zne » Dydaktyka »

Koła Naukowe

Koło Naukowe Automatyków Automat

Opiekun – dr inż R. Olesiński

Koło Naukowe Automatyków „Automat”

Koło Naukowe Inteligentnych Budynków

Opiekun – dr inż. Monika Jakubowska

Koło Naukowe „Systemy Inteligentnych Budynków”

Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"

Opiekun - dr inż. Krzysztof Bieńkowski

Koło Naukowe Robotów Mobilnych "RAR"