dr inż. Rafał Kopacz

dr inż. Rafał Kopacz
  • Pokój: SK09
  • Tel: 22 234 5620
  • e-mail: rafal.kopacz@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

Uzyskał tytuł inżyniera i magistra inżyniera na kierunku elektrotechnika i specjalności elektronika przemysłowa na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, odpowiednio w 2018 i 2019 roku, a następnie otrzymał stopień doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w roku 2024. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.
W 2019 roku spędził kilka miesięcy w Sintef Energy i NTNU w Trondheim, w Norwegii, gdzie zajmował się zagadnieniami niezawodności półprzewodników mocy w energoelektronice. W 2023 roku natomiast był gościem akademickim w Laboratorium Systemów Energoelektronicznych na ETH Zurich, w Szwajcarii, gdzie zajmował się nowymi koncepcjami układów energoelektronicznych średniego napięcia, także przez kilka miesięcy.
Jest autorem/współautorem ponad dwudziestu artykułów w czasopismach naukowych i na międzynarodowych konferencjach. Otrzymał nagrodę Stypendium Ministra dla studentów za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018/2019, oraz Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców w roku 2023.
Do jego głównych zainteresowań należą: przekształtniki energoelektroniczne na bazie elementów mocy z węglika krzemu (SiC), szerokoprzerwowe przyrządy półprzewodnikowe, konwersja energii elektrycznej w zakresie średniego napięcia z użyciem szeregowego łączenia i topologii wielopoziomowych. Ponadto zajmuje się również topologiami i sterowaniem przekształtników w zastosowaniu do ładowania pojazdów elektrycznych (EV), w systemach trakcyjnych, systemach magazynowania energii oraz w odnawialnych źródłach energii (OZE).


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2022Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiMedium Voltage Flying Capacitor DC–DC Converter With High-Frequency TCM-Q2L Control, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 37, ISSN 0885-8993, pp. 4233-4248, DOI 10.1109/TPEL.2021.3122329,
2.2022Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Przemysław Trochimiuk, Jacek RąbkowskiInvestigation of soft-switching QSW technique in DC/DC SiC-based flying capacitor converter with Q2L control, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, -, ISSN 0278-0046, pp. 1-10, DOI 10.1109/TIE.2022.3212425,
3.2022Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Krzysztof Frąc, Jacek RąbkowskiMedium Voltage Power Switch in Silicon CarbideA Comparative Study, IEEE Access, 10, ISSN 2169-3536, pp. 26849-26858, DOI 10.1109/ACCESS.2022.3156277,
4.2021Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiActive Voltage Balancing of Series-Connected 1.7 kV/325 A SiC MOSFETs Enabling Continuous Operation at Medium Voltage, IEEE Access, Volume: 9, ISSN 2169-3536, pp. 8604 - 8614, DOI 10.1109/ACCESS.2021.3049606, Całkowita liczba autorów: 4,
5.2021Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Bartosz Lasek, Rafał Miśkiewicz, Jacek RąbkowskiAll-SiC ANPC Submodule for an Advanced 1.5 kV EV Charging System under Various Modulation Methods, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-15, DOI 10.3390/en14175580, link
6.2021Bartosz Lasek, Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Jacek RąbkowskiParasitic-Based Active Gate Driver Improving the Turn-On Process of 1.7 kV SiC Power MOSFET, Applied Sciences-Basel, 11(5), ISSN 2076-3417, pp. 1-16, DOI 10.3390/app11052210,
7.2020Jacek Rąbkowski, Hubert Skoneczny, Rafał Kopacz, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz WronaA Simple Method to ValidatePower Loss in Medium Voltage SiC MOSFETs and Schottky Diodes Operating in aThree-Phase Inverter, Energies, 13(18), ISSN 1996-1073, pp. 1-18, DOI 10.3390/en13184773, Całkowita liczba autorów: 5,

I.1.4 Publikacja w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym (spoza list MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Jacek Rąbkowski, Rafał KopaczExtended T-type Inverter, Power Electronics and Drives, -, ISSN 2451-0262, pp. 1-10,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Rafał Kopacz, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiHigh-Frequency SiC-Based Medium Voltage Quasi-2-Level Flying Capacitor DC/DC Converter With Zero Voltage Switching, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
2.2019Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiMedium voltage power switch based on 1.7 kV SiC MOSFETs connected in series inside power modules, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
3.2018Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki, Rafał KopaczAn Extended T-type (eT) Inverter Based on SiC Power Devices, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
4.2017Rafał Kopacz, Dimosthenis Peftitsis, Jacek RąbkowskiExperimental study on fast-switching series-connected SiC MOSFETs, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiA 3.3 kV power switch based on SiC MOSFETs connected in series inside power modules, Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12022Rafał KopaczIEEE PELS, 2022,
22022Rafał KopaczIEEE IES, 2022,
32022Rafał KopaczIEEE, 2022,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Bartosz LasekPrzetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu, 2020, Numer projektu/umowy: UMO-2017/27/B/ST7/00970,
22020Jacek Rąbkowski, Rafał Miśkiewicz, Michał Harasimczuk, Rafał Kopacz, Bartosz Lasek, Krzysztof KalinowskiModularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Electronics, 2020, Numer projektu/umowy: NOR/POLNOR/MoReSiC/0003/2019,
32019Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Przemysław Trochimiuk, Rafał KopaczPrzetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu, 2019, Numer projektu/umowy: UMO-2017/27/B/ST7/00970,