dr hab. inż. Marcin Iwanowski

dr hab. inż. Marcin Iwanowski
  • Stanowisko: Profesor uczelni
  • Pokój: GE 327, kl. B
  • Tel: +48 22 234 56 25
  • e-mail: marcin.iwanowski@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

Dr hab. Marcin Iwanowski jest specjalistą z zakresu systemów wizyjnych - metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych oraz uczenia maszynowego i analizy danych. Ma wieloletnie doświadczenie w tych obszarach w zakresie rozwoju nowych metod oraz w zastosowaniach w szerokim spektrum dziedzin nauki i techniki, m.in. robotyce, inżynierii biomedycznej, materiałowej, środowiska, systemach nadzoru i kontroli dostępu, teledetekcji. Jest autorem lub współautorem 75 publikacji naukowych. Był i jest członkiem komitetów programowych 12 konferencji międzynarodowych, podczas 13 konferencji międzynarodowych przewodniczył sesjom plenarnym. Był recenzentem kilkudziesięciu artykułów naukowych dla 20 międzynarodowych czasopism naukowych w tym m.in. IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, IEEE Signal Processing Letters, Pattern Recognition Letters. Recenzował także artykuły zgłoszone na ponad 30 konferencji międzynarodowych.
Dr Iwanowski był promotorem jednego doktora, pełnił też trzykrotnie funkcję recenzenta rozprawy doktorskiej oraz jednokrotnie funkcję recenzenta w przewodzie habilitacyjnym. Brał udział w wielu grantach o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Był recenzentem wniosków grantowych dla NCN, NCBiR i innych instytucji nadzorujących granty. Był wykonawcą i kierownikiem prac realizowanych w ramach zleceń badawczych.
W zakresie aktywności dydaktycznej dr Iwanowski od początku swojej pracy przygotował i prowadził ok. 40 różnych wykładów, zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń dla studentów na wszystkich trzech poziomach studiów. Był także opiekunem ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz wielu projektów studenckich. Brał także udział w przygotowywaniu programów studiów pierwszego i drugiego stopnia z zakresu Automatyki i Robotyki oraz Informatyki.
Jest członkiem IEEE (senior member).


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Krzysztof Ostafin, Marcin Iwanowski, Jacek Kozak, Arkadiusz Cacko, Urs Gimmi, Dominik Kaim, Achilleas Psomas, Christian Ginzler, Katarzyna OstapowiczForest cover mask from historical topographic maps based on image processing, Geoscience Data Journal, 4, ISSN 2049-6060, pp. 29-39, DOI 10.1002/gdj3.46,
2.2016Bartłomiej Zieliński, Marcin IwanowskiTree-based binary image dissimilarity measure with meta-heuristic optimization, PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS, 19, ISSN 1433-7541, pp. 1-10, link
3.2015Bartłomiej Salski, Wojciech Gwarek, Przemyslaw Korpas Korpas, Szymon Reszewicz, Alvin Y.B. Chong, Panagiotis Theodorakeas Theodorakeas, Ieremias Hatziioannidis Hatziioannidis, Vassilis Kappatos Kappatos, Cem Selcuk Selcuk, Maria Koui, Marcin Iwanowski, Bartłomiej ZielińskiNon-destructive testing of carbon-fibre-reinforced polymer materials with a radio-frequency inductive sensor, COMPOSITE STRUCTURES, 122, ISSN 0263-8223, pp. 104-112, DOI 10.1016/j.compstruct.2014.11.056,
4.2012Michał Świercz, Marcin IwanowskiImage features based on morphological class distribution functions and its application to binary pattern recognition, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 132-135,
5.2012Marcin Iwanowski, Jacek KozakAutomatic detection of forest regions on scanned old maps, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 249-252,
6.2012Anna Korzyńska, Marcin IwanowskiMultistage morphological segmentation of bright-field and fluorescent microscopy images, OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 20, ISSN 1230-3402, pp. 174-186, DOI 10.2478/s11772-012-0026-x,
7.2011Marcin IwanowskiImage methamorphosis based on universal morphological interpolator, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 234-237,
8.2011Paweł Suchecki, Marcin IwanowskiDraughts playing system with vision-based interface, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 174-178,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Jacek Krupski, Waldemar Graniszewski, Marcin IwanowskiData Transformation Schemes for CNN-Based Network Traffic Analysis: A Survey, Electronics, 10, ISSN 2079-9292, pp. 1-35, DOI 10.3390/electronics10162042, link
2.2013Marcin Iwanowski, Bartłomiej Zieliński, Sabastian StygarComparing images using color blob approach, Przegląd Elektrotechniczny, 89, ISSN 0033-2097, pp. 55-58,
3.2009Marcin IwanowskiMorphological Classification of Binary Image Pixels, MACHINE GRAPHICS & VISION: INTERNATIONAL JOURNAL, 18, ISSN 1230-0535, pp. 155-173,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Grzegorz Kurzejamski, Marcin IwanowskiSelective and Simple Graph Structures for Better Description of Local Point-Based Image Features, International Conference on Computer Vision and Graphics, 11114, pp. 125-136, Całkowita liczba autorów: 2, link
2.2018Arkadiusz Cacko, Marcin IwanowskiImage search enhanced by using external data sources and reasoning, 9th International Conference on Image Processing and Communications, 681, pp. 19-26, DOI 10.1007/978-3-319-68720-9_3,
3.2018Grzegorz Kurzejamski, Marcin IwanowskiSaliency-based optimization for the histogram of oriented gradients-based detection methods, 10th International Conference on Computer Recognition Systems 2017, 578, pp. 148-158, DOI 10.1007/978-3-319-59162-9_16,
4.2018Arkadiusz Cacko, Marcin IwanowskiRaster maps search using text queries and reasoning, 10th International Conference on Computer Recognition Systems 2017, 578, pp. 316-325, DOI 10.1007/978-3-319-59162-9_33,
5.2017Marcin IwanowskiIMAGE PROCESSING AND COMMUNICATIONS CHALLENGES 8, 8th International Conference on Image Processing and Communications Challenges, 525, pp. 163-170, DOI 10.1007/978-3-319-47274-4_19,
6.2017Marcin IwanowskiMorphological Processing of Gaussian Residuals for Edge-Preserving Smoothing, 13th International Symposium on Mathematical Morphology 2017, 10225, pp. 331-341, DOI 10.1007/978-3-319-57240-6_27,
7.2016Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Grzegorz SarwasComparing images for document plagiarism detection, International Conference on Computer Vision and Graphics, 9972, pp. 532-543, DOI 10.1007/978-3-319-46418-3_47,
8.2016Arkadiusz Cacko, Marcin Iwanowski, Michał Świercz, Grzegorz SarwasCorner Detection Based on Directional Gradients - Comparative Study, 8th International Conference on Image Processing and Communications Challenges, 389, pp. 19-27, DOI 10.1007/978-3-319-23814-2_3, link
9.2016Michał Świercz, Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Grzegorz SarwasCombining Multiple Nearest-Neighbor Searches for Multiscale Feature Point Matching, 8th International Conference on Image Processing and Communications Challenges, 389, pp. 231-238, DOI 10.1007/978-3-319-23814-2_27, link
10.2015JP Becar, J Canonne, E Fratu, M Fratu, Marcin Iwanowski, Witold CzajewskiThree examples of learning by examples, 9th International Technology, Education and Development Conference, -, pp. 1293-1302,
11.2014Marcin Iwanowski, Bartłomiej Zieliński, Sebaastian Stygar, Grzegorz SarwasIdentification of Products on Shop-Racks by Morphological Preprocessing and Feature-Based Detection, International Conference on Computer Vision and Graphics, 8671, pp. 286-293, DOI 10.1007/978-3-319-11331-9_35, link
12.2013Marcin Iwanowski, Bartłomiej ZielińskiHeuristic Optimization Algorithms for a Tree-Based Image Dissimilarity Measure, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER RECOGNITION SYSTEMS CORES 2013, 226, pp. 91-100, DOI 10.1007/978-3-319-00969-8_9,
13.2013Marcin Iwanowski, Bartłomiej ZielińskiBinary Image Comparison with Use of Tree-Based Approach, 4th International Conference on Image Processing and Communications, 184, pp. 171-177, DOI 10.1007/978-3-642-32384-3,
14.2012Michał Świercz, Marcin IwanowskiOn Directionality in Morphological Feature Extraction, Int.Conf.on Computer Vision and Graphics (ICCVG), 7594, pp. 677-684, DOI 10.1007/978-3-642-33564-8_81, link
15.2012Bartłomiej Zieliński, Marcin IwanowskiComparing Image Objects Using Tree-Based Approach, Int.Conf.on Computer Vision and Graphics (ICCVG), 7594, pp. 702-709, DOI 10.1007/978-3-642-33564-8_84, link
16.2010Anna Korzyńska, Marcin Iwanowski, Urszula Neuman, Edyta Dobrowolska, Paweł HoserComparison of the methods of microscopic image segmentation, Medical physics and biomedical engineering World Congress 2009, 25/4, pp. 425-428,
17.2010Marcin Iwanowski, Anna KorzyńskaSegmentation of Moving Cells in Bright Field and Epi-Fluorescent Microscopic Image Sequences, Int.Conf.on Computer Vision and Graphics (ICCVG), 6374, pp. 401-410, DOI 10.1007/978-3-642-15910-7_46, link
18.2010Witold Czajewski, Marcin IwanowskiVision-Based Vehicle Speed Measurement Method, Int.Conf.on Computer VIsion and Graphics, 6374, pp. 308-315, DOI 10.1007/978-3-642-15910-7_35, link
19.2010Michał Świercz, Marcin IwanowskiFast, Parallel Watershed Algorithm Based on Path Tracing, Int.Conf. on Computer Vision and Graphics (ICCVG), 6375, pp. 317-324, DOI 10.1007/978-3-642-15907-7_39, link
20.2009Marcin IwanowskiAutomatic extraction of graph-like structures from binary images, International Conference on Computer Vision and Graphics, 5337, pp. 481-488, DOI 10.1007/978-3-642-02345-3_45, link
21.2009Marcin IwanowskiGraytone Image Metamorphosis Using 3D Interpolation Function, Int. Conf. on Computer Vision Theory and Applications VISAPP 2009, 2, pp. 5-9,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2012Anna Korzyńska, Marcin IwanowskiArtifical Images for Evaluation of Segmentation Results: Bright Field Images of Living Cells, Information Technologies in Biomedicine, 7339, pp. 445-455, DOI 10.1007/978-3-642-31196-3_45, link
2.2011Marcin Iwanowski, Michał ŚwierczPattern recognition using morphological class distribution functions and classification trees, Int.Symposium on Mathematical Morphology (ISMM), 6671, pp. 143-154, DOI 10.1007/978-3-642-21569-8_13, link
3.2011Bartłomiej Zieliński, Marcin IwanowskiMorphology-Based Method for Reconstruction of Invisible Road Parts on Remote Sensing Imagery and Digitized Maps, Computer Recognition Systems (CORES), 95, pp. 411-420, DOI 10.1007/978-3-642-20320-6_43, link
4.2011Michał Świercz, Marcin IwanowskiWaterball - Iterative Watershed Algorithm with Reduced Oversegmentation, Computer Recognition Systems (CORES), 95, pp. 385-394, DOI 10.1007/978-3-642-20320-6_40, link
5.2009Marcin Iwanowski, Anna KorzyńskaDetection of the Area Covered by Neural Stem Cells in Cultures using Textural Segmentation and Morphological Watershed, CORES - Computer Recognition Systems, 57, pp. 543-557, DOI 10.1007/978-3-540-93905-4_64, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Marcin IwanowskiEdge-aware Color Image Manipulation by Combination of Low-pass Linear Filter and Morphological Processing of its Residuals, International Conference on Computer Vision and Graphics, ICCVG 2020, pp. 59-71, DOI 10.1007/978-3-030-59006-2_6,
2.2019Marcin IwanowskiImage contrast enhancement based on Laplacian-of-Gaussian filter combined with morphological reconstruction, The 11th International Conference on Computer Recognition Systems, pp. 305-315, DOI 10.1007/978-3-030-19738-4_31,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz Dąbrowski, Włodzimierz Dąbrowski, Marcin IwanowskiProjektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, Systemy Czasu Rzeczywistego, 1, pp. 541-550,
2.2010Marcin Iwanowski, Anna KorzyńskaMetody wododzialowe w segmentacji mikroskopowych obrazow komorek, Sympozjum Naukowe - Techniki Przetwarzania Obrazu, 1, pp. 65-74,

I.2.2. Monografia naukowa w języku polskim (liczba autorów <= 3)

Lp.RokAutorzyOpis
12009Marcin IwanowskiMetody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych, EXIT, ISBN 978-83-60434-66-6,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12014Arkadiusz Cacko, Marcin IwanowskiImage Processing and Communication 6, Evaluating the Mutual Position of Objects on the Visual Scene Using Morphological Processing and Reasoning, pp. 13-20, Springer, ISBN: 978-3-319-10662-5, Liczba autorów monografii: 30, DOI 10.1007/978-3-319-10662-5_2, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10662-5_2,
22014Bartłomiej Zieliński, Marcin Iwanowski, Bartłomiej Salski, Szymon ReszewiczImage Processing & Communications, Detection of Defects in Carbon-Fiber Composites Using Computer-Vision-Based Processing of Microwave Maps, pp. 245-252, Springer, ISBN: 978-3-319-10662-5, Liczba autorów monografii: 30, DOI 10.1007/978-3-319-10662-5_30, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10662-5_30,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12020Marcin IwanowskiInżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, tom 8 Obrazowanie Biomedyczne, Mofologiczne przetwarzanie obrazów, pp. 189-210, EXIT, ISBN: 978-83-7837-097-0, Liczba autorów monografii: 60,
22011Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Marcin IwanowskiProjektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, praca zbiorowa pod redakcją L.Trybus, S. Samolej, Rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie kształtu i koloru za pomocą metody sferycznej mapy właściwości, pp. 541-550, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN 878-83-206-1822-8,
32010Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Marcin IwanowskiMetody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, praca zbiorowa pod redakcją L.Trybus, S. Samolej, Rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie obrazów z kamery stereograficznej, pp. 385-398, Wydawnictwa Komiunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1780-1,

I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12011Witold Czajewski, Marcin Iwanowski, Maciej SławińskiInteligentne Maszyny i Systemy, Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, ISBN brak,
22011Marcin Iwanowski, Konrad MarkowskiHurtownie i eksploracja danych, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-48-2,
32010Marcin Iwanowski, Sławomir SkonecznyPrzetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej, ISBN brak,

I.3.2. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz innego podmiotu

Lp.RokAutorzyOpis
12018Grzegorz Sarwas, Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Michał ŚwierczNIE, A method and a system for image feature point description, nr patentu: EP3113077A1, Data udzielenia: 29-08-2018,

II.2.2. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12011Marcin IwanowskiTAK, 2011,

II.6.10. Doktoranci będący pod opieką naukową pracowników WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12014Marcin IwanowskiArkadiusz Cacko, 2014,
22012Marcin IwanowskiBartłomiej Zieliński, 2012,
32012Marcin IwanowskiArkadiusz Cacko, 2012,

III.1.2b. Wynagrodzenia brutto (osobowe i bezosobowe) wypłacone pracownikom- międzynarodowe projekty badawcze

Lp.RokAutorzyOpis
12014Marcin Iwanowski, Rafał Łopatka, Bartłomiej Zieliński, Arkadiusz CackoCompHealth - Radio Frequency Sensing for Non-destructive Testing of Carbon Fibre Reinforced Composite Materials for Structural Health Monitoring (etap 3/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: 314935,
22013Marcin Iwanowski, Bartłomiej Zieliński, Rafał Łopatka, Maciej SławińskiCompHealth - Radio Frequency Sensing for Non-destructive Testing of Carbon Fibre Reinforced Composite Materials for Structural Health Monitoring (etap 2/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: 314935,
32012Marcin Iwanowski, Rafał ŁopatkaCompHealth - Radio Frequency Sensing for Non-destructive Testing of Carbon Fibre Reinforced Composite Materials for Structural Health Monitoring (etap 1/3, 2012), 2012, Numer projektu/umowy: 314935,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12015Marcin Iwanowski, Świercz Michał, Arkadiusz Cacko, Katarzyna SarwasWykonanie świadczenia usług konsultacji technicznych oraz prowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania dla Zamawiającego nowego algorytmu lokalizacji i opisu punktów charakterystycznych obrazu ( etap 2/2),, 2015,
22014Marcin Iwanowski, Michał Świercz, Arkadiusz Cacko, Katarzyna SarwasWykonanie świadczenia usług konsultacji technicznych oraz prowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania dla Zamawiającego nowego algorytmu lokalizacji i opisu punktów charakterystycznych obrazu ( etap 1/2), 2014,
32014Marcin Iwanowski, Bartłomiej ZielińskiRealizacja prac badawczych w ramach projektu `Analiza zawartości i znaczenia obrazów bazująca na wektorach cech` współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka-Działanie 1.4, 2014,

III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów

Lp.RokAutorzyOpis
12012Marcin Iwanowski, Bartłomiej ZielińskiRealizacja prac badawczych w ramach projektu <> współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 1.4, 2012,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12017Marcin IwanowskiInternational Symposium on Mathematical Morphology, ISMM2017, 2017,
22016Marcin IwanowskiInt.Conf.on Computer Vision and Graphics 2016, 2016,
32014Marcin IwanowskiInternational Conference on Computer Graphics and Vision, 2014,
42011Bartłomiej Beliczyński, Marcin Iwanowski10th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms (ICANNGA), 2011,
52009Bartłomiej Beliczyński, Andrzej Dzieliński, Marcin Iwanowski9th Intermational Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms (ICANNGA), 2009,

IV.2.5. Przewodnictwo sesjom konferencyjnym

Lp.RokAutorzyOpis
12017Marcin IwanowskiInternational Symposium on Mathematical Morphology, ISMM 2017, Fontainebleau, Francja, 2017,
22017Marcin IwanowskiImage Processing and Communications, IPC 2017, 2017,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12016Waldemar Graniszewski, Witold Czajewski, Dominik Sierociuk, Rafał Łopatka, Maciej Sławiński, Marcin Iwanowski, Wojciech Urbański, Andrzej ŁasicaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów, 2016,
22015Grzegorz Świątek, Wojciech Urbański, Marcin Iwanowski, Dominik Sierociuk, Witold Czajewski, Maciej Sławiński, Rafał Łopatka, Andrzej ŁasicaPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły podstawowej, 2015,
32015Marcin Iwanowski, Dominik Sierociuk, Maciej Sławiński, Witold Czajewski, Rafał Łopatka, Andrzej Łasica, Konrad SobolewskiPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły podstawowej, 2015,

V.1.4. Udział w sieciach lub konsorcjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12013Desire Rasolomampionona, Marcin Iwanowski, Witold CzajewskiInstitut_Universitaire_de_Technologie_Valenciennes, 2013,

V.1.6. Staże i wyjazdy zagraniczne pracowników

Lp.RokAutorzyOpis
12011Marcin IwanowskiJoint Research Center, Intra, Włochy, 2011,
22009Marcin IwanowskiLizbona, Portugalia, 2009,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12012Marcin IwanowskiNagroda JM Rektora PW, 2012,

V.3.1. Recenzje w przewodach doktorskich i postępowaniach awansowych (hab. oraz prof.)

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marcin IwanowskiPolitechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 2019,
22017Marcin IwanowskiWydział Elektryczny PW, 2017,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marcin IwanowskiInternational Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2019,
22019Marcin IwanowskiIEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019,
32019Marcin IwanowskiIEEE Transactions on Image Processing, 2019,