mgr inż. Marek Szymczak

mgr inż. Marek Szymczak
  • Pokój: GE 014, kl. B
  • Tel: +48 234 5128
  • e-mail: marek.szymczak@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikClosed-Form Formulas for Automated Design of SiC-Based Phase-Shifted Full Bridge Converters in Charger Applications, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-25, DOI 10.3390/en14175380, link
2.2020Piotr Grzejszczak, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Roman BarlikWpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości, Przegląd Elektrotechniczny, 96, ISSN 0033-2097, pp. 93-97, DOI 10.15199/48.2020.06.17,
3.2019Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Bernard Leszczyński, Marek SzymczakInvestigation of a high-efficiency and high-frequency 10-kW/800-V three-phase PWM converter with direct power factor control, International Journal of Electronics and Telecommunications, 65, ISSN 0867-6747, pp. 619-624, DOI 10.24425/ijet.2019.129821,
4.2018Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikSterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC//DC zrealizowany na platformie FPGA, Przegląd Elektrotechniczny, 94, ISSN 0033-2097, pp. 38-43, DOI 10.15199/48.2018.03.07,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Marek Szymczak, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikControl strategies for isolated high-frequency modular DC/DC converter implemented in programmable logic array, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, 1, pp. 1-7,
2.2018Justyna Kaczorowska, Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marek SzymczakThe use of modern methods of modelling power converters in the design process, 14th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, 1, pp. 1-6,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Roman Barlik, Bernard Leszczyński, Piotr Grzejszczak, Marek SzymczakBadania trójfazowego przekształtnika PWM 10 kW/800 V z bezpośrednią regulacją współczynnika mocy, XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE2019), 1, pp. 215-220,
2.2019Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Adam Czaplicki, Roman BarlikWpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwosci, XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2019, 1, pp. 1-5,
3.2017Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikSterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC/DC zrealizowany na platformie FPGA, XIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, 1, pp. 1-7,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Kornel Wolski, Mikołaj KoszelSIMES - Inteligentny modułowy system blokow przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci pradu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii, 2020, Numer projektu/umowy: MAZOWSZE/0111/19-00,
22020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Mikołaj KoszelEHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych, 2020, Numer projektu/umowy: 501210300114,
32019Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek SzymczakEHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych, 2019, Numer projektu/umowy: 501210300114,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12023Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Marek SzymczakNagroda Zespołowa I Stopnia, 2023,