mgr inż. Grzegorz Dziechciaruk

mgr inż. Grzegorz Dziechciaruk
  • Pokój: GE 017, kl. B
  • Tel: +48 22 234 51 20
  • e-mail: grzegorz.dziechciaruk@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Grzegorz Dziechciaruk, Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakDynamic model of a lithium-ion cell using an artificial feedforward neural network with dynamical signal preprocessing, Journal of Energy Storage, 31, ISSN 2352-152X, pp. 101503, DOI 10.1016/j.est.2020.101503, link

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Lech Grzesiak, Grzegorz Dziechciaruk, Andrea Vezzini, Hardi HoimojaAnalysis of a flywheel storage system for ultra-fast charging station of electric vehicles with regard to electric machine design and operational speed range., Przegląd Elektrotechniczny, 2a/2013, ISSN 0033-2097, pp. 1-7,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Grzegorz Dziechciaruk, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakParameter estimation for equivalent electrical model of lithium-ion cell, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-9, DOI 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099328, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Piotr Rumniak, Grzegorz Dziechciaruk, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Arkadiusz KaszewskiEffective Energy Storage System for photovoltaic and SMART GRID applications, Research and Innovation activities about energy storage integration in the electricity networks: ongoing activities at national level and future needs, pp. 1-18,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Arkadiusz Kaszewski, Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Grzegorz DziechciarukEfektywny system magazynowania energii dla fotowoltaicznych systemów OZE i zastosowań w Smart Grid., Forum Energia - Efekt - Środowisko, 1, pp. 1-18,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2, 2019, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
22018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
32018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 501210101560,
42017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Piotr Pura, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017, Numer projektu/umowy: 501210101560,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2., 2019,
22019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Marcin NikoniukBadania układów Wykonawczych Sterowania rakiet oraz badania w locie Układu Zniszczenia, 2019,
32018Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Marcin Nikoniuk, Dominik Górski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Mateusz Rzeszowski, Waldemar ZielińskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018,
42017Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Piotr Pura, Dominik Górski, Marcin Nikoniuk, Mikołaj Patejuk, Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał JakubowskiOpracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych, 2017,

III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)

Lp.RokAutorzyOpis
12017Grzegorz DziechciarukOpracowanie i weryfikaja modelu matematycznego ogniwa litowo-jonowego, 2017, Numer projektu/umowy: 504/03430/1044,
22014Grzegorz DziechciarukMagazyn energii elektrycznej do wykorzystania w stacji szybkiego ładownia baterii elektrochemicznej pojazdów elektrycznych, 2014, Numer projektu/umowy: 1044/000195/2014,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Lech Grzesiak, Mariusz Malinowski, Jacek Rąbkowski, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Dziechciaruk, Grzegorz Iwański, Marek Jasiński, Arkadiusz Kaszewski, Radosław Kot, Marek Michalczuk, Adam Milczarek, Szymon Piasecki, Piotr Pura, Michał Rolak, Sebastian Styński, Grzegorz Wrona, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Krzysztof Zawirski19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, 2017,