dr inż. Paweł Fabijański

dr inż. Paweł Fabijański
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: SK pok. 2
  • Tel: +48 22 234 5609
  • e-mail: pawel.fabijanski@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2012Paweł Fabijański, Ryszard ŁagodaIntelligent Control Unit for Ultrasonic Cleaning System, Przeglad Elektrotechniczny, R 88 NR 2/2012, ISSN 0033-2097, pp. 115-119,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2014Maciej Dzieniakowski, Paweł FabijańskiRezonansowy układ LCL w zastosowaniach przemysłowych., Przegląd Elektrotechniczny, Vol 2014, Nr 11, ISSN 0033-2097, pp. 54-57, DOI 10.12915/pe.2014.11.17,
2.2013Paweł Fabijański, Ryszard ŁagodaMikroprocesorowy układ sterowania częstotliwością fali napięcia wyjściowego zasilającej zespół przetworników ultradźwiękowych w urządzeniach do mycia technologicznego, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 11, ISSN 0033-2089, pp. 22-25,
3.2010Paweł Fabijański, Krzysztof ŻochowskiZastosowanie przekształtników AC/DC/AC w urządzeniach stosowanych w procesach obróbki cieplnej, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2/2011, ISSN 0033-2089, pp. 127-130,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2010Paweł Fabijański, Krzysztof ŻochowskiPrzekształtniki AC/DC/AC dla grzejnictwa indukcyjnego, Nowa Elektrotechnika, 12/2010, pp. 2-6,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2014Maciej Dzieniakowski, Paweł FabijańskiAplikacje rezonansowego układu LCL, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-9, I, pp. 35-38,
2.2011Paweł Fabijański, Krzysztof ŻochowskiTranzystorowy przekształtnik AC/DC/AC dla grzejnictwa indukcyjnego, ogólno polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Modelowanie, symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT`11, 1/2011, pp. 61-64,
3.2010Paweł Fabijański, Krzysztof ŻochowskiWybrane badania symulacyjne zoptymalizowanych układów L-CL dla grzejnictwa indukcyjnego, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa MIS-6 MODELOWANIE I SYMULACJA, 1/2010, pp. 227-230,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12011Paweł Fabijański, Ryszard ŁagodaAdvances in ceramics, Modeling and identyfication of parameters the piezoelectric transducer in ultrasonic systems, pp. 155-176, INTECH OPEN ACCES Publisher, edited by Costas Sikalidis, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, ISBN 978-953-307-350-7,
22010Paweł Fabijański, Ryszard ŁagodaPiezoelectric Ceramics, Genetic Identification of Parameters the Piezoelectric Transducers for digital Model of Power Converter in Ultrasonic Systems, pp. 129-144, SCIYO edited by Ernesto Suaste-Gomez, ISBN 978-953-307-122-0,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12013Paweł Fabijański, Piotr Fabijański, Ryszard ŁagodaInnowacyjne technologie zgrzewania ultradźwiekowego, 2013, Numer projektu/umowy: PBS2/B9/19/2013,