dr inż. Adam Milczarek

dr inż. Adam Milczarek
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 307b, kl. B
  • Tel: +48 22 234 61 39
  • e-mail: adam.milczarek@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiComparison of Classical and Smart Transformers Impact on MV Distribution Grid, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, 1, ISSN 0885-8977, pp. 1-9,
2.2020Adam Milczarek, Kamil Możdżyński, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiEffective and Simple Control of Grid-Connected Three-Phase Converter Operating at a Strongly Distorted Voltage, IEEE Access, 8, ISSN 2169-3536, pp. 12307 - 12315, DOI 10.1109/ACCESS.2020.2965727,
3.2015Adam Milczarek, Mariusz Malinowski, Josep M. GuerreroReactive Power Management in Islanded MicrogridProportional Power Sharing in Hierarchical Droop Control, IEEE Transactions on Smart Grid, 6, ISSN 1949-3053, pp. 1631-1338,
4.2012Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiMonitoring and Control Algorithms Applied to Small Wind Turbine with Grid-Connected/Stand-Alone Mode of Operation, Przeglad Elektrotechniczny, R. 88, Nr 12a, ISSN 0033-2097, pp. 18-22,
5.2011Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiAlgorytm sterowania przekształtnikiem DC/AC dla małej elektrowni wiatrowej, Przeglad Elektrotechniczny, R.87, Nr 6/2011, ISSN 0033-2097, pp. 67-72,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2015Artur Dziułko, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiImplementation of Equal Reactive Power Sharing Algorithm in Droop-Controlled Islanded AC Microgrid, Przegląd Elektrotechniczny, 91, ISSN 0033-2097, pp. 81-87,
2.2011Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiAnaliza pracy małej elektrowni wiatrowej – Praca autonomiczna oraz przy podłączeniu do sieci elektroenergetycznej, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 249, ISSN 0032-6216, pp. 167-179,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Adam Milczarek, Michał GłówczykAdvanced Power Management Algorithm in DC Microgrid Subsystem Controlled by Smart Transformer, 28th IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1, pp. 1-8,
2.2017Adam MilczarekHarmonic Power Sharing Between Power Electronics Converters in Islanded AC Microgrid, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-7,
3.2016Adam MilczarekSimulation and Experimental Research of Reactive Power Management Methods in Islanded AC Microgrid, 25th IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Preccedings, pp. 1224-1229,
4.2015Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiProportional reactive power sharing algorithm in Islanded AC microgrid, First Workshop on Smart Grid and Renewable Energy, 7208733, pp. 1-6, DOI 10.1109/SGRE.2015.7208733,
5.2014Andrii Chub, Tanel Jalakas, Adam Milczarek, Ants Kallaste, Mariusz MalinowskiGrid Integration Issues of PMSG-Based Residential Wind Turbines, 9TH INTERNATIONAL ELECTRIC POWER QUALITY AND SUPPLY RELIABILITY CONFERENCE, Proccedings, pp. 1-8,
6.2013Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Samir KuoroControl of Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter for Small Power Generation Systems, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), Conference Proceedings, pp. 5949-5954, DOI 10.1109/IECON.2013.6700111,
7.2013Adam Milczarek, Juan Vasquez, Mariusz Malinowski, Josep Guerrero, Moiss GraellsSupervisory Control for Real Time Reactive Power Flow Optimization in Islanded Microgrids, 23rd European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE), 32, pp. 325-330,
8.2011Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiControl algorithm of a DC/AC converter applied in a small wind turbine, IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE’2011, CD, pp. 1006-1010,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2015Mariusz Malinowski, Adam Milczarek, Radosław Kot, Zbigniew Goryca, Tomasz SzusterOptimized Energy-Conversion Systems for Small Wind Turbines, IEEE Power Electronics Magazine, Vol.2, No.3, pp. 16-30, DOI 10.1109/MPEL.2015.2447631,
2.2014Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiApplication of Simplified Neutral Point Clamped Multilevel Converter in a Small Wind Turbine, Electrical, Control and Communication Engineering, Volume 5, Issue 1 (May 2014), pp. 5-10, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2023Luis Ignacio Martinez Caballero, Radosław Kot, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiConverter Averaging Approach for Modeling a Residential Supply Subsystem, 2023 IEEE 17th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), pp. 1-6, DOI 10.1109/CPE-POWERENG58103.2023.10227486,
2.2015Adam MilczarekThe Impact of the Reactive Power Sharing Methods on Transmission Power Losses in Islanded AC Microgrid, TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING, pp. 1-4,
3.2014Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiSimulation Study and Validation of Control Methods for Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter for Small Power Generation System, 14th International Symposium `TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING`, pp. 0-6,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Adam MilczarekResearch of Reactive Power Management in Islanded AC Microgrids – novel approach, Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach - EwOZEiN, 1, pp. 1,
2.2012Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiSterowanie i monitoring przekształtnika DC/AC współpracującego z małą elektrownią wiatrową podłączoną do sieci elektroenergetycznej lub sieci lokalnej, II seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach, CD, pp. 0-0,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12015Mariusz Malinowski, Dimitri Vinnikov, Adam Milczarek, Andri ChubPower Electronic Converters and Systems: Frontiers and Applications, Wind Energy Systems, pp. 351-394, IET Press, ISBN: 978-1-84919-826-4, Liczba autorów monografii: 4,

I.3.4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12019Adam Milczarek, Michał Główczyk, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób regulacji napięcia hybrydowego magazynu energii i hybrydowy magazyn energii, Data zgłsozenia: 17-10-2019,
22019Adam Milczarek, Mariusz Michna, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób identyfikacji typu obciążenia przekształtnika, Data zgłsozenia: 10-01-2019,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12022Adam MilczarekIEEE Power Electronics Society, 2022,
22022Adam MilczarekIEEE Industrial Electronics Society, 2022,
32022Adam MilczarekIEEE, 2022,
42021Adam MilczarekIEEE Power Electronics Society, 2021,
52021Adam MilczarekIEEE Industrial Electronics Society, 2021,
62021Adam MilczarekIEEE, 2021,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Adam Milczarek, Radosław KotModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 3/3, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
22020Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Tomasz Święchowicz, Felipe Leonardo Ruiz AllendeHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 4b/4, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
32019Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 2/3, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
42019Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Tomasz Święchowicz, Mariusz Michna, Michał Główczyk, Felipe Leonardo Ruiz AllendeHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 4a/4, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
52018Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 1/3, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: : Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
62018Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Dawid Balcerzak, Tomasz Święchowicz, Mariusz Michna, Michał GłówczykHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 3/4, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
72017Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle, 2017, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
82017Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Dawid BalcerzakHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 2/4, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
92015Adam MilczarekOpracowanie i badania algorytmów zarządzania mocą bierną oraz magazynem energii w inteligentnej makrosieci elektroenergetycznej, 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2013/09/B/ST7/02814,
102014Adam MilczarekOpracowanie i badania algorytmów zarządzania mocą bierną oraz magazynem energii w inteligentnej makrosieci elektroenergetycznej, 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2013/09/B/ST7/02814,
112014Mariusz Malinowski, Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian StyńskiBadania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej (etap 3b/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: 6511/B/T02/2011/40,
122013Mariusz Malinowski, Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian StyńskiBadania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej (etap 3a/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: 6511/B/T02/2011/40,

III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów

Lp.RokAutorzyOpis
12011Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Adam Milczarek, Radosław KotOptymalizacja kosztowa projektu energoelektronicznej wstawki do połączenia niesynchronicznych sieci przesyłowych (Etap 2/2, 2011), 2011,
22011Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Radosław Kot, Adam MilczarekOpracowanie tematów badawczych z zakresu Energoelektroniki (1. Opracowanie modelu symulacyjnego przekształtnika AC/DC, 2. Wykonanie symulacji dla opracowanego modelu przekształtnika AC/DC), 2011,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Lech Grzesiak, Mariusz Malinowski, Jacek Rąbkowski, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Dziechciaruk, Grzegorz Iwański, Marek Jasiński, Arkadiusz Kaszewski, Radosław Kot, Marek Michalczuk, Adam Milczarek, Szymon Piasecki, Piotr Pura, Michał Rolak, Sebastian Styński, Grzegorz Wrona, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Krzysztof Zawirski19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, 2017,

IV.2.3. Organizacja lub współorganizacja innych konferencji i seminariów kraj. i międzyn.

Lp.RokAutorzyOpis
12020Adam Milczarek, Radosław KotSolutions And Application of Real-time Simulators on Industrial Electronics by Typhoon HIL, 2020,
22020Radosław Kot, Adam MilczarekModeling and Simulation of Power Electronics Systems by Plexim, 2020,
32017Adam MilczarekModeling and Simulation of Power Systems with Virtual HIL, 2017,

V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Jasiński, Adam Milczarek, Marek Turzyński, Dmitri Vinnikov, Hani Vahedi, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Hong Li, Sertac Bayhan, Christian Rojas, Yousef Ibrahim, Xinghuo YuIEEE Young Professionals Hall of Fame Award, 2019,
22018Sebastian Styński, Adam Milczarek, Robert Smoleński, Radosław Kot, Szymon Piasecki2018 IEEE IES Best Chapter Activity Award for IEEE Poland Industrial Electronics/Power Electronics Joint Chapter, 2018,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12018Adam MilczarekNagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2016/2017, 2018,
22016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Adam Milczarek, Radosław KotZespołowa Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej I-go stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015, 2016,