dr inż. Kornel Wolski

dr inż. Kornel Wolski
  • Pokój: GE 309, kl. B
  • Tel: -
  • e-mail: kornel.wolski@pw.edu.pl

Dodatkowe informacje

W roku 2016 ukończył z wyróżnieniem studia dzienne na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jego prace dyplomowe były zatytułowane: „Development of a compensation system for a 50 kW inductive contactless energy transfer system” (praca inżynierska, oparta na symulacjach) oraz “Design of a gate driver for silicon carbide 10 kV MOSFET transistors” (praca magisterska, oparta na konstrukcji rzeczywistego układu). Za publikację dotyczącą drugiej z tych prac uzyskał nagrodę Student Paper Travel Award na konferencji CPE POWERENG 2016.

Przez rok pracował jako konstruktor w firmie Dacpol Service, po czym wrócił na Politechnikę Warszawską i rozpoczął studia doktoranckie. Zajmuje się tematyką wysokoczęstotliwościowych przekształtników energoelektronicznych z obwodami impedancyjnymi z zastosowaniem przyrządów mocy z węglika krzemu.


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiHigh-Frequency SiC-Based Inverters With Input Stages Based on Quasi-Z-Source and Boost TopologiesExperimental Comparison, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 34, ISSN 0885-8993, pp. 9471-9478, DOI 10.1109/TPEL.2018.2890625, link
2.2018Kornel Wolski, Piotr Majtczak, Jacek RąbkowskiMinimum-Hard-Switching-Number Modulation Method for High-Frequency SiC-Based Impedance-Source Inverters, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 65, ISSN 0278-0046, pp. 8351-8360, Całkowita liczba autorów: 3,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Kornel Wolski, Bartosz NowatkiewiczDesign, Analysis and Comparison of Si- and GaN-Based DC-DC Wide-Input-Voltage-Range Buck-Boost Converters, International Journal of Electronics and Telecommunications, 67, ISSN 2081-8491, pp. 337-343, DOI 10.24425/ijet.2021.135986, link
2.2021Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikClosed-Form Formulas for Automated Design of SiC-Based Phase-Shifted Full Bridge Converters in Charger Applications, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-25, DOI 10.3390/en14175380, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Piotr Grzejszczak, Kornel Wolski, Marek Szmczak, Adam Czaplicki, Adam SitnikDesign of a 20-kW SiC-Based Phase-Shifted DC/DC Full Bridge Converter, Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2021, 21012724, pp. 1-5,
2.2018Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiSiC-based three-phase Quasi-Z-Source Inverter versus the two-stage topology - a comparison, 8th International Power Electronics Conference, 1, pp. 2129-2136, DOI 10.23919/IPEC.2018.8507720,
3.2017Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Kornel WolskiBidirectional modular DC/DC converter for direct-current microgrids, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-7,
4.2017Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiStudy on low-capacitance inductors for a high-frequency Quasi-Z-source inverter, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
5.2016Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikFlyback-based high-side gate driver for a 10-kV SiC MOSFET, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 1, pp. 390-395, DOI 10.1109/CPE.2016.7544220,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Kornel Wolski, Piotr Majtczak, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiBoundaries of Switching Loss Elimination in SiC-based Voltage-Source Inverters with SV-PWM Modulation Methods, 17th International Symposium `TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING` and `Doctoral School of Energy and Geotechnology III, pp. 218-224,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Kornel Wolski, Mikołaj KoszelSIMES - Inteligentny modułowy system blokow przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci pradu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii, 2020, Numer projektu/umowy: MAZOWSZE/0111/19-00,
22019Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2019, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
32017Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2017, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
42016Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2016, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12019Kornel WolskiIEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2019,
22019Kornel WolskiIEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2019,