dr inż. Rafał Łopatka

dr inż. Rafał Łopatka
  • Pokój: SK 204B
  • Tel: +48 22 234 5433
  • e-mail: rafal.lopatka@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Rafał Łopatka, Piotr Kulakowski, Roman Piotrowski, Sebastian Stec, Tomasz Kryński, Beata Iwańska, Małgorzata Soszyńska, Elżbieta BłachnioAblation of atrioventricular nodal reentrant tachycardia: predictors of long-term success, Kardiologia Polska, 71, ISSN 0022-9032, pp. 903-910,
2.2013Rafał Łopatka, Jakub Baran, Sebastian Stec, Ewa Pilichowska-Paszkiet, Beata Zaborska, Małgorzata Sikora-Frąc, Tomasz Kryński, Ilona Michałowska, Piotr KułakowskiIntracardiac Echocardiography for Detection of Thrombus in the Left Atrial Appendage, Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology, 12, ISSN 1941-3149, pp. 1074-1081, DOI 10.1161/CIRCEP.113.000504,
3.2011Rafał Łopatka, Dominik OlszewskiEmploying Probabilistic Dissimilarity for Feature Discovery in a Game of Chess, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 240-244,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Rafał Łopatka, S. P Santospirito, Kamil Słyk, Bin Luo, Oliver Gilmour, John RudlinDetection of Defects in Laser Powder Deposition (LPD) Components by Pulsed Laser Transient Thermography, Conference on Thermosense - Thermal Infrared Applications XXXV, 8705, pp. 1-6, DOI 10.1117/12.2016139,
2.2013Rafał Łopatka, SP Santospirito, Donatella Cerniglia, Kamil Słyk, Bin Luo, Dorothe Panggabean, John RudlinDefect detection in laser powder deposition components by laser thermography and laser ultrasonic inspections, Conference on Frontiers in Ultrafast Optics - Biomedical, Scientific, and Industrial Applications XIII, 8611, pp. 1-6, DOI 10.1117/12.2006361,
3.2009Rafał ŁopatkaOn feature discovery in board games, 5th Annual North American Game-On Conference, 1, pp. 43-50,

I.2.9. Autorstwo monografii naukowej w innym języku lub niepunktowanej przy ocenie parametrycznej

Lp.RokAutorzyOpis
12014Włodzimierz Dąbrowski, Tadeusz Kaczorek, Andrzej Dzieliński, Rafał ŁopatkaPodstawy teorii sterowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-7926-142-0,

II.3.1. Przewód doktorski osoby niebędącej pracownikiem WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12009Rafał Łopatka`Sterowanie optymalne z wykorzystaniem metod probabilistycznych przeszukiwania przestrzeni rozwiązań`, 2009,

III.1.2b. Wynagrodzenia brutto (osobowe i bezosobowe) wypłacone pracownikom- międzynarodowe projekty badawcze

Lp.RokAutorzyOpis
12014Marcin Iwanowski, Rafał Łopatka, Bartłomiej Zieliński, Arkadiusz CackoCompHealth - Radio Frequency Sensing for Non-destructive Testing of Carbon Fibre Reinforced Composite Materials for Structural Health Monitoring (etap 3/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: 314935,
22013Marcin Iwanowski, Bartłomiej Zieliński, Rafał Łopatka, Maciej SławińskiCompHealth - Radio Frequency Sensing for Non-destructive Testing of Carbon Fibre Reinforced Composite Materials for Structural Health Monitoring (etap 2/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: 314935,
32012Marcin Iwanowski, Rafał ŁopatkaCompHealth - Radio Frequency Sensing for Non-destructive Testing of Carbon Fibre Reinforced Composite Materials for Structural Health Monitoring (etap 1/3, 2012), 2012, Numer projektu/umowy: 314935,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Witold Czajewski, Maciej Sławiński, Rafał ŁopatkaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły podstawowej, 2017,
22016Waldemar Graniszewski, Witold Czajewski, Dominik Sierociuk, Rafał Łopatka, Maciej Sławiński, Marcin Iwanowski, Wojciech Urbański, Andrzej ŁasicaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów, 2016,
32015Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Maciej Sławiński, Witold Czajewski, Rafał ŁopatkaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie z klasy IIIe., 2015,
42015Grzegorz Świątek, Wojciech Urbański, Marcin Iwanowski, Dominik Sierociuk, Witold Czajewski, Maciej Sławiński, Rafał Łopatka, Andrzej ŁasicaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły podstawowej, 2015,
52015Marcin Iwanowski, Dominik Sierociuk, Maciej Sławiński, Witold Czajewski, Rafał Łopatka, Andrzej Łasica, Konrad SobolewskiPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły podstawowej, 2015,