Seminaria Zakładu Napędu Elektrycznego 2019

Seminaria w roku semestrze letnim 2019

  

Data: 12 Marzec 2019, Wtorek 16:10 - 17:00 w sali SK04

Prelegentem będzie Pan mgr inż. Rafał Szczepański z UMK w Toruniu, który wygłosi referat nt. "Sterowanie adaptacyjne silnika PMSM o zmiennym momencie bezwładności z wykorzystaniem inspirowanych przyrodą algorytmów optymalizacyjnych i regulatora bazującego na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu"

Wystąpienie jest związane ze wszczęciem przewodu doktorskiego.

  

Data: 06 Maj 2019, Poniedziałek 14:15 - 15:00 w sali SK04 

Prelegentem będzie Pan mgr inż. Andrzej Gałecki, który wygłosi referat nt. "Sterowanie 3-fazowym przekształtnikiem AC/DC przy zasilaniu napięciem odkształconym z wykorzystaniem liniowo-kwadratowego regulatora stanu".