dr inż. Dominik Olszewski

dr inż. Dominik Olszewski
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 319, kl. B
  • Tel: +48 22 234 1418
  • e-mail: dominik.olszewski@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Dominik OlszewskiAsymmetric $k$-Means Clustering of the Asymmetric Self-Organizing Map, NEURAL PROCESSING LETTERS, open access, ISSN 1370-4621, pp. 231-253,
2.2014Dominik Olszewski, Branko SterAsymmetric clustering using the alpha–beta divergence, PATTERN RECOGNITION, 47, ISSN 0031-3203, pp. 2031-2041,
3.2014Dominik OlszewskiFraud detection using self-organizing map visualizing the user profiles, KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 70, ISSN 0950-7051, pp. 324-334,
4.2013Maciej Twardy, Dominik OlszewskiRealization of controlled NOT quantum gate via control of a two spin system, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 61, ISSN 0239-7528, pp. 379-390, DOI 10.2478/bpasts-2013-0037,
5.2012Dominik OlszewskiA probabilistic approach to fraud detection in telecommunications, KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 26, ISSN 0950-7051, pp. 246-258,
6.2011Rafał Łopatka, Dominik OlszewskiEmploying Probabilistic Dissimilarity for Feature Discovery in a Game of Chess, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 240-244,
7.2011Dominik Olszewskik-centroids clustering for asymmetric dissimilarities, CONTROL AND CYBERNETICS, 40, ISSN 0324-8569, pp. 554-574,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Dominik OlszewskiA clustering-based adaptive Neighborhood Retrieval Visualizer, NEURAL NETWORKS, 140, ISSN 0893-6080, pp. 247-260, DOI 10.1016/j.neunet.2021.03.018, link
2.2021Dominik OlszewskiA data-scattering-preserving adaptive self-organizing map, ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 105, ISSN 0952-1976, pp. 1-22, DOI 10.1016/j.engappai.2021.104420, link
3.2010Dominik Olszewski, Marcin Kołodziej, Maciej TwardyA probabilistic component for K-means algorithm and its application to sound recognition, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 185-190,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Dominik OlszewskiAn Adaptive Neighborhood Retrieval Visualizer, 11th International Conference on Hybrid Artificial Intelligent Systems, 12344, pp. 1-13,
2.2016Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyImproved Adaptive Self-Organizing Map, 11th International Conference on Flexible Query Answering Systems, 634, pp. 75-102, DOI 10.1007/978-3-319-30165-5_5,
3.2014Dominik OlszewskiAn improved adaptive Self-Organizing Map, 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC), 8467, pp. 109-120, DOI 10.1007/978-3-319-07173-2_11,
4.2014Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyAsymmetric k-means clustering of the asymmetric Self-Organizing Map, 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC), 8468, pp. 772-783,
5.2013Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyEmploying Self-Organizing Map for Fraud Detection, 12th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2013, 7894, pp. 150-161,
6.2013Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyTime Series Visualization Using Asymmetric Self-Organizing Map, 11th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, 7824, pp. 40-49, DOI 10.1007/978-3-642-37213-1-5,
7.2012Dominik Olszewskik-means clustering of asymmetric data, International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems, 7208, pp. 243-254,
8.2011Dominik OlszewskiAn experimental study on asymmetric self-organizing map, International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL), 6936, pp. 42-49,
9.2011Dominik OlszewskiAsymmetric k-means algorithm, International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms (ICANNGA), 6594, pp. 1-10,
10.2011Dominik OlszewskiFraud detection in telecommunications using Kullback-Leibler divergence and latent dirichlet allocation, International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms (ICANNGA), 6594, pp. 71-80,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12015Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyInternational PhD Project on Intelligent Computing, 2015, Numer projektu/umowy: --,
22014Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyPostdoc w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2014, Numer projektu/umowy: --,

III.4.1. Zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej

Lp.RokAutorzyOpis
12015Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyInternational PhD Project on Intelligent Computing -- projekt realizowany w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2015,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12013Dominik OlszewskiInternational Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems, 2013,
22013Dominik OlszewskiEuropean Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2013), 2013,

V.1.2. Krajowe ośrodki naukowe, z którymi były prowadzone wspólne badania

Lp.RokAutorzyOpis
12015Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyInstytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2015,
22014Dominik OlszewskiInstytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 2014,

V.1.3. Udział w międzynarodowych programach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12015Dominik Olszewski, Janusz Kacprzyk, Sławomir ZadrożnyInternational PhD Project on Intelligent Computing, 2015,

V.1.6. Staże i wyjazdy zagraniczne pracowników

Lp.RokAutorzyOpis
12011Wojciech Koziński, Maciej Twardy, Dominik OlszewskiLjubljana University, Słowenja, 2011,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12013Dominik OlszewskiNagroda 3-ego stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej, 2013,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12016Dominik OlszewskiExpert Systems with Applications, 2016,
22016Dominik OlszewskiAdvances in Data Analysis and Classification, 2016,
32015Dominik OlszewskiNeural Networks, 2015,
42015Dominik OlszewskiKnowledge-Based Systems, 2015,
52015Dominik OlszewskiInternational Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems, 2015,
62015Dominik OlszewskiIEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2015,
72015Dominik OlszewskiEuropean Conference on Modeling and Simulation, 2015,