dr inż. Piotr Pura

dr inż. Piotr Pura
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE kl. C (-1), LAB ZNE
  • Tel: +48 22 234 7766
  • e-mail: piotr.pura@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

Strona zakładowa: www.isep.pw.edu.pl/zne


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Piotr Pura, Grzegorz IwańskiRotor Current Feedback based Direct Power Control of a Doubly Fed Induction Generator Operating with Unbalanced Grid, Energies, 14 (11), ISSN 1996-1073, pp. 1-23, link
2.2019Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Torque Control of a Doubly-Fed Induction Generator Working with Unbalanced Power Grid, International Transactions on Electrical Energy Systems, 29 (4), ISSN 2050-7038, pp. 1-14, link
3.2016Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Mateusz SzypulskiIndirect Torque and Stator Reactive Power Control of Doubly Fed Induction Machine Connected to Unbalanced Power Network, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 31 (3), ISSN 0885-8969, pp. 1202-1211, link
4.2014Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiStator voltage harmonics and unbalance compensation of the sensorless standalone doubly fed induction generator, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 33, ISSN 0332-1649, pp. 1741 - 1760,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Mateusz SzypulskiEnergy Management Method for Doubly Fed Induction Generator with Energy Storage, Przegląd Elektrotechniczny, 6/2016, ISSN 0033-2097, pp. 184-189, link
2.2016Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Torque Control of a Doubly-Fed Induction Generator Connected to Unbalanced Grid, Przegląd Elektrotechniczny, 5/2016, ISSN 0033-2097, pp. 40-44, link
3.2014Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Power Control of a Doubly Fed Induction Generator Connected to the Unbalanced Grid with Stator Power and Current Limitations, Przegląd Elektrotechniczny, 06/2014, ISSN 0033-2097, pp. 121-126, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Grzegorz Iwański, Piotr PuraDirect Power Control based Torque Oscillations Cancellation in Doubly Fed Induction Generator Operating with Unbalanced Grid, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 1, pp. 1-6, link
2.2015Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz ŁuszczykProperties and control of variable speed doubly fed induction generator, Tenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-8,
3.2014Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Power Control with Referenced Torque and Reactive Power of Doubly Fed Induction Machine Connected to Unbalanced Grid, Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-6,
4.2014Grzegorz Iwański, Mateusz Szypulski, Tomasz Łuszczyk, Piotr PuraCross and Dot Product Based MRAS Observer of the Rotor Position of Doubly Fed Induction Machine, Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-5,
5.2013Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Mateusz SzypulskiStandalone DFIG based Power System Supported by Energy Storage or Auxiliary Power Unit, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ECOLOGICAL VEHICLES AND RENEWABLE ENERGIES (EVER), 1, pp. 1-6,
6.2013Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiHarmonics and Unbalance Compensation of the Generated Voltage in a Standalone DFIG, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ECOLOGICAL VEHICLES AND RENEWABLE ENERGIES (EVER), 1, pp. 1-6,
7.2013Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Power Control of DFIG Connected to Unbalanced Power Grid, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ECOLOGICAL VEHICLES AND RENEWABLE ENERGIES (EVER), 1, pp. 1-7,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12022Piotr PuraInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022,
22021Piotr PuraInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2021,
32020Piotr PuraInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020,
42019Piotr PuraInstitute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, 2019,
52018Piotr PuraInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2018,
62017Piotr PuraInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Sebastian Wodyk, Gennadiy DaukshaMetody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych_2017_2020 (etap 4/4, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: 2016/23/B/ST7/03942,
22019Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Sebastian Wodyk, Gennadiy DaukshaMetody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych_2017_2020 (etap 3/4, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: 2016/23/B/ST7/03942,
32018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 501210101560,
42018Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Piotr PuraMetody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych_2017_2020 (etap 2/4, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: 2016/23/B/ST7/03942,
52017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017, Numer projektu/umowy: 501210101560,
62017Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Paweł Maciejewski, Piotr PuraMetody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych_2017_2020 (etap 1/4, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: 2016/23/B/ST7/03942,
72014Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiSterowanie maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej pracującej w warunkach sieci asymetrycznej_2012_2014 (etap 3/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2011/01/B/ST7/05836,
82013Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiSterowanie maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej pracującej w warunkach sieci asymetrycznej_2012_2014 (etap 2/3, 2012), 2013, Numer projektu/umowy: UMO-2011/01/B/ST7/05836,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Piotr Pura, Dominik Górski, Marcin Nikoniuk, Mikołaj Patejuk, Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał JakubowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Lech Grzesiak, Mariusz Malinowski, Jacek Rąbkowski, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Dziechciaruk, Grzegorz Iwański, Marek Jasiński, Arkadiusz Kaszewski, Radosław Kot, Marek Michalczuk, Adam Milczarek, Szymon Piasecki, Piotr Pura, Michał Rolak, Sebastian Styński, Grzegorz Wrona, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Krzysztof Zawirski19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, 2017,

V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe

Lp.RokAutorzyOpis
12013Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiAward for a Best Paper na konferencji EVER`13, 2013,