Aktywność Pracowników

Uzyskanie stopnia naukowego przez mgra inż. Andrzeja Strasia

Dnia 22 czerwca 2022 r. Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora magistrowi inż. Andrzejowi Strasiowi w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Osiągnięcia ZNE w ramach grantu badawczego POB Konwersja i magazynowanie energii

W ramach grantu badawczego Centrum Badawczego POB Konwersja i magazynowanie energii zespół badawczy w składzie dr inż. Marek Michalczuk, dr hab. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni, prof. dr inż. Lech Grzesiak opisał pierwsze rezultaty swoich badań w formie pracy Imposing Constraints in a Full-State Feedback System Using Multithreaded Controller.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez mgra inż. Gennadiya Daukshę

Dnia 12 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora magistrowi inż. Gennadiyowi Daukshy w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Uzyskanie stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem przez mgra inż. Michała Gierczyńskiego

Dnia 12 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora magistrowi inż. Michałowi Gierczyńskiemu w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez mgra inż. Monikę Jakubowską

Dnia 29 września 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora magistrowi inż. Monice Jakubowskiej w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Faculty of Electrical Engineering of WUT hosts Dr Mohammad Hosein Holakooie

   

   

Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology hosts Dr Mohammad Hosein Holakooie from Karaj, Iran. Dr Holakooie has received 2-years post-doctoral scholarship from The Polish National Agency for Academic Exchange within Ulam Programme. 

Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez mgra inż. Piotra Purę

Dnia 14 stycznia 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora magistrowi inż. Piotrowi Purze w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Prof. PW dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski prelegentem na konferencja NFOŚiGW „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów”

Konferencja NFOŚiGW „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów”, która odbyła się 11 grudnia 2019 r. w Warszawie, zgromadziła ponad 350 osób z różnych stron Polski reprezentujących uczelnie wyższe, samorządy, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe zajmujące się elektromobilnością.

Znakomite wystąpienie zespołu z Zakładu Napędu Elektrycznego na krajowej konferencji SENE 2019

  

Zespół naukowy w składzie dr hab. inż. Grzegorz Iwański, dr inż. Paweł Maciejewski, dr inż. Tomasz Łuszczyk z Zakładu Napędu Elektrycznego otrzymał medal łódzkiego oddziału PTETiS na konferencji SENE 2019. 

Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez mgra inż. Pawła Maciejewskiego

Dnia 19 listopada 2019 r. Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej nadała stopień naukowy doktora magistrowi inż. Pawłowi Maciejewskiemu w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Prof. Lech M. Grzesiak w "Debacie Jedynki" Programu Pierwszego Polskiego Radia

  

Profesor Lech M. Grzesiak w Audycji Programu Pierwszego Polskiego Radia pt.: Auta przyszłości. Czy kończy się epoka silników spalinowych? Dyskusja prowadzona była w tematyce ekonomicznej, społecznej i technicznej możliwości realizacji ambitnych założeń programu EcoMobilności.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez mgra inż. Piotra Szulawskiego

Dnia 30 września 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego nadała na mocy uchwały stopień naukowy doktora  magistrowi inż. Piotrowi Szulawskiemu w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dra inż. Arkadiusza Kaszewskiego

Dnia 30 września 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego nadała na mocy uchwały stopień naukowy doktora habilitowanego doktorowi inż. Arkadiuszowi Kaszewskiemu w dyscyplinie elektrotechnika odpowiadających dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg. klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2018 roku.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez mgra inż. Andrzeja Gałeckiego

Dnia 22 maja 2019r. Rada Wydziału Elektrycznego nadała na mocy uchwały stopień naukowy doktora  magistrowi inż. Andrzejowi Gałeckiemu w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Konferencja Electrical Vehicles and Renewable Energies 2019

  

Zespoły pracowników Zakładu Napędu Elektrycznego uzyskują nagrody za najlepsze zgłoszone artykuły podczas międzynarodowej konferencji naukowej EVER 2019 w Monaco.

  

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dra inż. Grzegorza Iwańskiego

Dnia 9 stycznia 2019r. Rada Wydziału Elektrycznego nadała na mocy uchwały stopień naukowy doktora habilitowanego doktorowi inż. Grzegorzowi Iwańskiemu w dyscyplinie elektrotechnika.

Dr inż. Marek Michaczuk laureatem XIX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles

   

Politechnika Warszawska oraz Fiat Chrysler Automobiles (FCA) po raz dziewiętnasty wręczyły nagrody w Konkursie na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce motoryzacyjnej. 

Dr inż. Grzegorz Iwański wygłosił na Konferencji OPTIM-ACEMP’17 w Brasov (Rumunia) referat plenarny nt. Converter Controlled Power Generation Systems

Referat poświęcony był zagadnieniom nowoczesnych układów wytwarzania energii elektrycznej wyposażonych w układy przekształtnikowe pozwalające na poprawę jakości wytwarzanej energii elektrycznej w trybie pracy sieciowej i wyspowej. 

Współorganizacja konferencji naukowej EPE ECCE EUROPE 2017

  

Pracownicy i doktoranci Zakładu Napędu Elektrycznego w ramach ISEP i Wydziału Elektrycznego współorganizowali coroczną największą Europejską konferencję z dziedziny Energoelektroniki. 

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia

Zespół badawczy pod przewodnictwem dra Grzegorza Iwańskiego otrzymuje nagrodę II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016.