mgr inż. Tomasz Miazga

mgr inż. Tomasz Miazga
  • Stanowisko: Asystent
  • Pokój: GE Kl. C (-1)
  • Tel: +48 22 234 77 66
  • e-mail: tomasz.miazga@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2022Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz Iwański, Tomasz MiazgaSwitching-Table-Based Direct Torque Control of Six-Phase Drives with x-y Current Regulation, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 99, ISSN 0278-0046, pp. 1-13, link
2.2021Tomasz Miazga, Grzegorz Iwański, Marcin NikoniukEnergy Conversion System and Control of Fuel-Cell and Battery based Hybrid Drive for Light Aircraft, Energies, 14(4), ISSN 1996-1073, pp. 1-17, link

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej StraśProjekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych., Przegląd Elektrotechniczny, 97, ISSN 0033-2097, pp. 77-81, DOI 10.15199/48.2021.02.19, link
2.2019Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiModularny Przekształtnik Wielopoziomowy z WykorzystaniemPółprzewodników z Azotku Galu, Przegląd Elektrotechniczny, 10, ISSN 0033-2097, pp. 169-172, DOI 10.15199/48.2019.10.39,
3.2015Janusz Wiśniewski, Tomasz MiazgaNeuronowy estymator położenia biegunów wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, Przegląd Elektrotechniczny, 91, ISSN 0033-2097, pp. 165-170, DOI 10.15199/48.2015.03.39,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiThermal aspects of GaN-based power electronic converter., Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1,
2.2019Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiLaboratory test bench for Gan- and SiC- based power electronics converters., Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1,
3.2019Piotr Czarnocki, Magdalena Dudek, Krzysztof Drabarek, Wojciech Frączek, Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin Nikoniuk, Andrzej Raźniak, Maciej RosółElectric motor-glider powered by a hydrogen fuel cell stack, 9th EASN International Conference on Innovation in Aviation & Space, pp. 1-8, DOI 10.1051/matecconf/201930403011, link

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej StraśProjekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, nd., pp. 130-137,
2.2019Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiPrzekształtnik energoelektroniczny z łącznikami GaN dla układu napędowego z maszyną reluktancyjną przełączalną., XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 1, pp. 1-7,
3.2019Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz KaszewskiModularny Przekształtnik Wielopoziomowy z Wykorzystaniem Półprzewodników z Azotku Galu, XIX Krajowa Konferencja Elektroniki, I, pp. 1-7,

I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12021Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin NikoniukSposób zasilania oraz urządzenie zasilające, nr patentu: 239211, Data udzielenia: 22-09-2021,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12019Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 5/5, 2018), 2019, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,
22018Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 4/5, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,
32017Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 3/5, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,,
42016Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Janusz Wiśniewski, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 2/5, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,