Laboratorium Przekształtników II

Kierownik Laboratorium:

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

Położenie:

Gmach Elektrotechniki

Sala 014

Wyświetl większą mapę

Informacje ogólne:

W Laboratorium Przekształtników 2, prowadzone są badania nad projektowaniem i konstrukcją przekształtników energoelektronicznych przy czym szczególny nacisk płożony jest na zagadnienia związane z elementami półprzewodnikowymi mocy. Prowadzone są charakteryzacje elementów półprzewodnikowych krzemowych: tranzystory MOSFET, IGBT i CoolMOS oraz elementów na bazie węglika krzemu:  diod Schottk’yego oraz tranzystorów JFET i BJT. Ponadto w laboratorium opracowywane są oryginalne rozwiązania sterowników bramkowych do tych elementów. Należy wymienić także badania z zakresu elementów magnetycznych, w tym transformatorów średniej i wysokiej częstotliwości ( także planarnych) oraz różnych rodzajów dławików z rdzeniami ferrytowymi, amorficznymi oraz proszkowymi. Istotny obszar prac prowadzonych w laboratorium to projektowanie, budowa i badania przekształtników energoelektronicznych: DC/DC z obwodem transformatorowym oraz  różnych typów falowników DC/AC jedno- oraz trójfazowych.

Laboratorium przeznaczone jest do prac naukowo – badawczych wykonywanych w ramach różnego rodzaju projektów naukowych finansowanych przez instytucje krajowe i europejskie oraz w ramach działalności statutowej ZEP. Oprócz tego w laboratorium powstają układy energoelektroniczne wykonywane w ramach dyplomów inżynierskich i magisterskich oraz prac doktorskich.

Ważniejsza aparatura:

Laboratorium dysponuje zestawem zasilaczy napięcia stałego o mocy do 5kW i napięciach do 600V a także odpowiednimi obciążeniami rezystancyjnymi w tym zakresie mocy, co pozwala badać wyżej wymienione przekształtniki energoelektroniczne w warunkach obciążeń pasywnych.

Transformatory i autotransformatory o mocach do 15kVA pozwalają także na testowanie jedno- i trójfazowych układów współpracujących z siecią elektroenergetyczną. Analizator mocy typu LEM NORMA D6000 umożliwia bardzo dokładne pomiary jakości energii pobieranej lub zwracanej przez przekształtniki do sieci elektroenergetycznej oraz inne pomiary jak np. strat mocy oraz sprawności układów.

Zestaw czterech oscyloskopów cyfrowych z luminoforem oraz bogaty zestaw sond napięciowych (do 2,5kV) oraz prądowych (do 150A) pozwala dokonywać precyzyjnych pomiarów oraz rejestracji przebiegów wartości chwilowych prądów i napięć na wejściu i wyjściu układów przekształtnikowych, ale także badać zachowanie poszczególnych elementów składowych. Laboratorium dysponuje dwoma cewkami Rogowskiego do pomiarów prądów w elementach półprzewodnikowych, co umożliwia badanie ich właściwości dynamicznych. Istotne miejsce w wyposażeniu laboratorium zajmuje aparatura służąca do badań termicznych – komora badań cieplnych pozwala także testować układy w temperaturach otoczenia do 300°C a kamera termowizyjna badać rozkład temperatury w badanych układach w tym zakresie temperatur.

W laboratorium znajdują się także zaawansowane systemy sterowników mikroprocesorowych: karty DS1102, DS1103, DS1104 oraz zestawy uruchomieniowe z procesorami DSP, zestaw uruchomieniowy FPGA oraz AVR. Systemy te wraz z odpowiednim oprogramowaniem mogą być użyte do sterowania prostymi zadaniami, jak test dwupulsowy, ale też sterowania przekształtników energoelektronicznych z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów. Laboratorium posiada także zestawy narzędzi i podręcznych przyrządów niezbędnych przy pracach z zakresu elektroniki i energoelektroniki, ale także podstawowe narzędzia warsztatowe umożliwiające prowadzenie prostych prac konstrukcyjnych