mgr inż. Radosław Kot

mgr inż. Radosław Kot
  • Stanowisko: Asystent
  • Pokój: GE 007b
  • e-mail: radoslaw.kot@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Radosław Kot, Sebastian Styński, Krzysztof Stępień, Jarosław Załęski, Mariusz MalinowskiSimple Technique Reducing Leakage Current for H-Bridge Converter in Transformer less Photovoltaic Generation, Journal of Power Electronics, 16, ISSN 1598-2092, pp. 153-162, DOI 10.6113/JPE.2016.16.1.153,
2.2013Radosław Kot, Michał Rolak, Mariusz MalinowskiComparison of Maximum Peak Power Tracking Algorithms for aSmall Wind Turbine, MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 91, ISSN 0378-4754, pp. 29-40,
3.2011Michał Rolak, Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Zbigniew Goryca, J.T. SzusterAC/DC converter with Maximum Power Point Tracking algorithm for complex solution of Small Wind Turbine, Przeglad Elektrotechniczny, R.87, Nr 6/2011, ISSN 0033-2097, pp. 91-96,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Sebastian Styński, Marta Grzegorczyk, Cezary Soból, Radosław KotCurrent Control Strategies for a Star Connected Cascaded H-Bridge Converter Operating as MV-AC to MV-DC Stage of a Solid State Transformer, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, DOI 10.3390/en14154607, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2015Radosław Kot, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiSimple Scanning Methods for a Global-MPP Determination in a PV String, Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, Conference Proceedings, pp. 212-217, DOI 10.1109/WZEE.2015.7394036,
2.2015Radosław Kot, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiHardware methods for detecting global maximum power point in a PV power plant, IEEE International Conference on Industrial Technology, Conference Proceedings, pp. 2907 - 2914, DOI 10.1109/ICIT.2015.7125527,
3.2015Radosław Kot, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiExperimental Evaluation of Hardware-based Global Maximum Power Point Searching Methods, 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Conference Proceedings, pp. 76-81, DOI 10.1109/IECON.2015.7392968,
4.2011Michał Rolak, Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Zbigniew Goryca, Tomasz SzusterDesign of Small Wind Turbine with Maximum Power Point Tracking Algorithm, IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE’2011, CD, pp. 1023-1028,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2015Mariusz Malinowski, Adam Milczarek, Radosław Kot, Zbigniew Goryca, Tomasz SzusterOptimized Energy-Conversion Systems for Small Wind Turbines, IEEE Power Electronics Magazine, Vol.2, No.3, pp. 16-30, DOI 10.1109/MPEL.2015.2447631,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2023Luis Ignacio Martinez Caballero, Radosław Kot, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiConverter Averaging Approach for Modeling a Residential Supply Subsystem, 2023 IEEE 17th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), pp. 1-6, DOI 10.1109/CPE-POWERENG58103.2023.10227486,
2.2015Radosław Kot, Dariusz SobczukParticle Swarm Optimization-based Global Maximum Power Point Searching for PV Power Plant, Closing Conference of the Project Doctoral School of Energy and Geotechnology II, pp. 141-145,
3.2011Paweł Młodzikowski, Radosław Kot, Mariusz MalinowskiSimulation Study of a Simplified Multilevel AC/DC/AC Converter for a Small Wind Turbine, PEIA 2011 ( Power Electronics for Industrial Applications and Renewable Energy Conversion), Doha, Qatar, 3-4 Nov. 2011, pp. 203-208,
4.2011Radosław Kot, Michał Rolak, Mariusz MalinowskiComparison of Maximum Peak Power Tracking Algorithms for a Small Wind Turbine, ELECTRIMACS 2011, 6-8th June 2011, Cergy-Pontoise, France, pp. 0-0,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Radosław Kot, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiGlobal Maximum Power Point Searching algorithms for a large-scale PV plant connected to the grid through five-level ANPC converter, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,
2.2012Sebastian Styński, Jarosław Załęski, Radosław Kot, Mariusz MalinowskiJednofazowy, beztransformatorowy przekształtnik DC/AC, II seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach, CD, pp. 0-0,

I.3.4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12016Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, Data zgłsozenia: 16-12-2016,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12022Radosław KotInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12022Radosław Kot, Mariusz MalinowskiSmart and Green Energy Systemsand Business Model (SMARTGYsum), 2022, Numer projektu/umowy: 955614,
22020Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Adam Milczarek, Radosław KotModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 3/3, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
32020Radosław KotAlgorytmy Sterowania Przekształtników Energoelektronicznych w Bipolarnych, Stałoprądowych Sieciach Niskiego Napięcia (LVDC), 2020, Numer projektu/umowy: Porozumienie z dn. 10.07.2020 (RND AEE),
42019Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 2/3, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
52018Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 1/3, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: : Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
62017Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle, 2017, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
72016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotAlgorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC (etap 4/4, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01191,
82015Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotAlgorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC (etap 3/4, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01191,
92014Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotAlgorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC (etap 2/4, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01191,
102013Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotAlgorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC (etap 1/4, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: MO-2012/05/B/ST7/01191,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12012Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław Kot, Jarosław Załęski, Krzysztof Stępień, Michał TwerdRodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych (etap 3/3, 2012), 2012,
22011Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław Kot, Kamil Antoniewicz, Jarosław Załęski, Krzysztof Stępień, Michał TwerdRodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych (etap 2/3, 2011), 2011,
32010Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław Kot, Kamil Antoniewicz, Jaroslaw Załęski, Krzysztof Stępień, Michał TwerdRodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych (etap 1/3, 2010), 2010,

III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów

Lp.RokAutorzyOpis
12011Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Adam Milczarek, Radosław KotOptymalizacja kosztowa projektu energoelektronicznej wstawki do połączenia niesynchronicznych sieci przesyłowych (Etap 2/2, 2011), 2011,
22011Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Radosław Kot, Adam MilczarekOpracowanie tematów badawczych z zakresu Energoelektroniki (1. Opracowanie modelu symulacyjnego przekształtnika AC/DC, 2. Wykonanie symulacji dla opracowanego modelu przekształtnika AC/DC), 2011,
32010Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, M. Dybkowski, Radosław Kot, D. StandoOpracowanie tematów badawczych z zakresu energoelektroniki (1. Obwody wejściowe przekształtników sieciowych, metody optymalizacji parametrów filtrów wejściowych, sposoby wyznaczania parametrów, określanie strat. 2. Opracowanie algorytmu estymacji parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego (Rs, Rr, Ls, Lr, Lm) na zatrzymanym silniku), 2010,

III.3.1. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce zewnętrznej

Lp.RokAutorzyOpis
12021Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2021,
22020Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2020,
32019Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2019,
42018Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2018,
52017Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2017,

III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)

Lp.RokAutorzyOpis
12020Radosław KotALGORYTMY STEROWANIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH W BIPOLARNYCH, STAŁOPRĄDOWYCH SIECIACH NISKIEGO NAPIĘCIA (LVDC), 2020, Numer projektu/umowy: 000,
22015Radosław KotWpływ wewnętrznej pojemności paneli fotowoltaicznych na szybkość i dokładność wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej, 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01191,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Lech Grzesiak, Mariusz Malinowski, Jacek Rąbkowski, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Dziechciaruk, Grzegorz Iwański, Marek Jasiński, Arkadiusz Kaszewski, Radosław Kot, Marek Michalczuk, Adam Milczarek, Szymon Piasecki, Piotr Pura, Michał Rolak, Sebastian Styński, Grzegorz Wrona, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Krzysztof Zawirski19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, 2017,

IV.2.3. Organizacja lub współorganizacja innych konferencji i seminariów kraj. i międzyn.

Lp.RokAutorzyOpis
12020Adam Milczarek, Radosław KotSolutions And Application of Real-time Simulators on Industrial Electronics by Typhoon HIL, 2020,
22020Radosław Kot, Adam MilczarekModeling and Simulation of Power Electronics Systems by Plexim, 2020,

V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe

Lp.RokAutorzyOpis
12018Sebastian Styński, Adam Milczarek, Robert Smoleński, Radosław Kot, Szymon Piasecki2018 IEEE IES Best Chapter Activity Award for IEEE Poland Industrial Electronics/Power Electronics Joint Chapter, 2018,
22015Radosław KotStudent Forum Best Paper Award, 2015,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12018Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotZespołowa Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej I-go stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017, 2018,
22016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Adam Milczarek, Radosław KotZespołowa Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej I-go stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015, 2016,