prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski

prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
  • Stanowisko: Profesor
  • Pokój: GE 308, kl. B
  • Tel: +48 22 234 7269
  • e-mail: jacek.rabkowski@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

W roku 2000 ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej specjalizując się w energoelektronice i informatyce przemysłowej. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW, w trakcie których zajął się tematyką topologii i sterowania złożonych układów przekształtnikowych, w tym wielopoziomowych przekształtników napięcia oraz równolegle połączonych falowników prądu. W roku 2005 obronił pracę doktorską pt. „Analiza pracy równoległej trójfazowych przekształtników sieciowych PWM o wyjściu stałoprądowym”. W roku 2014 na podstawie cyklu publikacji pod tytułem „Przyrządy mocy z węglika krzemu: właściwości, sterowanie, zastosowania w energoelektronice” uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Od roku 2004 pracuje na Wydziale Elektrycznym PW kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W roku 2010 jako stypendysta Centrum Studiów Zaawansowanych PW odbył czteromiesięczny staż w Laboratory of Electrical Energy Conversion w KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm (Szwecja). Następnie w latach 2011-13 współpracował z tym laboratorium jako guest researcher biorąc udział w realizacji szeregu projektów badawczych z zakresu zastosowania elementów półprzewodnikowych mocy z węglika krzemu (SiC). W latach 2015-16 współpracował także z Tallin University of Technology (Estonia) w ramach projektu badawczego związanego z nowymi elementami z azotku galu (GaN).
W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim tematyką nowych przyrządów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu i azotku galu (GaN) oraz ich zastosowaniem w układach przekształtnikowych. Rezultatem tych prac jest pierwszy w kraju, i jeden z pierwszych w świecie, falownik trójfazowy „all-SiC”, czyli z elementami półprzewodnikowymi wykonanymi wyłącznie w technologii węglika krzemu (2009). Jest także współautorem pierwszych tego typu konstrukcji w Szwecji (2010), w tym falownika napędowego o mocy 40 kVA o rekordowej sprawności energetycznej osiągniętej dzięki zastosowaniu tranzystorów SiC JFET (2011). Ma za sobą doświadczenia we współpracy z producentami elementów półprzewodnikowych (Transic/Fairchild, Ascatron, Genesic, Acreo). Przy wdrażaniu nowej technologii przyrządów mocy współpracował także z szeregiem partnerów przemysłowych w kraju (MEDCOM, Huettinger, Markel) i za granicą (Alstom Power, Bombardier Transportation, Volvo Cars). Od roku 2017 jest kierownikiem Studiów Podyplomowych „Energoelektronika”, które są realizowane we ścisłej współpracy z partnerem przemysłowym – firmą MEDCOM.
Autor i współautor blisko 180 publikacji ogłoszonych w czasopismach, na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym ponad 20 w periodykach z listy JCR. Współautor 3 zgłoszeń patentowych uznanych przez Urząd Patentowy RP. Recenzent artykułów w szeregu czasopism (m.in. IEEE Transactions on Power Electronics, IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Industrial Electronics Magazine, Archives of Electrical Engineering, Bulletin of the Polish Academy of Sciences) i konferencji międzynarodowych (m.in. European Conference on Power Electronics and Applications, Energy Conversion Congress and Exposition, Industrial Electronics Conference, International Symposium on Industrial Electronics). Współprzewodniczacy komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji European Conference on Power Electronics and Applications w roku 2017. Inicjator i organizator corocznego SiC Industry Forum odbywającego się w ramach tej konferencji. Współedytor specjalnego wydania IEEE Transactions on Power Electronics „Special Issue on na konferencji Wide Bandgap Power Devices and Their Applications” (2013) a od 2015 edytor pomocniczy w tym czasopismie. Od roku 2017 pełni także funkcję redaktora pomocniczego w Power Electronics and Drives.
Należy do European Power Electronics Association, gdzie jest członkiem komitetów naukowego, wykonawczego oraz ds. nagród. Jest także członkiem IEEE, należy do Industrial Electronics Society (IES) oraz Power Electronics Society (PELS). W latach 2012-2015 pełnił funkcję kierownika połączonego oddziału Industrial Electronics Society (IES) oraz Power Electronics Society (PELS) w ramach Polskiej Sekcji IEEE. W roku 2013 uzyskał stopień Senior Member.


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2022Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiMedium Voltage Flying Capacitor DC–DC Converter With High-Frequency TCM-Q2L Control, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 37, ISSN 0885-8993, pp. 4233-4248, DOI 10.1109/TPEL.2021.3122329,
2.2022Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Przemysław Trochimiuk, Jacek RąbkowskiInvestigation of soft-switching QSW technique in DC/DC SiC-based flying capacitor converter with Q2L control, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, -, ISSN 0278-0046, pp. 1-10, DOI 10.1109/TIE.2022.3212425,
3.2022Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Krzysztof Frąc, Jacek RąbkowskiMedium Voltage Power Switch in Silicon CarbideA Comparative Study, IEEE Access, 10, ISSN 2169-3536, pp. 26849-26858, DOI 10.1109/ACCESS.2022.3156277,
4.2021Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiActive Voltage Balancing of Series-Connected 1.7 kV/325 A SiC MOSFETs Enabling Continuous Operation at Medium Voltage, IEEE Access, Volume: 9, ISSN 2169-3536, pp. 8604 - 8614, DOI 10.1109/ACCESS.2021.3049606, Całkowita liczba autorów: 4,
5.2021Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Bartosz Lasek, Rafał Miśkiewicz, Jacek RąbkowskiAll-SiC ANPC Submodule for an Advanced 1.5 kV EV Charging System under Various Modulation Methods, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-15, DOI 10.3390/en14175580, link
6.2021Bartosz Lasek, Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Jacek RąbkowskiParasitic-Based Active Gate Driver Improving the Turn-On Process of 1.7 kV SiC Power MOSFET, Applied Sciences-Basel, 11(5), ISSN 2076-3417, pp. 1-16, DOI 10.3390/app11052210,
7.2020Jacek Rąbkowski, Hubert Skoneczny, Rafał Kopacz, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz WronaA Simple Method to ValidatePower Loss in Medium Voltage SiC MOSFETs and Schottky Diodes Operating in aThree-Phase Inverter, Energies, 13(18), ISSN 1996-1073, pp. 1-18, DOI 10.3390/en13184773, Całkowita liczba autorów: 5,
8.2020Jacek Rąbkowski, Krystian Król, Mariusz Zdanowski, Mariusz SochackiGaN-based soft-switched active power buffer operating at ZCS – problems of start-up and shut-dow, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 68, ISSN 0239-7528, pp. 785-792, DOI 10.24425/bpasts.2020.134175,
9.2019Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiHigh-Frequency SiC-Based Inverters With Input Stages Based on Quasi-Z-Source and Boost TopologiesExperimental Comparison, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 34, ISSN 0885-8993, pp. 9471-9478, DOI 10.1109/TPEL.2018.2890625, link
10.2019Przemysław Trochimiuk, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiCurrent-fed Current-fed quasi-Z-source H7 inverter with reduced stress on SiC power devices, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 67, ISSN 0239-7528, pp. 1085-1094, DOI 10.24425/bpasts.2019.131568, Całkowita liczba autorów: 4,
11.2018Kornel Wolski, Piotr Majtczak, Jacek RąbkowskiMinimum-Hard-Switching-Number Modulation Method for High-Frequency SiC-Based Impedance-Source Inverters, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 65, ISSN 0278-0046, pp. 8351-8360, Całkowita liczba autorów: 3,
12.2017Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikHighly-Efficient and Compact 6 kW/4x125 kHz Interleaved DC-DC Boost Converter with SiC Devices and Low-Capacitive Inductors, Energies, 10(3), ISSN 1996-1073, pp. 1-15, DOI 10.3390/en10030363,
13.2016Mariusz Zdanowski, Dimosthenis Peftitsis, Szymon Piasecki, Jacek RąbkowskiOn the design proces of a 6-kVA Quasi-Z-inverter Employing SiC Power Devices, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 31, ISSN 0885-8993, pp. 7499-7508, DOI 10.1109/TPEL.2016.2527100,
14.2016Dimosthenis Peftitsis, Jacek RąbkowskiGate and Base Drivers for Silicon Carbide Power Transistors: An Overview, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 31, ISSN 0885-8993, pp. 7194-7213, DOI 10.1109/TPEL.2015.2510425,
15.2016Diane Sadik, Juan Colmenares, Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Mietek Bakowski, Hans Peter NeeShort-Circuit Protection Circuits for Silicon-Carbide Power Transistors, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 63, ISSN 0278-0046, pp. 1995-2004, DOI 10.1109/TIE.2015.2506628,
16.2016Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Jacek Rąbkowski, Marek JasińskiDedicated system for design, analysis and optimization of the AC-DC converters, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, vol. 64/4, ISSN 0239-7528, pp. 897-905,
17.2016Jacek Rąbkowski, Tadeusz PłatekA study on power losses of the 50 kVA SiC converter including reverseconduction phenomenon, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 64, ISSN 0239-7528, pp. 1-8,
18.2015Juan Colmenares, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Diane-Perle Sadik, Georg Tolstoy, Hans-Peter NeeHigh-Efficiency 312-kVA Three-Phase InverterUsing Parallel Connection of SiliconCarbide MOSFET Power Modules, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 51, ISSN 0093-9994, pp. 4664-4676,
19.2014Juan Colmenarez, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeDual Function Gate Driver for a Power Module with SiC Junction Field-Effect Transistors, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 29, ISSN 0885-8993, pp. 2367 - 2379,
20.2014Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Hans-Peter NeeParallel-operation of Discrete SiC BJTs in a 6-kW/250-kHz dc/dc Converter, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 29, ISSN 0885-8993, pp. 2482-2491,
21.2014Mariusz Zdanowski, Konstantin Kostov, Jacek Rąbkowski, Roman Barlik, Hans-Peter NeeDesign and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor in DC/DC Converters with Fast-Switching SiC Transistors, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 29, ISSN 0885-8993, pp. 2492 - 2499,
22.2014Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter Nee, Patrick PalmerDiscretized-Proportional Base Driver for Silicon Carbide Bipolar Junction Transistors, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 29, ISSN 0885-8993, pp. 2408 - 2417,
23.2014Jang-Kwon Lim, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Mietek Bakowski, Hans-Peter NeeAnalysis and experimental verification of the influence of fabrication process tolerances and circuit parasitics on transient current sharing of parallel-connected SiC JFETs, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 29, ISSN 0885-8993, pp. 2180 - 2191,
24.2014Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeSelf–Powered Gate Driver for Normally–ON SiC JFETs: Design Considerations and System Limitations, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 29, ISSN 0885-8993, pp. 5129-5135,
25.2013Dimosthenis Peftitsis, Roman Barbuske, Jacek Rąbkowski, Georg Tolstoy, Hans-Peter Nee, Josef LutzChallenges Regarding Parallel-Connection of SiC-JFETs, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2013, ISSN 0885-8993, pp. 1449-1463,
26.2013Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeSelf-Powered Gate Driver for Normally-ON Silicon Carbide Junction Field-Effect Transistors Without External Power Supply, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 28, ISSN 0885-8993, pp. 1488-1501,
27.2013Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Hans-Peter NeeDesign Steps Towards a 40-kVA SiC JFET Inverter With Natural-Convection Cooling and an Efficiency Exceeding 99.5%, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 49, ISSN 0093-9994, pp. 1589-1598,
28.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterowniki bramkowe dla tranzystorów z węglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 187-192,
29.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikProjekt, budowa i badania dławika o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń dla przekształtnika typu DC/DC, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 299-302,
30.2012Jacek Rąbkowski, Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Hnas-Peter NeeLow-Loss High-Performance Base-Drive Unit for SiC BJTs, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 27, ISSN 0885-8993, pp. 2633-2643,
31.2012Dimosthenis Peftitsis, Georg Tolstoy, Antonios Antonopoulos, Jacek Rąbkowski, Jang-Kwon Lim, Mietek Bakowski, Lennart Ängquist, Hans-Peter NeeHigh Power Modular Multilevel Converters with SiC JFETs, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 27, ISSN 0885-8993, pp. 28-36,
32.2011Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiDiody Schottky’ego z węglika krzemu w falownikach napięcia z tranzystorami MOSFET- badania symulacyjne, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 87, ISSN 0033-2097, pp. 24-28,
33.2011Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiDiody Schottky’ego z SiC w falownikach napięcia z krzemowymi tranzystorami MOSFET- badania eksperymentalne, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 87, ISSN 0033-2097, pp. 18-23,
34.2011Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikAnaliza porównawcza strat mocy w trójfazowych falownikach PWM z elementami aktywnymi z węglika krzemu, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 101-105,
35.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Krysztof Tomczuk, Henryk SupronowiczBadania eksperymentalne trójfazowego falownika quasi-Z, Przeglad Elektrotechniczny, ., ISSN 0033-2097, pp. 72-75,
36.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Henryk SupronowiczTrójfazowy falownik quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych - analiza symulacyjna i projekt, Przeglad Elektrotechniczny, ., ISSN 0033-2097, pp. 72-75,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Yahia Achour, Jacek Starzyński, Jacek RąbkowskiModular Marx Generator Based on SiC-MOSFET Generating Adjustable Rectangular Pulses, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-14, DOI 10.3390/en14123492, Całkowita liczba autorów: 3, link
2.2021Jacek Rąbkowski, Andrzej Łasica, Mariusz Zdanowski, Grzegorz Wrona, Jacek StarzyńskiPortable DC Supply Based on SiC Power Devices for High-Voltage Marx Generator, Electronics, 10, 313, ISSN 2079-9292, pp. 1-14, DOI 10.3390/electronics10030313,
3.2020Dawid Zięba, Jacek RąbkowskiTrójpoziomowy przekształtnik podwyższający napięcie z obwodem quasiimpedancyjnym i tranzystorami GaN HEMT, Przegląd Elektrotechniczny, 9, ISSN 0033-2097, pp. 103-106, DOI 10.15199/48.2020.07.19,
4.2016Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Marian Kaźmierkowski, Jacek RąbkowskiSystem optymalizacji i doboru parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC, Przegląd Elektrotechniczny, 06/2016, ISSN 0033-2097, pp. 32-36, DOI 10.15199/48.2016.06.06, link
5.2016Jacek RąbkowskiTranzystory GaN w falowniku mostkowym o wysokiej częstotliwości przełączeń (250kHz), Przegląd Elektrotechniczny, 5/2016, ISSN 0033-2097, pp. 45-48,
6.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikWysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z elementami z węglika krzemu - analiza symulacyjna, Przegląd Elektrotechniczny, R.90, ISSN 0033-2097, pp. 201-204,
7.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikTrójfazowy, dwupoziomowy falownik napięcia z tranzystorami Z-FET z węglika krzemu (SiC), Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 104-107, DOI 10.12915/pe.2014.11.29,
8.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Marek Patoka, Roman BarlikBadania falownika napięcia z węglikowo - krzemowymi tranzystorami JFET o charakterystykach mieszanych., Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, ISSN 0033-2097, pp. 159-162,
9.2013Jacek RąbkowskiA Current-Source Concept for Fast and Efficient Driving of Silicon Carbide Transistors, Archives of Electrical Engineering, 62, ISSN 0004-0746, pp. 333-343,
10.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 12, ISSN 0033-2089, pp. 76-79,
11.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Roman BarlikAnaliza stanów awaryjnych w trójfazowych falownikach z tranzystorami SiC-JFET, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ., ISSN 0033-2089, pp. 110-114,
12.2011Roman Barlik, Tadeusz Płatek, Jacek RąbkowskiHybrydowe łączniki półprzewodnikowe złożone z Si-IGBT i diod Schottky`ego z SiC, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 9/2011, ISSN 0033-2089, pp. 202-206,
13.2010Tadeusz Płatek, Jacek Rąbkowski, Tomasz OsypińskiEnergetyczny filtr aktywny o dużej stromości prądu kompensacji z trzypoziomowym falownikiem typu FLC, WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, 78, ISSN 0043-5112, pp. 65-68,
14.2010Tadeusz Płatek, Jacek RąbkowskiModulator trzypoziomowego falownika typu FLC z regulacją napięcia na kondensatorze o zmiennym potencjale, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 266-272,
15.2010inz. Matulka Jarosław, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek RąbkowskiSieciowy przekształtnik prądowy PWM z aktywnym tłumieniem obwodu wejściowego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 258-265,
16.2010Jacek Rąbkowski, Roman BarlikThree phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 116-119,
17.2010Jacek Rąbkowski, Mariusz ZdanowskiTrójfazowy falownik prądu PWM z tranzystorami SiC JFET, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, ., ISSN 0033-2089, pp. 23-28,
18.2010Jacek Rąbkowski, Marcin MorkowskiAnaliza strat mocy w elementach półprzewodnikowych falownika typu Z dla różnych metod PWM, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, ., ISSN 0033-2089, pp. 28-31,
19.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakBadania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 85, ISSN 0033-2097, pp. 199-203,
20.2009Jacek RąbkowskiSilicon carbide VJFET –fast, high voltage semiconductor device for power electronics applications, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ., ISSN 0033-2097, pp. 165-168,
21.2009Jacek RąbkowskiTechniki modulacji szerokości impulsów dla trójfazowego falownika typu Z, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ., ISSN 0033-2097, pp. 48-51,
22.2009Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikPrzekształtniki energoelektroniczne z elementami z węglika krzemu, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 6, ISSN 0033-2089, pp. 7-12,
23.2009Jacek RąbkowskiEnergy storage interfaces with Z-source based inverters, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 58, ISSN 0004-0746, pp. 143-156,

I.1.4 Publikacja w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym (spoza list MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Jacek Rąbkowski, Rafał KopaczExtended T-type Inverter, Power Electronics and Drives, -, ISSN 2451-0262, pp. 1-10,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Radosław Sobieski, Przemysław Trochimiuk, Hubert Skoneczny, Jacek RąbkowskiImpact of a gate drive on performance of three-phase inverters based on 3.3 kV SiC MOSFETs, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-7, DOI 10.1109/PAEE50669.2020.9158727,
2.2020Jacek Rąbkowski, Andrei Blinov, Denys Zinchenko, Grzegorz Wrona, Mariusz ZdanowskiGrid-frequency Vienna rectifier and isolated current-source DC-DC converters for efficient off-board charging of electric vehicles, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
3.2020Rafał Kopacz, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiHigh-Frequency SiC-Based Medium Voltage Quasi-2-Level Flying Capacitor DC/DC Converter With Zero Voltage Switching, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
4.2020Jacek RąbkowskiParallel-connected current source rectifiers as the input stage of the off-board EV battery charger, 11th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 1, pp. 538-543, DOI 10.1109/CPE-POWERENG48600.2020.9161497,
5.2019Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiMedium voltage power switch based on 1.7 kV SiC MOSFETs connected in series inside power modules, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
6.2018Przemysław Trochimiuk, Mariusz Zdanowski, Piotr Majtczak, Jacek RąbkowskiDesign of a High-Frequency Improved Current-Fed Quasi Z-Source Inverter based on SiC devices, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, 1, pp. 1-6,
7.2018Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiSiC-based three-phase Quasi-Z-Source Inverter versus the two-stage topology - a comparison, 8th International Power Electronics Conference, 1, pp. 2129-2136, DOI 10.23919/IPEC.2018.8507720,
8.2018Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki, Rafał KopaczAn Extended T-type (eT) Inverter Based on SiC Power Devices, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
9.2018Jacek Rąbkowski, Radosław Sobieski, Mariusz Zdanowski, Szymon Piasecki3.3 kV/ 450 a SiC MOSFET Module - Modelling and Experiments, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
10.2018Mariusz Zdanowski, Przemysław Trochimiuk, Jacek RąbkowskiModified Current-Fed Quasi Z-Source Converter with Reduced Voltage Stress Across SiC Power Devices, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
11.2017Mariusz Zdanowski, Kamil Kozdrój, Jacek RąbkowskiHigh-Frequency Isolated DC-DC Converter with GaN HEMTs, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-6,
12.2017Piotr Majtczak, Jacek RąbkowskiSymmetrical switching patterns and an adaptive modulator for three-phase quasi-Z-source inverters, 26th IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2017, pp. 1676 -1681,
13.2017Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiStudy on low-capacitance inductors for a high-frequency Quasi-Z-source inverter, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
14.2017Rafał Kopacz, Dimosthenis Peftitsis, Jacek RąbkowskiExperimental study on fast-switching series-connected SiC MOSFETs, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
15.2017Piotr Majtczak, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiLoss-oriented asymmetrical PWM technique for high-frequency impedance source converters, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
16.2016Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiOperation Modes of the GaN HEMT in High-Frequency Half-Bridge Converter, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-6, DOI 10.1109/PAEE.2016.7605115,
17.2016Szymon Piasecki, Jacek RąbkowskiThe 10 kVA SiC-based Grid Connected AC/DC Converter with Extended Functionalities – Experimental Investigation, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, pp. 214-218, DOI 10.1109/CPE.2016.7544187,
18.2016Andrii Chub, Mariusz Zdanowski, Andrei Blinov, Jacek RąbkowskiEvaluation of GaN HEMTs for High-Voltage Stage of Isolated DC DC Converters, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 1, pp. 375-379, DOI 10.1109/CPE.2016.7544217,
19.2015Jacek Rąbkowski, Tadeusz PłatekComparison of the power losses in 1700V Si IGBT and SiC MOSFET modules including reverse conduction, 17th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
20.2015Szymon Piasecki, Jacek RąbkowskiExperimental investigations on the grid-connected AC/DC converter based on three-phase SiC MOSFET module, 17th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
21.2015Szymon Piasecki, Jacek Rąbkowski, Marian KaźmierkowskiApplication of 25m SiC MOSFETs in a 10kVA grid-connected AC/DC converter, 16th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials, 858, pp. 1087-1090, DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.858.1087,
22.2014Juan Colmenarez, Dimosthenis Peftitsis, Hans-Peter Nee, Jacek RąbkowskiSwitching performance of parallel-connected power modules with SiC MOSFETs, INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS CONFERENCE, 1, pp. 3712-3717,
23.2014Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki, Marian KaźmierkowskiDesign of a Three-Phase AC/DC converter with Paralleled SiC MOSFETs, 16TH INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION, 6980548, pp. 533-539, DOI 10.1109/EPEPEMC.2014.6980548,
24.2014Diane Sadik, Juan Colmenarez, Dimosthenis Peftitsis, Georg Tolstoy, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeAnalysis of short-circuit conditions for silicon carbide power transistors and suggestions for protection, 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, 1, pp. 1-10, DOI 10.1109/EPE.2014.6910896,
25.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikDesign Issues of the High-Frequency Interleaved DC/DC Boost Converter with Silicon Carbide MOSFETs, 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, I, pp. 1-10,
26.2014Georg Tolstoy, Per Ranstadt, Juan Colmenarez, Dimosthenis Peftitsis, Florian Giezendanner, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeAn experimental analysis on how the dead-time of SiC BJT and SiC MOSFET impacts the losses in a high-frequency resonant converter, 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, 1, pp. 1-10, DOI 10.1109/EPE.2014.6911042,
27.2013Konstantin Kostov, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeConducted EMI from SiC BJT Boost Converter and its Dependence on the Output Voltage, Current, and Heatsink Connection, IEEE ECCE Asia Downunder, 1, pp. 1125-1130, DOI 10.1109/ECCE-Asia.2013.6579249,
28.2013Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikConcept of the Bridge Leg with Mixed Normally-ON & Normally-OFF SiC JFETs, 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, 6601171, pp. 286-291, DOI 10.1109/CPE.2013.6601171,
29.2013Szymon Piasecki, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Tadeusz PłatekSiC-based Support Converter for passive front-end AC drive applications, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), materiały konferencyjne, pp. 6010-6015,
30.2013Szymon Piasecki, Antoni M. Cantarellas, Jacek Rąbkowski, Pedro RodriguezDesign of AC-DC Power Converters with LCL + Tuned Trap Line Filter Using Si IGBT and SiC MOSFET Modules, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), 6700112, pp. 5957-5962, DOI 10.1109/IECON.2013.6700112,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Jang-Kwon Lim, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Mietek Bakowski, Hans-Peter NeeModeling of the impact of parameter spread on the switching performance of parallel-connected SiC VJFETs, Materials Science Forum, 740-742, pp. 1098-1102, DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.740-742.1098,
2.2013Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Mietek Bakowski, Hans-Peter NeeEvaluation of the drive circuit for a dual gate trench SiC JFET, Materials Science Forum, 740-742, pp. 946-949, DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.740-742.946,
3.2013A. Schoner, Mietek Bakowski, R.K. Malhan, Y. Takeuchi, N. Sugiyama, Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Per Ranstad, Hans-Peter NeeFabrication of a SiC Double Gate Vertical Channel JFET and It`s Application in Power Electronics, Electrochemical Society Transactions ECST 2013, 50, pp. 45-52,
4.2011Jang-Kwon Lim, Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Mietek Bakowski, Hans-Peter NeeComparison of total losses of 1.2 kV SiC JFET and BJT in DC-DC converter including gate driver, Materials Science Forum, 679-680, pp. 649-652,
5.2011Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeePerformance tests of a 4,1x4,1mm2 SiC LCVJFET for a DC/DC boost converter application, Materials Science Forum, 679-680, pp. 722-725,
6.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Roman BarlikFault protection system for Current Source Inverter with normally on SiC JFETs, Materials Science Forum, 679-680, pp. 750-753,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiA 3.3 kV power switch based on SiC MOSFETs connected in series inside power modules, Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1,
2.2018Kornel Wolski, Piotr Majtczak, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiBoundaries of Switching Loss Elimination in SiC-based Voltage-Source Inverters with SV-PWM Modulation Methods, 17th International Symposium `TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING` and `Doctoral School of Energy and Geotechnology III, pp. 218-224,
3.2017Jacek Rąbkowski, Tomasz Sak, Ryszard Strzelecki, Maciej GrabarekSiC-based T-type modules for multi-pulse inverter with coupled inductors, 11th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, pp. 568-572,
4.2014Juan Colmenarez, Dimosthenis Peftitsis, Georg Tolstoy, Diane Sadik, Hans-Peter Nee, Jacek RąbkowskiHigh-efficiency 3-phase Inverter with SiC MOSFET Power Modules for Motor-drive Applications, Energy Conversion Congress and Exposition ECCE 2014, pp. 468 - 474,
5.2014Jacek RąbkowskiPower Converters with Silicon Carbide Devices, Baltic Electronics Conference, pp. 1-10, DOI 10.1109/BEC.2014.7320544,
6.2014Hans-Peter Nee, Jacek Rąbkowski, Dimosthenis PeftitsisMuliti-chip circuit designs for silicon carbide power electronics, 8th International Conference on Integrated Power Systems (CIPS), 2014, pp. 1-10,
7.2014Andrii Chub, Oleksandr Husev, Janis Zakis, Jacek RąbkowskiSwitched-Capacitor Current-Fed Quasi-Z-Source Inverter, 14th Biennial Baltic Electronics Conference, BEC 2014, pp. 1-6, DOI 10.1109/BEC.2014.7320598,
8.2013Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Mariusz Zdanowski, Hans-Peter NeeA 6kW, 200kHz boost converter with parallel-connected SiC bipolar transistors, Twenty-Eight Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), pp. 1991-1998,
9.2013Hans-Peter Nee, Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Georg Tolstoy, Juan Colmenares, Diane Sadik, Mietek Bakowski, Jang-Kwon Lim, Antonios Antonopoulos, Lennart Angquist, Mariusz ZdanowskiHigh-Efficiency Power Conversion Using Silicon Carbide Power Electronics, International Conference on Silicon Carbide and Related Materials ICSCRM 2013, DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.778-780.1083,
10.2013Diane Sadik, Dimosthenis Peftitsis, Juan Colmenares, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeExperimental investigations of static and transient current sharing of parallel connected Silicon Carbide MOSFETs, European Power Electronics Conference - ECCE Europe 2013, pp. 1-10, DOI 10.1109/EPE.2013.6634432,
11.2013Georg Tolstoy, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter Nee, Patrick R. PalmerDiscretized Proportional Base Driver for Silicon Carbide Bipolar Junction Transistors, Energy Conversion Congress and Exposition Asia 2013 - ECCE Asia, pp. 1-8,
12.2013Juan Colmenares, Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeDual-Function Gate Driver for a Power Module With SiC Junction Field-Effect Transistors, Energy Conversion Congress and Exposition Asia 2013 - ECCE Asia, pp. 1-8, DOI 10.1109/ECCE-Asia.2013.6579104,
13.2013Dimosthenis Peftitsis, Jacek Rąbkowski, Hans-Peter NeeDesign Considerations for a Self-Powered Gate Driver for Normally-ON SiC Junction Field-Effect Transistors, Energy Conversion Congress and Exposition Asia 2013 - ECCE Asia, pp. 1-8,
14.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Konstantin Kostov, Hans-Peter NeeThe Role of the Parasitic Capacitance of the Inductor in Boost Converters with Normally-On SiC JFETs, 7th International Power Electronics and Motion Control Conference – ECCE Asia, pp. 1842-1847,
15.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Konstantin Kostov, Roman Barlik, Hans-Peter NeeDesign and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor for Fast-Switching SiC BJT dc/dc Converters, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, pp. 4-1-4-7,
16.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSilicon carbide inverter with two series Z-networks, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE, 2011, pp. 372-377,
17.2010Mariusz Sochacki, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Jacek Rąbkowski, Jan SzmidtHigh - frequency, high - power and high - temperature silicon carbide electronics - benefits for power converters, International Conference on Power Electronics for PlasmaEngineering, pp. 2.1-2.12,
18.2010Dimosthenis Peftitsis, Georg Tolstoy, Antonios Antonopoulos, Jacek Rąbkowski, Jang-Kwon Lim, Mietek Bakowski, Lennart Ängquist, Hans-Peter NeeHigh-Power Modular Multilevel Converters with SiC JFETs, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, pp. 2148 - 2155,
19.2009Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Mieczysław NowakZastosowanie przyrządów z węglika krzemu w układach energoelektronicznych, XII Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, pp. 8.1-8.9,
20.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakAssessment of power silicon carbide Schottky diode as a new component in PWM medium power converters, Microtherm 2009, pp. 1-5,
21.2009Jacek RąbkowskiImprovement of Z-source inverter properties using advanced PWM methods, European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2009, pp. .,
22.2009Jacek Rąbkowski, Roman BarlikThree- phase Grid Inverter with SiC JFETs and Schottky Dides, 16-th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits snd Systems MIXDES 2009, pp. 181-184,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Dawid Zięba, Jacek RąbkowskiTrójpoziomowy przekształtnik podwyższający napięcie z obwodem quasi-impedancyjnym i tranzystorami GaN HEMT, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE, -, pp. 1-6,
2.2015Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Marian Kaźmierkowski, Jacek RąbkowskiSystem doboru i optymalizacji parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2015, I, pp. 1-5,
3.2015Jacek RąbkowskiTranzystory GaN w falowniku mostkowym o wysokiej częstotliwości przełączeń, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, -, pp. 1-4,
4.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikProjekt wysokoczęstotliwościowego i wysokosprawnego trójfazowego falownika napięcia z tranzystorami SiC MOSFET, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-9, ., pp. 31-34,
5.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikAnaliza symulacyjna wysokoczęstotliwościowego przekształtnika DC/DC z łącznikami z węglika krzemu, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-8, ., pp. 17-20,
6.2013Jacek RąbkowskiTranzystory SiC MOSFET - możliwości i wyzwania, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, I, pp. 1-4,
7.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikTranzystory z węglika krzemu (SiC) jako łączniki w gałęziach falownika napięcia o wysokiej sprawności energetycznej, Materiały Konferencji XII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2013, 1, pp. 256-261,
8.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikSilicon Carbide (SiC) converters applicable to renewable energy sources, III Seminarium Naukowo-Przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, 1, pp. -,
9.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikDławik o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń w układzie przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie, Ogółnopolska Konferencja Naukowa-Techniczna Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice, MSiZwT 2012, ., pp. 15-18,
10.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikNowy sterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka, Ogółnopolska Konferencja Naukowa-Techniczna Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice 2012, ., pp. 19-22,
11.2012Jacek RąbkowskiPoprawa sprawności przekształtników energoelektronicznych dzięki zastosowaniu elementów z węglika krzemu, Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach 2012, ., pp. .,
12.2011Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikStraty mocy w różnych typach trójfazowych falowników PWM wykonanych z przyrządów krzemowych i węglika krzemu, X Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’2011, ., pp. 696-702,
13.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterowniki bramkowe dla tranzystorów z weglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań, X Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE’2011, ., pp. 68-73,
14.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Krzysztof Tomczuk, Henryk SupronowiczTrójfazowy falownik quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych - badania modelu eksperymentalnego, Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice, MSiZwT 2011, ., pp. 53-56,
15.2010Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Henryk SupronowiczAnaliza symulacyjna trójfazowego falownika typu quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-6,, ., pp. 105-108,
16.2010Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman Barlik, Mieczysław NowakSymulacyjna analiza stanów awaryjnych falowników z tranzystorami SiC JFET, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS - 6, T1, pp. 101-104,
17.2010Roman Barlik, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiBadania symulacyjne baterii ogniw fotowoltaicznych energoelektronicznego systemu uzdatniania energii w środowisku symulatora SABER, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS - 6, T1, pp. 109-112,
18.2009Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakOcena właściwości trójfazowego przekształtnika PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, płyta CD, pp. 244,
19.2009Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakPomiary energetyczne i termiczne trójfazowego przekształtnika PWM o diodach zwrotnych z węglika krzemu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, PBZ-MEiN-6/2/2006/, pp. 206-218,
20.2009Marcin Morkowski, Jacek RąbkowskiWarunki pracy łączników falownika typu Z dla różnych metod modulacji PWM, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-7, Kościelisko, I, pp. 65-68,
21.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakBadania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami z węglika krzemu, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-7, T1, pp. 77-80,
22.2009Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiFalownik prądu PWM z tranzystorami SiC JFET, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-7, Kościelisko, I, pp. 69-72,
23.2009Maciej Andrzejewski, Jacek RąbkowskiModulator dla falownika prądu o podwyższonej częstotliwości – implementacja w procesorze TMS320F2812, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-7, Kościelisko, I, pp. 73-76,
24.2009Jacek Rąbkowski, Roman BarlikFalownik prądu z elementami z węglika krzemu, IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2009, płyta CD, pp. 1-5,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12017Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Jacek Rąbkowski, Marian KaźmierkowskiAdvances in Data Analysis with Computational Intelligence Methods, A Method of Design and Optimization for SiC-Based Grid-Connected AC-DC Converters, pp. 395-412, Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-319-67946-4, Liczba autorów monografii: 4,
22014Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Hans-Peter NeePower Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, (4) Recent advances in power semiconductor technology, pp. 102-135, John Wiley & Sons Ltd, ISBN: ISBN 978-1-118-63403-5, Liczba autorów monografii: 57,

I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12015Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek RąbkowskiPoradnik inżyniera energoelektronika. Tom 2, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, ISBN: 978-83-7926-236-6,

I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12014Roman Barlik, Jacek RąbkowskiUkład trójfazowego szeregowego falownika typu Z, nr patentu: 220409, Data udzielenia: 15-12-2014,

I.3.4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12010Jacek Rąbkowski, Roman BarlikUkład trójfazowego szeregowego falownika typu Z, Data zgłsozenia: 18-02-2010,

(stary) I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12011Jacek Rąbkowski, Mieczysław Nowak, Roman BarlikNIE, 2011,
22010Jacek Rąbkowski, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Matulka JarosławNIE, 2010,

II.2.2. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12014Jacek RąbkowskiTAK, 2014,

II.6.10. Doktoranci będący pod opieką naukową pracowników WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12018Jacek RąbkowskiPrzemysław Trochimiuk, 2018,
22017Jacek RąbkowskiRadosław Sobieski, 2017,
32017Jacek RąbkowskiPiotr Majtczak, 2017,
42017Jacek RąbkowskiKrzysztof Obrębski, 2017,
52017Jacek RąbkowskiKornel Wolski, 2017,
62016Jacek RąbkowskiPiotr Majtczak, 2016,
72016Jacek RąbkowskiKrzysztof Obrebski, 2016,
82016Jacek RąbkowskiKornel Wolski, 2016,
92015Jacek RąbkowskiPiotr Majtczak, 2015,
102015Jacek RąbkowskiKrzysztof Obrębski, 2015,

II.6.1. Członkostwo we władzach zagr. lub międzyn. towarzystw, organiz. i instyt. nauk.

Lp.RokAutorzyOpis
12014Jacek RąbkowskiTAK, 2014,
22013Jacek RąbkowskiTAK, 2013,
32012Jacek RąbkowskiTAK, 2012,

II.6.3. Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism z listy JCR

Lp.RokAutorzyOpis
12020Jacek RąbkowskiIEEE Transactions on Power Electronics, 2020,
22019Jacek RąbkowskiIEEE Transactions on Power Electronics, 2019,
32018Jacek RąbkowskiIEEE Transactions on Power Electronics, 2018,
42017Jacek RąbkowskiIEEE Transactions on Power Electronics, 2017,
52016Jacek RąbkowskiIEEE Transactions on Power Electronics, 2016,
62015Jacek RąbkowskiIEEE Transaction on Power Electronics, 2015,
72013Jacek RąbkowskiIEEE Transactions on Power Electronics (guest EIC for Special Issue), 2013,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12020Jacek RąbkowskiIEEE, 2020,
22020Jacek RąbkowskiEuropean Power Electronics and Drives Association, 2020,
32019Jacek RąbkowskiIEEE, 2019,
42019Jacek RąbkowskiEuropean Power Electronics and Drives Association, 2019,
52018Jacek RąbkowskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2018,
62018Jacek RąbkowskiEuropean Power Electronics Association, 2018,
72017Jacek RąbkowskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017,
82017Jacek RąbkowskiEuropean Power Electronic and Drives Association, 2017,
92016Jacek RąbkowskiIEEE, 2016,
102016Jacek RąbkowskiEuropean Power Electronics Association, 2016,
112015Jacek RąbkowskiIEEE, 2015,
122013Jacek RąbkowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers (IEEE), 2013,
132012Jacek RąbkowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers, 2012,

II.6.9. Członkostwo w komitetach redakcyjnych innych czasopism

Lp.RokAutorzyOpis
12018Jacek RąbkowskiPower Electronics and Drives, 2018,
22017Jacek RąbkowskiPower Electronics and Drives, 2017,
32016Jacek RąbkowskiPower Electronics and Drives, 2016,
42015Jacek RąbkowskiInternational Journal of Electronics and Telecomunication, 2015,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Bartosz LasekPrzetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu, 2020, Numer projektu/umowy: UMO-2017/27/B/ST7/00970,
22020Andrzej Borek, Bartosz Chaber, Bogdan Dziadak, Maciej Ciuba, Lucjan Gmurek, Adam Jóśko, Zuzanna Krawczyk, Andrzej Łasica, Wiktor Łodyga, Krzysztof Pachowicz, Michał Paluch, Jacek Rąbkowski, Jan Sroka, Przemysław Sul, Radosław Szreder, Stanisław Wincenciak, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Andrzej Michalski, Jacek StarzyńskiProjekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 Impulsowe działa Elektromagnetyczne., 2020, Numer projektu/umowy: DOB-1-1/1/PS/2014,
32020Jacek Rąbkowski, Rafał Miśkiewicz, Michał Harasimczuk, Rafał Kopacz, Bartosz Lasek, Krzysztof KalinowskiModularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Electronics, 2020, Numer projektu/umowy: NOR/POLNOR/MoReSiC/0003/2019,
42020Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz ZdanowskiHigh-efficient EV charger based on 3-level unfolder and current-fed isolated DC-DC converters, 2020, Numer projektu/umowy: PC-09/19,
52019Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Przemysław Trochimiuk, Rafał KopaczPrzetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu, 2019, Numer projektu/umowy: UMO-2017/27/B/ST7/00970,
62019Andrzej Borek, Bartosz Chaber, Bogdan Dziadak, Maciej Ciuba, Lucjan Gmurek, Adam Jóśko, Zuzanna Krawczyk, Andrzej Łasica, Wiktor Łodyga, Kazimierz Mikołajuk, Krzysztof Pachowicz, Tadeusz Paluch, Michał Paluch, Jacek Rąbkowski, Konrad Sobolewski, Jan Sroka, Przemysław Sul, Robert Szmurło, Radosław Szreder, Stanisław Wincenciak, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Andrzej Michalski, Jacek StarzyńskiProjekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 Impulsowe działa Elektromagnetyczne., 2019, Numer projektu/umowy: DOB-1-1/1/PS/2014,
72019Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowskiigh-efficient EV charger based on 3-level unfolder and current-fed isolated DC-DC converters, 2019, Numer projektu/umowy: PC-09/19,
82019Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2019, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
92018Jacek RąbkowskiPrzetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu, 2018, Numer projektu/umowy: UMO-2017/27/B/ST7/00970,
102018Jacek RąbkowskiBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2018, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
112017Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon PiaseckiTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 3b/3, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
122017Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2017, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
132016Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon PiaseckiTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 3a/3, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
142016Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2016, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
152015Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon Piasecki, Marcin Żelechowski, Krzysztof RudaTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 2/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
162015Marian Kaźmierkowski, Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Jacek Rąbkowski, Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Piotr MajtczakBadania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/ rozproszonej (etap 3/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01183,
172014Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Mariusz Zdanowski, Szymon Piasecki, Grzegorz Wrona, Kamil Kozdrój, Marcin Żelechowski, Krzysztof RudaTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 1/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
182014Marian Kaźmierkowski, Jacek Rąbkowski, Robert Szmurło, Szymon Piasecki, Marek JasińskiBadania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/ rozproszonej (etap 2/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01183,
192013Jacek Rąbkowski, Tadeusz Płatek, Roman BarlikOpracowanie funkcjonalnych modułów do przekształtników z zastosowaniem energoelektronicznych elementów SiC, 2013, Numer projektu/umowy: INNOTECH-K2/HI2/9/1828854/NCBR/13,
202013Marian Kaźmierkowski, Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Marek JasińskiBadania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla systemów energetyki odnawialnej/ rozproszonej (etap 1/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01183,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12015Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiKompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości (ETAP 3/3), 2015,
22014Jacek Rąbkowski, Roman Barlik, Tadeusz PłatekOpracowanie funkcjonalnych modułów do przekształtników z zastosowaniem energoelektronicznych elementów SIC 1. Modelowanie (symulacje) struktur – porównanie do tradycyjnej technologii. 2. Opracowanie podzespołów (sterowniki IGBT/MOSFET, niskoindukcyjne bus bary, wysokoczęstotliwościowe elementy magnetyczne) oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych, 2014,
32014Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiKompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC)w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości ( ETAP 2/3), 2014,
42013Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiKompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC)w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości ( ETAP 1/3), 2013,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Lech Grzesiak, Mariusz Malinowski, Jacek Rąbkowski, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Dziechciaruk, Grzegorz Iwański, Marek Jasiński, Arkadiusz Kaszewski, Radosław Kot, Marek Michalczuk, Adam Milczarek, Szymon Piasecki, Piotr Pura, Michał Rolak, Sebastian Styński, Grzegorz Wrona, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Krzysztof Zawirski19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, 2017,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12013Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Marek Jasiński, Dariusz Sobczuk, Jacek Rąbkowski, Artur Moradewicz, Michał JanaszekIII Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, 2013,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiSeminarium wygłoszone na posiedzeniu Komitetu Elektrotechniki PAN Sekcja Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, 2021,

V.1.2. Krajowe ośrodki naukowe, z którymi były prowadzone wspólne badania

Lp.RokAutorzyOpis
12014Marek Jasiński, Robert Smoleński, Jacek Rąbkowski, Szymon PiaseckiUniwersytet Zielonogórski, 2014,

V.1.6. Staże i wyjazdy zagraniczne pracowników

Lp.RokAutorzyOpis
12010Jacek RąbkowskiKTH Royal Institute of Technology, 2010,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Mariusz ZdanowskiNagroda Zespołowa stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015, 2016,
22015Jacek RąbkowskiNagroda Naukowa IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk, 2015,
32015Jacek RąbkowskiNagroda indywidualna Rektora PW, 2015,
42012Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiII nagroda w XXXVI Konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w roku 2011 w prasie stowarzyszeniowej, 2012,