w wykorzystaniem układów IPM"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00122681.pdf

  Słowa kluczowe:
  silnik indukcyjny regulacja obrotów

 • "PROJEKT ORAZ BUDOWA UKŁADU STEROWANIA I ZASILANIA DWUFAZOWEGO BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO"
  status: zajęty
  dr inż. Adam Biernat

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Silnikiem, którego dotyczy niniejsza praca jest silnik bezszczotkowy prądu stałego dwufazowy, tarczowy, bezrdzeniowy. Silnik ten posiada dwa uzwojenia z punktem wspólnym. Każde uzwojenie podzielone jest na dwa pasma rozmieszczone po przeciwnej stronie wirnika. Wirnik posiada trzy pary biegunów magnetycznych. W celu kontroli położenia wirnika zastosowano dwa czujniki Halla. Na podstawie przebiegów strumienia skojarzonego oraz napięcia indukowanego zaproponowano strategię sterowania 90 stopni. Każde z uzwojeń jest zasilane z symetrycznego napięcia +- 15V DC poprzez indywidualny półmostek złożony z tranzystorów MOSFET. W każdym półmostku będzie para złożona z dwóch tranzystorów, z których jeden będzie podawał napięcie dodatnie, drugi ujemne. Punkt wspólny uzwojeń będzie połączony stale z punktem zerowym zasilacza.

  Słowa kluczowe:
  Silnik BLDC, układ sterowania, układ zasilający

 • "Charakterystyka, budowa i konstrukcja magazynów energii elektrycznej dla pojazdów z napędem elektrycznym (trakcyjnych), magazynów dla UPS dużej mocy oraz "sieciowych""
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Charakterystyka magazynów energii elektrycznej pod względem budowy, schematy elektryczne magazynów, metody powiększania pojemności magazynu, zasady eksploatacji. poprawa jakości energii i ograniczanie mocy szczytowej. Projekt koncepcyjny obwodów elektrycznych wybranego magazynu

  Słowa kluczowe:
  baterie o dużej gęstości energii, magazyny energii elektrycznej,

 • "Projekt źródła zasilania bezprzerwowego o mocy 500 kW i czasie zasilania 2 godziny"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt wstępny akumualtorowego magazynu energii o mcy zasilania 500 kW i czasie zasilania 2 godz., badania symulacyjne układu przeznaczonego dla "data center"

  Słowa kluczowe:
  UPS, data centers, zasilanie bezprzerwowe, magazynwanie energii

 • "Projekt napędu hybrydowego malego pojazdu samochodowego"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt wstępny i dobór podzespołów napędu hybrydowego pojazdu. Badania komputerowe.

  Słowa kluczowe:
  pojazdy elektryczne i hybrydowe

 • "Napędy hybrydowe pojazdów – metody sterowania, modelowanie, badania komputerowe"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd najnowszych topologii oraz parametrów konstrukcyjnych pojazdów hybrydowych. Opracowanie modelu komputerowego napędu hybrydowego oraz badania paramterów dynamicznych i energetycznych pojazdu.

  Słowa kluczowe:
  pojazdy hybrydowe, napęd elektryczny, modelowanie, symulacja, projektowanie

 • "Adjustable speed generation systems – review and comparison study"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  State of art and review of an emerging technology of fuel saving generation technologies. Comparison study of selected systems. Power Quality. Selected model simulation.

  Słowa kluczowe:
  variable and adjustable speed generators, method of speed control, power quality, power conversion

 • "ELECTRIFICATION OF HOUSEHOLD APPLIANCES BY STAND-ALONE SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  A selected house with specified loads has to be powered from hybrid system: solar power and battery. A topology of power and control system has to be developed and sizing of all power units has tto be calculated. In case of master thesis additionaly compuet model and simulation tests have to be provided.

  Słowa kluczowe:
  photovoltaic, energy harvest, maximum energy capture

 • "Falowniki napięcia sinusoidalnego jako podstawowe źródło energii elektrycznej"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wytwarzanie napięć sinusoidalnych w układach przekształtnikowych jako nowoczesny sposób dostarczania energii elektrycznej. Budowa i sterowanie falowników, praca w warunkach przeciążeniowych. badania komputerowe.

  Słowa kluczowe:
  źródła napięcia, falowniki jedno i trójfazowe 3 i 4 przewodowe, napięcie sinusoidalne

 • "Hybrid drive of vehicle for garbage collection"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Heavy garbage collection vehicle is equipped in 200 kW engine, However most of time, related to garbage collection, the vehicle speed is very low and frequently reduces speed tp zero. So the heavy engine almost all time operates in idle state and its fuel consumption is very high. The project goal is to develop plug-in hybrid drive. The electrical drive will be used for the low speed during the garbage collection. The internal combustion engine supported by the electrical motor, will drive the vehicle in a road condition. The goal of the preliminary project is to select power of the engine and the electrical motor and to develop topology of the driving system. Computer simulation will support the project.

  Słowa kluczowe:
  vehicle hybrid drives, fuel consumption, power electronics, converters

 • "Projekt zasilania domu jednorodzinnego ze źródeł odnawialnych."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Po wyznaczeniu zapotrzebowania na moc i energię domu podana zostanie koncepcja współpracy źródeł odnawialnych z siecią miejską oraz przypadek pracy autonimicznej po awarii sieci i wyłączeniu zasilania. Projekt złożony z podzespołów produkowanych przez przemysł. Wyznaczenie mocy źródeł odnawialnych. Opracuj. małą elektrownię wiatrową i wejdź na rynek produktów energetycznych. Ostatnio otrzymuję takie listy "Szanowni Państwo Jestem zainteresowany zakupem projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz innych projektów związanych z produkcją energii elektrycznej. W razie zainteresowania bardzo proszę o kontakt.Z wyrazami Szacunku Ryszard Kosowicz"

  Słowa kluczowe:
  Odnawialne źrodla energii, turbiny wiatrowe, ogniwa słoneczzne, ogniwa paliwowe, zasilanie z sieci

 • "Application of solar and wind system in household using the off-grid system"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Project of solar small farm and wind dirven generator fo given house or workshop, Energy storage. Selected cases of grid connected or off grid operation

  Słowa kluczowe:
  renewable energy, enrgy conversion, houshold energy

 • "Renewable energy sources for household application - project"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  After estimation of demanded power by given house supply system is developed. The house may be supplied from main grid or only from renewable systems. Concept of renewable sources selection and integration including energy storages. Project os system integration.

  Słowa kluczowe:
  wind turbine, solar power, power generation, energy storage, intergation of renewable energy sources, microgrid

 • "Improvement of Synchronous Generator Operation by Application of Power Converters"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  The synchronous generator is paralleled by a power electronic converter that is source of reactive and power what improve transient states and stability of the power source. Synchrogenverter -Revolutionary changes of low and high power stations, Increase of 25% power produced by conventional synchronous generator. Analysis and computer simulation,

  Słowa kluczowe:
  synchronous generator, power electronic converters, steady state and transient operation

 • "Projekt super lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym dedykowanego dla osób o zmniejszonym potencjale ruchowym i dla młodzieży szkolnej."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Konstrukcja pojazdu oparta jest na lekkiej hulajnodze 2 lub 3 kołowej. Pojazd powinien składać się tak aby był łatwy do doprowadzenia do miejsca parkowania przez osoby o zmniejszonych możliwościach podnoszenia ciężarów. Zasięg pojazdu 6 – 10 km, prędkość nie większa niż 7 km/godz. W pojeździe powinna być wykorzystana najnowsza technika materiałowa a baterie być takie jakie mają np. najlepsze notebooki. Na rynku brakuje takiego pojazdu.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, małe pojazdy elektryczne, hulajnoga

 • "Napędy małych pojazdów powietrznych - dronów"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tendencje rozwojowe dronów, charakterystyka silników napędowych, identyfikacja położenia, drony stacjonarne i transportowe, problemy stabilności

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, magazyny energii, budowa dronów

 • "Projekt ukladu napędoweg dronu stacjonarnego"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: projekt indywidualny,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat realizowany w dwóch częściach. W pierwszej dokonany ma być przegląd konstrukcji dronów stacjonarnych. W drugiej części opracowane zostaną założenia do projektu oraz projekt wstępny polegający na doborze (projekcie) podstawowych podzespołów z weryfikacją metodami obliczeniowymi (symulacją)

  Słowa kluczowe:
  konstrukcje napędu dronów, magazyny energii, małe silniki elektryczne,

 • "Projekt ukladu napędowego dronu transportowego"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Kierunek: Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat realizowany w dwóch częściach. W pierwszej dokonany ma być przegląd konstrukcji dronów transportowych. W drugiej części opracowane zostaną założenia do projektu oraz projekt wstępny polegający na doborze (projekcie) podstawowych podzespołów z weryfikacją metodami obliczeniowymi (symulacją)

  Słowa kluczowe:
  budowa dronów, uklady napedowe dronów, male silniki elektryczne, metody sterowania

 • "Rozwój układów napędowych dronów"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  podstawowe układy napędowe dronów wielośilnikowych, silniki małej mocy, sterowanie ruchem dronu

  Słowa kluczowe:
  budowa układów napędowych malej mocy, tendencje rozwojowe dronów stacjonarnych i transportowych

 • "Projekt wstępny ukladu napędowego dronu"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Temat realizowany w dwóch częściach. W pierwszej dokonany ma być przegląd konstrukcji dronów stacjonarnych /transportowych. W drugiej części opracowane zostaną założenia do projektu oraz projekt wstępny polegający na doborze (projekcie) podstawowych podzespołów z weryfikacją metodami obliczeniowymi (symulacją)

  Słowa kluczowe:
  drony stacjonarne i transportowe, napędy specjalne małej mocy, magazyny energii elektrycznej

 • "Sterowanie systemem LCN z wykorzystaniem WAN/LAN na przykładzie wybranego obiektu (np. hotelu)"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd tematyki sterowania „Inteligentnym budynkiem” 2. Założenia i warunki początkowe do realizacji celu pracy 3. System WAP/WAN w transmisji sygnałów sterujących i pomiarowych 4. Projekt sterowania instalacja w budynku 5. Weryfikacja poprawności działania projektu na stanowisku laboratoryjnym

  Słowa kluczowe:
  Systemy IB, WAN/LAN, sterowniki swobodnie programowalne

 • "Zastosowanie modemu GPRS w sterowaniu i nadzorze instalacji inteligentnego budynku IB"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres:

  Słowa kluczowe:
  Instalacje inteligentnego budynku IB, PLC, GPRS/GSM

 • "Projekt małej elektrowni wodnej dla wybranych rozwiązań zespołu turbina-generator - aspekty techniczno i ekonomiczne"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Przedstawienie prawnych oraz administracyjnych aspektów budowy, funkcjonowania i włączenia MEW do sieci energetycznej. 2. Projekt ogólny małej elektrowni wodnej. 2.1. Wyznaczenie potencjału energetycznego rzeki w wybranej lokalizacji pod budowę MEW oraz inne wyliczenia hydrotechniczne 2.2. Dobór turbiny, generatora, przekształtników energoelektronicznych oraz systemu sterowania. 2.3. Wyliczenie sprawności dla wybranych zespołów turbina-generator. 3. Analiza porównawcza techniczno-ekonomiczna 4. Wnioski

  Słowa kluczowe:
  turbina wodna, generator, przekształtniki energoelektroniczne

 • "ANALIZA PORÓWNAWCZA NAPĘDÓW Z SILNIKIEM KLATKOWYM ZASILANYM Z FALOWNIKÓW PRĄDU I NAPIĘCIA"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: Opis matematyczny silnika indukcyjnego klatkowego Opracowanie modeli symulacyjnych dla sterowania FOC i DTC przy zasilaniu z falownika napięcia Opracowanie modeli symulacyjnych dla sterowania FOC i DTC przy zasilaniu z falownika prądu Porównanie właściwości statycznych i dynamicznych Wnioski

  Słowa kluczowe:
  Napęd FOC, Napęd DTC, falownik napięcia, falownik prądu

 • "Projekt modelu elektrowni wiatrowej małej mocy o pionowej osi obrotu."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie modelu dydaktycznego elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu małej mocy, wybór turbiny wiatrowej, dobór generatora synchronicznego, przeprowadzenie badań testowych.

  Słowa kluczowe:
  turbiny wiatrowe, generatory synchroniczne

 • "Projekt modelu elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu, badania zasad funkcjonowania elektrowni wiatrowych"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie dydaktycznego modelu elektrowni wiatrowej małej mocy, wybór turbiny wiatrowej, dobór generatora synchronicznego. Przeprowadzenie badań testowych.

  Słowa kluczowe:
  turbiny wiatrowe, generatory synchroniczne

 • "Oszczędność energii elektrycznej poprzez zastosowanie układu napędowego z przemiennikiem częstotliwości do napędu wentylatora promieniowego pracującego w technologii odsiarczania"
  status: zajęty
  dr inż. Zbigniew Szulc

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest porównanie proponowanego układu napędowego z przemiennikiem częstotliwości z obecnie stosowaną technologią regulacji za pomocą dławienia przepływu wentylatorów promieniowych w technologii odsiarczania spalin dla elektrowni opalanej węglem kamiennym.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny wentylatora, technologia odsiarczania, oszczędność energii elektrycznej

 • "Zastosowanie kontrolera GSM oraz sterownika PLC w automatyce budynku"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres:

  Słowa kluczowe:
  GSM, sterowniki swobodnie programowalne PLC, automatyka przemysłowa

 • "Sterowanie małym obiektem z instalacją IB i modemem GPRS"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Technologia GPRS 2. Transmisja danych w systemie GSM/GPRS 3. Bezprzewodowe systemy pomiaru i nadzoru 4. Przykładowa realizacja systemu zdalnego pomiaru i nadzoru

  Słowa kluczowe:
  GSM/GPRS, Instalacje inteligentnego budynku

 • "Systemy kontroli dostępu w instalacjach IB –porównanie właściwości i ocena możliwości zastosowania"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  opis systemów kontroli dostępu KD w instalacjach IB, porównanie własciwości eksploatacyjnych, ocena przedstawionych systemów KD , projekt instalacji IB z systemem kontroli dostępu,

  Słowa kluczowe:
  Intelligent Building, sterowniki swobodnie programowalne

 • "Projekt sterowania inteligentną szklarnią z wykorzystaniem sterownika PLC"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd rozwiązań systemów sterowania stosowanymi w szklarniach i określenie warunków brzegowych 2. Ocena możliwości sterowania „inteligentnego” w obiekcie i dobór urządzeń układu sterowania 3. Projekt sterowania urządzeniami w „inteligentnej” szklarni 4. Weryfikacja poprawności zrealizowanego projektu na modelu/stanowisku laboratoryjnym 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, automatyka przemysłowa

 • "Sterowanie instalacją z wykorzystaniem systemu LCN w budynku biurowo-magazynowym zasilanym z sieci o wysokim poziomie zakłóceń"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres:

  Słowa kluczowe:
  Instalacje inteligentnego budynku, zaburzenia i zakłócenia w sieciach energetycznych, PLC

 • "Wykorzystanie sterownika PLC do sterowania linia technologiczną opakowań artykułów spożywczych"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1.Analiza procesu sterowania obiektem z wykorzystaniem sterowników PLC w systemach sterowania 2.Ocenia i dobór urządzeń i systemu sterowania w obiekcie 3.Projekt układu sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC 4.Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  sterowniki PLC, automatyka przemysłowa

 • "Sterowanie obiektem przemysłowym z instalacją IB z kontrola dostępu"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres:

  Słowa kluczowe:
  Intelligent building, sterowniki swobodnie programowalne,

 • "Wykorzystanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich wizualizacji w procesach technologicznych na wybranych przykładach"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. przegląd rozwiązań paneli operatorskich 2. okreslenie założeń projektu sterowania automatycznego z wykorzystaniem panela operatorskiego 3. projekt sterowania instalacją i wizualizacja pracy systemu

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, panele operatorskie, automatyka przemysłowa

 • "Zastosowanie systemu GPRS w systemach pomiarowych , nadzorze i monitorowania w układach automatyki"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres:

  Słowa kluczowe:
  GSM/GPRS, sterowniki wsobodnie programowalne, automatyka przemysłowa

 • "Projekt sterowania przekształtnikowym układem napedowym z przemiennikiem częstotliwości z wykorzystaniem sterownika PLC"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres:

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, przemienniki częstotliwości, automatyka napędu, sterowniki PLC

 • "Praca napędu w grupie dźwigu osobowego"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres:

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, napęd elektryczny, automatyka przemysłowa,

 • "Wykorzystanie sterownika PLC do sterowania i wizualizacji pracy dźwigu osobowego"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres:

  Słowa kluczowe:
  sterowniki PLC, automatyka napedu elektrycznego, przemienniki częstotliwości

 • "Wykorzystanie panelu dotykowego w systemie sterowania i nadzoru budynkiem inteligentnym"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  zakres

  Słowa kluczowe:
  instalacje inteligentnego budynku, PLC,

 • "Zastosowanie sterowników PLC oraz kontrolera GSM w automatyce budynków"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Przegląd obecnie stosowanych systemów automatyki budynków 2. Projekt wykorzystania oprogramowania kontrolera GSM do współpracy ze sterownikiem PLC w automatyce budynków 3. Prezentacja pracy układu sterowania z kontrolerem GSM 4. Badania modelu laboratoryjnego układu sterowania z kontrolerem GSM 5. Podsumowanie i wnioski

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, GPI/GSM, modem GSM

 • "projekt sterowania ukłądem oddymiania i wentylacji w budynku inteligentnym"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  wykorzystanie systemów sterowania inteligentnego budynku do realizacji ptaca urządzeń do oddymiania i wentylacji w dużym budynku mieszkalnym lub biurowcu

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny budynek, sterowniki PLC,

 • "Projekt systemu antywłamaniowego w dużym budynku mieszkalnym"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  systemy bezpieczeństwa w inteligentnym budynku, wybór systemu sterowania obiektem oraz układu antywłamaniowego, projekt symulacji pracy systemu

  Słowa kluczowe:
  Inteligentny budynek, sterowniki swobodnie programowalne PLC,

 • "Projekt systemu antywłamaniowego do obiektu biurowego"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  systemy bezpieczeństwa w inteligentnym budynku, wybór systemu sterowania obiektem oraz układu antywłamaniowego, projekt symulacji pracy systemu

  Słowa kluczowe:
  systemy sterowania inteligentnym budynkiem, sterowniki swobodnie programowalne, systemy bezpieczeństawa w instalacjach inteligentnego budynku

 • "Napęd pojazdu elektrycznego z nowoczesnym silnikiem indukcyjnym o częstotliwości 400Hz Electric Vehicle Drive Including Super New High Frequency Induction Motor"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Supernowoczesny silnik indukcyjny o częstotliwości 400 Hz jest bardzo lekki i przez to przełamuje barierę zastosowania w napędzie pojazdów. Zastosowanie tego silnika w napędzie pojazdu wymaga oryginalnej metody sterowania. Wstępnie jest proponowana metoda DTC-FSVM (Direct Torque Control-Flux Eror Space Vector Modulation). Temat zgłoszony przez partnera przemysłowego z USA. Oryginalne dane silnika do dyspozycji.

  Słowa kluczowe:
  Napęd pojazdu elektryczneo i hybrydowego, wektorowe metody sterowania silników elektrycznych, przekształtniki energoelektorniczne

 • "Układy poprawy jakości zasilania energią elektryczną objektów"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Charakterystyka metod i układów zapewniających ciągłość zasilania obiektów o wysokich wymaganiach. Urządzenie poprawiające jakość zasilania: UPS, zespoły prądotwórcze z napędzane silnikami Diesla, nowoczesne linie zasilające napięciem stałym z falownikami napięcie i falownikami prądu.

  Słowa kluczowe:
  Bezprzerwowe układy zasilania (UPS), zespoły prądotwórcze, magazyny energii współpracujące z siecią, kablowe linie zasilające napięcia stałego z falownikami napięcia

 • "Renewable energy sources and fuel cell sources for household application - project"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  For a given house placed in a rural remote areas a system of wind and solar energy conversion is proposed. Fuel cell use may be considered. It will be sort of microgrid system. Integrated renewable sources power fluctuation may happen and an energy storage, including battery and supercapacitors, is applied to improve power quality. Project supported by computer calculation – simulation.

  Słowa kluczowe:
  wind power, solar power, energy storages, fuel cell -microgrid, power conversion, power quality

 • "Projekt zasilania domu jednorodzinnego ogniwem paliwowym"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Charakterystyka ogniwa paliwowego. Dobór mocy ogniwa do średniej mocy pobieranej przez odbiiorniki domu. Wyznaczenie mocy i pojemności baterii akumulatorów. Projekt wstępny ukladu zasilania

  Słowa kluczowe:
  Ogniwa paliwowe, magazyny energii, sterowanie mocą pobieraną z ogniwa paliwowego

 • "Projekt napędu pojazdu elektrycznego małej mocy."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Pojazd dwuosobowy przeznaczony do ruchu miejskiego. Napęd silnikiem o magnesach trwałych. Zastosowanie nowych bateriii elektromechanicznych. Projekt napędu w zakresie spełnienia wymagań dynamicznych i zasięgu.

  Słowa kluczowe:
  samochód elektryczny, bateryjne i superkondensatorowe magazyny energii, zasięg pojazdu

 • "Review of development of electrical vehicles and project of electrical drive"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  After reviewing state of electrical vehicle technology the electrical drive will be specified and projected. New development as high frequency induction will be considered. New modern high energy density battery for energy storage will be proposed and simulated.

  Słowa kluczowe:
  progress in electrical drives for vehicles vehicles drives, energy storage, converter control, power flow

 • "Electrical vehicles powered by fuel cell"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  The main source of energy is a fuel cell that supplies a battery bank and loads. The goal of the project is develoopment of the concept of power system, control and computer calclulation. An option of methanol fuel cell tests system is possible.

  Słowa kluczowe:
  electrical car, power electronics, fuel cell, control

 • "Zasilanie domu jednorodzinnego z ogniwa paliwowego"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem projektu jest opracowanie nowoczesnego obwodu elektrycznego pobierającego energię elektryczną z ogniwa paliwowego o napięciu typu DC i przekształcenie na standardowe napięcie przemienne jednofazowe 50 Hz. Ze względu na miękką charakterystykę ogniwa należy zastosować baterię akumulatorów.

  Słowa kluczowe:
  ogniwo paliwowe, pdzeksztaltniki DC/DC, przekształtniki AC, wywtarzanie napięcia przemiennego

 • "Wektorowe metody sterowania silnikiem bezszczotkowym z magnesami trwałymi"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Metody sterowania z wykorzysteniem wektorów przestrzennych - opis analityczny oraz badania symulacyjne układu regulacji prędkości z wykorzystaniem czujnika położenia biegunów. Układ z przeksztaltnikiem back-to-back zasilany z sieci napięcia stałego.

  Słowa kluczowe:
  maszyny o magnesach trwach w układach napędowych, komutacja bezszczotkowa, sterowania maszyn typu PMSM, BLDC

 • "Rozwój układów wytwarzania energii w układach z napędem turbinami wodnymi – przegląd i charakterystyka porównawcza"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Podstawowe uklady wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych z generatorami asynchronicznymi klatkowymi. Przegląd rozwiązań wykorzystania przekształtników energoelektronicznych w elektrowniach wodnych z generatorami asynchronicznymi klatkowymi. Projekt wstępny wybranego układu.

  Słowa kluczowe:
  generatory asynchroniczne, przekształtniki energoelektroniczne, jakość energii produkowanej przez generatory asynchroniczne

 • "Rozwój napędów pojazdów hybrydowych – przegląd i analiza porównawcza."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd najnowszych pojazdów z napędem hybrydowym (po 2005 roku). Identyfikacja parametrów obwodu elektrycznego: topologii i podstawowych elmentów: silnika, baterii akumulatorów.

  Słowa kluczowe:
  pojazdy hybrydowe, napęd elektryczny, baterie akumulatorów, topologie układu napędowego

 • "Wind turbine low power for rural application"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  Low power turbine, approximately 20 kW, is driving permanent magnet coreless generator. A power electronic converter, fed from the generator, is producing sinus wave voltage and charges battery bank including supercapactior too. The wind power fluctuation is compensated by power exchange with energy storage. Project of system integration.

  Słowa kluczowe:
  wind turbine, permanent magnet generator, converter control, AC/AC conversion

 • "Rozwój i chrakaterystyka bezprzerwowych źródel zasilania (UPS)"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Bezprzerwowe źródło zasilania (UPS) składa się z zasobnika energii (najczęściej baterii akumulatorów) falownika wytwarzającego napięcie sinusoidalne oraz układu ładowania baterii. UPS różnią się topologią, magazynowaną energią oraz właściwościami dynamicznymi.

  Słowa kluczowe:
  Podstawowe zadania UPS, rozwój topologii UPS, rodzaje magazynów energii, własciwości statyczne i dynamiczne, uklady wielostopniowe -kaskadowe łaczenie UPS..

 • "Projekt małej malej farmy elektrowni wiatrowych z generatorem asynchronicznym"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Mała farma wiatrowa z turbinami wiatrowymi średniej mocy. Projekt układu oraz kompensacja mocy biernej poprzez centralny kompensator energoelektroniczny

  Słowa kluczowe:
  generatory asynchroniczne, przekształtnikowa kompensacja mocy biernej

 • "Identyfikacja parametrów jednofazowego generatora synchronicznego"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  badanie jednofazowej maszyny synchronicznej; identyfikacja parametrów

  Słowa kluczowe:
  maszyna synchroniczna

 • "Współpraca układu automatyki przemysłowej z systemem wizyjnym"
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  powiązanie sterowania za pomocą PLC z obrazem uzyskiwanym z kamery

  Słowa kluczowe:
  sterownik przemysłowy, PLC, kamera

 • "Sterowanie układem wielopompowym"
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zagadnienie sterownia kilkoma pompami pracującymi na jeden zbiornik, rurociąg lub system zbiorników

  Słowa kluczowe:
  pompy, PLC

 • "Symulacja działania ukłądu napędowego w różnych stanach pracy"
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przygotowanie ilustracji działania układu napędowego przy różnych parametrach maszyny, różnych rodzajach obciążeń i różnych sposobach sterowania. Porównawcze zastosowanie dwóch programów symulacyjnych.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, symulacja, LabView, Simulink

 • "Transformator wielofazowy"
  status: zajęty
  mgr inż. Rafał Jakubowski

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy transformatora wielofazowego umożliwiającego połączenie strony wtórnej w układ 6 fazowy niesymetryczny, 12 i 24 fazowy symetryczny. W pracy należy zaproponować i zaprojektować układ uzwojeń strony wtórnej zapewniający połączenie jej w układ 6, 12 i 24 fazowy. Przezwoić istniejący transformator. Dokonać weryfikacji uzyskanych przesunięć fazowych strony wtórnej.

  Słowa kluczowe:
  Transformator

 • "Napęd elektryczny specjalnego pojazdu zasilanego z ogniw fotowoltaicznych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt lekkiego eksperymentalnego pojazdu o dużym zasięgu z zasilaniem energią słoneczną i magazynowaniem energii w nowoczesnych bateriach litowych.

  Słowa kluczowe:
  ogniwa słoneczne, pojazdy z napędem elektrycznym, nowowczesne baterie litowe

 • "Solar powered boat- project of electrical drive and supply system dedicated to boats races"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  The drive system consists of solar photovoltaic panels, power electronic converter and modern permanent magnet motor. More information during consultancy. Preliminary information” http://www.heinekenregattacuracao.com/solar-boat-competition http://www.cmu.edu/news/archive/2008/June/june13_solarboat.shtml http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_23-6-2008-11-37-9?newsid=39054

  Słowa kluczowe:
  photovoltaic panels, converters, modern permanent magnet brusless motor

 • "Sterownik silnika komutatorowego z korektorem współczynnika mocy"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie i wykonanie sterownika silników komutatorowych z wykorzystaniem układu IRS2168d. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2168d.pdf

  Słowa kluczowe:
  PFC, korektor współczynnika mocy, silnik elektryczny, sterowanie prędkością obrotową

 • "6-fazowy falownik do silników indukcyjnych z inteligentnymi modułami mocy"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy do ustalenia z dyplomantem

  Słowa kluczowe:
  falownik, silnik indukcyjny

 • "Projekt chwytaka do manipulatora robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. Zaprojektowanie chwytaka w programie Autodesk Inventor 2. Wydrukowanie poszczególnych części chwytaka na drukarce 3D 3. Uruchomienie i testy chwytaka

  Słowa kluczowe:
  robotyka, autodesk inventor

 • "Prosta drukarka 3D"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie drukarki 3D wykorzystującej technikę osadzania topionego materiału (FDM ang.: fused deposition modeling). Elementy konstrukcyjne drukarki powinny zostać zaprojektowane a następnie wykonane metodą druku 3D, za wyjątkiem silników i śrub.

  Słowa kluczowe:
  drukowanie przestrzenne

 • "Serwomechanizm dla robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt przejściowy

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie, metodą druku 3D, serwomechanizmu dla robota mobilnego. Po wykonaniu należy dokonać pomiarów parametrów serwomechanizmu.

  Słowa kluczowe:
  robotyka, mechatronika

 • "Przekładnia redukcyjna do napędu robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie metodą druku 3D, przekładni redukcyjnej do napędu koła robota mobilnego. Po wykonaniu należy zmierzyć sprawność przekładni.

  Słowa kluczowe:
  robotyka, mechatronika

 • "Parametry energooszczędnych silników indukcyjnych"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. - Znormalizowane parametry silników indukcyjnych. - Metody pomiarów parametrów znamionowych. - Analiza parametrów silników na podstawie danych producentów europejskich. - Laboratoryjne badanie parametrów znamionowych silnika małej mocy.

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne silniki indukcyjne energooszczędność

 • "BADANIA PRĄDNICY JEDNOFAZOWEJ SYNCHRONICZNEJ"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  WYKONANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH W CELU OKREŚLENIA TABLICZKI ZNAMIONOWEJ.

  Słowa kluczowe:
  MASZYNY SYNCHRONICZNE

 • "Opracowanie stanowiska lab. maszyn tarczowych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  stanowisko dydaktyczne

  Słowa kluczowe:
  maszyny z uzwojeniem bez rdzeniowym.

 • "Porównanie konstrukcji silnika o ruchu złożonym typu" śruba rzymska""
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza konstrukcji silnika o ruchu złożonym:1-reluktancyjnym;2 z przekładnią samohamowną

  Słowa kluczowe:
  maszyny specjalne

 • "SILNIK.LINIOWY CYLINDRYCZNY DO NAPĘDU ZAMKA."
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  OPRACOWANIE KONSTRUKCJI MODELU SILNIKA, WYKONANIE PROTOTYPU.ORAZ PRZEPROWADZENIE BADAŃ WERYFIKUJĄCYCH PROJEKT.

  Słowa kluczowe:
  SILNIKI LINIOWE

 • "Porównanie konstrukcji silnika synchronicznego reluktancyjnego"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza polowa silnika reluktancyjnego z wirnikiem gładkim; z wirnilkem.jawnobiegunowym

  Słowa kluczowe:
  maszyny synchroniczne

 • "Zastosowanie typowego napędu z hamowaniem odzyskowym do wytwarzania energii elektrycznej turbiną wodną o mocy rzędu 50 kW."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie zastosowany będzie typowy napęd nawrotny z hamowaniem odzyskowym ze zwrotem energii do sieci elektroenergetycznej. Celem projektu jest opracowanie układu zasilania, sterowania, zabezpieczeń, łączników i wyłączników.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, maszyna bezszczotkowa z magnesami trwałymi, maszyna indukcyjna

 • "Napęd elektryczny eksperymentalnej łodzi turystycznej zasilanej energią słoneczną z ogniw fotowoltaicznych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Dobór modułów fotowoltaicznych oraz układu przekształcania i magazynowania energii w nowoczesnych bateriach litowych dla napędu łodzi turystycznej z możliwością doładowania z sieci (plug-in)

  Słowa kluczowe:
  ogniwa fotowoltaiczne, napęd elektryczny, łodzie turystyczne

 • "Sun powered racing car - project of electrical drive and supply system dedicated to races Darwin –Adelaide"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  The drive system consist of solar photovoltaic panels, power electronic converter and modern permanent magnet motor. Based on the original notion that a 1000W car would complete the journey in 50 hours, solar cars are allowed a nominal 5kW hours of stored energy, which is 10% of that theoretical figure. All other energy must come from the sun or be recovered from the kinetic energy of the vehicle. Preliminary information: http://www.worldsolarchallenge.org/about_wsc_2013/overview “The World Solar Challenge is open to everybody to enjoy!”. Case of two teams (competitors) is considered.

  Słowa kluczowe:
  photovoltaic, permanent magnet motor, energy storage, Australia competition

 • "Projekt małej elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym klatkowym"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Trójfazowy generator indukcyjny elektrowni wiatrowej o mocy rzędu 10 kW z przeksztaltnikowym kompensatorem mocy biernejprzyłączony do sieci 50 Hz. Wspólczynnik mocy dostarczanej energii bliski jedności jest zapewniony przez przekształtnik energoelektroniczny równoległy. Praca zawiera projekt układu i badania komputerowe. Obliczenie ksztów produkcji jako udowdnienie, że jest to najtańszy uklad elektrowni wiatrowej spełniajacy warunki stabilnej pracy i wysokiego wspólczynnika mocy.

  Słowa kluczowe:
  energia odnawialna, przekształtniki kompnsacyjne, oszczędne wytwarzanie energii elektrycznej

 • "Napęd regulowany wentylatora wybranego węzła elektrowni"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt dotyczy napędu wentylatora o regulowanej prędkości. W ramach projektu będzie dobrany silnik z falownikiem zapewniającym regulację prędkości w zadanym zakresie. Projekt zawierać będzie schematy obwodów silnoprądowych i wybranych obwodów sterowania.

  Słowa kluczowe:
  Regulacja prędkości, oszczędności energii, procesy wytwarzania energii elektrycznej

 • "Projekt napędu hybrydowego pojazdu samochodowego"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt koncepcyjny napędu hybrydowego: napęd silnikiem spalinowym i silnikiem z indukcyjnym o podwyższonej częstotliwości. Opracowanie modelu komputerowego. badania symulacyjne w zakresie mocy, energii dla wybranego ruchu pojazdu.

  Słowa kluczowe:
  napęd elektryczny, napędy pojazdów , problemy energetyczne pojazdu

 • "Projekt głównego napędu elektrycznego wózka widłowego"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wyznaczenie mocy wózka o małej prędkości i o zadanym cyklu ruchu. Dobór baterii akumulatorów do zasięgu lub liczby godzin pracy. Projekt komputerowy układu elektrycznego napędu i sterowania wózka.

  Słowa kluczowe:
  Wózek dla transportu wewnątrz-zakladowego, napęd przeksztaltnikowy silnikiem elektrycznym, zasięg i sterowanie

 • "Napęd elektryczny hybrydowego napędu helikoptera"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Klasyczny helikopter jest utrzymywany w zawieszeniu przez główny wirnik. Ruch poziomy helikoptera jest realizowany przez pochylenie wirnika, który wówczas wytwarza składową pionową i składową poziomą. Pochylenie helikoptera znacznie zwiększa opory ruchy. Dodanie 2 małych śmigieł, napędzanych elektrycznie, uwalnia główny wirnik od wytwarzania składowej poziomej przez co maleją opory aerodynamiczne. Helikopter z napędem hybrydowym będzie miał mniejsze zużycie paliwa przy większej prędkości poziomej. Praca dyplomowa będzie dotyczyła projektu wstępnego w odniesieniu do napędu elektrycznego śmigieł zapewniających ruch poziomy.

  Słowa kluczowe:
  helikopter. napęd elektryczny, zasobniki energii, przekształtniki energoelektorniczne

 • "Napęd elektryczny szybowca"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza wymagań stawianych napędowi startującego szybowca , projekt wstępny napędu w zakresie doboru silnika, nowoczesnej baterii akumulatorów i przekształtnika energoelektronicznego.

  Słowa kluczowe:
  szybowiec, napęd elektryczny, baterie akumulatorów, napęd przekształtnikowy

 • "Energooszczędne napędy pomp – projekt pompowni wody."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Pompownia małej mocy dla osiedla, złożona z kilku pomp napędzanych silnikami indukcyjnymi o przeksztaltnikowej regulacji prędkości. Projekt napędu polegający na złożeniu seryjnie produkowanych napędów zintegrowanych z pompą. Opracowanie metody sterowania przy zmieniającym się poborze wody

  Słowa kluczowe:
  oszczędność energii, napędy przekształtnikowe, regulacja prędkości, regulacja wydajności pomp

 • "Napędy regulowane w elektrowniach – analiza celowości i stan techniki"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Regulacja prędkości podstawowych napędów elektrowni ma na celu zmniejszenie energii na potrzeby własne, łatwiejsze sterowanie procesami wytwarzania energii elektrycznej, lepsze spalanie i wydłużenie żywotności urządzeń. Wybór napędów przeznaczonych do modernizacji, wstępna ocena oszczędności. Ocena bieżącego stanu nowoczesności.

  Słowa kluczowe:
  elektrownie, elektrociepłownie, napędy przekształtnikowe, regulacja prędkości, pompy, wentylatory

 • "Napęd regulowany pompy wybranego węzła elektrowni"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem regulacji prędkości jest oszczędność energii elektrycznej oraz automatyzacja procesów produkcji energii elektrycznej. W projekcie będzie dobrany silnik i falownik oraz aparatura łączeniowa.

  Słowa kluczowe:
  Regulacja prędkości silników, charakterystyki pomp, dobór napędu do wybranej pompy

 • "Układ pozyskiwania energii fal na jachcie żaglowym dla zasilania energią elektryczną urzadzeń pokladowych"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jacht żaglowy porusza się w wyniku oddziaływania wiatru i fal wodnych. Fale powodują przyspieszanie i opóźnianie ruchu jachtu. Jacht wyposażony jest w śrubę napędową, która jest zasilana z baterii akumulatorów poprzez dwukierunkowy przekształtnik energoelektroniczny. W przypadku przyspieszania jachtu śruba przyspiesza a układ regulacji wraz z przekształtnikiem powoduje przejście maszyny z magnesami trwałymi do hamowania generatorowego i przekazywania energii do baterii akumulatorów. Będą poszukiwane metody sterowania pozwalające na wykrycie zmian ruchu i maksymalizacji pozyskiwanej energii.

  Słowa kluczowe:
  generacja energii elektrycznej, generatory z magnesami trwałymi, przekształtniki energoelektroniczne, metody sterowania beszczotkowym silnikiem prądu stałego.

 • "Modern Generation Systems for basic and distributed power"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  The variable speed generator follows power demand and power electronic converter produces sinusoidal AC standard voltage. Controlled boost rectifier delivers DC stabilised voltage that is converted to AC. PSIM simulation is used to verify theoretical consideration.

  Słowa kluczowe:
  Converters., permanent magnet generators, variable speed generators

 • "Wykorzystanie matrycy programowalnej FPGA do obsługi enkodera absolutnego z interfejsem SSI."
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Altera Cyclone II FPGA Starter Development Kit, Kuebler Absolute Encoder with SSI Interface

  Słowa kluczowe:
  matryca FPGA, enkoder z interfejsem SSI

 • "Kompensacja strefy martwej przy wykorzystaniu matrycy FPGA."
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Altera Cyclone II FPGA Starter Development Kit

  Słowa kluczowe:
  Modulator PWM, kompensacja strefy martwej, matryca FPGA

 • "Implementacja wybranych algorytmów modulacji i realizacja strefy martwej w programowalnej matrycy FPGA."
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Realizacja modulatora PWM dla przekształtnika wielogałęziowego w programowalnej matrycy FPGA, Altera Cyclone II FPGA Starter Development Kit

  Słowa kluczowe:
  PWM, FPGA

 • "Wykorzystanie matrycy programowalnej FPGA do obsługi enkodera inkrementalnego."
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Altera Cyclone II FPGA Starter Development Kit, Kuebler Incremental Encoder

  Słowa kluczowe:
  Matryca FPGA, enkoder inkrementalny

 • "Wykorzystanie matrycy programowalnej FPGA do obsługi układów przetworników ADC i DAC wykorzystujących interfejs SPI, równoległy, SSI."
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Altera Cyclone II FPGA Starter Development Kit. Praca bedzie obejmowala wykonanie PCB dla określonych przetworników. Zakres zadań do wykonania zostanie dobrany w zależności od typu pracy (inżynierska, magisterska).

  Słowa kluczowe:
  Przetworniki A/D i D/A, matryca FPGA, SPI, SSI, interfejs równoległy

 • "Wykorzystanie interfejsu SPI do przesyłania danych pomiędzy DSP/DSC i FPGA."
  status: wolny
  dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  eZdsp™ F28335 Starter Kit, Altera Cyclone II FPGA Starter Development Kit

  Słowa kluczowe:
  SPI, DSP, DSC, FPGA

 • "Nietypowe uzwojenia maszyn indukcyjnych"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest analiza przepływu i rozkładu pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenia o nietypowych konfiguracjach: zygzak, gwiazda-trójkąt, trójkąt-gwiazda, itp. W zależności od typu pracy będą stosowane różne narzędzia służące do analizy.

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne, uzwojenia silników indukcyjnych

 • "Projekt trójczłonowego manipulatora do robota mobilnego"
  status: zajęty
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy do uzgodnienia z dyplomantem

  Słowa kluczowe:
  manipulator, robot, autodesk inventor

 • "Laserowy miernik temperatury dla robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie praktycznego sensora temperatury dla robota mobilnego w oparciu o czujnik laserowy. np: http://einformatyka.pl/me2009/download/cat--thermoMETER-Infrared--en.pdf

  Słowa kluczowe:
  pomiar temperatury, robot mobilny, laser

 • "Temat dowolny z zakresu maszyn i napędów elektrycznych oraz napędu elektrycznego robotów"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jestem otwarty na tematy zaproponowane przez studentów. Z doświadczenia wiem, że własne pomysły realizuje się z większym zaangażowaniem i przyjemnością, niż wybrane z listy.

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne, robot, napęd elektryczny, sterowanie mikroprocesorowe silników

 • "Stanowisko do pomiaru momentu obrotowego silników elektrycznych małej mocy"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest skonstruowanie stanowiska laboratoryjnego służącego do pomiaru momentu obrotowego metodą tensometrycznego wałka skrętnego (http://www.wobit.com.pl/produkt/3585/seria-dfm22-2200/dfm22-75/). W skład stanowiska wchodzi: podstawa, momentomierz, hamownica elektromaszynowa, sprzęgła, program akwizycji danych pomiarowych. Po uruchomieniu stanowiska należy wykonać przykładowe pomiary.

  Słowa kluczowe:
  silniki elektryczne, tensometryczny wałek skrętny

 • "Model analityczny tubowego silnika reluktancyjnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest opracowanie prostego modelu analitycznego tubowego silnika reluktancyjnego metodą schematu zastępczego. http://oatao.univ-toulouse.fr/8045/1/llibre_8045.pdf

  Słowa kluczowe:
  silnik liniowy, przełączalny silnik reluktancyjny, Matlab

 • "Analiza możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w sterowaniu i wizualizacji instalacji inteligentnego budynku"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza możliwości wykorzystania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów w sterowaniu instalacjami budynkowymi. Wykonanie projektu sterowania instalacjami systemu KNX z poziomu smartfona.- z wykorzystaniem homeservera firmy GIRA. Weryfikacja laboratoryjna projektu.

  Słowa kluczowe:
  inteligentny budynek, urządzenia mobilne, Homeserver, KNX, ETS, Android

 • "Integracja systemów bezpieczeństwa w inteligentnym budynku"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza możliwości integracyjnych różnych systemów bezpieczeństwa:( kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, CCTV, DSO, sygnalizacji pożarowej.) i jej wpływu na różne obszary eksploatacji inteligentnego budynku.

  Słowa kluczowe:
  systemy bezpieczeństwa, SMS, DMS, inteligentny budynek, integracja

 • "Wizualizacja instalacji inteligentnego budynku biurowego zrealizowana w oparciu o system XComfort"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt i weryfikacja laboratoryjna systemu zdalnego sterowania i wizualizacji budynku biurowego z wykorzystaniem systemu XComfort i oprogramowania Homeputer.

  Słowa kluczowe:
  wizualizacja, inteligentne instalacje, XComfort

 • "Realizacja inteligentnego sterowania instalacjami obiektu sportowego w oparciu o system BACnet"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy projektu inteligentnego sterowania wybranymi instalacjami stadionu piłkarskiego (obsługa techniczna i bezpieczeństwo). Wybrane funkcje sterujące i alarmowe będą zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym.

  Słowa kluczowe:
  inteligentne instalacje, BACnet, ORCAview, obiekty sportowe

 • "Realizacja wybranych funkcji sterowania instalacjami inteligentnego obiektu przemysłowego w oparciu o system BACnet"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt i weryfikacja laboratoryjna systemu sterowania oraz wizualizacji instalacji obiektu przemysłowego, wyposażonego w roboty spawalnicze, zrealizowane w systemie BACnet z wykorzystaniem oprogramowania ORCAview

  Słowa kluczowe:
  inteligentny budynek, BACnet, wizualizacja,

 • "Realizacja wybranych funkcji sterowania instalacjami DATA CENTER z wykorzystaniem systemu BACnet."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt i weryfikacja laboratoryjna systemu sterowania oraz wizualizacji instalacji Data Center zrealizowane w systemie BACnet z wykorzystaniem oprogramowania ORCAview

  Słowa kluczowe:
  inteligentny budynek, Data Center, BACnet, wizualizacja

 • "Integracja systemu LCN z systemem sygnalizacji pożarowej POLON IGNIS 1000"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Integracja instalacji inteligentnego budynku zrealizowanego w technologii LCN z systemem sygnalizacji pożarowej

  Słowa kluczowe:
  LCN, inteligentny budynek, integracja instalacji, system sygnalizacji pożarowej

 • "Projekt sterowania instalacjami szklarni z wykorzystaniem systemu BACnet"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Praca dotyczy automatycznego sterowania i stabilizacji parametrów (temperatura, wilgotność, natężenie oświetlenia itp.) w szklarni. Projekt realizowany będzie w oparciu o system BACnet. Weryfikacja projektu w laboratorium SIB.

  Słowa kluczowe:
  inteligentny budynek, protokół BACnet, ORCAview, HVAC

 • "Wizualizacja i zdalne sterowanie instalacjami inteligentnego budynku biurowego zrealizowanego w oparciu o system KNX"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt i realizacja zdalnego sterowania i wizualizacji działania instalacji inteligentnego budynku biurowego. W projekcie będzie wykorzystany homeserver firmy GIRA. Weryfikacja projektu na stanowisku laboratoryjnym.

  Słowa kluczowe:
  wizualizacja, inteligentny budynek, KNX, Homeserver, ETS

 • "Interfejs użytkownika w systemach inteligentnego budynku – tendencje rozwojowe."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza rozwoju interfejsów użytkownika w systemie EIB/KNX. Badania laboratoryjne.

  Słowa kluczowe:
  inteligentny budynek, systemy sterowania IB, interfejs użytkownika, EIB/KNX

 • "Parametryzacja i graficzny zapis konstrukcji maszyny z magnesami trwałymi o stojanie zbudowanym z rdzeni zwijanych"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracu do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  maszyny z magnesami trwałymi, rdzenie zwijane, graficzny zapis konstrukcji

 • "Projekt i optymalizacja maszyny z magnesami trwałymi o stojanie zbudowanym z rdzeni zwijanych"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  maszyny z magnesami trwałymi, rdzenie zwijane, projektowanie i optymalizacja

 • "Modelowanie polowe maszyny z magnesami trwałymi o stojanie zbudowanym z rdzeni zwijanych"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  maszyny z magnesami trwałymi, rdzenie zwijane, modelowanie polowe

 • "Układy sterowania silnikiem bezszczotkowym o polu osiowym - modelowanie, badania komputerowe ewentualnie badania eksperymentalne."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Maszyna bezszczotkowa prądu stałego zasilana ze źródła napięcia stałego. Metody identyfikacji położenia biegunów. Opracowanie ukladu regulacji w szerokim zakresie prędkości.

  Słowa kluczowe:
  Maszyna z magnesoami trwałymi o polu osiowym, przekształtniki energoelektroniczne, metody sterowania silnikiem o magnesach trwałych

 • "Wizualizacja i zdalne sterowanie instalacjami inteligentnego budynku zrealizowanego w oparciu o system KNX"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt i weryfikacja laboratoryjna systemu sterowania oraz wizualizacji instalacji budynku biurowego zrealizowane w systemie KNX z wykorzystaniem HomeServera firmy Gira.

  Słowa kluczowe:
  inteligentny budynek, KNX, wizualizacja, HomeServer,

 • "Projekt automatycznego układu sterowania złożonej instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym."
  status: zajęty
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zastosowanie sterownika swobodnie programowalnego do obsługi instalacji ogrzewania w małym domu. Instalacja posiada różne źródła ciepła i różne odbiorniki. Projekt przewiduje analizę działania, dobór urządzeń, program sterownika.

  Słowa kluczowe:
  układ sterowania, PLC, instalacja grzewcza

 • "Niekonwencjonalne zasilanie energią wiatru"
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt elektrowni wiatrowej wielkiej mocy z generatorem o magnesach trwałych i z przekszatłtnikiem tranzystorowym. Badani symulacyjne.

  Słowa kluczowe:
  elektrownie wiatrowe, jakość energii

 • "Development of vector oriented control and multimedia lecture with animation"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  After development of vector control of motor and grid side converter a power point presentation will be provided. Especially rotating vectors will be presented using animation technic.

  Słowa kluczowe:
  Converter drive control, advanced control of electrical motor, animation

 • "Opracowanie multimedialnego wykładu z animacją – wybrane i opracowane zagadnienie z napędu przekształtnikowego - sterowanie wektorowe"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zaawansowane sterowanie silnika jest zilustrowane prezenatcją w power poincie ze szczególnym uwzględnieniem animacji odnoszacej się do ruchu wektprów przestrzennych

  Słowa kluczowe:
  modulacja, sterowanie silnika o magnesach trwałych, regulacja prądu i momentu

 • "Hybrydowy układ napędowy małej łodzi turystycznej"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  W projekcie klasyczny napęd silnikiem spalinowym należy zastąpić napędem elektrycznym zasilanym z generatora napędzanego silnikiem spalinowym oraz baterią akumulatorów. Opracowanie dotyczy wybranej małej łodzi turystycznej. Poszczególne etapy pracy to projekt, badnia kkomputerowe, budowa rzeczywistego ukladu finansowanego przez zleceniodawcę. W zależności od tempa reaiizacji prac oraz zespołu pierwszy - etap (czyli pierwsza raca dyplomowa) może dotyczyć tylko np. projektu a następne budowy. Do budowy napędu będzie stosowana najnowsza technika w postaci procesrów i tranzystorów. Finansowanie budowy jest obecnie negocjowane.

  Słowa kluczowe:
  napędy elektryczne łodzi, przekształtniki energoelektroniczne, nowoczesne bateryjne mgazyny energii, metody sterowania silnikami o magnesach trwałych

 • "Łódź turystyczna z napędem elektrycznym zasilanym energą słoneczną"
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt zespołowy, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Jacht turystyczny należy wyposażyć w ogniwa fotovoltaiczne, których energia jest przeksztalcana i dostarczana do silnika o magnesach trwałych. Układ napędowy jest wysposażony w nowoczesną baterię litowo-jonową (lub inną)Projekt obejmuje dobór elementów, opracowanie topologii układu oraz badania symulacyjne przy założonym promieniowaniu słonecznym.

  Słowa kluczowe:
  Napęd elektryczny, ogniwa fotovoltaiczne, baterie litowo-jonowe, przekształtniki energoelektroniczne, sterowanie

 • "Sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi ze śledzeniem wartości zadanej"
  status: zajęty
  dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  Struktura regulacji dla silnika PMSM

  Słowa kluczowe:
  silnik synchroniczny, falownik napięcia, DTC, FOC

 • "Graficzny zapis konstrukcji silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Wprowadzenie: cel pracy i uzasadnienie aktualności tematu. 2. Przegląd literatury przedmiotu i opis konstrukcji silnika 3. Wykonanie sparametryzowanego modelu graficznego silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym (transverse flux motor). 4. Przykładowe wizualizacje silników o zróżnicowanych parametrach geometrycznych. 5. Podsumowanie i wnioski.

  Słowa kluczowe:
  transverse flux motor, Autodesk Inventor

 • "Stanowisko do badania prądniczek tachometrycznych"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie stanowiska do badań prądniczek tachometrycznych w zakresie 10-5000 obr/min. Przeprowadzenie przykładowych badań potwierdzających przydatność urządzenia.

  Słowa kluczowe:
  automatyka prądnice tachometryczne

 • "MODEL POLOWY RELUKTANCYJNEGO SILNIKA TUBOWEGO DLA ROBOTYKI"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  MODEL POLOWY RELUKTANCYJNEGO SILNIKA TUBOWEGO DLA ROBOTYKI Studium literaturowe silników liniowych tubowych na tle innych typów maszyn elektrycznych; Wykonanie sparametryzowanego modelu polowego silnika tubowego reluktancyjnego; Obliczenia parametrów i charakterystyk silnika; Wnioski i propozycje dalszych prac w dziedzinie silników tubowych.

  Słowa kluczowe:
  silniki liniowe tubowe, Metoda Elementów Skończonych

 • "PROGRAM WSPOMAGAJĄCY PROJEKTOWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  PROGRAM WSPOMAGAJĄCY PROJEKTOWANIE MASZYN INDUKCYJNYCH Program powinien umożliwiać wykonanie obliczeń parametrów schematu zastępczego trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych.

  Słowa kluczowe:
  Maszyny elektryczne, silnik indukcyjny, wspomaganie projektowania

 • "Stanowisko do demonstracji wirującego pola magnetycznego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie stanowiska dydaktycznego, króte demonstruje powstawanie wirującego pola magnetycznego.

  Słowa kluczowe:
  maszyny elektryczne prądu przemiennego, wirujące pole magnetyczne

 • "Układ napędowy robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zaprojektowanie układu napędowego do robota mobilnego 4x4 - określenie założeń konstrukcyjnych, dobór kół, przekładni, silników, sterowników i źródeł energii. Analiza sprawności i osiągów zaprojektowanego układu.

  Słowa kluczowe:
  robotyka, napędy

 • "Projekt dalmierza laserowego dla robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy do ustalenia ze studentami

  Słowa kluczowe:
  robotyka, MSP 430

 • "KONSTRUKCJA SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO LINIOWEGO."
  status: wolny
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: magisterska

  Więcej »

  Szczegóły:
  OPRACOWANIE KONSTRUKCJI MODELU SILNIKA LINIOWEGO PIEZOELEKTRYCZNEGO O RUCHU KROCZĄCYM

  Słowa kluczowe:
  SILNIKI PIEZOELEKTRYCZNE.

 • "BADANIE PRĄDNICY INDUKCYJNEJ."
  status: zajęty
  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

  Typ: inżynierska

  Więcej »

  Szczegóły:
  OPRACOWANIE STANOWISKA BADAŃ PRĄDNICY INDUKCYJNEJ PRACUJĄCĄ Z SIECIĄ AUTONOMICZNĄ ORAZ SZTYWŃĄ

  Słowa kluczowe:
  PRĄDNICA INDUKCYJNA.

 • "Optymalizacja transformatora jednofazowego o rdzeniu zwijanym"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  transformatory jednofazowe o rdzeniu zwijanym, optymalizacja

 • "Modelowanie i symulacja silnika reluktancyjnego przełączalnego i skokowego"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  silniki skokowe, silniki przełączalne, modelowanie i symulacja

 • "Optymalizacja transformatora jednofazowego toroidalnego"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  transformator jednofazowy toroidalny, optymalizacja

 • "Wysokoobrotowa prądnica pokładowa robota mobilnego"
  status: wolny
  dr inż. Krzysztof Bieńkowski

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt indywidualny, projekt zespołowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt prądnicy stanowiącej awaryjne źródło zasilana robota mobilnego. W razie awarii lub rozładowania akumulatorów robota uruchamiana jest mikroturbina gazowa napędzająca prądnicę o dużej prędkości obrotowej (>30000 rpm, 200 W). Zakres pracy do ustalenia ze studentami.

  Słowa kluczowe:
  robotyka,

 • "System sterowania i synchronizacji połozenia urzadzeń ciagu technologicznego produkcji opakowań szklanych"
  status: wolny
  doc. dr inż. Jerzy Przybylski

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  1. okreslenie założeń projektu 2. projekt sterowania urzadzeniami w procesie technolog

  Słowa kluczowe:
  sterownik PLC, automatyka przemysłowa

 • "Sterowanie modelem wahadła przy pomocy sterownika Simatic"
  status: zajęty
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Fizyczny model wahadła odwróconego sterowany przy pomocy sterownika S7-1200, realizującego algorytmy sterowania rozmytego i współpracującego z tabletem

  Słowa kluczowe:
  wahadło odwrócone, PLC, Simatic, tablet

 • "Współpraca sterownika PLC z systemem automatyki budynkowej"
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Sterownik przemysłowy współpracujący ze standardowym systemem inteligentnego budynku

  Słowa kluczowe:
  PLC, inteligentny budynek

 • "Sterowanie i nawigacja obiektu pływającego"
  status: zajęty
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zastosowanie układów automatyki przemysłowej do sterowania łodzi o napędzie elektrycznym

  Słowa kluczowe:
  PLC, pływający robot

 • "Realizacja złożonych algorytmów sterowania z wykorzystaniem sterowników przemysłowych."
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Adaptacja złożonych regulatorów i metod sterowania w sterownikach przemysłowych.

  Słowa kluczowe:
  PLC, fuzzy, neuro

 • "Sterowanie i wizualizacja procesu z wykorzystaniem urządzeń Phoenix Contact"
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zastosowanie urządzeń automatyki przemysłowej do sterowania i symulacji.

  Słowa kluczowe:
  PLC, panel oporatorski, komunikacja

 • "Mikroprocesorowy układ sterowania czterowirnikowym helikopterem"
  status: zajęty
  dr inż. Bartłomiej Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przedmiotem pracy jest opracowanie układu sterowania czterowirnikowym pojazdem latającym (ang. quadrotor) z wykorzystaniem mikrokontrolera sygnałowego.

  Słowa kluczowe:
  Cyfrowe układy regulacji, czujniki, sterowanie pojazdem latającym

 • "Układ zarządzania energią pojazdu PRT"
  status: zajęty
  dr inż. Bartłomiej Kamiński

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Tematem pracy magisterskiej jest budowa układu eksperymentalnego układu zarządzania energią dla pojazdu PRT (ang. Personal Rapid Transit), wykorzystującego super kondensatorowe zasobniki energii. Zakres pracy obejmuje wykonanie i analizę modeli symulacyjnych przekształtnika, zasobników energii oraz cyfrowych algorytmów sterowania. W drugiej częśći przedmiotem pracy jest wykonanie, uruchomienie i badania układu ekperymentalnego w skali 1:4.

  Słowa kluczowe:
  superkondensatory, napędy trakcyjne, przekształtniki energoelektroniczne, hamowanie odzyskowe

 • "Projekt i optymalizacja szybkoobrotowego generatora z magnesami trwałymi do małej elektrowni wiatrowej"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do ustalenia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  szybkoobrotowy generator z magnesami trwałymi, elektrownie wiatrowe

 • "Model, identyfikacja parametrów i symulacja siłownika liniowego w stanach dynamicznych"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  siłownik liniowy, modelowanie i symulacja, identyfikacja parametrów

 • "Modelowanie transformatora trójfazowego z uwzględnieniem nasycenia i niesymetrii rdzenia"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  Transformator trójfazowy, modelowanie i symulacja

 • "Modelowanie i symulacja bezszczotkowej i synchronicznej maszyny z magnesami trwałymi"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z zainteresowanym

  Słowa kluczowe:
  maszyna z magnesami trwałymi, modelowanie i symulacja

 • "Projekt i optymalizacja generatora dyskowego do małej elektrowni wiatrowej"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  elektrownie wiatrowe, generatory dyskowe, optymalizacja

 • "Projekt i optymalizacja konstrukcji bezrdzeniowego silnika liniowego z magnesami trwałymi"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Przegląd literatury dotyczącej konstrukcji, projektowania i optymalizacji bezrdzeniowych maszyn liniowych z magnesami trwałymi. 2. Opis konstrukcji bezrdzeniowej maszyny liniowej z magnesami trwałymi 3. Parametryzacja konstrukcji maszyny – wybór zbioru zmiennych niezależnych w zadaniu optymalizacji 4. Graficzny zapis konstrukcji maszyny z pomocą inventora 5. Sformułowanie obliczeń projektowych w postaci problemu optymalizacji, funkcja kryterialna i ograniczenia 6. Opracowanie strategii rozwiązania serii zadań optymalizacji umożliwiających wyznaczenie kompletu parametrów konstrukcyjnych maszyny 7. Projekt kilku wariantów maszyny o różnej liczbie par biegunów i różnej liczbie cewek

  Słowa kluczowe:
  bezrdzeniowy silnik liniowy z magnesami trwałymi, optymalizacja

 • "Projekt i optymalizacja konstrukcji maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Zakres pracy: 1. Przegląd literatury dotyczącej projektowania i optymalizacji maszyn z magnesami trwałymi. 2. Opis konstrukcji maszyny z zewnętrznym wirnikiem 3. Parametryzacja konstrukcji maszyny – wybór zbioru zmiennych niezależnych w zadaniu optymalizacji 4. Graficzny zapis konstrukcji maszyny z pomocą inventora 5. Sformułowanie obliczeń projektowych w postaci problemu optymalizacji, funkcja kryterialna i ograniczenia 6. Opracowanie strategii rozwiązania serii zadań optymalizacji umożliwiających wyznaczenie kompletu parametrów konstrukcyjnych maszyny 7. Projekt kilku wariantów maszyny o różnej liczbie par biegunów i różnej liczbie żłobków

  Słowa kluczowe:
  maszyna z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, optymalizacja

 • "NOWOCZESNE METODY DIAGNOZOWANIA STANU TECHNICZNEGO TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH"
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Urbański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zadanie realizowane we współpracy z przemysłem

  Słowa kluczowe:
  transformator energetyczny, diagnostyka

 • "WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE REGULATORÓW ORAZ STEROWANIE PRACĄ TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH"
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Urbański

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zadanie realizowane we współpracy z przemysłem

  Słowa kluczowe:
  transformator energetyczny, przełączniki napięcia, metody sterowania

 • "WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA CYKLU TECHNOLOGICZNEGO TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH"
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Urbański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  praca realizowana we wpółpracy z przemysłem

  Słowa kluczowe:
  transformator energetyczny technologia

 • "BADANIE POLA AKUSTYCZNEGO MASZYN ELEKTRYCZNYCH"
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Urbański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  praca o charakterze badawczym, przewiduje się współpracę z przemysłem

  Słowa kluczowe:
  akustyka maszyny metrologia

 • "Modelowanie i symulacja maszyny synchronicznej"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska, projekt przejściowy,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  maszyna synchroniczna

 • "Modelowanie i symulacja maszyny indukcyjnej"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  maszyna indukcyjna

 • "Modelowanie i symulacja synchronicznej maszyny z magnesami trwałymi"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  synchroniczna maszyna z magnesami trwałymi

 • "Modelowanie i symulacja bezszczotkowej maszyny z magnesami trwałymi"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  bezszczotkowa maszyna z magnesami trwałymi

 • "Modelowanie i symulacja silnika reluktancyjnego skokowego i przełączalnego"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  silnik reluktancyjny skokowy i przełączalny

 • "Optymalizacja transformatora jednofazowego toroidalnego"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  Transformator jednofazowy toroidalny

 • "Modelowanie i symulacja transformatora jednofazowego wysokoczęstotliwościowego"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  transformator jednofazowy wysokoczęstotliwościowy

 • "Projekt i optymalizacja transformatora jednofazowego wysokoczęstotliwościowego"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  transformator jednofazowy wysokoczęstotliwościowy

 • "Optymalizacja transformatora jednofazowego o rdzeniu zwijanym"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  transformator jednofazowy o rdzeniu zwijanym

 • "Wizualizacja zmian okładu prądowego i pola magnetycznego w stojanie maszyny wielofazowej"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczególowy zakres do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  maszyny wielofazowe

 • "Modelowanie i symulacja wielopasmowych bezszczotkowych silników z magnesami trwałymi"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  wielopasmowe bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi

 • "Analiza konstrukcji wirnika w maszynie z magnesami trwałymi i polem sinusoidalnym"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  synchroniczna maszyna z magnesami trwałymi

 • "Badanie rozmagnesowania magnesów w bezszczotkowym silniku z magnesami trwałymi"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi

 • "Analiza konstrukcji wirnika w bezszczotkowej maszynie z magnesami trwałymi"
  status: wolny
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegółowy zakres pracy do uzgodnienia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  bezszczotkowa maszyna z magnesami trwałymi

 • "Projekt i optymalizacja konstrukcji bezrdzeniowego silnika liniowego z magnesami trwałymi"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegóowy zakres do ustalenia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  optymalizacja konstrukcji, bezrdzeniowy silnik liniowy z magnesami trwałymi

 • "Projekt i optymalizacja konstrukcji maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem"
  status: zajęty
  dr inż. Jan Szczypior

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Szczegóowy zakres do ustalenia z kandydatem

  Słowa kluczowe:
  optymalizacja konstrukcji, maszyna z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem

 • "ANALIZA KONSTRUKCJI TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH DUŻEJ MOCY"
  status: wolny
  doc. dr inż. Wojciech Urbański

  Typ: inżynierska, magisterska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  praca realizowana we współpracy z przemysłem

  Słowa kluczowe:
  transformator energetyczny konstrukcja

 • "Symulacja i wizualizacja procesu sterowania"
  status: wolny
  dr inż. Remigiusz Olesiński

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  zastosowanie sterowników przemysłowych w procesach sterowania obiektów

  Słowa kluczowe:
  PLC

 • "Nowe tendencje w realizacji inteligentnego budynku – Green Building."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza tendencji rozwojowych inteligentnego budynku. Realizacje aktualne i perspektywiczne. Oddziaływanie na środowisko naturalne.

  Słowa kluczowe:
  budynek ekologiczny, energetyka odnawialna, środowisko naturalne

 • "Realization of chosen functions of IB, based on KNX system."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  Elaboration of preliminary assumptions. Project realization of chosen control functions. Laboratory veryfication.

  Słowa kluczowe:
  intelligent building, KNX, ETS3,

 • "Opracowanie programu sterowania systemem kontroli dostępu w małym obiekcie biurowym."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie założeń. Projekt układu sterowania kontrolą dostępu. Weryfikacja laboratoryjna wybranych funkcji sterowania.

  Słowa kluczowe:
  kontrola dostępu, karty kodowe, biometria, BACnet, ORCAview

 • "Analiza porównawcza oprogramowań narzędziowych służących do wizualizacji działania instalacji IB, zrealizowanych w technologii BACnet."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Informatyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie kryteriów porównawczych. Analiza dwóch systemów, różnych producentów.

  Słowa kluczowe:
  inteligentny budynek, BACnet, ORCAview, EBI, wizualizacja, zdalne sterowanie, monitoring

 • "Wybrane zagadnienia zdalnego sterowania i wizualizacji obiektu budowlanego, w oparciu o system XComfort"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie założeń i projekt sterowania instalacjami domu jednorodzinnego w oparciu o system XComfort. Weryfikacja laboratoryjna wybranych funkcji sterowania. Projekt i realizacja wizualizacji działania wybranych funkcji sterowania.

  Słowa kluczowe:
  inteligentny budynek, XComfort, transmisja bezprzewodowa, oprogramowanie MRF

 • "Projekt sterowania instalacjami technicznymi hali sportowej, w oparciu o system LCN."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd instalacji technicznych w obiektach sportowych. Opracowanie założeń projektowych. Opracowanie projektu w oparciu o system LCN. Weryfikacja laboratoryjna wybranych funkcji sterowania.

  Słowa kluczowe:
  LCN, inteligentny budynek, integracja instalacji

 • "Wybrane zagadnienia programowania systemu ochrony p.poż. inteligentnego budynku."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza oprogramowania narzędziowego. Opracowanie instrukcji programowania elementów systemu ochrony pożarowej inteligentnego budynku.

  Słowa kluczowe:
  systemy bezpieczeństwa IB, ochrona pożarowa, technologia Schrack Seconet

 • "Projekt i realizacja techniczna systemu ochrony pożarowej inteligentnego budynku."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego prezentującego możliwości systemu ochrony pożarowej inteligentnego budynku. Opracowanie instrukcji laboratoryjnej

  Słowa kluczowe:
  systemy bezpieczeństwa IB, ochrona pożarowa, technologia Schrack Seconet

 • "Systemy bezpieczeństwa inteligentnego budynku."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przegląd systemów bezpieczeństwa stosowanych w inteligentnym budynku. Projekt wybranego systemu. Weryfikacja laboratoryjna

  Słowa kluczowe:
  systemy bezpieczeństwa, SMS, kontrola dostępu, system antywłamaniowy, CCTV

 • "Access control systems in intelligent buildings."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analysis and project realization of access control system. Laboratory weryfication.

  Słowa kluczowe:
  access control, biometrics, BACnet,

 • "Projekt sterowania instalacjami HVAC w serwerowni, w oparciu o system BACnet."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie założeń, wykonanie projektu, weryfikacja wybranych funkcji na stanowisku laboratoryjnym

  Słowa kluczowe:
  HVAC, Data Center, serwerownia, klimatyzacja precyzyjna, BACnet

 • "Analiza możliwości i projekt wykorzystania systemu KNX/EIB w sterowaniu instalacjami technicznymi teatru."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Analiza możliwości systemu KNX, przegląd instalacji technicznych stosowanych w teatrach, opracowanie założeń dla układu sterowania, wykonanie projektu, weryfikacja działania wybranych funkcji na stanowisku laboratoryjnym.

  Słowa kluczowe:
  systemy inteligentnego budynku, KNX, zdalne sterowanie

 • "Wykorzystanie systemu KNX/EIB w sterowaniu instalacjami budynku komercyjnego."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Wykonanie projektu sterowania instalacjami budynkowymi w oparciu o system KNX. Weryfikacja laboratoryjna

  Słowa kluczowe:
  systemy inteligentnego budynku, KNX, LCN, instalacje budynkowe

 • "Projekt i badania układu do pomiaru i monitoringu parametrów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, stosowanych w układach gwarantowanego zasilania."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Elektrotechnika

  Więcej »

  Szczegóły:
  Opracowanie układu do monitorowania stanu akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Badania laboratoryjne

  Słowa kluczowe:
  UPS, systemy monitorujące, baterie akumulatorów

 • "Realization of chosen functions of Intelligent Building based on BACnet protocol"
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: inżynierska,

  Kierunek: Electrical Engineering

  Więcej »

  Szczegóły:
  Realization of project based on BACnet protocol

  Słowa kluczowe:
  BACnet, intelligent building,

 • "Analiza dostępnych rozwiązań i wybór platformy sprzętowej sterowania źródłami ciepła w budynkach wyposażonych w BMS."
  status: zajęty
  doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk

  Typ: magisterska,

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Więcej »

  Szczegóły:
  Przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania systemu BMS do sterowania żródłami ciepła w budynku, wykonanie projektu

  Słowa kluczowe:
  BMS, BAS, SMS, systemy zarządzające inteligentnego budynku