dr inż. Andrzej Olszewski

dr inż. Andrzej Olszewski
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 307a, kl. B
  • Tel: +48 22 234 7947
  • e-mail: andrzej.olszewski@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2009Andrzej Olszewski, Henryk Supronowicz, Hubert GawińskiSTEROWANIE ZŁOŻONYMI SYSTEMAMI ENERGOELEKTRONICZNYMI, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 12, ISSN 0033-2097, pp. 204-207,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2009Andrzej Olszewski, Henryk Supronowicz, Hubert GawińskiUKŁADY STEROWANIA ROZPROSZONYMI SYSTEMAMI ENERGORLRKTRONICZNYMI, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna POSTĘPY W ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ PES-7, 1, pp. 37-40,

II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne

Lp.RokAutorzyOpis
12014Andrzej OlszewskiLaboratorium Układów Techniki Cyfrowej, 2014,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12016Andrzej OlszewskiNagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015, 2016,
22015Andrzej Olszewski` Złota Kreda`, 2015,
32014Andrzej OlszewskiNagroda Rektorska, 2014,

V.2.3. Medale i odznaczenia

Lp.RokAutorzyOpis
12016Andrzej OlszewskiMedal Komisji Edukacji Narodowej, 2016,