Regulaminy korzystania z laboratoriów badawczych i dydaktycznych w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 58/2021 z dnia 30.06.2021:

https://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2021/Zarzadzenie-nr-58-2021-Rektora-PW-z-dnia-30-06-2021

zmieniającego Zarządzenie 104/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020:

https://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2020/Zarzadzenie-Rektora-nr-104-2020-z-dnia-30-09-2020

<https://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2020/Zarzadzenie-Rektora-nr-104-2020-z-dnia-30-09-2020>

 

publikujemy

 

Regulamin korzystania z laboratorium badawczego - dodatek do instrukcji bezpiecznej pracy uwzględniający wytyczne środowiskowe odnośnie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 

 

Regulamin korzystania z laboratorium dydaktycznego - dodatek do instrukcji bezpiecznej pracy uwzględniający wytyczne środowiskowe odnośnie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii

COVID-19

 

 

Regulaminy obowiązują odpowiednio we wszystkich laboratoriach badawczych i dydaktycznych Instytutu.