dr inż. Andrzej Gałecki

dr inż. Andrzej Gałecki
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 017, kl. B
  • Tel: +48 22 234 51 20
  • e-mail: andrzej.galecki@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Bogdan Bednarski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej GałeckiInfluence of Microstepping Signal Shape on Shaft Movement Precision and Torque Variation of the Stepper Motor, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-21, DOI 10.3390/en14196107, Całkowita liczba autorów: 3, link
2.2020Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Lech GrzesiakDesign of fractional delay repetitive control with a dead-beat compensator for a grid-tied converter under distorted grid voltage conditions, CONTROL ENGINEERING PRACTICE, 98, ISSN 0967-0661, pp. 104374, DOI https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2020.104374,
3.2020Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakGrid-tied converter operated under unbalanced and distorted grid voltage conditions, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 68, ISSN 0239-7528, pp. 389-398, DOI 10.24425/bpasts.2020.133109, Całkowita liczba autorów: 5,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakParticle swarm optimization of the multioscillatory LQRfor a three-phase grid-tie converter, Przegląd Elektrotechniczny, 94, ISSN 0033-2097, pp. 43-48, DOI 10.15199/48.2018.06.08, Całkowita liczba autorów: 5, link
2.2018Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakUkład laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowegoAC/DC/DC dla magazynu energii, Przegląd Elektrotechniczny, 94, ISSN 0033-2097, pp. 49-55, DOI 10.15199/48.2018.06.09, link
3.2018Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej GałeckiOn the similarity and challenges of multiresonant and iterative learning current controllers for grid converters and why the disturbance feedforward matters, Przegląd Elektrotechniczny, 94, ISSN 0033-2097, pp. 38--46, DOI 10.15199/48.2018.05.07, Całkowita liczba autorów: 4, link
4.2016Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Marek MichalczukAnti-Windup Strategy for an LQ Current Controller with Oscillatory Terms for Three-Phase Grid-tie VSCs in SMES Systems, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały, 1 (36), ISSN 1733-0718, pp. 1-16, link
5.2015Andrzej Gałecki, Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej UfnalskiControl system of the grid-connected converter based on a state current regulator with oscillatory terms, Przegląd Elektrotechniczny, 91, ISSN 0033-2097, pp. 65-69, DOI 10.15199/48.2015.01.11, link
6.2014Andrzej Gałecki, Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej UfnalskiState-space current controller for the four-leg two-level grid-connected converter, Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 63-66, DOI 10.12915/pe.2014.11.19, link
7.2014Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Piotr Biernat, Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz KaszewskiSystem sterowania dla przekształtnikowego układu napędowego miejskiego pojazdu elektrycznego z hybrydowym magazynem energii, Napędy i Sterowanie, 5/2014, ISSN 1507-7764, pp. 117-126,
8.2013Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Andrzej Gałecki, Piotr BiernatPrzekształtnikowy układ napędowy dla miejskiego pojazdu elektrycznego z hybrydowym magazynem energii emulator fizyczny oraz makieta mobilna, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 98, ISSN 0239-3646, pp. 79-88,
9.2013Piotr Biernat, Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz KaszewskiPowertrain system with the ultracapacitor-based auxiliary energy storage for an urban battery electric vehicle, Archives of Transport, 27--28, ISSN 0866-9546, pp. 45-64,
10.2012Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Gąbka, Andrzej Gałecki, Piotr Biernat, Piotr RumniakUkład napędowy elektrycznego pojazdu miejskiego z hybrydowym bateryjno-ultrakondensatorowym magazynem energii., Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, 95, ISSN 0239-3646, pp. 13-20,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Bartłomiej Ufnalski, Andrzej Gałecki, Arkadiusz Kaszewski, Lech GrzesiakOn the Similarity and Challenges of Multiresonant and Iterative Learning Current Controllers for Grid Converters Under Frequency Fluctuations and Load Transients, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
2.2018Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakParticle swarm optimization of the state feedback current controller withoscillatory terms for a three-phase grid-tie converter, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10,
3.2017Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Marek MichalczukMulti–oscillatory current control with anti–windup for grid–connectedVSCs operated under distorted grid voltage conditions, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10, DOI 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099306, Całkowita liczba autorów: 5, link
4.2017Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Lech GrzesiakDC-link voltage control strategy for an NPC voltage source converters in an effective energy storage system, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-8, DOI 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099344,
5.2017Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Lech GrzesiakMultifunctional energy storage system for smart grid applications, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-8, DOI 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099343,
6.2015Andrzej Gałecki, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakLQ current control for three-phase PWM rectifiers under unbalanced grid voltage conditions, 9th International Conference on Compatibility and Power Electronics, 1, pp. 191-196, DOI 10.1109/CPE.2015.7231071,
7.2015Andrzej Gałecki, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakState Current Controller with Oscillatory Terms for Three-level Grid-connected PWM Rectifiers under Distorted Grid Voltage Conditions, 17th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1--10, link
8.2014Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakState-space current control for four-leg grid-connected PWM rectifiers with active power filtering function, 16TH INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION, 2014, pp. 1265-1271, DOI 10.1109/EPEPEMC.2014.6980686,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Piotr Rumniak, Grzegorz Dziechciaruk, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Arkadiusz KaszewskiEffective Energy Storage System for photovoltaic and SMART GRID applications, Research and Innovation activities about energy storage integration in the electricity networks: ongoing activities at national level and future needs, pp. 1-18,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOptymalizacja rojem cząstek regulatora liniowo-kwadratowego z członami oscylacyjnymi dla trojfazowego przekształtnika sieciowego, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2017, 1, pp. 1-6,
2.2017Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakUkład laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowego AC/DC/DC dla magazynu energii, SENE 2017, -, pp. -,
3.2016Arkadiusz Kaszewski, Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Grzegorz DziechciarukEfektywny system magazynowania energii dla fotowoltaicznych systemów OZE i zastosowań w Smart Grid., Forum Energia - Efekt - Środowisko, 1, pp. 1-18,
4.2013Piotr Rumniak, Piotr Biernat, Andrzej GałeckiA two-motor drive system for an urban electric vehicle, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12015Arkadiusz Kaszewski, Piotr Rumniak, Piotr Biernat, Andrzej GałeckiEkomobilność -- Tom I: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, Przekształtnikowy układ napędowy dla dwusilnikowego pojazdu elektrycznego, pp. 356-374, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ), ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12021Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Michał Szczyrek, Bogdan BednarskiTechnologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2021, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017,
22020Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Michał Szczyrek, Bogdan BednarskiTechnologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2020, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017,
32018Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Andrzej Straś, Monika JakubowskaNadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych, 2018, Numer projektu/umowy: PBS3/A4/13/2015,
42017Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Andrzej Straś, Monika JakubowskaNadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych, 2017, Numer projektu/umowy: PBS3/A4/13/2015,
52016Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Marek MichalczukNadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych, 2016, Numer projektu/umowy: PBS3/A4/13/2015,
62015Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Michał Małkowski, Andrzej GałeckiNadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych, 2015, Numer projektu/umowy: PBS3/A4/13/2015,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12016Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Andrzej StraśOpracowanie układu przekształtników energoelektronicznych dla systemu ESME, algorytmów i programów sterowania oraz wykonanie badań modelu użytkowego (etap 3/3), 2016,
22015Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Michał Małkowski, Andrzej StraśOpracowanie układu przekształtników energoelektronicznych dla systemu ESME, algorytmów i programów sterowania oraz wykonanie badań modelu użytkowego (etap 2/3), 2015,

III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów

Lp.RokAutorzyOpis
12015Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Andrzej GałeckiWykonanie ekspertyzy pomiarowej układów zasilania centrum obliczeniowego zlokalizowanego w hali FSO w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 88, 2015,

III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)

Lp.RokAutorzyOpis
12014Andrzej GałeckiProstownik aktywny o sinusoidalnym prądzie wejściowym ze sterowaniem wykorzystującym sprzężenie od wektora stanu., 2014, Numer projektu/umowy: 1044/000159/2014, 1044/000218/2014,

V.1.2. Krajowe ośrodki naukowe, z którymi były prowadzone wspólne badania

Lp.RokAutorzyOpis
12013Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Marek Michalczuk, Piotr Biernat, Piotr Rumniak, Andrzej GałeckiPolitechnika Warszawska/Wydział Transportu, 2013,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12019Andrzej GałeckiWyróżnienie rozprawy doktorskiej, 2019,
22016Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Piotr BiernatNagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną, 2016,