dr inż. Konrad Markowski

dr inż. Konrad Markowski
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 518L, kl. B / SK pok. 204
  • Tel: +48 22 234 54 33; +48 22 234 56 05
  • e-mail: Konrad.Markowski@ee.pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Konrad MarkowskiMinimal positive realizations of linear continuous–time fractional descriptor systems: two cases of an input–output digraph structure, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 28(1), ISSN 1641-876X, pp. 9-24, DOI 10.2478/amcs-2018-0001,
2.2018Konrad Markowski, Krzysztof HryniówDigraph-building method for finding a set of minimal realizations of 2-D dynamic systems, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 66, ISSN 0239-7528, pp. 589-597, DOI 10.24425/124274, link
3.2018Konrad Markowski, Isabela Birs, Cristina Muresan, Ovidiu ProdanDifferent fractional order models for an experimental smart beam system, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 66 (4), ISSN 0239-7528, pp. 485-493, DOI 10.24425/124265,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Konrad Markowski, Krzysztof HryniówParallel Digraphs-Building Computer Algorithm For Finding a Set of Characteristic Polynomial Realisations of Dynamic System, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems - JAMRIS, 10, ISSN 1897-8649, pp. 38-51, DOI 10.14313/JAMRIS_3-2016/23, link
2.2013Konrad MarkowskiTworzenie raportów zawierających dane przestrzenne, Studia Informatica, 34, ISSN 0208-7286, pp. 47-58,
3.2011Krzysztof Amborski, Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad MarkowskiZastosowanie baz danych w sterowaniu ruchem ulicznym, Logistyka, 3, ISSN 1231-5478, pp. 15-20,
4.2010Włodzimierz Dąbrowski, Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Konrad MarkowskiModeling using configuration topology, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 239-242,
5.2009Konrad MarkowskiWyznaczanie dodatniej realizacji układów dwuwymiarowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 3, ISSN 0033-2097, pp. 30-35,
6.2009Konrad MarkowskiWielowymiarowe grafy skierowane oddziaływań i ich zastosowanie w analizie układów dodatnich, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA. PAR, 2, ISSN 1427-9126, pp. 475-484,
7.2009Konrad MarkowskiAlgorytm wyznaczania realizacji dodatniej układów dwuwymiarowych z opóźnieniami, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA. PAR, 2, ISSN 1427-9126, pp. 485-495,

I.1.4 Publikacja w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym (spoza list MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Konrad Markowski, Krzysztof HryniówMethod for Finding a set of (A, B, C, D) Realizations for Single-Input Multiple-Output/Multiple-Input Single-Output One-dimensional Continuous-time Fractional Systems, Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 8, ISSN 2164-6457, pp. 97-108, DOI 10.5890/JAND.2019.03.008,
2.2017Konrad MarkowskiTwo cases of digraph structures corresponding to minimal positive realisation of fractional continuous-time linear systems of commensurate order, Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 6(2), ISSN 2164-6457, pp. 265-282, DOI 10.5890/JAND.2017.06.011,
3.2017Konrad MarkowskiDetermination of minimal realisation of one-dimensional continuous-time fractional linear system, International Journal of Dynamics and Control, 5, ISSN 2195-268X, pp. 40-50, DOI 10.1007/s40435-016-0232-3,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Konrad MarkowskiFinding a set of (A, B, C, D) realizations for single-input multiple-output dynamic system: First approach using digraph-based method for solutions with intersection vertex., The 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, USB, pp. 78-83, DOI 10.1109/MMAR.2017.8046802,
2.2017Konrad Markowski, Cristina MuresanSmart beam system: Identification and minimal realization using digraphs theory., The 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, USB, pp. 351-355, DOI 10.1109/MMAR.2017.8046852,
3.2017Konrad MarkowskiRelations Between Digraphs Structure and Analogue Realisations with an Example of Electrical Circuit, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 550, pp. 215-226, DOI 10.1007/978-3-319-54042-9_20,
4.2017Konrad MarkowskiRealisation of Continuous-Time (Fractional) Descriptor Linear Systems New Digraph-Based Method, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 550, pp. 204-214, DOI 10.1007/978-3-319-54042-9_19,
5.2017Konrad MarkowskiFractional kinetics of compartmental systems. First approach with use digraph-based method, Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, 10445, pp. 1-9, DOI 10.1117/12.2281028,
6.2017Konrad MarkowskiRealisation of Linear Continuous-Time Fractional Singular Systems Using Digraph-Based Method. First approach., 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis 2016, 783, pp. 012052, DOI 10.1088/1742-6596/783/1/012052,
7.2017Konrad MarkowskiDigraphs Structures Corresponding to the Analogue Realisation of Fractional Continuous-Time System, 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis 2016, 783, pp. 012051, DOI 10.1088/1742-6596/783/1/012051,
8.2016Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiClasses of digraph structures corresponding to characteristic polynomials, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 440, pp. 329-339, DOI 10.1007/978-3-319-29357-8_30, link
9.2016Konrad MarkowskiRealisation of Positive Continuous-Time Linear Systems Consisting of n Subsystems with Different Fractional Order, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 440, pp. 363-373, DOI 10.1007/978-3-319-29357-8_33, link
10.2016Konrad MarkowskiDigraphs structures corresponding to minimal realisation of fractional continuous-time linear systems with all-pole and all-zero transfer function, IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, CD, pp. 1-6, DOI 10.1109/AQTR.2016.7501367, link
11.2016Konrad MarkowskiDigraphs structures corresponding to realisation of multi-order fractional electrical circuits, IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, CD, pp. 1-6, DOI 10.1109/AQTR.2016.7501368, link
12.2016Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiFinding a Set of (A, B, C, D) Realisations for Fractional One-Dimensional Systems with Digraph-Based Algorithm, 8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 407, pp. 357-368, DOI 10.1007/978-3-319-45474-0_32, link
13.2016Konrad Markowski, Krzysztof HryniówExpansion of Digraph Size of 1-D Fractional System with Delay, 8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 407, pp. 467-476, DOI 10.1007/978-3-319-45474-0_41, link
14.2016Konrad Markowski, Krzysztof HryniówDigraphs Minimal Positive Stable Realisations for Fractional One-Dimensional Systems, 7th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 357, pp. 105-118, DOI 10.1007/978-3-319-23039-9_9, link
15.2016Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiExperimental evaluation of upper bounds of reachability index for set of solutions of 2-D positive system, 17th International Carpathian Control Conference, CD, pp. 248-252, DOI 10.1109/CarpathianCC.2016.7501103,
16.2015Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiOptimisation of Digraphs-Based Realisations for Polynomials of One and Two Variables, International Conference on Automation, 350, pp. 73-83, DOI 10.1007/978-3-319-15796-2_8, link
17.2015Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiDigraphs Minimal Realisations of State Matrices for Fractional Positive Systems, International Conference on Automation, 350, pp. 63-72, DOI 10.1007/978-3-319-15796-2_7, link
18.2015Konrad Markowski, Krzysztof HryniówSolving minimal realisation problem of positive two-dimensional hybrid systems in the form of second Fornasini-Marchesini model, IEEE 2nd International Conference on Cybernetics (CYBCONF) 2015, CD, pp. 172-177, DOI 10.1109/CYBConf.2015.7175927, link
19.2015Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiOptimisation of digraphs creation for parallel algorithm for finding a complete set of solutions of characteristic polynomial, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, CD, pp. 1139 - 1144, DOI 10.1109/MMAR.2015.7284039, link
20.2015Krzysztof Hryniów, Konrad MarkowskiParallel digraphs-building algorithm for polynomial realisations of one-dimensional positive systems with delays, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, CD, pp. 110 - 115, DOI 10.1109/MMAR.2015.7283856, link
21.2015Konrad MarkowskiNew digraphs-building algorithm for minimal realisations of one-dimensional fractional positive systems with delays, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing, CD-R, pp. 545 - 550, DOI 10.1109/ICSTCC.2015.7321350,
22.2015Konrad MarkowskiDetermination reachability index space of positive two-dimensional linear system using digraph-based theory, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing, CD-R, pp. 533 - 538, DOI 10.1109/ICSTCC.2015.7321348,
23.2015Konrad MarkowskiDigraph-Based Algorithm for Finding Minimal Positive Realisation of Two-Dimensional Linear System with Delays, 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 659, pp. 012039, DOI 10.1088/1742-6596/659/1/012039,
24.2015Konrad MarkowskiPositive Stable Realisation of Fractional Electrical Circuits Consisting of n Subsystem, 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 659, pp. 012041, DOI 10.1088/1742-6596/659/1/012041,
25.2014Konrad Markowski, Krzysztof HryniówReachability Index Calculation by Parallel Digraphs-Building, 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, IEEE, pp. 808-813, DOI 10.1109/MMAR.2014.6957460,
26.2014Konrad Markowski, Krzysztof HryniówParallel Digraphs-Building Algorithm for Polynomial Realisations, 15TH INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE, CD-R, pp. 174-179, DOI 10.1109/CarpathianCC.2014.6843592,
27.2013Konrad MarkowskiDetermination of reachability index set of positive 2D system using digraph theory and GPU computing method, 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), CD-ROM, pp. 705-710,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2015Konrad MarkowskiDetermination of minimal positive realisation of one-dimensional continuous-time fractional linear system, International Symposium on Fractional Signal and Systems 2015, pp. 7-12,
2.2013Konrad MarkowskiDetermination of Positive Realization of Two Dmensional Systems Using Digraph Theory and GPU Computing Method, ISTET 2013: International Symposiumon Theoretical Electrical Engineering, pp. 7-8,
3.2013Konrad MarkowskiDetermination Reachability of Multidimensional Systems Using Multiprocessor Calculation, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, pp. 111-112,
4.2013Konrad MarkowskiEffective Strategy in Traffic Lights Useing Multiprocessor Calculation, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, pp. 109-110,
5.2012Konrad Markowski, Przemysław KowalczukZastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych w teorii sterowania, XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics ad Circuit Theory, pp. 85-86,
6.2012Konrad Markowski, Przemysław KowalczukImplementacja bazy obiektów 3D w środowisku GPGPU, XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics ad Circuit Theory, pp. 155-156,
7.2012Konrad MarkowskiNowoczesne techniki wykonywania zaawansowanych obliczeń numerycznych, XIV International PhD Workshop, OWD 2012, pp. 515-520,
8.2012Konrad MarkowskiWykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych na przykładzie sterowania ruchem ulicznym, XIV International PhD Workshop, OWD 2012, pp. 521-526,
9.2009Konrad MarkowskiAlgorithm for Determination Entries of the State Matrices of the Positive 2D Systems, XXXII International Conference on Fundamentals of Electrotechnics ad Circuit Theory, pp. 85-86,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12014Konrad Markowski, Krzysztof HryniówThe Challenges of Contemporary Science. Theory and Applications, Conditions for Digraphs Representation of the Characteristic Polynomial, pp. 109-112, Foundation for Young Scientists, ISBN: 978-83-935118-1-5, Liczba autorów monografii: 82,
22014Konrad MarkowskiThe Challenges of Contemporary Science. Theory and Applications, Characteristic Polynomial Realisation of Positive 2D Hybrid Linear Systems, pp. 85-88, Foundation for Young Scientists, ISBN: 978-83-935118-1-5, Liczba autorów monografii: 82,
32014Konrad MarkowskiAutomatyzacja Procesów Dyskretnych. Teoria i zastosowania, Tom I, Digraph Method For Determination Of Minimal State Matrix Of The Fractional System, pp. 153-160, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, ISBN: 978-83-62652-67-9, Liczba autorów monografii: 39,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12012Konrad MarkowskiAutomatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowanie, Tom II, Zastosowanie metod obliczeniowych opartych o środowisko GPGPU, pp. 165-172, PKJS, ISBN 978-83-62652-41-9,
22009Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad MarkowskiSystemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zastosowanie korelacji krzyżówej w metodzie sferycznej mapy właściwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, pp. 493-506, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1746-7,
32009Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad MarkowskiSystemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zastosowanie korelacji krzyzowej w metodzie sferycznej mapy własciwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, pp. 493-506, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1746-7,
42009Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Andrzej StasiakPostępy e-edukacji, Trudny student w zdalnej edukacji, pp. 190-198, Wydawnictwo PJWSTK, ISBN 978-83-89244-82-6,
52009Konrad Markowski, Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz DąbrowskiPostępy e-edukacji, Wykorzystanie platformy edukacyjnej moodle w procesie nauczania stacjonarnego, pp. 199-208, Wydawnictwo PJWSTK, ISBN 978-83-89244-82-6,,
62009Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Konrad MarkowskiOd modelu do wdrożenia - kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania, Modelowanie z wykorzystaniem topologii, pp. 81-89, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1747-4,

I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12011Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Przemysław KowalczukZaawansowane bazy danych, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-82-6,
22011Konrad Markowski, Andrzej DzielińskiModelowanie przepływów danych biznesowych, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-36-9,
32011Konrad Markowski, Andrzej DzielińskiModelowanie Procesów Biznesowych, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-38-3,
42011Marcin Iwanowski, Konrad MarkowskiHurtownie i eksploracja danych, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-48-2,
52011Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Przemysław KowalczukBazy danych, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-31-4,

II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne

Lp.RokAutorzyOpis
12017Konrad MarkowskiLaboratorium informatyki, 2017,
22017Konrad Markowski, Krzysztof HryniówLaboratorium badawcze Przetwarzania Wieloprocesorowego, 2017,
32016Konrad Markowski, Krzysztof HryniówLaboratorium badawcze Przetwarzania Wieloprocesorowego, 2016,
42015Konrad MarkowskiLaboratorium informatyki, 2015,
52014Konrad MarkowskiLaboratorium Informatyki, 2014,
62013Konrad MarkowskiLaboratorium Informatyki, 2013,
72012Konrad MarkowskiLaboratorium Informatyki, 2012,
82012Konrad MarkowskiLaboratorium badawcze Przetwarzania Wieloprocesorowego, 2012,
92011Konrad MarkowskiLaboratorium Informatyki, 2011,
102010Konrad MarkowskiLaboratorium Informatyki, 2010,
112009Konrad MarkowskiLaboratorium Informatyki, 2009,

II.6.2. Pełnienie funkcji redaktora naczeln. czaso. z listy (JCR) lub innego czasopisma

Lp.RokAutorzyOpis
12017Konrad MarkowskiChallenges of Modern Technology, 2017,
22016Konrad MarkowskiChallenges of Modern Technology, 2016,
32015Konrad MarkowskiChallenges of Modern Technology, 2015,
42014Konrad MarkowskiChallenges of Modern Technology, 2014,
52013Konrad MarkowskiChallenges of Modern Technology, 2013,
62012Konrad MarkowskiChallenges of modern technology, 2012,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Konrad MarkowskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Robotic Society, 2017,
22016Konrad MarkowskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Robotic Society, 2016,
32015Konrad MarkowskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Robotic Society, 2015,
42014Konrad MarkowskiIEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, 2014,
52013Konrad MarkowskiIEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, 2013,

III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)

Lp.RokAutorzyOpis
12012Konrad MarkowskiZastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych wykorzystujących procesory strumieniowe GPU oraz architekturę gradową, 2012, Numer projektu/umowy: 504M/1432,

III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki

Lp.RokAutorzyOpis
12013Konrad MarkowskiStypendium Naukowe dla Postdoków w ramach projektu ` Technologie Informacyjne: Badania i ich Interdyscyplinarne Zastosowania, 2013, Numer projektu/umowy: POKL.04.01.01-00-051/10-00,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12018Konrad MarkowskiThe Fourteenth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems ICAS 2018, 2018,
22018Konrad MarkowskiInternational Conference on Automation, Quality and Testing, Robot (AQTR 2018), 2018,
32018Konrad MarkowskiInternational Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME18), 2018,
42018Konrad Markowski15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2018,
52017Konrad MarkowskiThe Thirteenth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems ICAS 2017, 2017,
62017Konrad MarkowskiMathematical Methods in Engineering, MME-2017, 2017,
72017Konrad Markowski6th International Conference on Systems and Control (ICSC’17), 2017,
82017Konrad Markowski14th International Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 2017,
92017Konrad Markowski14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2017,
102016Konrad MarkowskiThe Twelfth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems, 2016,
112016Konrad MarkowskiInternational Conference on Automation, Quality and Testing, Robot (AQTR 2016), 2016,
122016Konrad Markowski13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016), 2016,
132015Konrad MarkowskiYoung Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2015,
142014Konrad MarkowskiYoung Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, Warsaw, 22-24 September 2014, 2014,
152013Konrad MarkowskiYoung Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2013,
162012Konrad MarkowskiYoung Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2012,
172012Konrad MarkowskiXIV International PhD Workshop, OWD 2012, 2012,

IV.2.5. Przewodnictwo sesjom konferencyjnym

Lp.RokAutorzyOpis
12017Konrad Markowski, Carla M.A. PintInternational Conference on Mathematical Modelling in Applied Sciences, ICMMAS’17, 2017,
22017Konrad MarkowskiInternational Conference on Automation 2017, 2017,
32017Cristina Ioana Muresan, Konrad Markowski, Dana Copot20th World Congress of the International Federation of Automatic Control, 2017,
42016Konrad Markowski, Cristina Ioana Muresan, Dana Copot13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2016), 2016,
52016Konrad Markowski13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 2016,
62015Konrad MarkowskiInternational Symposium on Fractional Signal and Systems 2015, 2015,
72014Konrad MarkowskiYoung Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, Warsaw, 22-24 September 2014, 2014,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Konrad MarkowskiPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Warszawie, 2017,

V.1.6. Staże i wyjazdy zagraniczne pracowników

Lp.RokAutorzyOpis
12011Konrad Markowski, Krzysztof AmborskiDynalogic, Paryż, Francja, 2011,
22010Krzysztof Amborski, Konrad MarkowskiDynalogic, Paryż, Francja, 2010,

V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe

Lp.RokAutorzyOpis
12016Konrad MarkowskiNajlepszy artykuł na konferencji ACD 2016, 2016,
22015Konrad MarkowskiSenior Member IEEE, 2015,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12017Konrad Markowski, Krzysztof HryniówNagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej, 2017,
22015Konrad Markowski, Artur Badyda, Marta Gajadhur, Anna Gayer, Maria Kołakowska-Kowalska, Dominika Mucha, Anna Rolewicz-Kalińska, Katarzyna Sytek, Justyna WalczakNagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyje w roku 2014/2015, 2015,
32014Konrad MarkowskiNagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013, 2014,
42014Andrzej Dzieliński, Krzysztof Amborski, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad MarkowskiNagroda Rektora Politechniki Warszawskiej, 2014,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12018Konrad MarkowskiInternational Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2018, 2018,
22017Konrad MarkowskiJournal of the Franklin Institute, 2017,
32017Konrad MarkowskiInternational Journal of Dynamics and Control, 2017,
42017Konrad MarkowskiInternational Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2017,
52017Konrad MarkowskiECC 2018 – European Control Conference 2018, 2017,
62017Konrad MarkowskiBiomedical Signal Processing and Control, 2017,
72017Konrad Markowski6th International Conference on Systems and Control (ICSC’17), 2017,
82017Konrad Markowski20th World Congress of the International Federation of Automatic Control, 2017,
92017Konrad Markowski14th International Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2017, 2017,
102016Konrad MarkowskiThe Twelfth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems (ICAAS 2016), 2016,
112016Konrad MarkowskiJournal of the Franklin Institute, 2016,
122016Konrad MarkowskiJournal of Applied Nonlinear Dynamics, 2016,
132016Konrad MarkowskiInternational Journal of Dynamics and Control, 2016,
142016Konrad MarkowskiInternational Conference on Automation, Quality and Testing (AQTR 2016), 2016,
152016Konrad MarkowskiInformation Technology and Control, 2016,
162016Konrad MarkowskiEntropy, 2016,
172016Konrad Markowski8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 2016,
182016Konrad Markowski13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016), 2016,

V.3.5. Recenzje inne (np. wniosków projektowych)

Lp.RokAutorzyOpis
12014Konrad MarkowskiInternatinal Development Norway - Członek komisji oceniającej apliakcje złożone w konkursie grantowym Urzędu Województwa Mazowieckiego, 2014,