dr inż. Mariusz Zdanowski

dr inż. Mariusz Zdanowski
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 302, kl. B
  • Tel: +48 22 234 7139
  • e-mail: mariusz.zdanowski@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

W 2009 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej otrzymując stopień naukowy mgr inż. za pracę pt.: „Trójfazowy falownik prądu z tranzystorami SiC JFET o podwyższonej częstotliwości przełączeń”. Praca ta została doceniona ze strony przemysłu uzyskując wyróżnienie w konkursie o nagrodę ABB (2011) oraz zajęła II miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez HUETTINGER Electronic Sp. z o.o oraz Politechnikę Warszawską (2010). Aktywny udział w zajęciach ponadprogramowych w toku studiów przyczynił się również do uzyskania wyróżnienia z rąk Dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej za udział w rozbudowie i modernizacji jednego z laboratoriów dydaktycznych w czerwcu 2009. W latach 2010-2015 był uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PW, a efektem prowadzonej wówczas działalności naukowo - badawczej była pozytywnie obroniona rozprawa doktorska "„Wielogałęziowy wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z łącznikami z SiC i elementami magnetycznymi o zredukowanej pojemności pasożytniczej”. Praca ta została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektrycznego, na podstawie wniosku komisji doktorskiej przeprowadzającej głosowanie, podczas którego w/w rozprawa uzyskała 100 - procentowe poparcie od każdego członka komisji (maksymalna możliwa do zdobycia liczba głosów). Zdobyła również nagrodę główną w XIII edycji 2015/2016 konkursu o nagrodę ABB organizowanym przez Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie oraz uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów przyznaną w kategorii za wyróżnioną rozprawę doktorską przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Od 2013 roku został pracownikiem naukowo – dydaktycznym na stanowisku asystenta a następnie adiunkta (2016) w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego w ISEP PW biorąc czynny udział w wielu projektach naukowo - badawczych.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na analizie i projektowaniu układów energoelektronicznych, służących do efektywnego energetycznie przekształcania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy parametrów energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne) lub magazynów energii (superkondensatory, baterie elektrochemiczne). Zasadniczy nurt badań jest ukierunkowany na zagadnienia związane z wprowadzeniem na obszar energoelektroniki nowych elementów wykonanych z węglika krzemu (ang. SiC – Silicon Carbide) i azotku galu (ang. Gallium Nitride) w miejsce dotychczas stosowanych elementów krzemowych. Celem prowadzonych prac jest opracowanie urządzeń energoelektronicznych o nieosiągalnych dotąd właściwościach użytkowych, w tym przede wszystkim związanych z wysoką sprawnością energetyczną. W szczególności prowadzi badania nad opracowaniem i udoskonaleniem metod projektowania i realizacji podzespołów półprzewodnikowych z węglika krzemu i wysokoczęstotliwościowych elementów magnetycznych, z przeznaczeniem do zastosowań w elektroenergetyce odnawialnej i technice samochodowej, gdzie oprócz wysokiej efektywności energetycznej wymagana jest duża gęstość przekształcanej energii, miniaturyzacja i odporność na wysoką temperaturę. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą również zagadnienia związane z wzajemnym oddziaływaniem nowych, szybkich elementów półprzewodnikowych mocy z parametrami pasożytniczymi obwodu głównego, zwłaszcza pojemnością pasożytniczą uzwojeń elementów magnetycznych. Jest autorem innowacyjnego pomysłu realizacji uzwojeń elementów magnetycznych, który pozwolił uzyskać znaczną (ponad 10 – krotną) redukcję pojemności pasożytniczej uzwojeń, co przyczyniło się do wzrostu sprawności energetycznej i redukcji poziomu zaburzeń elektromagnetycznych w układach przekształcania energii elektrycznej prądu stałego.

W 2011 roku został laureatem stypendium wyjazdowego Centrum Studiów Zaawansowanych PW, które odbył w Electrical Energy Conversion Laboratory, KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie. Podczas 4 – miesięcznego pobytu w ośrodku zagranicznym rozwijał zainteresowania dot. określenia wpływu pojemności pasożytniczej uzwojeń elementów magnetycznych na pracę układów energoelektronicznych. W 2012 roku otrzymał stypendium stacjonarne dla doktorantów PW, przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR oraz referatach prezentowanych na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Jacek Rąbkowski, Krystian Król, Mariusz Zdanowski, Mariusz SochackiGaN-based soft-switched active power buffer operating at ZCS – problems of start-up and shut-dow, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 68, ISSN 0239-7528, pp. 785-792, DOI 10.24425/bpasts.2020.134175,
2.2019Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiHigh-Frequency SiC-Based Inverters With Input Stages Based on Quasi-Z-Source and Boost TopologiesExperimental Comparison, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 34, ISSN 0885-8993, pp. 9471-9478, DOI 10.1109/TPEL.2018.2890625, link
3.2019Przemysław Trochimiuk, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiCurrent-fed Current-fed quasi-Z-source H7 inverter with reduced stress on SiC power devices, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 67, ISSN 0239-7528, pp. 1085-1094, DOI 10.24425/bpasts.2019.131568, Całkowita liczba autorów: 4,
4.2017Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikHighly-Efficient and Compact 6 kW/4x125 kHz Interleaved DC-DC Boost Converter with SiC Devices and Low-Capacitive Inductors, Energies, 10(3), ISSN 1996-1073, pp. 1-15, DOI 10.3390/en10030363,
5.2017Mariusz Zdanowski, Roman BarlikAnalytical and experimental determination of the parasitic parameters in high-frequency inductor, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 65, ISSN 0239-7528, pp. 107-112, DOI 10.1515/bpasts-2017-0013,
6.2016Mariusz Zdanowski, Dimosthenis Peftitsis, Szymon Piasecki, Jacek RąbkowskiOn the design proces of a 6-kVA Quasi-Z-inverter Employing SiC Power Devices, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 31, ISSN 0885-8993, pp. 7499-7508, DOI 10.1109/TPEL.2016.2527100,
7.2016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiAnalytical description of power losses in a transformer operating in the dual active bridge converter, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 64, ISSN 0239-7528, pp. 561-574, DOI 10.1515/bpasts-2016-0063, link
8.2014Mariusz Zdanowski, Konstantin Kostov, Jacek Rąbkowski, Roman Barlik, Hans-Peter NeeDesign and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor in DC/DC Converters with Fast-Switching SiC Transistors, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 29, ISSN 0885-8993, pp. 2492 - 2499,
9.2012Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikPomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 88, ISSN 0033-2097, pp. 163-168,
10.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikProjekt, budowa i badania dławika o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń dla przekształtnika typu DC/DC, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 299-302,
11.2012Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiTermowizyjna metoda oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 60-63,
12.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterowniki bramkowe dla tranzystorów z węglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 187-192,
13.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikDobór tranzystorów falownika 300Vdc/100kHz do pracy w podwójnym mostku aktywnym, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, R. 87, ISSN 0033-2097, pp. 60-63,
14.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Krysztof Tomczuk, Henryk SupronowiczBadania eksperymentalne trójfazowego falownika quasi-Z, Przeglad Elektrotechniczny, ., ISSN 0033-2097, pp. 72-75,
15.2011Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikAnaliza porównawcza strat mocy w trójfazowych falownikach PWM z elementami aktywnymi z węglika krzemu, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 101-105,
16.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Henryk SupronowiczTrójfazowy falownik quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych - analiza symulacyjna i projekt, Przeglad Elektrotechniczny, ., ISSN 0033-2097, pp. 72-75,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Jacek Rąbkowski, Andrzej Łasica, Mariusz Zdanowski, Grzegorz Wrona, Jacek StarzyńskiPortable DC Supply Based on SiC Power Devices for High-Voltage Marx Generator, Electronics, 10, 313, ISSN 2079-9292, pp. 1-14, DOI 10.3390/electronics10030313,
2.2017Mariusz Zdanowski, Roman BarlikGeometria uzwojeń i wyznaczanie parametrów pasożytniczychdławika o zredukowanej pojemności, Przegląd Elektrotechniczny, R.93 nr 4/2017, ISSN 0033-2097, pp. 10-13, DOI 10.15199/48.2017.04.03,
3.2017Mariusz Zdanowski, Radosław SobieskiZwiększenie częstotliwości łączeń w falownikach dzięki nowym elementom półprzewodnikowym z węglika krzemu (SiC), Napędy i Sterowanie, 2017/3, ISSN 1507-7764, pp. 22-24,
4.2016Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiDetermination of the basic parameters of the high-frequency planar transformer, Przegląd Elektrotechniczny, 92, ISSN 0033-2097, pp. 71-78, DOI 10.15199/48.2016.06.13, link
5.2016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiEstimation of power losses in a high-frequency planar transformer using a thermal camera, Archives of Electrical Engineering, 65, ISSN 1427-4221, pp. 613-627, DOI 10.1515/aee-2016-0044, link
6.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikTrójfazowy, dwupoziomowy falownik napięcia z tranzystorami Z-FET z węglika krzemu (SiC), Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 104-107, DOI 10.12915/pe.2014.11.29,
7.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikWysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z elementami z węglika krzemu - analiza symulacyjna, Przegląd Elektrotechniczny, R.90, ISSN 0033-2097, pp. 201-204,
8.2014Mariusz Zdanowski, Roman BarlikTopologie dławików wejściowych wielogałęziowego przekształtnika DC/DC, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 9, ISSN 0033-2089, pp. 106-110, DOI 10.15199/ELE-2014-148,
9.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Marek Patoka, Roman BarlikBadania falownika napięcia z węglikowo - krzemowymi tranzystorami JFET o charakterystykach mieszanych., Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, ISSN 0033-2097, pp. 159-162,
10.2013Tadeusz Daszczyński, Mariusz ZdanowskiVector fitting implementation for use of modeling of reduced self-capacitance inductor, Przegląd Elektrotechniczny, 8/2013, ISSN 0033-2097, pp. 329-332,
11.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 12, ISSN 0033-2089, pp. 76-79,
12.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Roman BarlikAnaliza stanów awaryjnych w trójfazowych falownikach z tranzystorami SiC-JFET, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ., ISSN 0033-2089, pp. 110-114,
13.2010Jacek Rąbkowski, Mariusz ZdanowskiTrójfazowy falownik prądu PWM z tranzystorami SiC JFET, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, ., ISSN 0033-2089, pp. 23-28,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Jacek Rąbkowski, Andrei Blinov, Denys Zinchenko, Grzegorz Wrona, Mariusz ZdanowskiGrid-frequency Vienna rectifier and isolated current-source DC-DC converters for efficient off-board charging of electric vehicles, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
2.2018Przemysław Trochimiuk, Mariusz Zdanowski, Piotr Majtczak, Jacek RąbkowskiDesign of a High-Frequency Improved Current-Fed Quasi Z-Source Inverter based on SiC devices, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, 1, pp. 1-6,
3.2018Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiSiC-based three-phase Quasi-Z-Source Inverter versus the two-stage topology - a comparison, 8th International Power Electronics Conference, 1, pp. 2129-2136, DOI 10.23919/IPEC.2018.8507720,
4.2018Jacek Rąbkowski, Radosław Sobieski, Mariusz Zdanowski, Szymon Piasecki3.3 kV/ 450 a SiC MOSFET Module - Modelling and Experiments, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
5.2018Mariusz Zdanowski, Przemysław Trochimiuk, Jacek RąbkowskiModified Current-Fed Quasi Z-Source Converter with Reduced Voltage Stress Across SiC Power Devices, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
6.2017Mariusz Zdanowski, Kamil Kozdrój, Jacek RąbkowskiHigh-Frequency Isolated DC-DC Converter with GaN HEMTs, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-6,
7.2017Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiStudy on low-capacitance inductors for a high-frequency Quasi-Z-source inverter, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
8.2017Piotr Majtczak, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiLoss-oriented asymmetrical PWM technique for high-frequency impedance source converters, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
9.2016Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiOperation Modes of the GaN HEMT in High-Frequency Half-Bridge Converter, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-6, DOI 10.1109/PAEE.2016.7605115,
10.2016Andrii Chub, Mariusz Zdanowski, Andrei Blinov, Jacek RąbkowskiEvaluation of GaN HEMTs for High-Voltage Stage of Isolated DC DC Converters, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 1, pp. 375-379, DOI 10.1109/CPE.2016.7544217,
11.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikDesign Issues of the High-Frequency Interleaved DC/DC Boost Converter with Silicon Carbide MOSFETs, 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, I, pp. 1-10,
12.2013Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikConcept of the Bridge Leg with Mixed Normally-ON & Normally-OFF SiC JFETs, 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, 6601171, pp. 286-291, DOI 10.1109/CPE.2013.6601171,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Roman BarlikFault protection system for Current Source Inverter with normally on SiC JFETs, Materials Science Forum, 679-680, pp. 750-753,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Kornel Wolski, Piotr Majtczak, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiBoundaries of Switching Loss Elimination in SiC-based Voltage-Source Inverters with SV-PWM Modulation Methods, 17th International Symposium `TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING` and `Doctoral School of Energy and Geotechnology III, pp. 218-224,
2.2013Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Mariusz Zdanowski, Hans-Peter NeeA 6kW, 200kHz boost converter with parallel-connected SiC bipolar transistors, Twenty-Eight Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), pp. 1991-1998,
3.2013Hans-Peter Nee, Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Georg Tolstoy, Juan Colmenares, Diane Sadik, Mietek Bakowski, Jang-Kwon Lim, Antonios Antonopoulos, Lennart Angquist, Mariusz ZdanowskiHigh-Efficiency Power Conversion Using Silicon Carbide Power Electronics, International Conference on Silicon Carbide and Related Materials ICSCRM 2013, DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.778-780.1083,
4.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Konstantin Kostov, Hans-Peter NeeThe Role of the Parasitic Capacitance of the Inductor in Boost Converters with Normally-On SiC JFETs, 7th International Power Electronics and Motion Control Conference – ECCE Asia, pp. 1842-1847,
5.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Konstantin Kostov, Roman Barlik, Hans-Peter NeeDesign and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor for Fast-Switching SiC BJT dc/dc Converters, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, pp. 4-1-4-7,
6.2012Tomas Modeer, Mariusz Zdanowski, Hans-Peter NeeDesign and Evaluation of Tapped Inductor for High-Voltage Auxiliary Power Supplies for Modular Multilevel Converters, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition EPE-PEMC 2012, pp. 1-5,
7.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSilicon carbide inverter with two series Z-networks, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE, 2011, pp. 372-377,
8.2010Mariusz ZdanowskiTrójfazowy falownik z tranzystorami SiC JFET o podwyższonej częstotliwości przełączeń, Młodzi Innowacyjni 2010, pp. 165-177,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Mariusz Zdanowski, Roman BarlikAnalityczne i eksperymentalne wyznaczanie pojemności pasożytniczej dławika wysokoczęstotliwościowego, XV Krajowa Konferencja Elektroniki, 1, pp. 182-187,
2.2014Mariusz Zdanowski, Roman BarlikDławiki filtru wejściowego wielofazowego przekształtnika DC/DC z elementami z węglika krzemu do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych, Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2014, 1, pp. 380-385,
3.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikProjekt wysokoczęstotliwościowego i wysokosprawnego trójfazowego falownika napięcia z tranzystorami SiC MOSFET, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-9, ., pp. 31-34,
4.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikAnaliza symulacyjna wysokoczęstotliwościowego przekształtnika DC/DC z łącznikami z węglika krzemu, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-8, ., pp. 17-20,
5.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikTranzystory z węglika krzemu (SiC) jako łączniki w gałęziach falownika napięcia o wysokiej sprawności energetycznej, Materiały Konferencji XII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2013, 1, pp. 256-261,
6.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikSilicon Carbide (SiC) converters applicable to renewable energy sources, III Seminarium Naukowo-Przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, 1, pp. -,
7.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikDławik o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń w układzie przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie, Ogółnopolska Konferencja Naukowa-Techniczna Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice, MSiZwT 2012, ., pp. 15-18,
8.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikNowy sterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka, Ogółnopolska Konferencja Naukowa-Techniczna Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice 2012, ., pp. 19-22,
9.2012Roman Barlik, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Piotr GrzejszczakZastosowanie Pomiarów termowizyjnych do oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości, Materiały Konferencji Jedenasta Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2012, 1, pp. 98,
10.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikPomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w pólprzewodnikowych przyrządach mocy, X Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2011, 1, pp. 41-46,
11.2011Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikStraty mocy w różnych typach trójfazowych falowników PWM wykonanych z przyrządów krzemowych i węglika krzemu, X Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’2011, ., pp. 696-702,
12.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterowniki bramkowe dla tranzystorów z weglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań, X Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE’2011, ., pp. 68-73,
13.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikOcena łączników półprzewodnikowych do zastosowania w podwójnym mostku aktywnym o częstotliwości pracy 100kHz, Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT`11, 1, pp. 57-60,
14.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Krzysztof Tomczuk, Henryk SupronowiczTrójfazowy falownik quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych - badania modelu eksperymentalnego, Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice, MSiZwT 2011, ., pp. 53-56,
15.2010Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Henryk SupronowiczAnaliza symulacyjna trójfazowego falownika typu quasi-Z do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-6,, ., pp. 105-108,
16.2010Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman Barlik, Mieczysław NowakSymulacyjna analiza stanów awaryjnych falowników z tranzystorami SiC JFET, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS - 6, T1, pp. 101-104,
17.2010Roman Barlik, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiBadania symulacyjne baterii ogniw fotowoltaicznych energoelektronicznego systemu uzdatniania energii w środowisku symulatora SABER, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS - 6, T1, pp. 109-112,
18.2009Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiFalownik prądu PWM z tranzystorami SiC JFET, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-7, Kościelisko, I, pp. 69-72,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12022Mariusz ZdanowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers - IEEE, 2022,
22021Mariusz ZdanowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers - IEEE, 2021,
32020Mariusz ZdanowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers - IEEE, 2020,
42019Mariusz ZdanowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers - IEEE, 2019,
52018Mariusz ZdanowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers - IEEE, 2018,
62017Mariusz ZdanowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers - IEEE, 2017,
72016Mariusz ZdanowskiThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers - IEEE, 2016,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Andrzej Borek, Bartosz Chaber, Bogdan Dziadak, Maciej Ciuba, Lucjan Gmurek, Adam Jóśko, Zuzanna Krawczyk, Andrzej Łasica, Wiktor Łodyga, Krzysztof Pachowicz, Michał Paluch, Jacek Rąbkowski, Jan Sroka, Przemysław Sul, Radosław Szreder, Stanisław Wincenciak, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Andrzej Michalski, Jacek StarzyńskiProjekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 Impulsowe działa Elektromagnetyczne., 2020, Numer projektu/umowy: DOB-1-1/1/PS/2014,
22020Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz ZdanowskiHigh-efficient EV charger based on 3-level unfolder and current-fed isolated DC-DC converters, 2020, Numer projektu/umowy: PC-09/19,
32019Andrzej Borek, Bartosz Chaber, Bogdan Dziadak, Maciej Ciuba, Lucjan Gmurek, Adam Jóśko, Zuzanna Krawczyk, Andrzej Łasica, Wiktor Łodyga, Kazimierz Mikołajuk, Krzysztof Pachowicz, Tadeusz Paluch, Michał Paluch, Jacek Rąbkowski, Konrad Sobolewski, Jan Sroka, Przemysław Sul, Robert Szmurło, Radosław Szreder, Stanisław Wincenciak, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Andrzej Michalski, Jacek StarzyńskiProjekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 1/PS/2014 Impulsowe działa Elektromagnetyczne., 2019, Numer projektu/umowy: DOB-1-1/1/PS/2014,
42019Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowskiigh-efficient EV charger based on 3-level unfolder and current-fed isolated DC-DC converters, 2019, Numer projektu/umowy: PC-09/19,
52019Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2019, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
62017Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon PiaseckiTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 3b/3, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
72017Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2017, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
82016Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon PiaseckiTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 3a/3, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
92016Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Kornel Wolski, Piotr MajtczakBadania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu, 2016, Numer projektu/umowy: UMO-2015/19/B/ST7/00620,
102015Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon Piasecki, Marcin Żelechowski, Krzysztof RudaTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 2/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
112014Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Mariusz Zdanowski, Szymon Piasecki, Grzegorz Wrona, Kamil Kozdrój, Marcin Żelechowski, Krzysztof RudaTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 1/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12015Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiKompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości (ETAP 3/3), 2015,
22014Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiKompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC)w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości ( ETAP 2/3), 2014,
32013Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiKompleksowy system energoelektroniczny z elementami z węglika krzemu (SiC)w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości ( ETAP 1/3), 2013,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiSeminarium wygłoszone na posiedzeniu Komitetu Elektrotechniki PAN Sekcja Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, 2021,
22018Tadeusz Daszczyński, Konrad Sobolewski, Maciej Ciuba, Rafał Jakubowski, Mariusz ZdanowskiPrzeprowadzenie zajęć pokazowych, 2018,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Mariusz ZdanowskiNagroda Zespołowa stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015, 2016,
22016Mariusz ZdanowskiNagroda Prezesa Rady Ministrów, 2016,
32016Mariusz ZdanowskiNagroda główna w XIII edycji konkursu o Nagrodę ABB, 2016,
42014Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiNagroda Zespołowa stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013, 2014,

V.3.1. Recenzje w przewodach doktorskich i postępowaniach awansowych (hab. oraz prof.)

Lp.RokAutorzyOpis
12018Mariusz ZdanowskiRiga Technical University, 2018,