zne » Dydaktyka »

Dokument pracy dyplomowej

Nowe wytyczne odnośnie formatu pracy dyplomowej zgodnie z wymaganiami PW można znaleźć w pliku:

z_57_2016 (pdf, 2,00 MB)

Odpowiedni link do strony Politechniki Warszawskiej:

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2016/Zarzadzenie-Rektora-nr-57-2016-z-dnia-15-12-2016

Z późniejszymi zmianami:

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2021/Zarzadzenie-nr-13-2021-Rektora-PW-z-dnia-16-02-2021?cookiedec=r  

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2021/Zarzadzenie-nr-109-2021-Rektora-PW-z-dnia-9-11-2021

Wzory pierwszych stron poszczególnych prac dyplomowych jak i oświadczeń oraz wszelkie niezbędne i aktualne informacja odnośnie prac dyplomowych można znaleźć na stronie iSOD w zakładce "Prace Dyplomowe":

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/dokumenty;jsessionid=AD84FF03B8C26EFDA6F6834144C9ABA3

Szablon pracy dyplomowej formatu .docx:

wzór pracy dyplomowej 01.2023 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 613,10 kB)

  

ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z FUNKCJONALNOŚCIĄ STYLI W PROGRAMIE WORD BY PRZYŚPIESZYĆ I UŁATWIĆ PRACĘ Z DOKUMENTEM PRACY DYPLOMOWEJ. PROSZĘ SPRAWDZIĆ TAKŻE PRZED WYSŁANIEM FINALNEJ WERSJI PRACY W FORMACIE PDF JAKI JEST JEJ TYTUŁ – W NAGŁÓWKU DOKUEMENTU (JEST TAKI JAKI MIAŁ DOKUMENT PRZY PIERWSZYM ZAPISANIU, LUB PO NADPISANIU, TO NIE JEST TYTUŁ NAZWY PLIKU DOKUMENTU), NALEŻY ZMIENIĆ GO WE WŁAŚCIWOŚCIACH DOKUMENTU.

  

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomową znaleźć można na stronie dr inż. Moniki Jakubowskiej:

Strona

Pomocne mogą się okazać informacje z dokumentu poniżej: