Srebrna odznaka PTETiS dla pracownika ZEP

W dniu 22.10.2021 r., w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej odbyło się Uroczyste Posiedzenie Plenarne Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, zorganizowane z okazji 60-tej rocznicy powstania Towarzystwa oraz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
Podczas uroczystości wręczone zostały Złote i Srebrne Odznaki PTETiS, dla zasłużonych członków tego towarzystwa. Jednym z wyróżnionych Srebrną Odznaką został pracownik Zakładu Elektroniki Przemysłowej - dr inż. Piotr Grzejszczak. Odznaki te są przyznawane za aktywne popieranie działalności i współdziałanie z Towarzystwem w zakresie upowszechniania i krzewienia elektrotechniki i elektroniki w Polsce.

Dr inż. P. Grzejszczak od wielu lat działa w Zarządzie Oddziału Warszawskiego PTETiS oraz w Komitecie Organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES), a od 2 lat jest także przewodniczącym tego Komitetu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności tej Organizacji!