Udział ZESPÓŁU NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH I UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH w XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2021

Zespołu Napędów Elektrycznych i Układów Energoelektronicznych w ramach reprezentacji Politechniki Warszawskiej we współpracy z CZIiTT  oraz innymi wydziałami PW brał udział w  XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. 

Zdjęcia ZNEiUE z MSPO:

https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/e5jYtFnkfgtF7o3

Zespołu Napędów Elektrycznych i Układów Energoelektronicznych był odpowiedzialny za Układ napędowy z maszyną SRM oraz Demonstrator Technologii SiC/GaN, opis układów można znaleźć na stronach CZIiTT, który przygotował obszerniejszą relację z udziału PW w MSPO:

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzialy/mspo/

Film z udziału PW w MSPO można znaleźć pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=cVfGjAcONdA

Na stronie PW zamieszczono krótką relację z MSPO:

https://pw.edu.pl/Aktualnosci/PW-na-XXIX-Miedzynarodowym-Salonie-Przemyslu-Obronnego