mgr inż. Kamil Możdżyński

mgr inż. Kamil Możdżyński
  • Stanowisko: Asystent
  • Pokój: GE 007b
  • Tel: +48 22 234 54 85
  • e-mail: kamil.mozdzynski@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Adam Milczarek, Kamil Możdżyński, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiEffective and Simple Control of Grid-Connected Three-Phase Converter Operating at a Strongly Distorted Voltage, IEEE Access, 8, ISSN 2169-3536, pp. 12307 - 12315, DOI 10.1109/ACCESS.2020.2965727,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Krzysztof Rafał, Mariusz MalinowskiComplete power electronics converter for Small Wind Turbine with asynchronous generator., Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 3/2017 (115), ISSN 0239-3646, pp. 71-76,
2.2016Kamil Możdżyński, Tomasz Gajowik, Mariusz Malinowski, Krzysztof RafałUkład sterowania małą elektrownią wiatrową z generatorem asynchronicznym, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 4/2016, ISSN 2083-0157, pp. 67-72, DOI 10.5604/01.3001.0009.5193,
3.2014Kamil Możdżyński, Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-RafałApplication of the second order generalized integrator in digital control systems, Archives of Electrical Engineering, 63, ISSN 0004-0746, pp. 423-437, DOI 10.2478/aee-2014-0031, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Haitham Abu Rub, Khalid GhaziSiC Mosfet versus Si IGBT based H-Bridge quasi Z Source converter, 12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 5, pp. 1-5, DOI 10.1109/CPE.2018.8372612,
2.2018Kamil Możdżyński, Tomasz Gajowik, Mariusz Malinowski, Sertac Bayhan, Haitham Abu-RubControl of grid connected H-bridge quasi-Z source converter with compensation of current distortion at minimized passive components, 12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 12, pp. 1-6,
3.2017Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSimple Grid Current Control Under Strongly Distorted Grid Voltage, 43th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Conference Proceedings, pp. 5380-5385,
4.2017Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiModified Voltage Oriented Control Resistant to Grid Voltage Disturbances, 3rd IEEE Annual Southern Power Electronics Conference, 1, pp. 0-0,
5.2015Kamil MożdżyńskiSimple digital integration algorithm with saturation and drift elimination based Second-Order Generalized Integrator, 9th International Conference on Compatibility and Power Electronics, CFP15851-ART, pp. 312-316, DOI 10.1109/CPE.2015.7231092, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Mariusz Malinowski, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Sebastian StyńskiFault tolerant smart transformer in distributed energy systems, NEIS 2019 - Conference on Sustainable Energy Supply and Energy Storage Systems, pp. 15-21,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Krzysztof Rafał, Mariusz MalinowskiComplete Power Electronics Converter for Small Wind Turbine with Asynchronous Generator, Lubelskie Dni Nauki i Biznesu 2016, 1, pp. 46,

I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12021Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiUkład przekształtnika oraz sposób sterowania pracą przekształtnika, nr patentu: 236207, Data udzielenia: 31-01-2021,

I.3.4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12018Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiUkład przekształtnika oraz sposób sterowania pracą przekształtnika, Data zgłsozenia: 2018-01-31,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Tomasz Święchowicz, Kamil Możdżyński, Piotr FalkowskiUniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej (etap 2/4, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: UMO-2018/31/B/ST7/00954,
22020Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Tomasz Święchowicz, Felipe Leonardo Ruiz AllendeHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 4b/4, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
32019Sebastian Styński, Sebastian Styński, Kamil MożdżyńskiUniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej (etap 1/4, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: UMO-2018/31/B/ST7/00954,
42019Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Tomasz Święchowicz, Mariusz Michna, Michał Główczyk, Felipe Leonardo Ruiz AllendeHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 4a/4, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
52018Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Dawid Balcerzak, Tomasz Święchowicz, Mariusz Michna, Michał GłówczykHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 3/4, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
62018Mariusz Malinowski, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński1-MW PV Power RD&D Using SiC based qZS Cascade Multilevel Inverter and Battery Energy Storage, 2018, Numer projektu/umowy: NPRP-EP X-033-2-007,
72017Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Dawid BalcerzakHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 2/4, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
82017Mariusz Malinowski, Kamil Możdżyński, Tomasz Gajowik1-MW PV Power RD&D Using SiC based qZS Cascade Multilevel Inverter and Battery Energy Storage, 2017, Numer projektu/umowy: NPRP-EP X-033-2-007,
92016Marcin Sędłak, Piotr Biczel, Kamil Możdżyński, Sebastian Bąba, Michał Waręcki, Tomasz Gajowik, Andrzej BorekOpracowanie i walidacja modelu laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet, Zadanie:Projekt i budowa układu zasilania silników resistojet w energię elektryczną, 2016, Numer projektu/umowy: PBS3/A3/22/2015,
102016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil MożdżyńskiHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 1/4, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
112015Mariusz Malinowski, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Krzysztof Rafał, Małgorzata Bobrowska-RafałOpracowanie i wdrożenie technologii Małych Elektrowni Wiatrowych o mocach 5kW i 10kW, 2015, Numer projektu/umowy: GEKON1/04/213398/22/2014,
122015Marcin Sędłak, Piotr Biczel, Kamil Możdżyński, Sebastian Bąba, Michał WaręckiOpracowanie i walidacja modelu laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet, Zadanie:Projekt i budowa układu zasilania silników resistojet w energię elektryczną, 2015, Numer projektu/umowy: PBS3/A3/22/2015,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12017Remigiusz Rak, Łukasz Makowski, Marcin Kołodziej, Bogdan Dziadak, Kamil Możdżyński, Paweł Tarnowski, Adam Jóśko, Paweł IrzmańskiNagroda zespołowa stopnia II, 2017,