dr inż. Grzegorz Sarwas

dr inż. Grzegorz Sarwas
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE pok. 518l
  • Tel: 22 234 56 05
  • e-mail: grzegorz.sarwas@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

W 2012 roku obroniłem rozprawę doktorską z Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej pt. ''Modelling and control of the system with ultracapacitor using the fractional order calculus".

Do moich zainteresowań należą takie dziedziny jak: widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, sieci neuronowe, uczenie maszynowe, modelowanie danych i obiektów fizycznych.

Oprócz działalności naukowej pracowałem w firmach zajmujących się automatyką przemysłową oraz przetwarzaniem obrazów i danych. Byłem kierownikiem działu R&D w Sport Algorithmics and Gaming Sp. z o.o. oraz Lingaro Sp. z o.o.

Jestem współtwórcą dwóch patentów z dziedziny przetwarzania obrazów, jak również współautorem wielu prac naukowych z modelowania obiektów i widzenia komputerowego.


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2022Szymon Motłoch, Grzegorz Sarwas, Andrzej DzielińskiFractional Derivatives Application to Image Fusion Problems, SENSORS, 22 (3), ISSN 1424-8220, pp. 1-15, DOI 10.3390/s22031049,
2.2019Michał Sypetkowski, Grzegorz Sarwas, Tomasz TrzcińskiSynthetic Image Translation for Football Players Pose Estimation, JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, 25, ISSN 0948-695X, pp. 683-700, Całkowita liczba autorów: 3, link
3.2016Dominik Sierociuk, Michał Macias, Wiktor Malesza, Grzegorz SarwasDual Estimation of Fractional Variable Order Based on the Unscented Fractional Order Kalman Filter for Direct and Networked Measurements, CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 35(6), ISSN 0278-081X, pp. 2055-2082, DOI 10.1007/s00034-016-0255-1,
4.2013Dominik Sierociuk, Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Ivo Petras, Igor Podlubny, Tomas SkovranekModelling heat transfer in heterogeneous media using fractional calculus, PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES, 371, ISSN 1364-503X, pp. 20120146, DOI 10.1098/rsta.2012.0146,
5.2011Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik SierociukComparison and validation of integer and fractional order ultracapacitor models, Advances in Difference Equations, 2011:11, ISSN 1687-1839, pp. 1-15, DOI 10.1186/1687-1847-2011-11,
6.2011Andrzej Dzieliński, Dominik Sierociuk, Grzegorz Sarwas, Ivo Petras, Igor Podlubny, Tomas SkovranekIdentification of the Fractional-Order Systems: A Frequency Domain Approach, Acta Montanistica Slovaca, 16, ISSN 1335-1788, pp. 26-33,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Dominik Sierociuk, Grzegorz Sarwas, Andrzej DzielińskiDiscrete Fractional Order Artificial Neural Network, Acta Mechanica et Automatica, 5 (2), ISSN 1898-4088, pp. 128-132,
2.2010Andrzej Dzieliński, Dominik Sierociuk, Grzegorz SarwasSome applications of fractional order calculus, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, 58(4), ISSN 0239-7528, pp. 583-592,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2022Szymon Motłoch, Mateusz Szczygielski, Grzegorz SarwasImage Prefiltering in DeepFake Detection, 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP), 4, pp. 476-483,
2.2021Malwina Kubas, Grzegorz SarwasFastRIFE: Optimization of Real-Time Intermediate Flow Estimation for Video Frame Interpolation, WSCG`21, Journal of WSCG, 29, pp. 21-28, DOI 10.24132/jwscg.2021.29.3, link
3.2020Jacek Komorowski, Grzegorz Kurzejamski, Grzegorz SarwasFootAndBall: Integrated Player and Ball Detector, 15th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, 5, pp. 47-56, DOI 10.5220/0008916000470056,
4.2019Szymon Gorzkowski, Grzegorz SarwasExploitation of EMG Signals for Video Game Control, 20th International Carpathian Control Conference, -, pp. 1-6, DOI 10.1109/CarpathianCC.2019.8765983,
5.2019Jacek Komorowski, Grzegorz Kurzejamski, Grzegorz SarwasBallTrack: Football ball tracking for real-time CCTV systems, 16th International Conference on Machine Vision Applications (MVA) 2019, -, pp. 1-5, link
6.2019Jacek Komorowski, Grzegorz Kurzejamski, Grzegorz SarwasDeepBall: Deep Neural-Network Ball Detector, 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, 5, pp. 297-304,
7.2018Marcin Matłacz, Grzegorz SarwasCrowd counting using complex convolutional neural network, 2018 SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS, AND APPLICATIONS, 1, pp. 88-92,
8.2018Grzegorz Sarwas, Sławomir SkonecznyFSIFT based feature points for face hierarchical clustering, 2018 SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS, AND APPLICATIONS, 1, pp. 349 - 353,
9.2018Grzegorz Sarwas, Sławomir SkonecznyHalf Profile Face Image Clustering Based on Feature Points, 10th International Conference on Image Processing and Communications, 1, pp. 140-147, DOI 10.1007/978-3-030-03658-4_17,
10.2018Michał Sypetkowski, Grzegorz Kurzejamski, Grzegorz SarwasFootball Players Pose Estimation, 10th International Conference on Image Processing and Communications, 1, pp. 63-70, DOI 10.1007/978-3-030-03658-4_8,
11.2017Grzegorz Sarwas, Sławomir Skoneczny, Grzegorz KurzejamskiFractional order method of image keypoints detection., IEEE Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, 1, pp. 349 - 353, DOI 10.23919/SPA.2017.8166891,
12.2016Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Grzegorz SarwasComparing images for document plagiarism detection, International Conference on Computer Vision and Graphics, 9972, pp. 532-543, DOI 10.1007/978-3-319-46418-3_47,
13.2016Arkadiusz Cacko, Marcin Iwanowski, Michał Świercz, Grzegorz SarwasCorner Detection Based on Directional Gradients - Comparative Study, 8th International Conference on Image Processing and Communications Challenges, 389, pp. 19-27, DOI 10.1007/978-3-319-23814-2_3, link
14.2016Michał Świercz, Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Grzegorz SarwasCombining Multiple Nearest-Neighbor Searches for Multiscale Feature Point Matching, 8th International Conference on Image Processing and Communications Challenges, 389, pp. 231-238, DOI 10.1007/978-3-319-23814-2_27, link
15.2014Marcin Iwanowski, Bartłomiej Zieliński, Sebaastian Stygar, Grzegorz SarwasIdentification of Products on Shop-Racks by Morphological Preprocessing and Feature-Based Detection, International Conference on Computer Vision and Graphics, 8671, pp. 286-293, DOI 10.1007/978-3-319-11331-9_35, link
16.2010Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik SierociukTime domain validation of ultracapacitor fractional order model, 49TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL (CDC), ?, pp. 3730-3735,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Bartosz Puszkarski, Krzysztof Hryniów, Grzegorz SarwasN-BEATS for Heart Dysfunction Classification, 2021 Computing in Cardiology (CinC), pp. 1-4, DOI 10.23919/CinC53138.2021.9662740,
2.2013Dominik Sierociuk, Grzegorz Sarwas, Maciej TwardyResonance phenomena in circuits with ultracapacitors, Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2013 12th International Conference on, pp. 197-202, DOI 10.1109/EEEIC.2013.6549616,
3.2012Grzegorz Sarwas, Dominik Sierociuk, Andrzej DzielińskiUltracapacitor modeling and control with discrete fractional order artificial neural network, 13th International Carpathian Control Conference, pp. 617-622,
4.2011Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik Sierociuk, Tomas Skovranek, Ivo PetrasFrequency response based identification of fractional order dynamical systems, 12th International Carpathian Control Conference, pp. 98-102,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12019Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik SierociukHandbook of Fractional Calculus with Applications. Volume 6. Applications in Control, Fractional-order modeling and control of selected physical systems., pp. 293-320, De Gruyter, ISBN: 978-3-11-057174-5, Liczba autorów monografii: 30,
22015Sławomir Skoneczny, Grzegorz SarwasInternational Image Processing and Communications Conference (IP&C 2014), Object Localization and Detection Using Variance Filter, pp. 195 - 202, Springer, ISBN: 978-331910661-8, Liczba autorów monografii: 71, DOI 10.1007/978-3-319-10662-5,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12020Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik SierociukAutomatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, Modele niecałkowitego rzędu układów dynamicznych, pp. 103-138, PWN, ISBN: 978-83-01-20927-8, Liczba autorów monografii: 52,

I.3.2. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz innego podmiotu

Lp.RokAutorzyOpis
12018Grzegorz Sarwas, Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Michał ŚwierczNIE, A method and a system for image feature point description, nr patentu: EP3113077A1, Data udzielenia: 29-08-2018,

II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne

Lp.RokAutorzyOpis
12017Grzegorz Sarwas, Krzysztof HryniówLaboratorium Specjalistyczne Widzenia Komputerowego i Analizy Danych, 2017,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Grzegorz SarwasINSTICC Regular membership, 2021,
22021Grzegorz SarwasIEEE Membership, 2021,
32020Grzegorz SarwasIEEE Membership, 2020,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12019Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Michał Wiraszka, Grzegorz Sarwas, Piotr SakrajdaNagroda Rektora PW zespołowa II-stopnia, 2019,
22013Andrzej Dzieliński, Dominik Sierociuk, Grzegorz SarwasNagroda Rektora Plitechniki Warszawskiej, 2013,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12021Grzegorz SarwasMDPI Sensors, 2021,
22021Grzegorz SarwasIEEE Access, 2021,
32018Grzegorz SarwasSPA 2018, 2018,
42017Grzegorz SarwasSPA 2017, 2017,