mgr inż. Przemysław Trochimiuk

mgr inż. Przemysław Trochimiuk
  • Pokój: GE309
  • Tel: 234 56 20
  • e-mail: przemyslaw.trochimiuk.dokt@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2022Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiMedium Voltage Flying Capacitor DC–DC Converter With High-Frequency TCM-Q2L Control, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 37, ISSN 0885-8993, pp. 4233-4248, DOI 10.1109/TPEL.2021.3122329,
2.2022Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Przemysław Trochimiuk, Jacek RąbkowskiInvestigation of soft-switching QSW technique in DC/DC SiC-based flying capacitor converter with Q2L control, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, -, ISSN 0278-0046, pp. 1-10, DOI 10.1109/TIE.2022.3212425,
3.2022Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Krzysztof Frąc, Jacek RąbkowskiMedium Voltage Power Switch in Silicon CarbideA Comparative Study, IEEE Access, 10, ISSN 2169-3536, pp. 26849-26858, DOI 10.1109/ACCESS.2022.3156277,
4.2021Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiActive Voltage Balancing of Series-Connected 1.7 kV/325 A SiC MOSFETs Enabling Continuous Operation at Medium Voltage, IEEE Access, Volume: 9, ISSN 2169-3536, pp. 8604 - 8614, DOI 10.1109/ACCESS.2021.3049606, Całkowita liczba autorów: 4,
5.2021Bartosz Lasek, Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Jacek RąbkowskiParasitic-Based Active Gate Driver Improving the Turn-On Process of 1.7 kV SiC Power MOSFET, Applied Sciences-Basel, 11(5), ISSN 2076-3417, pp. 1-16, DOI 10.3390/app11052210,
6.2020Jacek Rąbkowski, Hubert Skoneczny, Rafał Kopacz, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz WronaA Simple Method to ValidatePower Loss in Medium Voltage SiC MOSFETs and Schottky Diodes Operating in aThree-Phase Inverter, Energies, 13(18), ISSN 1996-1073, pp. 1-18, DOI 10.3390/en13184773, Całkowita liczba autorów: 5,
7.2019Przemysław Trochimiuk, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiCurrent-fed Current-fed quasi-Z-source H7 inverter with reduced stress on SiC power devices, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 67, ISSN 0239-7528, pp. 1085-1094, DOI 10.24425/bpasts.2019.131568, Całkowita liczba autorów: 4,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Przemysław TrochimiukAktywna metoda kontroli rozkładu napięć na szeregowopołączonych tranzystorach SiC MOSFET w łączniku 3,3 kV, Przegląd Elektrotechniczny, 07/2020, ISSN 0033-2097, pp. 80-85, DOI 10.15199/48.2020.07.15,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Radosław Sobieski, Przemysław Trochimiuk, Hubert Skoneczny, Jacek RąbkowskiImpact of a gate drive on performance of three-phase inverters based on 3.3 kV SiC MOSFETs, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-7, DOI 10.1109/PAEE50669.2020.9158727,
2.2020Rafał Kopacz, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiHigh-Frequency SiC-Based Medium Voltage Quasi-2-Level Flying Capacitor DC/DC Converter With Zero Voltage Switching, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
3.2019Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiMedium voltage power switch based on 1.7 kV SiC MOSFETs connected in series inside power modules, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
4.2018Przemysław Trochimiuk, Mariusz Zdanowski, Piotr Majtczak, Jacek RąbkowskiDesign of a High-Frequency Improved Current-Fed Quasi Z-Source Inverter based on SiC devices, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, 1, pp. 1-6,
5.2018Mariusz Zdanowski, Przemysław Trochimiuk, Jacek RąbkowskiModified Current-Fed Quasi Z-Source Converter with Reduced Voltage Stress Across SiC Power Devices, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek RąbkowskiA 3.3 kV power switch based on SiC MOSFETs connected in series inside power modules, Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Przemysław TrochimiukAktywna metoda kontroli rozkładu napięć na szeregowo połączonych tranzystorach SiC MOSFET w łączniku 3,3 kV, XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2019, 1, pp. 1-7,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12022Przemysław TrochimiukIEEE Young Professionals member, 2022,
22022Przemysław TrochimiukIEEE student member, 2022,
32022Przemysław TrochimiukIEEE PELS member, 2022,
42022Przemysław TrochimiukIEEE IES member, 2022,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Bartosz LasekPrzetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu, 2020, Numer projektu/umowy: UMO-2017/27/B/ST7/00970,
22019Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Przemysław Trochimiuk, Rafał KopaczPrzetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu, 2019, Numer projektu/umowy: UMO-2017/27/B/ST7/00970,