Osiągnięcia ZNE w ramach grantu badawczego POB Konwersja i magazynowanie energii

W ramach grantu badawczego Centrum Badawczego POB Konwersja i magazynowanie energii zespół badawczy w składzie dr inż. Marek Michalczuk, dr hab. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni, prof. dr inż. Lech Grzesiak opisał pierwsze rezultaty swoich badań w formie pracy Imposing Constraints in a Full-State Feedback System Using Multithreaded Controller

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Politechniki Warszawskiej link