Obrony prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Napędu Elektrycznego 2021/2022

Szanowni Państwo w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie obrony będą odbywały się w sposób zdalny za pomocą platformy MS Teams. O terminach i sposobie uczestnictwa będą Państwo indywidualnie informowani przez promotorów/pracowników ZNE. Przed planowaną obroną proszeni są Państwo o zapoznanie się ze stosownymi dokumentami umieszczonymi w ISOD w szczególności z plikiem PD_213, PD_214, PD_215, PD_216.