dr inż. Adam Biernat

dr inż. Adam Biernat
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: BPK pok. 16
  • Tel: +48 22 234 76 81
  • e-mail: adam.biernat@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2010Arkkio Antero, Adam Biernat, Bucki Bogdan, Grzegorz Kamiński, Niemenmaa Asko, Smak Andrzej, Paweł StaszewskiFinite-Element Analysis for a Rolling-Rotor Electrical Machine, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 46, ISSN 0018-9464, pp. 2727-2730,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiProject, design and tests of in-wheel outer-rotor PMSM for electric car application. Part 1, Przegląd Elektrotechniczny, NR 2/2017, ISSN 0033-2097, pp. 131-137, DOI 10.15199/48.2017.02.30,
2.2017Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiProject, design and tests of in-wheel outer-rotor PMSM for electric car application. Part 2, Przegląd Elektrotechniczny, NR 2/2017, ISSN 0033-2097, pp. 138-146, DOI 10.15199/48.2017.02.31,
3.2017Adam BiernatCoil-turn short-circuit of PMSM influence on the transformed phase voltage frequency pattern, Przegląd Elektrotechniczny, 2017,2, ISSN 0033-2097, pp. 5-9,
4.2017Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Paweł Staszewski, Adam Biernat, Emil KupiecDesign and resalts of laboratory model of linear induction motor for automation personal urban transport PRT., Przegląd Elektrotechniczny, 2017,3, ISSN 0033-2097, pp. 276-283,
5.2014Adam Biernat, Paweł GóralskiZastosowanie pomiaru strumienia osiowego do okresowej diagnostyki silników indukcyjnych w zakładach przemysłowych, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, Nr 4/2014 (104), ISSN 0239-3646, pp. 247-252,
6.2014Włodzimierz Przyborowski, Adam Biernat, Emil KupiecSystem pomiarowy wspomagany komputerowo do laboratoryjnego badania trakcyjnych silników liniowych, Logistyka, 6/2014, ISSN 1231-5478, pp. 8934-8943,
7.2010Bytnar Andrzej, Adam Biernat, Wojciech UrbańskiWybrane problemy konstrukcyjne i technologiczne w maszynach elektrycznych w aspekcie diagnostyki, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 85, ISSN 0239-3646, pp. 75-80,
8.2010Grzegorz Kamiński, Adam Biernat, Andrzej HerbstPomiar przyspieszenia w badaniach silników liniowych, ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 88, ISSN 0239-3646, pp. 69-73,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Adam Biernat, Paweł GóralskiAnalysis of State of Operation of Asynchronous Motor With Stator Slot Frequency Beat Vibration, International Symposium on Electrical Machines (SME), iEEE Xplore, pp. 1-4,
2.2017Adam Biernat, Krzysztof Jackiewicz, Krzysztof BieńkowskiVIBRATION ANALYSIS OF SRM DESIGNED FOR MOTORING ANDGENERATING OPERATION WITH SPREAD SPECTRUM CCURRENTCONTROL, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 56-63, DOI 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099237, link

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Adam Biernat, Włodzimierz PrzyborowskiSystem pomiarowy do wszechstronnych badań maszyn elektrycznych, Biuletyn Wat, vol. LXIX, pp. 35-56, DOI 10.5604/01.3001.0014.2791,
2.2014Wojciech Urbański, Adam BiernatStal elektrotechniczna. Metody wyznaczania parametrów cieplnych., STAL Metale&Nowe Technologie, 2014, pp. 144-145,
3.2013Wojciech Urbański, Adam BiernatZjawisko magnetostrykcji blach elektrotechnicznych, STAL Metale&Nowe Technologie, 5-6/2013, pp. 158-159,
4.2012Adam Biernat, Wojciech UrbańskiAktualne zagadnienia wyznaczania parametrów stali elektrotechnicznych., STAL Metale & Nowe technologie, 7-8, pp. 63-64,
5.2012Adam Biernat, Wojciech UrbańskiAktualne zagadnienia wyznaczania parametrów stali elektrotechnicznych cz.1, Stal Metale & Nowe Technologie, 5-6, pp. 110-112,
6.2012Adam Biernat, Wojciech UrbańskiWirtualna technia pomiarowa w laboratorium maszyn elektrycznych, Napędy i Sterowanie, 5, pp. 80-87,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2018Adam Biernat, Krzysztof Jackiewicz, Krzysztof BieńkowskiAnalysis of Radial Vibrations Frequency Structure of Variable Reluctance Generator, LIV International Symposium on Electrical Machines (SME), pp. 1-6, DOI 10.1109/ISEM.2018.8442473, link
2.2013Adam Biernat, Grzegorz Kamiński, Emil Kupiec, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Paweł StaszewskiLinear asynchronous motors for PRT drive, ECO-MOBILITY - innovative systems, constructions and advanced materiał technologies, pp. 1,
3.2013Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiProject, design and tests of in-wheel outer-rotor PMSM motor for electric car application, ECO-MOBILITY - innovative systems, constructions and advanced materiał technologies, pp. 1,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Adam Biernat, Włodzimierz PrzyborowskiSystem Pomiarowy do Badań Diagnostycznych Maszyn Elektrycznych, X Krajowa Konferencja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów DIAG`19, I, pp. 1-14,
2.2014Wojciech Urbański, Adam BiernatTransformatory – instrumentem nowoczesnej dydaktyki dyscypliny Elektrotechnika wyższych uczelni technicznych., X Konferencja naukowo-techniczna: Transformatory Energetyczne i Specjalne TEiS 2014 Nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja, 2014, pp. 195-200,
3.2013Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiDesign of in-wheel outer-rotor PMSM for an urban electric vehicle, III Seminarium Naukowo-Przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN’ 2013, 1, pp. 1,
4.2012Adam Biernat, Wojciech UrbańskiSystem monitorowania transformatorów energetycznych w srodowisku wirtualnym., Transformatory Energrtyczne i Specjalne, 9, pp. 269-278,

I.2.2. Monografia naukowa w języku polskim (liczba autorów <= 3)

Lp.RokAutorzyOpis
12015Adam BiernatAnaliza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN: 978-83-7814-458-8,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12020Adam BiernatVibration Control and Actuation of Large-scale Systems, Analysis of Vibration Signals, pp. 1-29, Academic Press, ISBN: 978-0-12-821194-6, Liczba autorów monografii: 36,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12016Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Budowa i badania maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem do bezpośredniego napędu samochodu, pp. 155-170, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-61956-39-6, Liczba autorów monografii: 74,
22016Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz RzeszowskiLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Projekt i konstrukcja maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem do bezpośredniego napędu samochodu, pp. 137-154, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-61956-39-6, Liczba autorów monografii: 74,
32016Adam BiernatLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Influence of coil-turn short-circuit of PMSM on transformed phase voltage, pp. 315-424, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-61956-39-6, Liczba autorów monografii: 74,
42015Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Emil KupiecEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, Parametry i warunki ruchu samochodu: 9. Badania maszyny elektrycznej, pp. 344-355, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,
52015Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Adam RogalskiEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, 11. Parametry i warunki ruchu samochodu: 11.7. Projektowanie maszyny elektrycznej, 11.8. Budowa prototypu, pp. 333-344, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,
62015Grzegorz Kamiński, Paweł Staszewski, Włodzimierz Przyborowski, Adam Biernat, Emil Kupiec, Adam RogalskiEkomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, częśc II System PRT, 6. Silniki elektryczne liniowe w napędach PRT: 6.6. Metody badań i układy pomiarowe, 6.7. Wybrane wyniki badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego SIL, pp. 145-159, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN: 978-83-206-1953-9, Liczba autorów monografii: 37,

(stary) I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12010Grzegorz Kamiński, Andrzej Pochanke, Adam Biernat, Włodzimierz Przyborowski, Jan Szczypior, Paweł Staszewski, Andrzej Smak, Bogdan Bucki, Wojciech UrbańskiNIE, 2010,

II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne

Lp.RokAutorzyOpis
12010Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Jan SzczypiorLaboratorium dynamiki maszyn elektrycznych, 2010,

III.4.1. Zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej

Lp.RokAutorzyOpis
12015Adam BiernatOpracowanie układu do pomiaru mocy w nieliniowych i niesymetrycznych układach trójfazowych z wykorzystaniem przyrządów wirtualnych, 2015,
22013Adam BiernatUkłady pomiarowe wielkości nieelektrycznych do badania maszyn z magnesami trwałymi z zastosowaniem przyrządów wirtualnych, 2013,
32012Adam BiernatSystemy pomiarowe i stanowiska badawcze maszyn elektrycznych przy zastosowaniu przyrządów wirtualnych., 2012,
42011Adam BiernatStanowisko laboratoryjne do badania maszyn prądu stałego, przy zastosowaniu przyrządów wirtualnych., 2011,
52010Adam BiernatStanowisko laboratoryjne do badanie maszyn indukcyjnych, przy zastosowaniu przyrządów wirtualnych., 2010,
62009Adam BiernatStanowisko do badan transformatorów trójfazowych przy zastosowaniu przyrządów wirtualnych., 2009,

III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki

Lp.RokAutorzyOpis
12013Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Jan Szczypior, Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Adam RogalskiEco-Mobilność: Personal Rapid Transit (PRT), Eco samochód - cz.V, 2013, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
22012Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał JakubowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) - cz.IV, 2012, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
32011Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) - cz.III, 2011, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
42010Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) ; cz.II, 2010, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,
52009Paweł Staszewski, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Adam Rogalski, Emil Kupiec, Adam Biernat, Jan Szczypior, Andrzej Herbst, Rafał Jakubowski, Tomasz WygonowskiEco-Mobilność - Personal Rapid Transfer (PRT) ; cz.I, 2009, Numer projektu/umowy: WND-POIG.01.03.01-14-154/09,

III.5.2 Projekty dydaktyczne i edukacyjne

Lp.RokAutorzyOpis
12011Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Jacek Starzyński, Desire Rasolomampionona, Bernard Fryśkowski, Sylwester Robak, Józef Paska, Piotr Biczel, Jerzy Tokarzewski, Adam Biernat, Michał Śmiałek, Marian Kaźmierkowski, Sławomir Tumański, Stanisław Osowski, Wiesław PartykaProgram rozwojowy Politechniki Warszawskiej, Zadanie 46, PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM KIERUNKU ELEKTROTECHNIK, 2011, Numer projektu/umowy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1,

IV.2.2. Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych

Lp.RokAutorzyOpis
12016Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Wiesław Wilczyński, Konrad Dąbała, Andrzej Bytnar, Wojciech Urbański, Adam Biernat, Jan Szczypior, Krzysztof Bieńkowski, Rafał Jakubowski, Emil Kupiec, Adam Rogalski, Marek UlatowskiLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, SME2016, 2016,

IV.2.3. Organizacja lub współorganizacja innych konferencji i seminariów kraj. i międzyn.

Lp.RokAutorzyOpis
12010Wojciech Urbański, Adam Biernat, Paweł StaszewskiTendencje rozwoju produkcji maszyn elektrycznych oraz aktualne przepisy UE w tym zakresie, 2010,