mgr inż. Emil Kupiec

mgr inż. Emil Kupiec
  • Stanowisko: Asystent
  • Pokój: BPK pok. 22
  • Tel: +48 22 234 72 89
  • e-mail: Emil.Kupiec@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Paweł Staszewski, Adam Biernat, Emil KupiecDesign and resalts of laboratory model of linear induction motor for automation personal urban transport PRT., Przegląd Elektrotechniczny, 2017,3, ISSN 0033-2097, pp. 276-283,
2.2015Grzegorz Kamiński, Rafał Jakubowski, Emil KupiecCooling methods of linear motors for PRT drive, Czasopismo Techniczne, Elektrotechnika 1-E (8), Rok 2015 (112), ISSN 0011-4561, pp. 373-382, DOI 10.4467/2353737XCT.15.057.3857, link
3.2015Emil Kupiec, Włodzimierz PrzyborowskiMagnetic equivalent circuit model for unipolar hybrid excitation synchronous machine, Archives of Electrical Engineering, 64 (251), 1/2015, ISSN 1427-4221, pp. 107-117, DOI 10.1515/aee-2015-0010,
4.2014Grzegorz Kamiński, Rafał Jakubowski, Emil KupiecSposoby chłodzenia silników liniowych do napędu PRT, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 103 (3/2014), ISSN 0239-3646, pp. 275-280, link
5.2014Włodzimierz Przyborowski, Emil KupiecModel i podstawowe równania rozruszniko alternatora o wzbudzeniu hybrydowym z kolektorową strukturą magnesów, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 104 (4/2014), ISSN 0239-3646, pp. 55-60, link
6.2014Emil Kupiec, Włodzimierz PrzyborowskiModel obwodowy maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 103 (3/2014), ISSN 0239-3646, pp. 139-144, link
7.2014Włodzimierz Przyborowski, Grzegorz Kamiński, Emil Kupiec, Paweł StaszewskiModel fizyczny silnika asynchronicznego liniowego do napędu zautomatyzowanego osobowego transportu – PRT, Logistyka, 6/2014, ISSN 1231-5478, pp. 8944-8953,
8.2014Włodzimierz Przyborowski, Grzegorz Kamiński, Emil KupiecWybrane procedury badań eksperymentalnych silników asynchronicznych liniowych, Logistyka, 6/2014, ISSN 1231-5478, pp. 8954-8963,
9.2014Włodzimierz Przyborowski, Adam Biernat, Emil KupiecSystem pomiarowy wspomagany komputerowo do laboratoryjnego badania trakcyjnych silników liniowych, Logistyka, 6/2014, ISSN 1231-5478, pp. 8934-8943,
10.2013Emil Kupiec, Włodzimierz PrzyborowskiMetoda wyznaczania i analiza rozkładu indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej silnika indukcyjnego liniowego, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 100 (4/2013), ISSN 0239-3646, pp. 121-126, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Adam Biernat, Grzegorz Kamiński, Emil Kupiec, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Paweł StaszewskiLinear asynchronous motors for PRT drive, ECO-MOBILITY - innovative systems, constructions and advanced materiał technologies, pp. 1,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12015Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Emil KupiecEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, Parametry i warunki ruchu samochodu: 9. Badania maszyny elektrycznej, pp. 344-355, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,
22015Grzegorz Kamiński, Paweł Staszewski, Włodzimierz Przyborowski, Emil Kupiec, Adam RogalskiEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część II System PRT, 6. Silniki elektryczne liniowe w napędach PRT: 6.4. Wyniki obliczeń projektowych konstrukcji i charakterystyk SIL, 6.5. Konstrukcja i technologia modelu laboratoryjnego silnika liniowego asynchronicznego, pp. 134-145, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,
32015Grzegorz Kamiński, Paweł Staszewski, Włodzimierz Przyborowski, Adam Biernat, Emil Kupiec, Adam RogalskiEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, częśc II System PRT, 6. Silniki elektryczne liniowe w napędach PRT: 6.6. Metody badań i układy pomiarowe, 6.7. Wybrane wyniki badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego SIL, pp. 145-159, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,

II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne

Lp.RokAutorzyOpis
12010Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Jan SzczypiorLaboratorium dynamiki maszyn elektrycznych, 2010,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2, 2019, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
22018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
32018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 501210101560,
42017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017, Numer projektu/umowy: 501210101560,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2., 2019,
22018Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Marcin Nikoniuk, Dominik Górski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Mateusz Rzeszowski, Waldemar ZielińskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018,
32017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Piotr Pura, Dominik Górski, Marcin Nikoniuk, Mikołaj Patejuk, Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał JakubowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017,

III.4.1. Zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej

Lp.RokAutorzyOpis
12016Emil KupiecProjekt elektromagnetyczny maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym, 2016,
22015Włodzimierz Przyborowski, Emil KupiecModel polowy maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym, 2015,
32014Włodzimierz Przyborowski, Emil KupiecMaszyny synchroniczne hybrydowe, 2014,
42013Włodzimierz Przyborowski, Emil KupiecModel obwodowy prądnicy synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym, 2013,

III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)

Lp.RokAutorzyOpis
12017Emil KupiecPrzystosowanie stanowiska pomiarowego do badania maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym, 2017, Numer projektu/umowy: 504/03422/1044,
22016Emil KupiecBudowa modelu fizycznego maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym, 2016, Numer projektu/umowy: 504/02656/1044,
32009Adam Szeląg, Marek Patoka, Emil KupiecStudenckie Koło Trakcji Elektrycznej, 2009, Numer projektu/umowy: 503/W/1043/0705/009,

III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki

Lp.RokAutorzyOpis
12013Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Jan Szczypior, Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Adam RogalskiEco-Mobilność: Personal Rapid Transit (PRT), Eco samochód - cz.V, 2013, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
22012Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał JakubowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) - cz.IV, 2012, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
32011Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) - cz.III, 2011, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
42010Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) ; cz.II, 2010, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
52009Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) ; cz.I, 2009, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,

IV.2.2. Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych

Lp.RokAutorzyOpis
12016Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Wiesław Wilczyński, Konrad Dąbała, Andrzej Bytnar, Wojciech Urbański, Adam Biernat, Jan Szczypior, Krzysztof Bieńkowski, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Adam Rogalski, Marek UlatowskiLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, SME2016, 2016,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12019Wojciech Urbański, Emil KupiecPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 2019,
22017Tadeusz Daszczyński, Radosław Szreder, Konrad Sobolewski, Andrzej Łasica, Rafał Jakubowski, Emil KupiecPrzeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów Liceów Ogólnokształcących, 2017,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12016Włodzimierz Przyborowski, Emil KupiecNagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 2016,