zne » Dydaktyka »

Oprogramowanie

PSIM

Dyplomanci realizujący prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie z obszaru elektroniki przemysłowej i sterowania mogą korzystać z pełnej wersji programu w wersji 11.0.3 po przesłaniu klucza wygenerowanego przez program:

 

ComputerID (zip, 864,19 kB)

 

oraz danych opiekuna pracy, do dra hab. inż. Grzegorza Iwańskiego z kopią wiadomości do opiekuna pracy.

Studenci w ramach wybranych przedmiotów specjalnościowych i obieralnych realizowanych z wykorzystaniem oprogramowania mogą otrzymać dostęp do oprogramowania na podstawie kluczy wygenerowanych przesłanych do prowadzącego zajęcia w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. Zgłoszenia w przypadku zajęć dydaktycznych są przyjmowane jedynie w postaci list zbiorczych od całej grupy. Zgłoszenia indywidualne nie będą obsługiwane. W późniejszym terminie uzupełnienie listy nie będzie możliwe, aż do rozpoczęcia kolejnego semestru.

Wersja Demo programu jest do pobrania tutaj:

https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/KoE8RY6X0psFc7i

Niedawno oprogramowanie PSIM zostało wykupione poprzez firmę Altair. Istnieje możliowość by poprzez rejestrację na stronie właściciela uzyskać w pełni funkcjonalne oprogramowanie w jego najnowszej wersji. Należy przejść proces rejestracji, korzystając z adresu e-mail powiązanego z uczelnią. Licencja jest terminowa, a oprogramowanie jest nowsze niż te zainstalowane na komputerach w laboratoriach, dlatego aby móc uruchomić wykonany projekt na zajęciach, zaleca się zapisanie go w wersji 11, która to jest dostępna na zajęciach. 

Strona producenta: https://altair.com/psim

PLECS

Studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej mają możliwość korzystania z programu inżynierskiego PLECS. Instrukcja odnośnie uzyskania samego oprogramowania jak i licencji znajduję się na stronie: https://plexim.com/store/students

Kod niezbędny do uzyskania licencji należy uzyskać bezpośrednio od prowadzącego przedmiot na zajęciach wykorzystujących oprogramowanie PLECS.
W wyjątkowych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z osobą sprawującą pieczę nad licencją poprzez wysłanie e-mail na adres: grzegorz.dziechciaruk@pw.edu.pl.
Podczas rejestracji oprogramowania konieczne jest posługiwanie się adresem e-mail w domenie „pw.edu.pl

  

MATLAB

Wraz z początkiem kwietnia 2016 roku, Centrum Informatyzacji rozpoczęło dystrybucję licencji akademickiej oprogramowania Matlab Total Academic Headcount dla Politechniki Warszawskiej.Jest to pierwsza w Polsce tego typu licencja akademicka dostępna dla wszystkich pracowników i studentów – łącznie z prawem instalacji licencji na prywatnych komputerach pracowników i studentów. W skład licencji TAH wchodzą wszystkie moduły podstawowe (Matlab, Simulink i 16 modułów) oraz 36 modułów rozszerzających.

W celu instalacji pakietu Matlab w ramach licencji wydziałowej należy:

  • zarejestrować się na stronie producenta http://www.mathworks.com, podając adres mail’owy z domeny pw.edu.pl,
  • dołączyć się do licencji wydziałowej, podając numer licencji wydziałowej,
  • pobrać plik instalatora ze strony producenta: http://www.mathworks.com/download,
  • przeprowadzić instalację pakietu zgodnie z instukcją producenta.

Więcej informacji oraz szczegółowa instrukcja instalacji znajduje się w komunikacie wydziałowym dostępnym po zalogowaniu do systemu ISOD. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie COI: MATLAB COI

 

Easy Soft CoDeSys/XSoft CoDeSys

Podczas zajęć ze sterowników swobodnie programowalnych (eng. PLC) wykorzystywane jest oprogramowanie firmy EATON lub starsza wersja firmy Moeller. Pod następującym linkiem znajdą Państwo wersję Demo, która zawiera wszelkie niezbędnie biblioteki umożliwiające komunikację ze sterownikiem EC4P-222 wykorzystywanym w Laboratorium. Aby móc komunikować się ze sterownikiem posiadając nowszą wersję oprogramowania należy mieć biblioteki z już zainstalowanej starszej wersji, do których ścieżki dostępu podczas instalacji nowszych wersji zostaną dodane automatycznie.

Wersja Demo 2.3.5

https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/fGF884tkOOFJmeg

Nowsze wersje:

http://applications.eaton.eu/sdlc/?lx=11

  

AutoDESK EAEGLE/Inventor/Fusion360

W ramach zajęć prowadzonych w ZNE przewidziane są zajęcia z narzędzi szybkiego prototypownia firmy AutoDESK w tym EAGLE, Fusion, Inwentor itd. Licencję mogą Państwo uzyskać na podstawie aktywnego adresu e-mail  z domeny Uczelni. Są to licencje czasowe zwykle 36 miesięcy.    

EAGLE: https://www.autodesk.com/products/eagle/overview

Inventor: https://www.autodesk.pl/products/inventor/overview

Fusion: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview

Proszę o zwrócenie uwagi na wersję oprogramowania zainstalowaną na maszynach roboczych w laboratorium. 

  

CodeComposer

W ramach zajęć z procesorów sygnałowych w układach napędowych realizowanych na układach bazujących na procesorach Texas Instruments wykorzystywane jest IDE CodeComposer studio. Same środowisko można pobrać pod adresem:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#

Proszę o zwrócenie uwagi na wersję oprogramowania zainstalowaną na maszynach roboczych w laboratorium.