mgr inż. Mikołaj Koszel

mgr inż. Mikołaj Koszel
  • Pokój: GE 014
  • Tel: 22 234 5128
  • e-mail: mikolaj.koszel.dokt@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Kornel Wolski, Bartosz NowatkiewiczDesign, Analysis and Comparison of Si- and GaN-Based DC-DC Wide-Input-Voltage-Range Buck-Boost Converters, International Journal of Electronics and Telecommunications, 67, ISSN 2081-8491, pp. 337-343, DOI 10.24425/ijet.2021.135986, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikPower loss estimating in GaN E-HEMT based synchronous buck-boost converter, 2020 Progress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), pp. 1-6, DOI 10.1109/PAEE50669.2020, link

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Kornel Wolski, Mikołaj KoszelSIMES - Inteligentny modułowy system blokow przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci pradu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii, 2020, Numer projektu/umowy: MAZOWSZE/0111/19-00,
22020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Mikołaj KoszelEHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych, 2020, Numer projektu/umowy: 501210300114,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12023Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Marek SzymczakNagroda Zespołowa I Stopnia, 2023,