dr inż. Sebastian Styński

dr inż. Sebastian Styński
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 305, kl. B
  • Tel: + 48 22 234 51 24
  • e-mail: sebastian.stynski@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

W 2001r. ukończył Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu im. Bohaterów Westerplatte. W latach 2001-2006 był studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W 2006r. obronił pracę magisterską pt.: "Bezpośrednie sterowanie mocą trójpoziomowego przekształtnika MSI pracującego na potrzeby elektrowni wiatrowej". Za pracę tę uzyskał pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową w Zakresie Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej organizowanym przez PKJiEUEE Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Od 2006r. był doktorantem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów doktoranckich był stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej dla młodych doktorantów (2008-2010) w ramach projektu UE "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" oraz stypendystą III konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu VENTURES, projekt "Nowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji" (2008-2010). W 2010 został laureatem nagrody zespołowej I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe. W 2012r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: "Analysis and Control of Multilevel AC-DC-AC Flying Capacitor Converter Fed from Single-Phase Grid". Za pracę tę uzyskał pierwszą nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez HUETTINGER Electronic Sp. z o. o. oraz Wydział Elektryczny i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Od 2013r. jest adiunktem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W 2014r. uzyskał prestiżowe 3-letnie stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców. Za opracowane i wdrożone w Zakładzie Energoelektroniki TWERD z Torunia metod modulacji i sterowania dla przekształtników energoelektronicznych, dwu i wielopoziomowych, dedykowanych dla odnawialnych źródeł energiii przemysłu wydobywczego w 2015r. został laureatem zespołowej Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej - najwyższej nagrody naukowej przyznawanej raz do roku przez Politechnikę Warszawską. Główne kierunki jego działalności naukowej obejmują: sterowanie i modulację w przekształtnikach wielopoziomowych jedno i wielofazowych, odporność układów energoelektronicznych na zaburzenia występujące w sieci elektroenergetycznej oraz sprzęgi energoelektroniczne pomiędzy odnawialnymi źrodłami energii a siecią energoelektroniczną. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika prestiżowego projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Programie TEAM TECH pt.: "Highly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems", będącym Projektem grantowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014 - 2020.
Jego dorobek naukowy obejmuje udział w ponad 20 projektach badawczych, rozwojowych i celowych, w tym w 5 jako kierownik. Jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz współautorem dwóch monografii: "Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications" (Wiley, 2014) oraz "Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives"; (Springer, 2014). Od 2009r. jest recenzentem artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej, między innymi IEEE Transactions on Industrial Electronics oraz IEEE Transactions on Power Electronics, a także recenzentem wielu wiodących w dziedzinie Energoelektroniki konferencji międzynarodowych. Jest również aktywnym członkiem IEEE w ramach Polskiego Chapteru IEEE Industrial Electronics & Power Electronics PEL-035/IEL-013, w którym od 2009r. nieprzerwanie pełnił funkcję sekretarza, a od 2015r funkcję przewodniczącego. Od 01.01.2015r. Jest członkiem Zarządu Polskiej Sekcji IEEE, w którym pełni funkcję sekretarza. Za działalność organizacyjną w ramach IEEE w 2016 roku uzyskał nagrodę Industrial Electronics Society "Best Chapter Award for recogniton of demonstarted performance of Chapter activity".


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Michał Rolak, Cezary Soból, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiEfficiency Optimization of Two Dual Active Bridge Converters Operatin in Parallel, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, ISSN 0885-8993, pp. 1-1, DOI 10.1109/TPEL.2019.2951833, Całkowita liczba autorów: 4, link
2.2020Felipe Ruiz, Marcelo A. Perez, Jose R. Espinoza, Tomasz Gajowik, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiSurveying Solid-State Transformer Structures and Controls, IEEE Industrial Electronics Magazine, Vol. 14, No. 1, ISSN 1932-4529, pp. 56-70, DOI 10.1109/MIE.2019.2950436, link
3.2020Sebastian Styński, Wensheng Luo, Andrii Chub, Leopoldo Franquelo, Mariusz Malinowski, Dmitri VinnikovUtility-Scale Energy Storage Systems: Converters and Control, IEEE Industrial Electronics Magazine, Vol. 14, No. 4, ISSN 1932-4529, pp. 32-52, DOI 10.1109/MIE.2020.3011655,
4.2020Adam Milczarek, Kamil Możdżyński, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiEffective and Simple Control of Grid-Connected Three-Phase Converter Operating at a Strongly Distorted Voltage, IEEE Access, 8, ISSN 2169-3536, pp. 12307 - 12315, DOI 10.1109/ACCESS.2020.2965727,
5.2018Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Mariusz Malinowski, Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Marek JasińskiShip-to-Shore Versus Shore-to-Ship Synchronization Strategy, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, Vol. 33, Issue 4, ISSN 0885-8969, pp. 1787 - 1796, DOI 10.1109/TEC.2018.2839702,
6.2016Radosław Kot, Sebastian Styński, Krzysztof Stępień, Jarosław Załęski, Mariusz MalinowskiSimple Technique Reducing Leakage Current for H-Bridge Converter in Transformer less Photovoltaic Generation, Journal of Power Electronics, 16, ISSN 1598-2092, pp. 153-162, DOI 10.6113/JPE.2016.16.1.153,
7.2012Kamil Antoniewicz, Marek Jasiński, Sebastian StyńskiFlying Capacitor Converter as a wind turbine interface – modulation and MPPT issues, Przeglad Elektrotechniczny, 12a/2012, ISSN 0033-2097, pp. 50-57,
8.2012Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Mariusz MalinowskiThree-level four-leg flying capacitor converter for renewable energy sources, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 6 -11,
9.2011Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Dariusz ŚwierczyńskiAnaliza wielopoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z kondensatorami o zmiennym potencjale zasilanego ze źródła jednofazowego, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 153-158,
10.2011F. Huerta, Sebastian Styński, S. Cóbreces, Mariusz Malinowski, F.J. RodrguezNovel Control of Three-Phase Active Front-End Converter with Compensation of Unknown Grid-Side Inductance, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, Vol. 58, No. 8, ISSN 0278-0046, pp. 3275-3286,
11.2009Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Wojciech Kołomyjski, Marian KaźmierkowskiControl of Three-Level PWM Converter Applied to Variable-Speed-Type Turbines, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 56, NO. 1, ISSN 0278-0046, pp. 69-77,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Wensheng Luo, Sebastian Styński, Andrii Chub, Leopoldo G. Franquelo, Mariusz Malinowski, Dmitri VinnikovUtility-Scale Energy Storage Systems: A Comprehensive Review of Their Applications, Challenges, and Future Directions, IEEE Industrial Electronics Magazine, 15, ISSN 1932-4529, pp. 17-27, DOI 10.1109/MIE.2020.3026169, link
2.2021Sebastian Styński, Marta Grzegorczyk, Cezary Soból, Radosław KotCurrent Control Strategies for a Star Connected Cascaded H-Bridge Converter Operating as MV-AC to MV-DC Stage of a Solid State Transformer, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, DOI 10.3390/en14154607, link
3.2017Ludwik Zając, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Marek JasińskiPerformance Study of a New High Instantaneous Power Impulse converter with Switched Capacitor Unit, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały, 2(37), No. 1, ISSN 1733-0718, pp. 5-15,
4.2013Sebastian Styński, Dariusz Sobczuk, Mariusz Malinowski, Marcin SędłakMetody modulacji jednofazowych wielopoziomowych przekształtników MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale, Przegląd Elektrotechniczny, 4/2013, ISSN 0033-2097, pp. 1-7,
5.2013Paweł Młodzikowski, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiModulation Algorithm for a Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter, Przegląd Elektrotechniczny, 08/2013, ISSN 0033-2097, pp. 178-182, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Tomasz Gajowik, Cezary Soból, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiPost-fault operation of hybrid DC-DC converter for Solid-State Transformer, 43th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Conference Proceedings, pp. 5373-5378,
2.2017Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSimple Grid Current Control Under Strongly Distorted Grid Voltage, 43th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Conference Proceedings, pp. 5380-5385,
3.2017Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiModified Voltage Oriented Control Resistant to Grid Voltage Disturbances, 3rd IEEE Annual Southern Power Electronics Conference, 1, pp. 0-0,
4.2016Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Grzegorz Benysek, Robert SmoleńskiStress free shore to ship (S2SP) electrical power networks synchronization, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, Conference Proceedings, pp. 244-249, DOI 10.1109/CPE.2016.7544193,
5.2016Ludwik Zając, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Marek JasińskiA new topology of high instantaneous power impulse converter, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, Conference Proceedings, pp. 319-324, DOI 10.1109/CPE.2016.7544207,
6.2015Radosław Kot, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiSimple Scanning Methods for a Global-MPP Determination in a PV String, Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, Conference Proceedings, pp. 212-217, DOI 10.1109/WZEE.2015.7394036,
7.2015Radosław Kot, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiHardware methods for detecting global maximum power point in a PV power plant, IEEE International Conference on Industrial Technology, Conference Proceedings, pp. 2907 - 2914, DOI 10.1109/ICIT.2015.7125527,
8.2015Radosław Kot, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiExperimental Evaluation of Hardware-based Global Maximum Power Point Searching Methods, 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Conference Proceedings, pp. 76-81, DOI 10.1109/IECON.2015.7392968,
9.2015Ludwik Zając, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Marek JasińskiA New Current Control of High Instantaneous Power Impulse Converter, 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Conference Proceedings, pp. 42-47, DOI 10.1109/IECON.2015.7392962,
10.2013Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Mariusz MalinowskiControl of Three-level Four-Leg Flying Capacitor Converter with Active Filtering Function for RES, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ECOLOGICAL VEHICLES AND RENEWABLE ENERGIES (EVER), CD, pp. 1-7, DOI 10.1109/EVER.2013.6521615,
11.2013Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Samir KuoroControl of Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter for Small Power Generation Systems, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), Conference Proceedings, pp. 5949-5954, DOI 10.1109/IECON.2013.6700111,
12.2013Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Marian KaźmierkowskiOperation of Four-Leg Three-Level Flying Capacitor Grid-Connected Converter for RES, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), Conference Proceedings, pp. 1098-1103, DOI 10.1109/IECON.2013.6699286,
13.2012Kamil Antoniewicz, Sebastian Styński, Marek JasińskiFlying Capacitor Converter as a wind turbine interface - modulation and MPPT issues, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE`2012, CD, pp. 1985-1990,
14.2010Sebastian StyńskiSpace Vector PWM Modulator Reducing Switching Losses for Three-Level Flying-Capacitor Inverters, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE`2010, CD, pp. 3912-3917,
15.2009F. Huerta, Sebastian Styński, S. Cóbreces, Mariusz Malinowski, F.J. RodrguezControl of Three-Phase Rectifiers Based on Voltage Equation of the PWM Converter, The Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON’09, CD, pp. 333-338,
16.2009Sebastian Styński, J. San-Sebastian, Mariusz Malinowski, Ion Etxeberria-OtaduiAnalysis of Multilevel PWM Converter Based on FLC Modules for an AC Traction Application, IEEE International Conference on Industrial Technology - ICIT’09, CD, pp. 653-658,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Mariusz Malinowski, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Sebastian StyńskiFault tolerant smart transformer in distributed energy systems, NEIS 2019 - Conference on Sustainable Energy Supply and Energy Storage Systems, pp. 15-21,
2.2013Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Mariusz MalinowskiPower Management in Four-leg Converter Interfacing RES with the Grid, 15th Conference on Power Electronics and Applications EPE`2013 ECCE, pp. 1-10, DOI 10.1109/EPE.2013.6634617,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Paweł Młodzikowski, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiSimplified Diode Clamped Converter for Control of Permanent Magnet Synchronous Generator, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,
2.2013Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Marian KaźmierkowskiInvestigation of the Four-leg Converter Interfacing RES with the Grid, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,
3.2013Radosław Kot, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiGlobal Maximum Power Point Searching algorithms for a large-scale PV plant connected to the grid through five-level ANPC converter, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,
4.2012Sebastian Styński, Jarosław Załęski, Radosław Kot, Mariusz MalinowskiJednofazowy, beztransformatorowy przekształtnik DC/AC, II seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach, CD, pp. 0-0,
5.2010Sebastian Styński, Marian KaźmierkowskiModulator wektorowy redukujący straty łączeniowe dla trójpoziomowego falownika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale, VI Konferencja Naukowa `Modelowanie i symulacja` MiS-6, I, pp. 55-58,
6.2010Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Dariusz ŚwierczyńskiWielopoziomowy przekształtnik AC/DC/AC z kondensatorami o zmiennym potencjale zasilany ze źródła jednofazowego, VI Konferencja Naukowa `Modelowanie i symulacja` MiS-6, I, pp. 55-58,
7.2009Sebastian Styński, Paweł Młodzikowski, Marcin Sędłak, Mariusz MalinowskiNowa metoda sterowania i modulacji dla jednofazowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna `Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-7, I, pp. 81-84,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12015Marian Kaźmierkowski, Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiAnalysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, Hierarchical Control off Four-Leg Three-Level Grid-Connected Converter for RES, pp. 1-14, Springer, ISBN: 978-3-319-11247-3, Liczba autorów monografii: 65, DOI 10.1007/978-3-319-11248-0_1,
22014Marek Jasiński, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Paweł MłodzikowskiPower Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, AC–DC–AC Converters for Distributed Power Generation Systems, pp. 319-364, John Wiley & Sons Ltd, DOI: 10.1002/9781118755525.ch11, Liczba autorów monografii: 57, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118634039.html,
32014Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiPower Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, Modulation and Control of Single-Phase Grid-Side Converters, pp. 727-765, John Wiley & Sons Ltd, DOI: 10.1002/9781118755525.ch23, Liczba autorów monografii: 57, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118634039.html,
42014Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiAdvanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives, Space Vector Modulation in Three-Phase Three-Level Flying Capacitor Converter-Fed Adjustable Speed Drive, pp. 335-374, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-03400-3, Liczba autorów monografii: 26, DOI 10.1007/978-3-319-03401-0_10, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03401-0_10,

I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12021Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiUkład przekształtnika oraz sposób sterowania pracą przekształtnika, nr patentu: 236207, Data udzielenia: 31-01-2021,

I.3.4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12019Tomasz Gajowik, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiUzwojenie oraz sposób wykonania uzwojenia, Data zgłsozenia: 05-03-2019,
22019Adam Milczarek, Michał Główczyk, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób regulacji napięcia hybrydowego magazynu energii i hybrydowy magazyn energii, Data zgłsozenia: 17-10-2019,
32019Adam Milczarek, Mariusz Michna, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób identyfikacji typu obciążenia przekształtnika, Data zgłsozenia: 10-01-2019,
42018Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiUkład przekształtnika oraz sposób sterowania pracą przekształtnika, Data zgłsozenia: 2018-01-31,
52016Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, Data zgłsozenia: 16-12-2016,

II.3.5. Pełnienie funkcji promotora pomocniczego

Lp.RokAutorzyOpis
12018Sebastian StyńskiNowa topologia i układ sterowania przekształtnika o wielkiej chwilowej mocy impulsowej, 2018, Data publicznej obrony: 12.02.2018,
22016Sebastian StyńskiFault-tolerant control algorithms for multiphase energy conversion system, 2016, Data publicznej obrony: 07.12.2016,

II.6.10. Doktoranci będący pod opieką naukową pracowników WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12021Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiTomasz Święchowicz, 2021,
22021Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiTomasz Gajowik, 2021,
32021Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiKamil Możdzyński, 2021,
42020Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiTomasz Święchowicz, 2020,
52020Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiTomasz Gajowik, 2020,
62020Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiKamil Możdżyński, 2020,
72019Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiTomasz Święchowicz, 2019,
82019Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiTomasz Gajowik, 2019,
92019Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiKamil Możdżyński, 2019,
102018Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiTomasz Gajowik, 2018,
112018Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiRadosław Kot, 2018,
122018Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiKamil Możdżyński, 2018,
132017Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiRadosław Kot, 2017,
142017Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiLudwik Zając, 2017,
152016Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiRadosław Kot, 2016,
162016Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiMichał Rolak, 2016,
172016Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiLudwik Zając, 2016,
182015Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiRadosław Kot, 2015,
192015Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiMichał Rolak, 2015,
202015Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiLudwik Zając, 2015,
212014Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiRadosław Kot, 2014,
222014Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiMichał Rolak, 2014,
232013Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiRadosław Kot, 2013,
242013Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiMichał Rolak, 2013,
252013Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Sebastian StyńskiLudwik Zając, 2013,
262013Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiKamil Antoniewicz, 2013,

II.6.1. Członkostwo we władzach zagr. lub międzyn. towarzystw, organiz. i instyt. nauk.

Lp.RokAutorzyOpis
12021Sebastian StyńskiNIE, 2021,
22020Sebastian StyńskiNIE, 2020,
32019Sebastian StyńskiTAK, 2019,
42019Sebastian StyńskiNIE, 2019,
52018Sebastian StyńskiTAK, 2018,
62018Sebastian StyńskiNIE, 2018,
72017Sebastian StyńskiTAK, 2017,
82017Sebastian StyńskiNIE, 2017,
92016Sebastian StyńskiTAK, 2016,
102016Sebastian StyńskiNIE, 2016,
112015Sebastian StyńskiTAK, 2015,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2021,
22020Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2020,
32019Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2019,
42018Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2018,
52017Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2017,
62016Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2016,
72015Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2015,
82014Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2014,
92013Sebastian StyńskiInstitute of Electrical and Electronics Engineers, 2013,
102012Sebastian StyńskiIEEE, 2012,
112011Sebastian StyńskiIEEE, 2011,
122010Sebastian StyńskiIEEE, 2010,
132009Sebastian StyńskiIEEE, 2009,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Tomasz Święchowicz, Kamil Możdżyński, Piotr FalkowskiUniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej (etap 2/4, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: UMO-2018/31/B/ST7/00954,
22020Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Tomasz Święchowicz, Marek JasińskiSPARTAN - Smart multilevel Power conditioning for AeRonautical elecTricAl uNits, 2020, Numer projektu/umowy: 821381 SPARTAN H2020-CS2-CFP07-2017-02,
32020Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Adam Milczarek, Radosław KotModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 3/3, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
42020Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Tomasz Święchowicz, Felipe Leonardo Ruiz AllendeHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 4b/4, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
52019Sebastian Styński, Sebastian Styński, Kamil MożdżyńskiUniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej (etap 1/4, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: UMO-2018/31/B/ST7/00954,
62019Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Tomasz Święchowicz, Marek JasińskiSPARTAN - Smart multilevel Power conditioning for AeRonautical elecTricAl uNits, 2019, Numer projektu/umowy: 821381 SPARTAN H2020-CS2-CFP07-2017-02,
72019Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 2/3, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
82019Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Tomasz Święchowicz, Mariusz Michna, Michał Główczyk, Felipe Leonardo Ruiz AllendeHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 4a/4, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
92018Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle (etap 1/3, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: : Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
102018Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Dawid Balcerzak, Tomasz Święchowicz, Mariusz Michna, Michał GłówczykHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 3/4, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
112017Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon PiaseckiTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 3b/3, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
122017Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Radosław Kot, Adam MilczarekModułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle, 2017, Numer projektu/umowy: Umowa warunkowa nr 01/2017 z dnia 27.03.2017r. na wykonanie prac badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0017/17-00 z dnia 26.09.2017r.,
132017Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Marta Grzegorczyk, Adam Milczarek, Michał Rolak, Cezary Soból, Dawid BalcerzakHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 2/4, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
142016Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon PiaseckiTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 3a/3, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
152016Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Dariusz StandoTyposzereg 3-poziomowych, dwukierunkowych przekształtników AC-DC-AC średniego napięcia 3.3.kV o mocach 0.5-2 MVA do zastosowań w przemyśle wydobywczym (etap 3/3, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr TWERD-PW 2014/01,
162016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Tomasz Gajowik, Kamil MożdżyńskiHighly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems (etap 1/4, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: TEAM TECH/2016-1/5,
172016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotAlgorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC (etap 4/4, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01191,
182016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Michał Rolak, Wojciech StrzalińskiAlgorytmy sterowania wielofazowym systemem wytwarzania energii w układach zdolnych do pracy w przypadku awarii (etap 3/3, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: UMO-2013/09/B/ST7/01614,
192015Marek Jasiński, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Ludwik Zając, Marcin Żelechowski, Piotr Różański, Paweł LesiukTyposzereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HPIMS) do zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym, medycznym i solarnym (etap 3/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2013/01/01,
202015Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Grzegorz Wrona, Mariusz Zdanowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Kamil Kozdrój, Szymon Piasecki, Marcin Żelechowski, Krzysztof RudaTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 2/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
212015Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Dariusz StandoTyposzereg 3-poziomowych, dwukierunkowych przekształtników AC-DC-AC średniego napięcia 3.3.kV o mocach 0.5-2 MVA do zastosowań w przemyśle wydobywczym (etap 2/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr TWERD-PW 2014/01,
222015Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotAlgorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC (etap 3/4, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01191,
232015Mariusz Malinowski, Michał Rolak, Sebastian Styński, Dariusz Sobczuk, Marcin SędłakAlgorytmy sterowania wielofazowym systemem wytwarzania energii w układach zdolnych do pracy w przypadku awarii (etap 2/3, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2013/09/B/ST7/01614,
242014Marek Jasiński, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Ludwik Zając, Mateusz Baran, Marcin Żelechowski, Piotr Różański, Paweł LesiukTyposzereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HPIMS) do zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym, medycznym i solarnym (etap 2/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2013/01/01,
252014Sebastian Styński, Jacek Rąbkowski, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Mariusz Zdanowski, Szymon Piasecki, Grzegorz Wrona, Kamil Kozdrój, Marcin Żelechowski, Krzysztof RudaTyposzereg wysokoczęstotliwościowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporności na zakłócenia i zaniki napięcia zasilającego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyjściowego (etap 1/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2014/03/01,
262014Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Szymon PiaseckiTyposzereg 3-poziomowych, dwukierunkowych przekształtników AC-DC-AC średniego napięcia 3.3.kV o mocach 0.5-2 MVA do zastosowań w przemyśle wydobywczym (etap 1/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr TWERD-PW 2014/01,
272014Mariusz Malinowski, Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian StyńskiBadania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej (etap 3b/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: 6511/B/T02/2011/40,
282014Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotAlgorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC (etap 2/4, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2012/05/B/ST7/01191,
292014Mariusz Malinowski, Michał Rolak, Dariusz Sobczuk, Sebastian StyńskiAlgorytmy sterowania wielofazowym systemem wytwarzania energii w układach zdolnych do pracy w przypadku awarii (etap 1/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2013/09/B/ST7/01614,
302013Marek Jasiński, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Ludwik Zając, Mateusz Baran, Marcin Żelechowski, Piotr Różański, Paweł LesiukTyposzereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HPIMS) do zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym, medycznym i solarnym (etap 1/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: Umowa Konsorcjum Nr KON 2013/01/01,
312013Marian Kaźmierkowski, Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiBeztransformatorowy układ trójpoziomowego przekształtnika czterogałęziowego dla systemów energetyki odnawialnej, (etap 3a/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: 6735/B/T02/2011/40,
322013Mariusz Malinowski, Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian StyńskiBadania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej (etap 3a/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: 6511/B/T02/2011/40,
332013Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotAlgorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z siecią elektroenergetyczną poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC (etap 1/4, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: MO-2012/05/B/ST7/01191,

III.1.2b. Wynagrodzenia brutto (osobowe i bezosobowe) wypłacone pracownikom- międzynarodowe projekty badawcze

Lp.RokAutorzyOpis
12009Marian Kaźmierkowski, Marek Jasiński, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiWave Dragon MW: Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore Wave energy converter (etap 3/3, 2009), 2009, Numer projektu/umowy: Contract No 019983, (501B-1044-8866-310),

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12019Sebastian Styński, Ludwik Zając, Mariusz Malinowski, Marek JasińskiTyposzereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HPIMS) do zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym medycznym i solarnym, 2019,
22013Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Jarosław Załęski, Michał TwerdOpracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC (45kW-200kW) dla przepompowni wysokociśnieniowych z kontrolą przepływu wstecznego (etap 2/2, 2013), 2013,
32013Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Marek Jasiński, Jarosław Załęski, Michał TwerdDwukierunkowy, trójpoziomowy przekształtnik AC-DC-AC z diodami poziomującymi (150kW-800kW) pracujący w szerokim zakresie zmian amplitudy napięcia zasilającego (etap 2/2 , 2013), 2013,
42012Krzysztof Rafał, Marian Kaźmierkowski, Tomasz Gajowik, Michał Rolak, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Sebastian StyńskiZintegrowany system magazynu energii i przekształtnika energoelektronicznego dla poprawy jakości energii elektrycznej (etap 2/2, 2012), 2012,
52012Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław Kot, Jarosław Załęski, Krzysztof Stępień, Michał TwerdRodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych (etap 3/3, 2012), 2012,
62012Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Jarosław Załęski, Michał TwerdOpracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC (45kW-200kW) dla przepompowni wysokociśnieniowych z kontrolą przepływu wstecznego (etap 1/2, 2012), 2012,
72012Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Marek Jasiński, Jarosław Załęski, Michał TwerdDwukierunkowy, trójpoziomowy przekształtnik AC-DC-AC z diodami poziomującymi (150kW-800kW) pracujący w szerokim zakresie zmian amplitudy napięcia zasilającego (etap 1/2 , 2012), 2012,
82011Krzysztof Rafał, Marian Kaźmierkowski, Tomasz Gajowik, Michał Rolak, Małgorzata Bobrowska-Rafał, Sebastian StyńskiZintegrowany system magazynu energii i przekształtnika energoelektronicznego dla poprawy jakości energii elektrycznej (etap 1/2, 2011), 2011,
92011Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław Kot, Kamil Antoniewicz, Jarosław Załęski, Krzysztof Stępień, Michał TwerdRodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych (etap 2/3, 2011), 2011,
102010Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław Kot, Kamil Antoniewicz, Jaroslaw Załęski, Krzysztof Stępień, Michał TwerdRodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych (etap 1/3, 2010), 2010,
112010Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Paweł Młodzikowski, Marcin Sędłak, Michał RolakNowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji (etap 2/2, 2010), 2010,
122009Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Paweł Młodzikowski, Marcin Sędłak, Michał RolakNowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji (etap 1/2, 2009), 2009,

III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów

Lp.RokAutorzyOpis
12012Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiPomiar i analiza harmonicznych prądu sieciowego dla pracy diodowej i z aktywnym prostownikiem sieciowym Poduktu 2 oraz pomiar sprawności energetycznej Produktu 2, w ramach Zadania 3 `Badania układów modelowych` projektu `Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań`, POIG, wniosek POIG.01.04.00-04-033/09: Działanie 1.4 – 4.1 (etap 2/2, 2012), 2012,
22011Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiPomiar i analiza harmonicznych prądu sieciowego dla pracy diodowej i z aktywnym prostownikiem sieciowym Poduktu 2 oraz pomiar sprawności energetycznej Produktu 2, w ramach Zadania 3 `Badania układów modelowych` projektu `Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań`, POIG, wniosek POIG.01.04.00-04-033/09: Działanie 1.4 – 4.1 (etap 1/2, 2011), 2011,

III.3.1. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce zewnętrznej

Lp.RokAutorzyOpis
12021Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2021,
22020Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2020,
32019Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2019,
42018Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2018,
52017Marek Jasiński, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Ludwik Zając, Mateusz Baran, Marcin Żelechowski, Piotr Różański, Paweł LesiukTruPlasma Highpulse Series 4000 - typoszereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HPIMS), 2017,
62017Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiSposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, 2017,

III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki

Lp.RokAutorzyOpis
12016Sebastian StyńskiWysokosprawny przekształtnik rezonansowy DC-DC do zasilaczy plazmowych, 2016, Numer projektu/umowy: INNOTECH-K3/IN3/14/226445/NCBR/14,
22016Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Marek JasińskiMobilny system zasilania statków napięciem średnim z nadbrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego, 2016, Numer projektu/umowy: GEKON2/O2/266561/11/2015,
32015Sebastian StyńskiWysokosprawny przekształtnik rezonansowy DC-DC do zasilaczy plazmowych, 2015, Numer projektu/umowy: INNOTECH-K3/IN3/14/226445/NCBR/14,
42014Sebastian StyńskiWysokosprawny przekształtnik rezonansowy DC-DC do zasilaczy plazmowych, 2014, Numer projektu/umowy: INNOTECH-K3/IN3/14/226445/NCBR/14,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Lech Grzesiak, Mariusz Malinowski, Jacek Rąbkowski, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Dziechciaruk, Grzegorz Iwański, Marek Jasiński, Arkadiusz Kaszewski, Radosław Kot, Marek Michalczuk, Adam Milczarek, Szymon Piasecki, Piotr Pura, Michał Rolak, Sebastian Styński, Grzegorz Wrona, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Krzysztof Zawirski19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, 2017,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12020Sebastian Styński2020 Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering (i-MITEL), 2020,
22019Sebastian StyńskiXIV conference Progress in Applied Electrical Engineering PAEE 2019, 2019,
32019Sebastian Styński15th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, 2019,
42018Sebastian StyńskiXIII conference Progress in Applied Electrical Engineering PAEE 2018, 2018,
52018Sebastian Styński2018 Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering (i-MITEL), 2018,
62018Sebastian Styński14th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, 2018,
72017Sebastian StyńskiXII conference Progress in Applied Electrical Engineering PAEE 2017, 2017,
82016Sebastian StyńskiXI conference Progress in Applied Electrical Engineering PAEE 2016, 2016,
92013Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Marek Jasiński, Dariusz Sobczuk, Jacek Rąbkowski, Artur Moradewicz, Michał JanaszekIII Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, 2013,
102010Sebastian Styński, Lech Grzesiak, Marek JasińskiSeminarium naukowo-przemysłowe `Badania prowadzone w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej w zakresie energoelektroniki, napędów i automatyki przemysłowej`Naukowy i organizacyjny, 2010,

V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Jasiński, Adam Milczarek, Marek Turzyński, Dmitri Vinnikov, Hani Vahedi, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Hong Li, Sertac Bayhan, Christian Rojas, Yousef Ibrahim, Xinghuo YuIEEE Young Professionals Hall of Fame Award, 2019,
22018Sebastian Styński, Adam Milczarek, Robert Smoleński, Radosław Kot, Szymon Piasecki2018 IEEE IES Best Chapter Activity Award for IEEE Poland Industrial Electronics/Power Electronics Joint Chapter, 2018,
32018Mariusz Malinowski, Adam Dąbrowski, Sebastian Styński, Szymon Piasecki, Andrzej Miękina, Grzegorz Pankanin, Paweł Pawłowski, Marek Jasiński, Eugeniusz Jaszczyszyn, Piotr Bilski, Piotr Graca, Sławomir Kula, Maciej Borówka, Marcin Ziółek2017 Region 8 Outstanding Medium Section Award for Poland Section IEEE, 2018,
42016Sebastian Styński2016 IEEE IES Best Chapter Activity Award for IEEE Poland Industrial Electronics/Power Electronics Joint Chapter, 2016,
52010Sebastian StyńskiNagroda za najlepszą publikację na Forum Studenckim Best Student Forum Paper konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2010,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12018Marian Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Radosław KotZespołowa Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej I-go stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017, 2018,
22017Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Jarosław Załęski, Marek Jasiński, Michał Twerd, Krzysztof StępieńI Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne, 2017,
32016Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Adam Milczarek, Radosław KotZespołowa Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej I-go stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015, 2016,
42015Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Szymon Piasecki, Mariusz Malinowski, Sebastian StyńskiZespołowa Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej III-go stopnia, 2015,
52015Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Jarosław ZałęskiZespołowa Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej, 2015,
62015Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Jarosław Załęski, Krzysztof Stępień, Michał TwerdWyróżnienie w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości w kategorii `produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa – przedsiębiorca`, 2015,
72015Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Jarosław Załęski, Krzysztof Stępień, Michał TwerdNagroda Specjalna Ministra Gospodarki `eCO2 innowacja` dla Laureata XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, 2015,
82014Sebastian StyńskiStypendium naukowe MNiSW dla wybitnego młodego naukowca, 2014,
92012Marek Jasiński, Sebastian Styński, Marcin Żelechowski, Mariusz MalinowskiWyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2012 w kategorii Wyrób Przyszłości w Fazie Wdrożeniowej za opracowane urządzenie w ramach projektu celowego z firmą Huettinger Electronic Sp. z o.o, 2012,
102010Mariusz Malinowski, Marian Kaźmierkowski, Sebastian StyńskiNagroda Zespołowa stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2008-2009., 2010,