dr inż. Szymon Piasecki

dr inż. Szymon Piasecki
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 301, kl. C
  • Tel: +48 22 234 5612
  • e-mail: szymon.piasecki@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

Dr inż. Szymon Piasecki ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską pt: „Research and development of multi-objective optimization procedures for AC-DC grid converters in particular for renewable/distributed energy systems” obronił z wyróżnieniem dnia 17.05.2016 roku. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski.
W trakcie dotychczasowej pracy naukowej dr inż. Szymon Piasecki odbył dwa pięciomiesięczne staże naukowe w zagranicznych jednostkach badawczych: Mondragon University (w roku 2009) oraz Polytechnic University of Catalonia, BarcelonaTech, UPC (2012/2013). Jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień, w tym min. Zespołowej Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I oraz III, nagrody za najlepszy artykuł w sesji studenckiej na konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2014) – Student Forum Best Paper Award, wyróżnienia w konkursie dla młodych naukowców na konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2015" oraz szeregu stypendiów i nagród dla najlepszych doktorantów przyznawanych na Politechnice Warszawskiej. Dorobek publikacyjny dra Piaseckiego obejmuje 10 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (min. IEEE Trans. on Power Electronics, Przegląd Elektrotechniczny, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences) oraz 17 referatów konferencyjnych, w tym 14 w języku angielskim.


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Mariusz Zdanowski, Dimosthenis Peftitsis, Szymon Piasecki, Jacek RąbkowskiOn the design proces of a 6-kVA Quasi-Z-inverter Employing SiC Power Devices, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 31, ISSN 0885-8993, pp. 7499-7508, DOI 10.1109/TPEL.2016.2527100,
2.2016Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Jacek Rąbkowski, Marek JasińskiDedicated system for design, analysis and optimization of the AC-DC converters, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 64/4, ISSN 0239-7528, pp. 897-905,
3.2012Szymon Piasecki, Marek JasińskiAktywny przekształtnik sieciowy dedykowany dla źródeł rozproszonych z funkcją kompensacji wyższych harmonicznych, Przeglad Elektrotechniczny, 12b`2012, ISSN 0033-2097, pp. 279-282,
4.2011Szymon Piasecki, Marek Jasiński, Krzysztof Rafał, Korzeniewski Marek, Milicua A.Higher Harmonics Compensation in Grid-Connected PWM Converters for Renewable Energy Interface and Active Filtering, Przeglad Elektrotechniczny, vol. 2011, nr.6, ISSN 0033-2097, pp. 85-90,
5.2011Marek Jasiński, Szymon Piasecki, Milicua A.Brief view on Control of Grid-Interfacing AC-DC-AC Converter and Active Filter under Unbalanced and Distorted Voltage Conditions, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, volume 30, no. 1, ISSN 0332-1649, pp. 351-373,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Szymon Piasecki, Jarosław Zaleski, Marek Jasiński, Serafin Bachman, Marek TurzyńskiAnalysis of AC/DC/DC Converter Modules for Direct Current Fast-Charging Applications, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-24, DOI 10.3390/en14196369, link
2.2016Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Marian Kaźmierkowski, Jacek RąbkowskiSystem optymalizacji i doboru parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC, Przegląd Elektrotechniczny, 06/2016, ISSN 0033-2097, pp. 32-36, DOI 10.15199/48.2016.06.06, link
3.2016Szymon PiaseckiWysokosprawny przekształtnik sieciowy AC-DC z łącznikami zwęglika krzemu wspomagający diodowe systemy napędowe, Przegląd Elektrotechniczny, 06/2016, ISSN 0033-2097, pp. 37-41, DOI 10.15199/48.2016.06.07, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Jacek Rąbkowski, Radosław Sobieski, Mariusz Zdanowski, Szymon Piasecki3.3 kV/ 450 a SiC MOSFET Module - Modelling and Experiments, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
2.2018Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki, Rafał KopaczAn Extended T-type (eT) Inverter Based on SiC Power Devices, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
3.2018Robert Szmurło, Szymon PiaseckiMulti-Objective Optimization Platform of AC-DC Converters Components, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), 1, pp. 1-4, DOI 10.1109/CPEE.2018.8507006, Całkowita liczba autorów: 2, link
4.2016Szymon Piasecki, Marian KaźmierkowskiAdvanced grid filters for AC-DC converters –analysis and design methodology, XIII Konferencji WZEE 2016 – Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, 7800191, pp. 1-5, DOI 10.1109/WZEE.2016.7800191,
5.2016Szymon Piasecki, Jacek RąbkowskiThe 10 kVA SiC-based Grid Connected AC/DC Converter with Extended Functionalities – Experimental Investigation, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, pp. 214-218, DOI 10.1109/CPE.2016.7544187,
6.2015Szymon Piasecki, Jacek RąbkowskiExperimental investigations on the grid-connected AC/DC converter based on three-phase SiC MOSFET module, 17th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
7.2015Szymon Piasecki, Jacek Rąbkowski, Marian KaźmierkowskiApplication of 25m SiC MOSFETs in a 10kVA grid-connected AC/DC converter, 16th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials, 858, pp. 1087-1090, DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.858.1087,
8.2014Szymon PiaseckiHigh Order Line Filters for Grid Connected AC-DC Converter – Parameters Selection and Optimization, IEEE 23RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 1, pp. 2687- 2692,
9.2014Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki, Marian KaźmierkowskiDesign of a Three-Phase AC/DC converter with Paralleled SiC MOSFETs, 16TH INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION, 6980548, pp. 533-539, DOI 10.1109/EPEPEMC.2014.6980548,
10.2013Szymon Piasecki, Antoni M. Cantarellas, Jacek Rąbkowski, Pedro RodriguezDesign of AC-DC Power Converters with LCL + Tuned Trap Line Filter Using Si IGBT and SiC MOSFET Modules, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), 6700112, pp. 5957-5962, DOI 10.1109/IECON.2013.6700112,
11.2013Szymon Piasecki, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Tadeusz PłatekSiC-based Support Converter for passive front-end AC drive applications, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), materiały konferencyjne, pp. 6010-6015,
12.2012Szymon Piasecki, Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Waldemar ChmielakRobust Control of Grid Connected AC-DC Converter for Distributed Generation, 38th Annual Conference on IEEE-Industrial-Electronics-Society (IECON ), Ieeexplore, pp. 5844-5849,
13.2011Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Szymon Piasecki, Marek JasińskiCoordinated Control of Grid-Connected Three-Level NPC Converter under Distorted Grid Voltage, 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2011, pp. 1011-1016,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2014Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Marek JasińskiDesign of AC-DC Grid Connected Converter using Multi-Objective Optimization, The Scientific Journal of Riga Technical University - Electrical, Control and Communication Engineering, 5, pp. 11-19, link
2.2011Małgorzata Bobrowska-Rafał, Krzysztof Rafał, Szymon Piasecki, Marek JasińskiResonant Controller for Higher Harmonics Compensation in PWM Rectifiers, Challenges of Modern Technology, 2, pp. 23-26,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2015Piotr Majtczak, Szymon PiaseckiShunt Active Power Filter with Fuzzy Logic Interface for Harmonic Reduction, Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, pp. 134-140,
2.2014Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Marek JasińskiBrief View of Multi-Objective Optimization Approaches Used for Design AC-DC Power Electronics Converters, 14th International Symposium `TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING`, pp. 185-192,
3.2011Marek Jasiński, Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Szymon PiaseckiGrid Interfacing of Distributed Sources by Three-Level BtB NPC Converter with Energy Flow Control, Workshop on Power Electronics in Industrial Applications and Renewable Energy PEIA 2011, pp. 169-174,
4.2011Marek Jasiński, Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Szymon PiaseckiGrid interfacing of distributed energy sources by three-level BtB NPC converter under distorted grid voltage, Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE), 2011 Workshop on, pp. 30-35,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2015Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Marian Kaźmierkowski, Jacek RąbkowskiSystem doboru i optymalizacji parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2015, I, pp. 1-5,
2.2015Szymon PiaseckiWysokosprawny przekształtnik sieciowy AC-DC z łącznikami z węglika krzemu wspomagający diodowe systemy napędowe, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2015, I, pp. 1-5,
3.2013Szymon PiaseckiStudy of Support Converter for AC Drive Applications based on SiC devices, Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach (EwOZEiN), 1, pp. 1-1,
4.2012Szymon Piasecki, Marek JasińskiKompensacja wyższych harmonicznych przy wykorzystaniu regulatorów rezonansowych dla przekształtnika dwupoziomowego będącego interfejsem między siecią a źródłami rozproszonymi, MSiZwT 2012, Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice`, 1, pp. 1-4,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12017Szymon Piasecki, Marian KaźmierkowskiAnalysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, Applications of SiC MOSFETs in AC–DC Converters Dedicated for Distributed Generation Systems, pp. 1-14, Springer International Publishing, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-63949-9, Liczba autorów monografii: 85,
22017Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Jacek Rąbkowski, Marian KaźmierkowskiAdvances in Data Analysis with Computational Intelligence Methods, A Method of Design and Optimization for SiC-Based Grid-Connected AC-DC Converters, pp. 395-412, Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-319-67946-4, Liczba autorów monografii: 4,
32014Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Szymon PiaseckiAdvanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives, Control of Grid Connected Converter (GCC) Under Grid Voltage Disturbances, pp. 91-142, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-03400-3, Liczba autorów monografii: 26, DOI 10.1007/978-3-319-03401-0_3, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-03401-0_3,

I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12015Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Szymon PiaseckiUkład sterowania sieciowym przekształtnikiem AC-DC z dwukierunkowym przesyłem energii, nr patentu: PAT.226667, Data udzielenia: 13-03-2017,

II.6.1. Członkostwo we władzach zagr. lub międzyn. towarzystw, organiz. i instyt. nauk.

Lp.RokAutorzyOpis
12017Szymon PiaseckiNIE, 2017,
22016Szymon PiaseckiNIE, 2016,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Marek Jasiński, Szymon Piasecki, Serafin Bachman, Tomasz Święchowicz, Tomasz Gajowik, Piotr Grzejszczak, Grzegorz Wrona, Dariusz StandoHPBCEV - `High efficiency and high power density bidirectional DC-DC converters, 2020, Numer projektu/umowy: DECYZJA Nr DWM/POLTAJ7/13/2020, NCBiR,
22017Szymon Piasecki, Grzegorz WronaWykonanie prac badawczych, badań i pomiarów przemysłowych oraz prac rozwojowych mających na celu określenie podstawowych parametrów opracowywanego energoelektronicznego bloku funkcjonalnego (EBF) o parametrach znamionowych 1.5kV/200A, 2017, Numer projektu/umowy: 501210300022,
32017Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon PiaseckiTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 3b/3, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
42016Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon PiaseckiTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 3a/3, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
52015Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon Piasecki, Marcin Żelechowski, Krzysztof RudaTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 2/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
62015Marian Kaźmierkowski, Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Jacek Rąbkowski, Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Piotr MajtczakBadania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/ rozproszonej (etap 3/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01183,
72014Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Mariusz Zdanowski, Szymon Piasecki, Grzegorz Wrona, Kamil Kozdrój, Marcin Żelechowski, Krzysztof RudaTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 1/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
82014Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Szymon PiaseckiTyposzereg 3-poziomowych, dwukierunkowych przekształtników AC-DC-AC średniego napięcia 3.3.kV o mocach 0.5-2 MVA do zastosowań w przemyśle wydobywczym (etap 1/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr TWERD-PW 2014/01,
92014Marian Kaźmierkowski, Jacek Rąbkowski, Robert Szmurło, Szymon Piasecki, Marek JasińskiBadania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/ rozproszonej (etap 2/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01183,
102013Marian Kaźmierkowski, Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Marek JasińskiBadania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/ rozproszonej (etap 1/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01183,

III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów

Lp.RokAutorzyOpis
12012Marek Jasiński, Szymon PiaseckiBadania prostownika aktywnego wykorzystującego tranzystory MOSFET przy pracy z częstotliwościami łączeń od 30 kHz do 100 kHz, 2012,

III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)

Lp.RokAutorzyOpis
12015Szymon PiaseckiAnaliza i badania wpływu złożonych filtrów (LCL z gałęziami typu Trap) do zastosowań dla sieciowego przekształtnika AC-DC pracującego w warunkach odkształconego napięcia sieci, 2015, Numer projektu/umowy: 504/02164/1044,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Lech Grzesiak, Mariusz Malinowski, Jacek Rąbkowski, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Dziechciaruk, Grzegorz Iwański, Marek Jasiński, Arkadiusz Kaszewski, Radosław Kot, Marek Michalczuk, Adam Milczarek, Szymon Piasecki, Piotr Pura, Michał Rolak, Sebastian Styński, Grzegorz Wrona, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Krzysztof Zawirski19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, 2017,

V.1.2. Krajowe ośrodki naukowe, z którymi były prowadzone wspólne badania

Lp.RokAutorzyOpis
12014Marek Jasiński, Robert Smoleński, Jacek Rąbkowski, Szymon PiaseckiUniwersytet Zielonogórski, 2014,

V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe

Lp.RokAutorzyOpis
12018Sebastian Styński, Adam Milczarek, Robert Smoleński, Radosław Kot, Szymon Piasecki2018 IEEE IES Best Chapter Activity Award for IEEE Poland Industrial Electronics/Power Electronics Joint Chapter, 2018,
22018Mariusz Malinowski, Adam Dąbrowski, Sebastian Styński, Szymon Piasecki, Andrzej Miękina, Grzegorz Pankanin, Paweł Pawłowski, Marek Jasiński, Eugeniusz Jaszczyszyn, Piotr Bilski, Piotr Graca, Sławomir Kula, Maciej Borówka, Marcin Ziółek2017 Region 8 Outstanding Medium Section Award for Poland Section IEEE, 2018,
32014Szymon PiaseckiNajlepszy artykuł w sesji studenckiej na konferencji ISIE 2014, 2014,
42012Marek Jasiński, Szymon Piasecki, Grzegorz WronaNajleprza prezentacja w sesji na konferencji IECON 2012, 2012,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12017Szymon PiaseckiWyróżnienie w konkursie o nagrodę ABB, 2017,
22017Szymon PiaseckiNagroda Promocyjna Siemensa, 2017,
32017Szymon PiaseckiNagroda Indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe, 2017,
42017Szymon Piasecki, Marian Kaźmierkowski, Marek JasińskiDyplom dla promotora pomocniczego pracy doktorskiej dr inż. Szymona Piaseckiego pt: `Research and development of multi-objective optimization procedures for AC-DC grid converters in particular for renewable/distributed energy systems`, 2017,
52016Szymon PiaseckiWyróżnienie rozprawy doktorskiej, 2016,
62015Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Szymon Piasecki, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiZespołowa Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej III-go stopnia, 2015,
72015Szymon PiaseckiWyróżnienie w konkursie dla młodych naukowców, 2015,
82011Marek Jasiński, Marian Kaźmierkowski, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Szymon PiaseckiNagroda Zespołowa stopnia I j.m. Rektora Politechniki Warszawskiej - 2011r. – za osiągnięcia naukowe w latach 2007-2010, 2011,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12017Szymon PiaseckiIEEE Transactions on Power Electronics, 2017,
22017Szymon PiaseckiIEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017,