dr inż. Dominik Górski

dr inż. Dominik Górski
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 017, kl. B
  • Tel: +48 22 234 5120
  • e-mail: dominik.gorski@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Dominik Górski, Grzegorz IwańskiAsynchronous Grid Connection of a Cage Induction Generator Excited by a Power Electronic Converter, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 36(1), ISSN 0885-8969, pp. 63-70, DOI 10.1109/TEC.2020.3011546, link
2.2019Dominik GórskiAnalysis of squirrel-cage induction generator start-up supported by reactive power compensator, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 39(2), ISSN 0332-1649, pp. 265-278, DOI 10.1108/COMPEL-04-2019-0149,
3.2012Dominik Górski, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz KoczaraStan przejściowy przyłączenia do sieci generatora indukcyjnego z energoelektronicznym kompensatorem mocy biernej, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 80-86,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Dominik Górski, Włodzimierz Koczara, Janusz WiśniewskiBezczujnikowe przyłączenie do sieci generatora indukcyjnego klatkowego sterowanego przekształtnikiem elektronicznym, Przegląd Elektrotechniczny, 7/2016, ISSN 0033-2097, pp. 206-213, DOI 10.15199/48.2016.07.44,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Dominik Górski, Tomasz Bałkowiec, Włodzimierz KoczaraGrid Connection of a Converter Controlled Squirrel-Cage Induction Generator, 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 Października, 1, pp. 348-353, DOI 10.1109/ICRERA.2018.8566730,
2.2018Tomasz Bałkowiec, Dominik Górski, Włodzimierz KoczaraPredictive current-limiting thyristor control in the modified thyristor-equipped Vienna rectifier, 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 Października, 1, pp. 452-457, DOI 10.1109/ICRERA.2018.8566977,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Włodzimierz Koczara, Dominik Górski, Grzegorz Iwański, Jarosław Tępiński, Janusz WiśniewskiKompensacja mocy biernej generatorów indukcyjnych w małych elektrowniach wodnych, Napędy i Sterowanie, 9, pp. 144-149,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Damian Suski, Dominik GórskiModeling and Simulation of the Averaged Dynamics of PWM Converters Operating in CCM and DCM, `2018 23rd International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR)`, pp. 849-854, DOI 10.1109/MMAR.2018.8485926,
2.2012Janusz Wiśniewski, Dominik Górski, Jarosław Tępiński, Włodzimierz KoczaraPower Quality Improvement of Small Hydro Station, International Power Electronics and Motion Control Conference, pp. 1-6,
3.2012Dominik Górski, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz KoczaraGrid connection transients of small hydropower generator, International Conference on Renewable Energies and Power Quality, pp. 1-6,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Dominik Górski, Janusz WiśniewskiStandalone operation of the induction generator supported by the power electronics converter, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,

II.3.1. Przewód doktorski osoby niebędącej pracownikiem WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12017Dominik Górski`Stany przejściowe przekształtnikowego układu wytwarzania energii z generatorem indukcyjnym`, 2017, Data publicznej obrony: 06.04.2017,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2, 2019, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
22018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
32018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 501210101560,
42017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017, Numer projektu/umowy: 501210101560,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2., 2019,
22019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Marcin NikoniukBadania układów Wykonawczych Sterowania rakiet oraz badania w locie Układu Zniszczenia, 2019,
32018Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Marcin Nikoniuk, Dominik Górski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Mateusz Rzeszowski, Waldemar ZielińskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018,
42017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Piotr Pura, Dominik Górski, Marcin Nikoniuk, Mikołaj Patejuk, Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał JakubowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017,