dr inż. Maciej Twardy

dr inż. Maciej Twardy
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 518L, kl. B
  • Tel: +48 22 234 5433
  • e-mail: maciej.twardy@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Jerzy Kamiński, Maciej Twardy, Katarzyna KrajewskaDiffraction at a time grating in electron-positron pair creation from the vacuum, PHYSICAL REVIEW D, 98, ISSN 2470-0010, pp. 056009, DOI 10.1103/PhysRevD.98.056009,
2.2014Katarzyna Krajewska, Maciej Twardy, Jerzy KamińskiSupercontinuum and ultrashort-pulse generation from nonlinear Thomson and Compton scattering, PHYSICAL REVIEW A, 89, ISSN 1050-2947, pp. 032125-032125, DOI 10.1103/PhysRevA.89.032125, Całkowita liczba autorów: 3,
3.2014Katarzyna Krajewska, Maciej Twardy, Jerzy KamińskiGlobal phase and frequency comb structures in nonlinear Compton and Thomson scattering, PHYSICAL REVIEW A, 89, ISSN 1050-2947, pp. 052123, DOI 10.1103/PhysRevA.89.052123,
4.2014Dominik Sierociuk, Maciej TwardyDuality of variable fractional order difference operators and its application in identification, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 62(4), ISSN 0239-7528, pp. 809-815, DOI 10.2478/bpasts-2014-0089,
5.2013Maciej Twardy, Dominik OlszewskiRealization of controlled NOT quantum gate via control of a two spin system, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 61, ISSN 0239-7528, pp. 379-390, DOI 10.2478/bpasts-2013-0037,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2010Dominik Olszewski, Marcin Kołodziej, Maciej TwardyA probabilistic component for K-means algorithm and its application to sound recognition, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 185-190,
2.2010Maciej Twardy, Adrian BilskiHysteresis modelling using a Preisach operator, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS (DAWNIEJ: ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS QUARTERLY), 56, ISSN 0867-6747, pp. 473-478,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2014Maciej Twardy, Katarzyna Krajewska, Jerzy KamińskiShape effects in nonlinear Thomson and Compton processes, Journal of Physics: Conference Series, 497, pp. 012019, DOI 10.1088/1742-6596/497/1/012019,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Dominik Sierociuk, Grzegorz Sarwas, Maciej TwardyResonance phenomena in circuits with ultracapacitors, Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2013 12th International Conference on, pp. 197-202, DOI 10.1109/EEEIC.2013.6549616,

I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12009Bartłomiej Beliczyński, Maciej TwardyModele i identyfikacja systemów, Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, ISBN Brak,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12015Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Maciej Twardy, Paweł ZiubińskiIdentyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym i zmiennym niecałkowitym rzędzie, (etap 4/4 ,2015), 2015, Numer projektu/umowy: UMO/2011/03/D/ST7/00260,
22014Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Maciej Twardy, Paweł ZiubińskiIdentyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym i zmiennym niecałkowitym rzędzie, (etap 3/4 ,2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO/2011/03/D/ST7/00260,
32013Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Maciej Twardy, Paweł ZiubińskiIdentyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym i zmiennym niecałkowitym rzędzie, (etap 2/4 ,2013), 2013, Numer projektu/umowy: UMO-2011/03/D/ST7/00260,

V.1.6. Staże i wyjazdy zagraniczne pracowników

Lp.RokAutorzyOpis
12014Maciej TwardyMax-Planck-Institut fur Kernphysik, Heidelberg, RFN, 2014,
22011Wojciech Koziński, Maciej Twardy, Dominik OlszewskiLjubljana University, Słowenja, 2011,
32010Maciej Twardy, Bartłomiej BeliczyńskiLjubjana University, Ljubljana, Słowenia, 2010,