dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 330, kl. B
  • Tel: +48 22 234 7075
  • e-mail: w.dabrowski@ee.pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2012Włodzimierz Dąbrowski, Zbigniew Zieliński, Andrzej StasiakA Model Driven Method for Multilevel Security Systems Design, Przeglad Elektrotechniczny, 2, ISSN 0033-2097, pp. 120-125,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2015Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej StasiakAktywizacja studentów kursów e-learningowych na przykładzie kursu inżynierii oprogramowania, EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, 2 (10)/2015, ISSN 2081-870X, pp. 20-29,
2.2014Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Krzysztof AmborskiZintegrowane środowisko projektowania systemów sterowania ruchem drogowym, Logistyka, 3/2014, ISSN 1231-5478, pp. 1-10,
3.2014Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej StasiakZintegrowane modelowanie zarządzania inteligentną metropolią w obszarach sterowania ruchem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, Logistyka, 6/2014, ISSN 1231-5478, pp. 100-110,
4.2013Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej StasiakŚrodowisko projektowania systemów sterowania ruchem, TTS Technika Transportu Szynowego, 10/2013, ISSN 1232-3829, pp. 1432-1435,
5.2013Włodzimierz Dąbrowski, Dawid Adach, Andrzej StasiakSystems integration with integrating bus in SOA architecture using patterns, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 1, ISSN 1234-5865, pp. 143-159,
6.2012Włodzimierz Dąbrowski, Zbigniew Zieliński, Andrzej StasiakUML Simulation of a Topology Configuration Model, Journal of Telecommunications and Information Technology, 4/2012, ISSN 1509-4553, pp. 1-8,
7.2012Włodzimierz Dąbrowski, Agata Kosior, Andrzej StasiakWytwarzanie serwisów informacyjnych z wykorzystaniem koncepcji modelowania dziedzin. Budowa transformacji, Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 32/2012, ISSN 1427-3578, pp. 53-83,
8.2011Włodzimierz Dąbrowski, Karol DomagałaGry symulacyjne w zarządzaniu projektami informatycznymi, Metody Informatyki Stosowanej, 5/2011, ISSN 1898-5297, pp. 79-90,
9.2011Włodzimierz Dąbrowski, Agata Kosior, Andrzej StasiakStanowiska językowe do budowy serwisów informacyjnych, Metody Informatyki Stosowanej, 5/2011, ISSN 1898-5297, pp. 67-78,
10.2011Krzysztof Amborski, Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad MarkowskiZastosowanie baz danych w sterowaniu ruchem ulicznym, Logistyka, 3, ISSN 1231-5478, pp. 15-20,
11.2010Włodzimierz Dąbrowski, Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Konrad MarkowskiModeling using configuration topology, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 239-242,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Włodzimierz Dąbrowski, Włodzimierz Dąbrowski, Ewelina WińskaMetodyka Automated Defect Prevention w zarządzaniu projektem, Software Developer`s Jounal, 38, pp. 16-20,
2.2011Włodzimierz DąbrowskiMapy pamięci w zarządzaniu projektami IT, IT Manager, 2, pp. 36-44,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej StasiakComputer Systems Aided Science, Industry and Transport, 17th International Conference, Transcomp 2013, 17th International Conferencje Transcomp 2013, Zakopane, 2 XII-5 XII 2013, pp. 99,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz Dąbrowski, Włodzimierz Dąbrowski, Marcin IwanowskiProjektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, Systemy Czasu Rzeczywistego, 1, pp. 541-550,
2.2010Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej StasiakZespołowa realizacja projektu informatycznego: od pomysłu do wdrożenia w: Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO 2010, 1, pp. 105-112,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12020Włodzimierz Dąbrowski, Ewelina WińskaData-Centric Business and Applications Towards Software Development (Volume 4), Software development artifacts in large agile organization: A comparison od Scaling Agile Methods, pp. 101-116, Springer Nature Switzerland AG, DOI: 10.1007/978-3-030-34706-2_6, Liczba autorów monografii: 10,
22011Włodzimierz Dąbrowski, Krzysztof Amborski, Przemysław Kowalczuk, Paweł KruczkowskiComputer Systems aided science industry and transport, GUI Structures for traffic control databases, pp. 116, Transport Committee of the Polish Academy of Science, ISBN 978-83-7789-654-7,
32010Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej StasiakTeam Execution of an IT Project: From Idea to Implementation. Teamwork Management Using the Internet w: Information Systems Architecture and Technology. IT Models in Management Process praca zbiorowa pod redakcją: Z. Wilmowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Team Execution of an IT Project: From Idea to Implementation. Teamwork Management Using the Internet, pp. 523-534, Oficyna Wydwnicza Politechniii Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-544-9,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12014Włodzimierz DąbrowskiPodstawy zarządzania projektami, Wprowadzenie do zarządzania projektem, pp. 1-32, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, ISBN: 978-83-63103-19-4, Liczba autorów monografii: 4,
22014Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej StasiakInżynieria oprogramowania. Badania i praktyka., Wsparcie procesu projektowania systemów sterowania ruchem, pp. 127-140, Wydawnictwo Nakom, Rada Naukowa Polskiego Informatycznego, ISBN: 978-83-63919-15-3, Liczba autorów monografii: 10,
32013Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Krzysztof WnukZeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Inżynieria oprogramowania. Wybrane problemy, Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB, pp. 93-112, Polskie Towarzystwo Informatyczne, ISBN: 978-83-7518-598-0, Liczba autorów monografii: 15,
42013Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej StasiakPostępy e-edukacji, monografie naukowe Wydawnictwa Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych tom 13, Nauczanie inżynierii wymagań z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, pp. 117-126, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, ISBN: 978-83-63103-40-8, Liczba autorów monografii: 10,
52011Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Marcin IwanowskiProjektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, praca zbiorowa pod redakcją L.Trybus, S. Samolej, Rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie kształtu i koloru za pomocą metody sferycznej mapy właściwości, pp. 541-550, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN 878-83-206-1822-8,
62010Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Marcin IwanowskiMetody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, praca zbiorowa pod redakcją L.Trybus, S. Samolej, Rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie obrazów z kamery stereograficznej, pp. 385-398, Wydawnictwa Komiunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1780-1,
72009Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad MarkowskiSystemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zastosowanie korelacji krzyzowej w metodzie sferycznej mapy własciwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, pp. 493-506, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1746-7,
82009Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad MarkowskiSystemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zastosowanie korelacji krzyżówej w metodzie sferycznej mapy właściwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, pp. 493-506, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1746-7,
92009Konrad Markowski, Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz DąbrowskiPostępy e-edukacji, Wykorzystanie platformy edukacyjnej moodle w procesie nauczania stacjonarnego, pp. 199-208, Wydawnictwo PJWSTK, ISBN 978-83-89244-82-6,,
102009Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Andrzej StasiakPostępy e-edukacji, Trudny student w zdalnej edukacji, pp. 190-198, Wydawnictwo PJWSTK, ISBN 978-83-89244-82-6,
112009Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Konrad MarkowskiOd modelu do wdrożenia - kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania, Modelowanie z wykorzystaniem topologii, pp. 81-89, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1747-4,

I.2.8. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12014Włodzimierz Dąbrowski, Małgorzata Rzeźnik, Rafał Muniak, Piotr Habela, Tomasz PieciukiewiczPodstawy zarządzania projektami, pp. 1-234, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, ISBN: 978-83-63103-19-4, Liczba autorów monografii: 4,
22009Włodzimierz DąbrowskiOd modelu do wdrożenia –Kierunki badań i zastosowań Inżynierii Oprogramowania, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, pp. 1-376, ISBN 978-83-206-1747-4,

I.2.9. Autorstwo monografii naukowej w innym języku lub niepunktowanej przy ocenie parametrycznej

Lp.RokAutorzyOpis
12014Włodzimierz Dąbrowski, Tadeusz Kaczorek, Andrzej Dzieliński, Rafał ŁopatkaPodstawy teorii sterowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-7926-142-0,

I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12011Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Przemysław KowalczukZaawansowane bazy danych, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-82-6,
22011Włodzimierz DąbrowskiProwadzenie Projektów Informatycznych, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-81-9,
32011Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Przemysław KowalczukBazy danych, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-31-4,

II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne

Lp.RokAutorzyOpis
12019Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium systemów informatycznych, 2019,
22018Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium systemów informatycznych, 2018,
32017Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium systemów informatycznych, 2017,
42016Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium systemów informatycznych, 2016,
52015Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium Systemów Informatycznych, 2015,
62013Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium zlokalizowane jest na ostatnim piętrze Gmachu Głównego PW. Posiada 24 komputery klasy PC, 3 serwery oraz 4 sieciowe przełączniki w standardzie 10/100. Dostępny jest rzutnik LCD, przenośny ekran oraz tablica. Studenci mogą pracować bez komputerów przy nieobsadzonych nimi, wydzielonych stołach w części centralnej. W laboratorium zainstalowany jest wyciąg powietrza, 2013,
72013Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium Informatyki II, 2013,
82012Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium Systemów Informatycznych, 2012,
92012Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium Badawcze Systemów Mobilnych i Odkrywania Wiedzy w organizacji, 2012,
102011Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium Systemów Informatycznych, 2011,
112011Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium Badawcze Systemów Mobilnych i Odkrywania Wiedzy w organizacji, 2011,
122010Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium Systemów Informatycznych, 2010,
132009Włodzimierz DąbrowskiLaboratorium Systemów Informatycznych, 2009,

II.6.4. Członkostwo w zespołach eksperckich

Lp.RokAutorzyOpis
12013Włodzimierz Dąbrowskirada IREB International Requirements Engineering Board, 2013,
22012Włodzimierz Dąbrowskirada IREB International Requirements Engineering Board, 2012,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12015Włodzimierz Dąbrowskirada IREB International Requirements Engineering Board, IREB, rada IREB International Requirements Engineering Board, International Requirements Engineering Board Germany, osoba odpowiedzialna: Stefan Stum,, rada IREB International Requirements Engineering Board, IREB, rada IREB International Requirements Engineering Board, International Requirements Engineering Board Germany, osoba odpowiedzialna: Stefan Stum, opracowanie programów ewaluacyjnych inżynierii wymagań, opracowanie i weryfikacja obszarów certyfikacji, tłumaczenie standardów IREB na język polski, propagowanie idei inżynierii wymagań i kształcenia ekspertów z tego zakresu, 2015,
22015Włodzimierz DąbrowskiIEEE, 2015,
32014Włodzimierz Dąbrowskirada IREB International Requirements Engineering Board, IREB, rada IREB International Requirements Engineering Board, 2014,
42014Włodzimierz DąbrowskiIEEEE, 2014,
52013Włodzimierz DąbrowskiIEEE, 2013,

II.6.7. Członkostwo kraj. towarzyst., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12019Włodzimierz DąbrowskiStowarzyszenie Inżynierii Oprogramowania, 2019,
22019Włodzimierz DąbrowskiPolskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, 2019,
32018Włodzimierz DąbrowskiStowarzyszenie Inżynierii Oprogramowania, 2018,
42018Włodzimierz DąbrowskiPolskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, 2018,
52017Włodzimierz DąbrowskiStowarzyszenie Inżynierii Oprogramowania, 2017,
62017Włodzimierz DąbrowskiPolskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, 2017,
72016Włodzimierz DąbrowskiStowarzyszenie Inżynierii Oprogramowania, 2016,
82016Włodzimierz DąbrowskiPolskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, 2016,
92015Włodzimierz DąbrowskiStowarzyszenie Inżynierii Wymagań, 2015,
102015Włodzimierz DąbrowskiPolskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, 2015,
112014Włodzimierz DąbrowskiPolskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, 2014,
122013Włodzimierz DąbrowskiStowarzyszenie Eleketryków Polskich, 2013,
132013Włodzimierz DąbrowskiPolskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej PTNEI, 2013,

II.6.8. Członkostwo w innych organ. i ciałach przedstawicielskich o zasięgu krajowym

Lp.RokAutorzyOpis
12014Włodzimierz DąbrowskiStowarzyszenie Inżynierii Oprogramowania, 2014,

II.6.9. Członkostwo w komitetach redakcyjnych innych czasopism

Lp.RokAutorzyOpis
12019Włodzimierz Dąbrowskiredakcja czasopisma REQ Magazyn poświęconego inżynierii wymagań, 2019,
22015Włodzimierz DąbrowskiREQ Magazyn, 2015,

III.5.2 Projekty dydaktyczne i edukacyjne

Lp.RokAutorzyOpis
12013Włodzimierz DąbrowskiInformatyk Wszechstronny Specjalista, 2013, Numer projektu/umowy: UDA-POKL.04.03.00-00-040/12-00,

IV.2.2. Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych

Lp.RokAutorzyOpis
12018Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2018,
22009Włodzimierz DąbrowskiXVI Krajowa Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, 2009,
32009Bartłomiej Beliczyński, Włodzimierz DąbrowskiXI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2009,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12019Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2019,
22019Włodzimierz DąbrowskiIV Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej, 2019,
32018Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2018,
42018Włodzimierz DąbrowskiIII Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej, 2018,
52017Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2017,
62017Włodzimierz DąbrowskiIII Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej, 2017,
72016Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2016,
82016Włodzimierz DąbrowskiII Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej KIWAB 2016, 2016,
92015Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 17-19.9.2015, Międzyzdroje, Komitet konferencji Naukowy, Krajowa, 2015,
102015Włodzimierz DąbrowskiForum inżynierii wymagań i analizy biznesowej, 2015,
112014Włodzimierz DąbrowskiSystemy Czasu Rzeczywistego, 2014,
122014Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2014,
132014Włodzimierz DąbrowskiKonferencja Inżynierii Wymagań, 2014,
142013Włodzimierz DąbrowskiXX Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, 2013,
152013Włodzimierz DąbrowskiXV Krajowa Konferencja Inzynierii Oprogramowania, 2013,
162012Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Systemów Czasu Rzeczywistego, 2012,
172012Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2012,
182011Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Systemów Czasu Rzeczywistego, 2011,
192011Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2011,
202010Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Systemów Czasu Rzeczywistego, 2010,
212010Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2010,
222009Włodzimierz Dąbrowski, Waldemar Graniszewski, Przemysław KowalczukXVI Krajowa Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, 2009,
232009Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Systemów Czasu Rzeczywistego, 2009,
242009Włodzimierz Dąbrowski, Bartłomiej BeliczyńskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2009,
252009Włodzimierz Dąbrowski, Waldemar Graniszewski, Przemysław KowalczukKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2009,

IV.2.5. Przewodnictwo sesjom konferencyjnym

Lp.RokAutorzyOpis
12014Włodzimierz DąbrowskiKrajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 2014,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12019Włodzimierz Dąbrowskiredakcja czasopisma REQ Magazyn poświęconego inżynierii wymagań, 2019,
22019Włodzimierz Dąbrowskiopracowanie e-podręcznika METODYKA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2019,
32019Włodzimierz DąbrowskiKierowanie Kołem Naukowym Elektryków Informatyków, 2019,
42018Włodzimierz Dąbrowskiredakcja czasopisma REQ Magazyn poświęconego inżynierii wymagań, 2018,
52018Włodzimierz DąbrowskiKierowanie Kołem Naukowym Elektryków Informatyków, 2018,
62017Włodzimierz Dąbrowskiredakcja czasopisma REQ Magazyn poświęconego inżynierii wymagań, 2017,
72016Włodzimierz Dąbrowskiredaktor pisma REQ Magazyn, 2016,
82016Włodzimierz DąbrowskiOrganizacja seminarium nt metod wytwarzania oprogramowania wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierii Wymagań, 2016,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12014Włodzimierz DąbrowskiNagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013, 2014,
22014Andrzej Dzieliński, Krzysztof Amborski, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad MarkowskiNagroda Rektora Politechniki Warszawskiej, 2014,

V.2.3. Medale i odznaczenia

Lp.RokAutorzyOpis
12017Włodzimierz DąbrowskiMedal Komisji Edukacji Narodowej, 2017,
22016Włodzimierz Dąbrowskibrązowy medal z okazji 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej, 2016,

V.3.5. Recenzje inne (np. wniosków projektowych)

Lp.RokAutorzyOpis
12019Włodzimierz DąbrowskiSenacka Komisja ds Kształcenia PW, 2019,