dr inż. Jan Szczypior

dr inż. Jan Szczypior
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: BPK pok. 18
  • Tel: +48 22 234 7406
  • e-mail: jan.szczypior@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Stanisław Hajnrych, Rafał Jakubowski, Jan SzczypiorYokeless Axial Flux Surface-Mounted Permanent Magnets Machine Rotor Parameters Influence on Torque and Back-Emf, Energies, 13, ISSN 1996-1073, pp. 3418, DOI 10.3390/en13133418, link
2.2011Maciej Kozłowski, Krzysztof Tomczuk, Jan SzczypiorMethodology of determining basic technical parameters of electric-drive car, Przeglad Elektrotechniczny, 10, ISSN 0033-2097, pp. 299-304,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiProject, design and tests of in-wheel outer-rotor PMSM for electric car application. Part 1, Przegląd Elektrotechniczny, NR 2/2017, ISSN 0033-2097, pp. 131-137, DOI 10.15199/48.2017.02.30,
2.2017Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiProject, design and tests of in-wheel outer-rotor PMSM for electric car application. Part 2, Przegląd Elektrotechniczny, NR 2/2017, ISSN 0033-2097, pp. 138-146, DOI 10.15199/48.2017.02.31,
3.2015Jan Szczypior, Mateusz RzeszowskiUzwojenie sześciofazowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, Nr 107/3/2015, ISSN 0239-3646, pp. 39-44,
4.2015Jan Szczypior, Rafał JakubowskiThermal calculations and testing external rotor permanent magnet machine, Czasopismo Techniczne, Elektrotechnika 1-E (8), Rok 2015 (112), ISSN 0011-4561, pp. 383-393, DOI 10.4467/2353737XCT.15.058.3858, link
5.2014Jan Szczypior, Rafał JakubowskiObliczenia i badania cieplne maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 3/2014, ISSN 0239-3646, pp. 151-156, link
6.2014Jan Szczypior, Rafał JakubowskiMaszyna elektryczna do bezpośredniego napędu koła pojazdu elektrycznego, Logistyka, 6/2014, ISSN 1231-5478, pp. 10326-10335,
7.2012Jan Szczypior, Rafał JakubowskiKonstrukcja maszyny do napędu samochodu elektrycznego o specjalnych wymaganiach, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej., Nr 66/2012, Tom 2, ISSN 1733-0718, pp. 396-407, link
8.2012Jan Szczypior, Rafał JakubowskiUkład chłodzenia i obliczenia cieplne maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej., Nr 66/2012, Tom 2, ISSN 1733-0718, pp. 408-417, link
9.2011Jan Szczypior, Rafał JakubowskiOptymalizacja maszyny dyskowej z magnesami trwałymi i bezrdzeniowym twornikiem z uzwojeniem ewolwentow-promieniowym, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, Nr 93/2011, ISSN 0239-3646, pp. 113-118, link
10.2011Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Bartłomiej KamińskiKonstrukcja i modelowanie bezżłobkowego silnika tubowego z magnesami trwałymi, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, Nr 93/2011, ISSN 0239-3646, pp. 119-124, link
11.2010Jan Szczypior, Rafał JakubowskiMetody bezpośredniego chłodzenia uzwojenia w bezrdzeniowej maszynie dyskowej z magnesami trwałymi, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, Nr 88/2010, ISSN 0239-3646, pp. 109-115, link
12.2009Jan Szczypior, Rafał JakubowskiObliczenia cieplne w bezrdzeniowej maszynie dyskowej z magnesami trwałymi o chłodzeniu bezpośrednim, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, Nr 83/2009, ISSN 0239-3646, pp. 59-66, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiProject, design and tests of in-wheel outer-rotor PMSM motor for electric car application, ECO-MOBILITY - innovative systems, constructions and advanced materiał technologies, pp. 1,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiDesign of in-wheel outer-rotor PMSM for an urban electric vehicle, III Seminarium Naukowo-Przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN’ 2013, 1, pp. 1,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12016Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Budowa i badania maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem do bezpośredniego napędu samochodu, pp. 155-170, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-61956-39-6, Liczba autorów monografii: 74,
22016Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Projekt i konstrukcja maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem do bezpośredniego napędu samochodu, pp. 137-154, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-61956-39-6, Liczba autorów monografii: 74,
32015Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Emil KupiecEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, Parametry i warunki ruchu samochodu: 9. Badania maszyny elektrycznej, pp. 344-355, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,
42015Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Maciej Kozłowski, Krzysztof TomczukEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, 11.Parametry i warunki ruchu samochodu: 11.3. Mapy strat energii elementów układu zasilania i napędu, 11.5. Maszyny elektryczne w układach napędowych samochodów, 11.6. Konstrukcja maszyny elektrycznej do bezpośredniego napędu samochodu, pp. 322-326,329-333, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,
52015Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Adam RogalskiEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, 11. Parametry i warunki ruchu samochodu: 11.7. Projektowanie maszyny elektrycznej, 11.8. Budowa prototypu, pp. 333-344, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,
62011Jan Szczypior, Rafał JakubowskiPojazdy elektryczne i sieci Smart Grid, Obliczenia projektowe wysokoobrotowej maszyny elektrycznej przeznaczonej do zastosowania w pojazdach elektrycznych, pp. 93-121, Instytut Elektrotechniki, ISBN 978-83-61956-03-7,

(stary) I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12010Grzegorz Kamiński, Andrzej Pochanke, Adam Biernat, Włodzimierz Przyborowski, Jan Szczypior, Paweł Staszewski, Andrzej Smak, Bogdan Bucki, Wojciech UrbańskiNIE, 2010,

II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne

Lp.RokAutorzyOpis
12010Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Jan SzczypiorLaboratorium dynamiki maszyn elektrycznych, 2010,
22009Grzegorz Kamiński, Jan Szczypior, Krzysztof Bieńkowski, Adam RogalskiLaboratorium modelowania, symulacji i projektowania maszyn elektrycznych, 2009,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2, 2019, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
22018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
32018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 501210101560,
42017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017, Numer projektu/umowy: 501210101560,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12020Tadeusz Daszczyński, Jan Szczypior, Rafał JakubowskiWykonanie prac badawczo-rozwojowych oraz opracowania prototypu prądnicy (generatora wiatrowego), 2020,
22019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2., 2019,
32018Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Marcin Nikoniuk, Dominik Górski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Mateusz Rzeszowski, Waldemar ZielińskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018,
42017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Piotr Pura, Dominik Górski, Marcin Nikoniuk, Mikołaj Patejuk, Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał JakubowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017,

III.4.1. Zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej

Lp.RokAutorzyOpis
12016Jan SzczypiorProjekt transformatora wirującego, 2016,
22015Jan SzczypiorProjekt sześciofazowej maszyny z magnesami trwałymi, 2015,
32014Jan SzczypiorBadanie wpływu tolerancji wymiarów, rozmieszczenia i namagnesowania magnesów trwałych na moment zaczepowy w silniku z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, 2014,
42013Jan SzczypiorBadanie wpływu kształtu zębów i kształtu magnesów na parametry eksploatacyjne maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, 2013,
52012Jan SzczypiorProjektowanie silników z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem do bezpośredniego napędu pojazdu elektrycznego, przy zastosowaniu metod optymalizacji, 2012,
62011Jan SzczypiorModel polowy maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, 2011,
72010Jan SzczypiorAnaliza różnych rozwiązań konstrukcji wirnika w maszynach z magnesami trwałymi, 2010,
82009Jan SzczypiorProjekt bezrdzeniowej maszyny dyskowej z magnesami trwałymi o chłodzeniu bezpośrednim czynnej części uzwojenia, przy zastosowaniu metod optymalizacji, 2009,

III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki

Lp.RokAutorzyOpis
12013Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Jan Szczypior, Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Adam RogalskiEco-Mobilność: Personal Rapid Transit (PRT), Eco samochód - cz.V, 2013, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
22012Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał JakubowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) - cz.IV, 2012, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
32011Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) - cz.III, 2011, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
42010Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) ; cz.II, 2010, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
52009Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) ; cz.I, 2009, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,

IV.2.2. Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych

Lp.RokAutorzyOpis
12016Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Wiesław Wilczyński, Konrad Dąbała, Andrzej Bytnar, Wojciech Urbański, Adam Biernat, Jan Szczypior, Krzysztof Bieńkowski, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Adam Rogalski, Marek UlatowskiLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, SME2016, 2016,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12016Jan Szczypior, Lech Grzesiak, Grzegorz Kamiński, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Marek Michalczuk, Piotr Biernat, Wlodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski, Grzegorz Dobrzyński, Marcin NikoniukII nagroda zespołowa Prezesa Rady Ministrów za osiagniecia naukowo-techniczne, 2016,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12015Jan SzczypiorPrzegląd Elektrotechniczny, 2015,