Laboratorium Inteligentnych Metod i Systemów Przetwarzania i Przekształcania Energii Elektrycznej GEc -1 ZNE

Laboratorium Inteligentnych Metod i Systemów Przetwarzania i Przekształcania Energii Elektrycznej – LIMES umiejscowione w podziemiu klatki C Gmachu Elektrotechniki powstało dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adaptacyjne prace budowlane i infrastrukturalne zakończono w 2014 roku, a laboratorium po wyposażeniu oddane zostało do użytku w 2015 roku. Laboratorium wyposażone jest w salę prób spalinowych zespołów prądotwórczych o mocy do 50kW, oraz stanowiska laboratoryjne do badań modeli zespołów prądotwórczych o zmiennej prędkości generatorów synchronicznych oraz indukcyjnych. W laboratorium prowadzone są badania:

  • Napędu elektrycznego motoszybowca zasilanego z ogniw paliwowych
  • Prądnicy indukcyjnej dwustronnie zasilanej pracującej na sieć i autonomicznie
  • Prądnicy indukcyjnej dwustronnie zasilanej pracującej jako generator napięcia stałego
  • Układów przekształtników sieciowych pracujących w warunkach nieidealnego napięcia sieci (asymetrie, zapady, harmoniczne)
  • Modelowania turbin wiatrowych i źródeł fotowoltaicznych za pomocą sterowanych źródeł napięcia.

Główna część laboratorium

Pomieszczenie z generatorem z silnikiem diesla

Przestrzeń biurowa

Przestrzeń socjalna