mgr inż. Krzysztof Jackiewicz

mgr inż. Krzysztof Jackiewicz
  • Stanowisko: Asystent
  • Pokój: GE 018
  • Tel: +48 22 234 5120
  • e-mail: krzysztof.jackiewicz@pw.edu.pl
  • Strona www

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Bogdan Bednarski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej GałeckiInfluence of Microstepping Signal Shape on Shaft Movement Precision and Torque Variation of the Stepper Motor, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-21, DOI 10.3390/en14196107, Całkowita liczba autorów: 3, link
2.2019Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakComparative study of two repetitive process control techniques for a grid-tieconverter under distorted grid voltage conditions, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 113, ISSN 0142-0615, pp. 164-175, DOI 10.1016/j.ijepes.2019.05.003,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej StraśProjekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych., Przegląd Elektrotechniczny, 97, ISSN 0033-2097, pp. 77-81, DOI 10.15199/48.2021.02.19, link
2.2021Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Arkadiusz KaszewskiUkład sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego., Przegląd Elektrotechniczny, 97, ISSN 0033-2097, pp. 64-68, DOI 10.15199/48.2021.02.16,
3.2019Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiModularny Przekształtnik Wielopoziomowy z WykorzystaniemPółprzewodników z Azotku Galu, Przegląd Elektrotechniczny, 10, ISSN 0033-2097, pp. 169-172, DOI 10.15199/48.2019.10.39,
4.2017Krzysztof Bieńkowski, Krzysztof JackiewiczKształtowanie charakterystyk mechanicznych dwufazowegosilnika reluktancyjnego poprzez dobór kątów sterowania, Przegląd Elektrotechniczny, 2, ISSN 0033-2097, pp. 13-16, DOI 10,15199/48.2017.02.04, Całkowita liczba autorów: 2,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Krzysztof Jackiewicz, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Tomasz BałkowiecTorque ripple reduction technique for a switched reluctance motor, 22nd European Conference on Power Electronics and Applications, I, pp. 1-10,
2.2017Krzysztof Bieńkowski, Krzysztof JackiewiczThe impact of four phase switched reluctance motor`s control parameters on the performance of the drive, International Symposium on Electrical Machines (SME), 1, pp. 22-27, DOI 10.1109/ISEM.2017.7993565, link
3.2017Adam Biernat, Krzysztof Jackiewicz, Krzysztof BieńkowskiVIBRATION ANALYSIS OF SRM DESIGNED FOR MOTORING ANDGENERATING OPERATION WITH SPREAD SPECTRUM CCURRENTCONTROL, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 56-63, DOI 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099237, link

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Wojciech Dymowski, Krzysztof JackiewiczIle ziół odmierzamy łyżką albo łyżeczką do przygotowania naparu? Zawartość substancji roślinnych w wybranych łyżkach i łyżeczkach używanych w ciągu ostatnich dekad., Almanach Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 15, pp. 47-57, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiLaboratory test bench for Gan- and SiC- based power electronics converters., Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1,
2.2019Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiThermal aspects of GaN-based power electronic converter., Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1,
3.2018Adam Biernat, Krzysztof Jackiewicz, Krzysztof BieńkowskiAnalysis of Radial Vibrations Frequency Structure of Variable Reluctance Generator, LIV International Symposium on Electrical Machines (SME), pp. 1-6, DOI 10.1109/ISEM.2018.8442473, link

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej StraśProjekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, nd., pp. 130-137,
2.2020Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Arkadiusz KaszewskiUkład sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, nd., pp. 1-8,
3.2019Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiPrzekształtnik energoelektroniczny z łącznikami GaN dla układu napędowego z maszyną reluktancyjną przełączalną., XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 1, pp. 1-7,
4.2019Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiModularny Przekształtnik Wielopoziomowy z Wykorzystaniem Półprzewodników z Azotku Galu, XIX Krajowa Konferencja Elektroniki, I, pp. 1-7,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12016Krzysztof Jackiewicz, Krzysztof BieńkowskiLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016, Wpływ parametrów sterowania na charakterystyki mechaniczne dwufazowego silnika reluktancyjnego, pp. 259-268, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-61956-39-6, Liczba autorów monografii: 64,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12021Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Michał Szczyrek, Bogdan BednarskiTechnologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2021, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017,
22020Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Michał Szczyrek, Bogdan BednarskiTechnologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2020, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017,
32019Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał GierczyńskiTechnologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2019, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017,
42019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2, 2019, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,
52018Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał GierczyńskiTechnologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2018, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017,
62018Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Dziechciaruk, Lech Grzesiak, Dominik Górski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Marcin Nikoniuk, Mateusz RzeszowskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018, Numer projektu/umowy: 6/DC/2018,

wszczęte przewody doktorskie

Lp.RokAutorzyOpis
12018Krzysztof JackiewiczSterowanie powtarzalne momentem elektromagnetycznym w układzie napędowym z maszyną reluktancyjną przełączalną., 2018,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12019Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Dominik Górski, Grzegorz Kujawiak, Krzysztof Jackiewicz, Monika Jakubowska, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Marcin Nikoniuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech GrzesiakOpracowanie i (wspólnie z Zamawiającym) wykonanie demonstratorów aerodynamicznych UWS dla sterów aerodynamicznych PB-1 i PB-2. Opracowanie i (współnie z Zamawiającym) wykonanie magazynów energii i silników elektrycznych dla UWS dla PB-1 i PB-2., 2019,
22018Marek Michalczuk, Grzegorz Dziechciaruk, Marcin Nikoniuk, Dominik Górski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Monika Jakubowska, Krzysztof Jackiewicz, Emil Kupiec, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Mateusz Rzeszowski, Waldemar ZielińskiOpracowanie projektu układu wykonawczego dla sterów aerodynamicznych, 2018,

III.4.1. Zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej

Lp.RokAutorzyOpis
12016Krzysztof Bieńkowski, Krzysztof JackiewiczBadanie pracy generatorowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej, 2016,

III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)

Lp.RokAutorzyOpis
12017Krzysztof JackiewiczOpracowanie konwertera energii oraz układu sterowania dla przełączalnego generatora reluktancyjnego, 2017, Numer projektu/umowy: 504/03427/1044,
22016Krzysztof JackiewiczWpływ strategii sterowania na pracę przełączalnego silnika reluktancyjnego, 2016, Numer projektu/umowy: 504/02654/1044,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12018Krzysztof JackiewiczSekretarz kapituły konkursowej `Zbuduj Pasażerski Pojazd Mobilny` - `2 Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych` Ekozlot.pl, 2018,
22017Krzysztof JackiewiczCzłonek Jury konkursu Zbuduj Pasażerski Pojazd Mobilny, 2017,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12020Krzysztof JackiewiczWyróżnienie w ramach konkursu Młodzi pracownicy nauki w grupie tematycznej Półprzewodniki szerokopasmowe, 2020,
22019Krzysztof JackiewiczWyróżnienie przez komitet naukowy Krajowej Konferencji ELektroniki w ramach konkursu Mlodzi pracownicy nauki w grupie tematycznej: Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości., 2019,

V.2.3. Medale i odznaczenia

Lp.RokAutorzyOpis
12020Krzysztof JackiewiczNagroda indywidualna stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne, 2020,