mgr inż. Tomasz Gajowik

mgr inż. Tomasz Gajowik
  • Stanowisko: Asystent
  • Pokój: GE 007b
  • Tel: +48 22 234 54 85
  • e-mail: tomasz.gajowik@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

Tomasz Gajowik received a master's degree in automation and computer engineering specialization at the Faculty of Electrical Engineering at Warsaw University of Technology in 2013 with thesis: “Project and research on Three Phase Dual Active Bridge with Supercapacitor-based Energy Storage”. Currently he is a PhD student at the Institute of Control and Industrial Electronics. His current research aims Silicon-Carbide devices, hi‑frequency DC-DC converters, hi-power battery chargers, inverters for Renewable Energy Sources, H‑bridge Quasi‑Z Source Inverter for Photovoltaics. He deals with the topic of connection and cooperation of renewable energy sources to the utility grid. He is involved in research and development projects, where he conducts research on power electronics converters.


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2024Karolina Orzeł-Gajowik, Tomasz Gajowik, Łukasz Rówienicz, Magdalena ZielińskaThe Ohm-azing custom-made Transendothelial Electrical Resistance measuring device (and why is it a current sensation?), SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 404, ISSN 0925-4005, pp. 1-11, DOI 10.1016/j.snb.2023.135192, link
2.2020Felipe Ruiz, Marcelo A. Perez, Jose R. Espinoza, Tomasz Gajowik, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiSurveying Solid-State Transformer Structures and Controls, IEEE Industrial Electronics Magazine, Vol. 14, No. 1, ISSN 1932-4529, pp. 56-70, DOI 10.1109/MIE.2019.2950436, link

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Tomasz Gajowik, Krzysztof Rafał, Mariusz MalinowskiReview of multilevel converters for application in solid statetransformers, Przegląd Elektrotechniczny, 04/2017, ISSN 0033-2097, pp. 1-5, DOI 10.15199/48.2017.04.01, link
2.2017Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Krzysztof Rafał, Mariusz MalinowskiComplete power electronics converter for Small Wind Turbine with asynchronous generator., Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 3/2017 (115), ISSN 0239-3646, pp. 71-76,
3.2016Kamil Możdżyński, Tomasz Gajowik, Mariusz Malinowski, Krzysztof RafałUkład sterowania małą elektrownią wiatrową z generatorem asynchronicznym, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 4/2016, ISSN 2083-0157, pp. 67-72, DOI 10.5604/01.3001.0009.5193,
4.2015Tomasz Gajowik, Mariusz MalinowskiPRZEGLĄD TOPOLOGII PRZEKSZTAŁTNIKÓW WIELOPOZIOMOWYCH POD KĄTEM ZASTOSOWANIA W INTELIGENTNYM TRANSFORMATORZE, Prace Instytutu Elektrotechniki, 270, ISSN 0032-6216, pp. 1-10,
5.2014Tomasz Gajowik, Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-RafałDwukierunkowy przekształtnik DC-DC w topologii trójfazowego podwójnego mostka aktywnego, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 5/2014, ISSN 0033-2097, pp. 14-19, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Haitham Abu Rub, Khalid GhaziSiC Mosfet versus Si IGBT based H-Bridge quasi Z Source converter, 12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 5, pp. 1-5, DOI 10.1109/CPE.2018.8372612,
2.2018Kamil Możdżyński, Tomasz Gajowik, Mariusz Malinowski, Sertac Bayhan, Haitham Abu-RubControl of grid connected H-bridge quasi-Z source converter with compensation of current distortion at minimized passive components, 12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 12, pp. 1-6,
3.2017Tomasz Gajowik, Cezary Soból, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiPost-fault operation of hybrid DC-DC converter for Solid-State Transformer, 43th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Conference Proceedings, pp. 5373-5378,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Mariusz Malinowski, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Sebastian StyńskiFault tolerant smart transformer in distributed energy systems, NEIS 2019 - Conference on Sustainable Energy Supply and Energy Storage Systems, pp. 15-21,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Krzysztof Rafał, Mariusz MalinowskiComplete Power Electronics Converter for Small Wind Turbine with Asynchronous Generator, Lubelskie Dni Nauki i Biznesu 2016, 1, pp. 46,

I.3.4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12019Tomasz Gajowik, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiUzwojenie oraz sposób wykonania uzwojenia, Data zgłsozenia: 05-03-2019,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Tomasz Święchowicz, Marek JasińskiSPARTAN - Smart multilevel Power conditioning for AeRonautical elecTricAl uNits, 2020, Numer projektu/umowy: 821381 SPARTAN H2020-CS2-CFP07-2017-02,
22020Marek Jasiński, Szymon Piasecki, Serafin Bachman, Tomasz Święchowicz, Tomasz Gajowik, Piotr Grzejszczak, Grzegorz Wrona, Dariusz StandoHPBCEV - `High efficiency and high power density bidirectional DC-DC converters, 2020, Numer projektu/umowy: DECYZJA Nr DWM/POLTAJ7/13/2020, NCBiR,
32020Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Tomasz Święchowicz, Felipe Leonardo Ruiz AllendeHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 4b/4, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
42019Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Tomasz Święchowicz, Marek JasińskiSPARTAN - Smart multilevel Power conditioning for AeRonautical elecTricAl uNits, 2019, Numer projektu/umowy: 821381 SPARTAN H2020-CS2-CFP07-2017-02,
52019Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Tomasz Święchowicz, Mariusz Michna, Michał Główczyk, Felipe Leonardo Ruiz AllendeHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 4a/4, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
62018Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Dawid Balcerzak, Tomasz Święchowicz, Mariusz Michna, Michał GłówczykHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 3/4, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
72018Mariusz Malinowski, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński1-MW PV Power RD&D Using SiC based qZS Cascade Multilevel Inverter and Battery Energy Storage, 2018, Numer projektu/umowy: NPRP-EP X-033-2-007,
82017Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Dawid BalcerzakHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 2/4, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
92017Mariusz Malinowski, Kamil Możdżyński, Tomasz Gajowik1-MW PV Power RD&D Using SiC based qZS Cascade Multilevel Inverter and Battery Energy Storage, 2017, Numer projektu/umowy: NPRP-EP X-033-2-007,
102016Marcin Sędłak, Piotr Biczel, Kamil Możdżyński, Sebastian Bąba, Michał Waręcki, Tomasz Gajowik, Andrzej BorekOpracowanie i walidacja modelu laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet, Zadanie:Projekt i budowa układu zasilania silników resistojet w energię elektryczną, 2016, Numer projektu/umowy: PBS3/A3/22/2015,
112016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil MożdżyńskiHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 1/4, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
122015Mariusz Malinowski, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-RafałOpracowanie i wdrożenie technologii Małych Elektrowni Wiatrowych o mocach 5kW i 10kW, 2015, Numer projektu/umowy: GEKON1/04/213398/22/2014,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12012Krzysztof Rafał, Marian Kaźmierkowski, Tomasz Gajowik, Michał Rolak, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Sebastian StyńskiZintegrowany system magazynu energii i przekształtnika energoelektronicznego dla poprawy jakości energii elektrycznej (etap 2/2, 2012), 2012,
22011Krzysztof Rafał, Marian Kaźmierkowski, Tomasz Gajowik, Michał Rolak, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Sebastian StyńskiZintegrowany system magazynu energii i przekształtnika energoelektronicznego dla poprawy jakości energii elektrycznej (etap 1/2, 2011), 2011,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12018Tomasz GajowikEDPR University Challenge 2018, 2018,